Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » asigurari
TIPURI SI FORME DE ASIGURARI DE PERSOANE

TIPURI SI FORME DE ASIGURARI DE PERSOANE


TIPURI SI FORME DE ASIGURARI DE PERSOANE

1 Asigurari de viata

1.1 Asigurarea de viata "UNITA - DECENIUM"

1.2 Asigurarea mixta "ASIROM"

2 Asigurari de accidente

2.1 Asigurarea de accidente "UNITA"

2.2 Asigurarea de accidente de grup "UNITA"

3 Asigurari medicale

1 Asigurarea medicala pentru boli incurabile

2 Asigurarea medicala pentru interventii chirurgicale3 Asigurarea medicala "UNITA" pentru calatorii in strainatate

4 Asigurari de pensii private

4.1 Asigurarea de pensie privata ARDAF

1 Asigurari de viata

Aceasta forma de asigurare se caracterizeaza prin aceea ca reprezinta deopotriva atat o masura de prevedere, de protectie impotriva unor evenimente viitoare, cat si una de economisire si fructificare pe termen lung a sumelor incuviintate societatii de asigurari.

Asigurarile de viata constituie si o masura de economisire pe termen lung, deoarece, daca in cadrul prevederii pentru care s-a contractat asigurarea nu se produce evenimentul asigurat, la expirarea acesteia asiguratul are dreptul sa incaseze suma asigurata.

Asigurarile de viata prezinta urmatoarele avantaje:

se pot asigura sumele stabilite de asigurat cu acordul societatii de asigurari;

in toate cazurile, sumele asigurate nu pot fi atacate de mostenitorii legali in defavoarea beneficiarului inscris in polita;

la cererea asiguratului, se pot corecta atat suma asigurata, cat si prima de asigurare, pentru contracararea efectelor inflatiei;

se asigura protectia familiei (sau a beneficiarului) in caz de deces;

se asigura protectia personala, in caz de invaliditate permanenta ca urmare a unui accident;

posibilitatea renuntarii la plata primelor, caz in care asiguratul este defavorizat minimal, polita ramanand valabila pentru o suma asigurata redusa.

Oricare persoana poate incheia mai multe contracte de asigurare impotriva aceluiasi eveniment si, la producerea acestuia, asiguratul sau beneficiarul asigurarii are dreptul sa incaseze sumele cuvenite de la toti asiguratorii.

Asigurarile de viata pot fi incheiate de persoane in varsta de la 16 pana la 65 de ani.

Sumele asigurate se stabilesc, de regula, in functie de cererea asiguratilor si de limitele prevazute de actele normative care stau la baza contractarii asigurarii.

Marimea primei de asigurare se stabileste in raport cu suma asigurata, varsta asiguratul in momentul contractarii asigurarii si durata pentru care se contracteaza asigurarea. Primele de asigurare se afla in raport direct proportional cu suