Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice


Acasa » afaceri » afaceri
PROIECT DE ABSOLVIRE AGENT IMOBILIAR - INCHIRIEREA UNUI APARTAMENT DE 3 CAMERE LA BLOC

PROIECT DE ABSOLVIRE AGENT IMOBILIAR - INCHIRIEREA UNUI APARTAMENT DE 3 CAMERE LA BLOC
SCOALA ROMANA DE AFACERI

FILIALA BUCURESTI

PROIECT DE ABSOLVIRE

TEMA PROIECTULUI:

INCHIRIEREA UNUI APARTAMENT DE 3 CAMERE LA BLOC
PROFESIA: AGENT IMOBILIAR

PLANUL LUCRARII

Capitolul 1. Agentia Imobiliara ca organizatie

Agentul Imobiliar profesionist

Activitati si operatii in cadrul agentiei

Capitolul 2. Studiul de caz – Inchirierea unui apartament de 3 camere la bloc

Capitolul 3. Evaluarea imobiliara

Descrierea imobilului

Descrierea amplasamentului

Capitolul 4. Legislatia in activitatea imobiliara

Perfectarea contractului de inchiriere

Capitolul 5. Comunicarea si negocierea

Comunicarea non-verbala – parte esentiala a comunicarii eficiente

Stagiile negocierii

Activitati importante

Pentru realizarea obiectivelor propuse, agentia noastra desfasoara o serie de activitati specifice:

 1. analizarea pietei imobiliare:
  • analizarea prestatorilor de servicii pe piata imobiliara
  • identificarea caracteristicilor pietei imobiliare
  • identificarea cererii – posibilitati de adaptare rapida
  • minimizarea timpului de prestare a serviciilor;
  • competitia
 1. clasificarea zonelor
 1. reprezentarea partilor
 1. vizionarea ofertelor
 1. promovarea ofertelor catre clienti
 1. incheierea tranzactiei propriu-zise
 1. activitati ulterioare tranzactiei

ORGANIZAREA ACTIVITATII

Fiecare angajat al firmei ocupa o pozitie bine definita, avand sarcini precise in cadrul agentiei.

Managerul agentiei imobiliare asigura indeplinire asigura indeplinirea atributiilor

manageriale la nivelul agentiei:

 1. coordoneaza intreaga activitate a agentiei;
 1. elaboreaza politica de promovare a agentiei;
 1. indeplineste atributiile de:
  • organizare
  • proiectare
  • decizie
  • evaluare in raport cu resursele

Secretara agentiei imobiliare isi asuma atributiile de birotica si secretariat:

dactilografierea documentelor;

protocol;

corespondenta

programari orare;

preluarea ofertelor si cererilor imobiliare din telefon si repartizarea lor catre agentii

imobiliari.

Agentul imobiliar are o pozitie cheie in cadrul structurii agentiei imobiliare si are ca atributii specifice:

 • preluarea ofertelor din baza de date a firmei;
 • vizionarea ofertelor imobiliare;
 • semnarea cu proprietarul si clientul a unui contract de vizionare;
 • stabilirea conditiilor de tranzactionare impreuna cu proprietarul si respective clientul;
 • culegerea de informatii necesare unei bune desfasurari a activitatii sale;
 • selectarea ofertelor optime pentru client;
 • cunoasterea regulamentului de ordine interioara;


 • vizionarea imobilelor impreuna cu clientul;
 • negocierea ofertelor imobiliare.

Calitatile necesare unui bun agent imobiliar:

 • capacitatea de a lucra cu oamenii;
 • onestitate fata de firma si clientii firmei;
 • rabdare;
 • seriozitate;
 • intuitie;
 • perseverenta
 • abilitati de negociator

Capitolul 1. AGENTIA IMOBILIARA CA ORGANIZATIE

Agentia Imobliara S.C. MIRAMAR S.R.L. are sediul in Bucuresti, Sos. Colentina Nr.49, sector 2.

S.C. MIRAMAR S.R.L. presteaza servicii de intermediere a tranzactiilor de:

 • vanzare – cumparare de imobile;
 • inchiriere de imobile;
 • schimbul de imobile;
 • contracte de uzufruct imobiliar;
 • preluarea spre vanzare a imobilelor in diferite faze de executie a constructiei

Obiectivele agentiei S.C. MIRAMAR S.R.L. sunt:

 1. Descoperirea si valorificarea imobilelor cu destinatia locuinta si birouri;
 1. Obtinerea de profit prin activitatea de intermediere a tranzactiilor;
 1. Alegerea beneficiarilor de servicii in actiuni conexe catre persoanele care au incasat bani din tranzactii si orientarea lor in investitia sumelor catre obiectivele societatii, pentru profitul reciproc;
 1. Asigurarea de servicii suplimentare cum ar fi: reparatii, instalatii, decoratiuni interioare, constructii.

Capitolul 2. STUDIU DE CAZ

INCHIRIEREA UNUI APARTAMENT DE 3 CAMERE

Agentia imobiliara S.C. MIRAMAR S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sos. Colentina Nr.49, sector 2, intentioneaza sa inchirieze un apartament de 3 camere in sectorul 3, zona Titan, Str. Constantin Brancusi Nr.11, Bl. D16, Sc.3, Ap.110.

Pentru realizarea acestui studiu imi propun atingerea urmatoarelor obiective:

 1. studierea pietei pe segmentul de piata respectiv si anume zona Titan;
 1. vizionarea apartamentului;
 1. pregatirea in vederea inchirierii / publicitate imobiliara in cotidianul Anuntul Telefonic si in alte reviste de profil;
 1. stabilirea destinatiei pe care o are apartamentul la inchiriere;
 1. studierea impreuna cu juristul firmei a actelor de proprietate a imobilului;
 1. stabilirea pretului si a conditiilor de plata de comun acord cu proprietarul apartamentului.

In urma anunturilor din ziar, am fost sunata de un client (persoana fizica) interesata in inchirierea unui apartament pentru locuit.

Prin pozitia sa, apartamentul este ideal pentru locuit.

Dupa vizionarea apartamentului cu clientul, acesta a concluzionat ca este convenabila pozitia imobilului si a apartamentului pentru a locui in el.

Prezentarea generala a ofertei:

Apartamentul situate in Str. Constantin Brancusi Nr.11, Bl. D16, Sc.3, Et.7, Ap.110, este compus din:

Nr. crt.

Denumire

Suprafata (mp)

1

Camera

16,00

2

Camera

11,56

3

Camera

9,81

4

Bucatarie

7,39

5

Baie3,67

6

Camara

0,99

7

Debara

0,73

8

Debara

1,42

9

Sas

1,98

10

Culoar

2,94

11

Vestibul

2,44

12

Balcon

14,62

Total

73,62

Suprafata Utila

58,93

Capitolul 3. EVALUAREA IMOBILIARA

DESCRIEREA APARTAMENTULUI

Blocul a fost construit in 19__ pe 9 etaje avand 4 apartamente pe nivel.

Fatada blocului este acoperita cu tencuiala. Blocul are forma de potcoava, apartamentul fiind pozitionat cu ferestrele spre sud.

Fiecare scara a blocului are doua intrari: una principala si alta secundara prin spatele blocului. Locatarii beneficiaza de 1 lift.

Apartamentul este compus din:

 • trei camere
 • bucatarie
 • hol
 • baie
 • camara
 • debara
 • balcon

In camerele de locuit, pardoselile sunt din parchet lamellar, iar pe hol, in baie si bucatarie pardoselile sunt din ciment mozaicat. De asemenea, peretii din bucatarie si baie sunt placati cu faianta.

Blocul dispune de toate utilitatile: canalizare, apa curenta, bransament electric, gaze. Incalzirea este realizata cu radiatoare racordate la centrala termica zonala. Apartamentul are montate apometre pentru masurarea consumului de apa calda si rece. Ferestrele sunt din tamplarie PVC cu geam termopan.

Capitolul 4. LEGISLATIA IN ACTIVITATEA IMOBILIARA

Incheierea contractului de inchiriere

CONTRACT DE INCHIRIERE intre subsemnatii:

Domnul CONSTANTINESCU MIHAI domiciliat in Bucuresti, Str. Constantin Brancusi Nr.11, Bl. D16, Sc.3, Et.7, Ap.110, sector 3, in calitate de proprietar al apartamentului sus mentionat

si

Domnul BRATOLOVEANU DUMITRU, domiciliat in Bucuresti, Sos. Colentina, Nr.55, Bl.83, Et.5, Ap.87, sector 2, in calitate de chirias, a intervenit prezentul contract de inchiriere, in urmatoarele conditii:

I. Obiectul contractului:

Art.1 Obiectul prezentului contract consta in obtinerea de catre D-l Bratoloveanu Dumitru a dreptului de folosinta pentru apartamentul situat in Bucuresti, Str. Constantin Brancusi Nr.11, Bl. D16, Sc.3, Ap.110, Sector 3, in calitate de chirias

Art.2 Proprietarul declara ca apartamentul este proprietatea sa exclusiva si cere autoritatea de a incheia prezentul contact cu chiriasul.Art.3 Chiriasul urmeaza sa foloseasca apartamentul inchiriat pentru locuit.

Art.4 Apartamentul inchiriat este pus la dispozitia chiriasului de catre proprietar mobilat si in stare buna de folosinta. Apartamentul nu necesita reparatii, zugraveli sau amenajari.

Art.5 Inchirierea se efectueaza pe o perioada de un an si in conditiile prevazute in prezentul contract.

II. Pretul si modalitati de plata

Art.6 Pretul inchirierii: chiria este de 250 euro/luna, pe toata perioada de valabilitate a prezentului contract.

Art.7 Plata chiriei se va efectua astfel: lunar, pe data de 1 a fiecarei luni.

III. OBLIGATIILE PROPRIETARULUI

Proprietarul se obilga:

a) Sa predea apartamentul descris la Art.1 in stare buna de folosinta

b) Pe intreaga perioada a inchirierii sa asigure libera si linistita posesie si folosinta a chiriasului asupra apartamentului inchiriat.

c) Dotarea apartamentului sa ramana aceeasi ca in momentul in care clientul s-a hotarat sa inchirieze.

d) Sa predea apartamentul cu inventarul complet al dotarilor

IV. OBLIGATIILE CHIRIASULUI

Chiriasul se obliga:

a) Sa achite integral chiria datorata in conformitate cu prevederile si conditiile Art.7 din prezentul contract de inchiriere.

b) Sa foloseasca apartamentul in conformitate cu destinatia specificata in dispozitiile prezentului contract (Art.2).

c) Sa plateasca la termenele scadente toate cheltuielile de intretinere: apa, gaze, gunoi, incalzire, plata facturilor pentru consumul de energie electrica si contravaloarea facturilor telefonice.

d) Sa intretina apartamentul in stare buna si sa-l predea in buna stare la incetarea prezentului contract in aceeasi stare in care l-a primit, mai putin uzura normala.

e) Reparatiile eferente deteriorarilor cauzate de actiuni voluntare si involuntare ale chiriasului revin in sarcina si costul acestuia.

f) Sa nu schimbe modul de distribuire al incaperilor sau sa le aduca o modificare fara consimtamantul scris al proprietarului.

g) Sa nu cedeze sau sa subinchirieze ce constituie obiectul prezentului contract, nici partial, fara consimtamantul expres in scris, al proprietarului.

h) Sa nu organizeze sau sa permita desfasurarea unor activitati ilegale in spatiul inchiriat.

i) Chiriasul va permite proprietarului sa viziteze apartamentul inchiriat in urma anuntului prealabil facut de proprietar.

j) In cazul constatarii de catre proprietar ca unul sau mai multe bunuri lasate in apartament sunt deteriorate chiriasul este obligat sa achite imediat contravaloarea bunurilor.

V. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.8 Pentru nerespectarea totala sau partiala pentru efectuarea defectuoasa a vreuneia din clauzele prezentului contract, partea vinovata se obliga sa plateasca daune, cuantumul fiind stability in functie de valoarea prejudiciului cauzat.

Art.9 In situatia in care chiriasul, dand dovada de rea credinta, nu isi achita obligatia de plata a chiriei datorate conform dispozitiilor prezentului contract, acesta se considera reziliat de plin drept, proprietarul avand dreptul de a solicita evacuarea chiriasului in termen de 10 zile, chiriasul fiind obligat si la plata chiriei restante sau a eventualelor plati sau daune provocate.

Art.10 Contractul nu poate fi modificat sau reziliat unilateral.

VI. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Art.11 Apartamentul sa ramana pana la contractare in starea vizionata

Art.12 In caz de litigii decurse din executarea prezentului contract de inchiriere, proprietarul si chiriasul vor depune toate diligentele necesare in vederea solutionarii acestora pe cale amiabila in decurs de 15 zile de la aparitia problemelor.

Art.13 Orice notificare adresata de oricare din parti celeilalte in legatura cu prezentul contract va fi trimisa prin posta, recomandat cu confirmare de primire, considerandu-se ca a fost primit la data inscrisa pe stampila postei de pe confirmare.

Prezentul contract a fost intocmit in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte. Pentru cele de mai sus, partile au semnat, dupa cum urmeaza:

PROPRIETAR CHIRIAS

Capitolul 5. COMUNICAREA SI NEGOCIEREA

Pentru rezolvarea cazului propus trebuie acordata o importanta deosebita comunicarii.

Pentru foarte multi dintre noi “comunicare” reprezinta o notiune abstracta, despre care nu stim foarte bine daca este o cauza, un efect, un mijloc sau un scop. De mai multe ori cand ceva nu merge bine vina apartine lipsei de comunicare.

Comunicarea verbala presupune utilizarea limbajului. Limbajul este un sistem de semne manuite dupa anumite reguli in vederea fixarii, prelucrarii si transmiterii de informatii.

Limbajul verbal este una din formele de manifestare a functiei semiotice. Mimica, gesturile, imagistica, desi sunt forme ale functiei semiotice, nu sunt identice cu limbajul verbal, ele reprezentand comunicarea non-verbala.

In cazul secventelor de comunicare prepuse de inchiriere a apartamentului vom avea in vedere:

- tonul vocii: atunci cand suntem intr-o stare puternic emotionala vorbim de obicei cu mai multe greseli de exprimare;

- timbrul real al vocii: caldura sau stridenta acesteia este diferita in functie de starea emotionala;

- ritmul vorbirii: a vorbi foarte lent poate fi considerat ca fiind nesigur;

- contactul vizual: este probabil cel mai puternic indiciu non-verbal si are cateva functii importante:

reglarea fluxului conversatiei;

furnizarea de feedback agentului despre ceea ce a comunicat;

informarea participantilor despre natura relatiei lor.

NEGOCIEREA IN OPERATIILE IMOBILIARE

Prin definitie negocierea este forma de comunciare in relatiile interumanecare in actualul context socio – economic se impune drept unul din atributele de pret ale vietii contemporane.

UN NEGOCIATOR DE SUCCES ESTE:

 1. Un ascultator atent
 1. Capabil sa separe persoanele de probleme
 1. Capabil sa lase la o parte si sa isi depaseasca prejudecatile
 1. Capabil sa caute solutii intr-un context simplu
 1. Gata sa acorde timp necesar procesului de negociere
 1. Respectuos fata de orice persoana acceptata de ambele parti pentru a facilita procesul
 1. Angajat fata de un rezultat care este mutual acceptat
 1. Capabil sa caute cai de a trece dincolo de pozitiile declarate
 1. Imaginativ in a construe solutii
 1. Comunica bine cu propria institutie si capabil de a explica solutiile rezultate

In tranzactia noastra ne vom concentra toata atentia catre:

- confirmarea autoritatii de a negocia

- caderea de acord asupra obiectului negocierii

- concentrarea asupra intereselor din spatele pozitiilor declarate

- inventarea optiunilor pentru castig de ambele parti

- angajarea cu atentie

- incercarea de obtinere a acordului scris.
Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Structura si utilizarea raportului de audit
PREVIZIONAREA AFACERILOR SI FEZABILITATEA ACESTORA
CAPACITATEA DE INDATORARE A FIRMEI
PLAN DE AFACERI SC AUTO S.R.L
PLAN DE AFACERI - FIRMA eDesign
ORGANIZATIILE DE AFACERI
PLAN DE AFACERE - PASTRAVARIE
Internationalizarea afacerilor – caracteristica a mediului de piata contemporan

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu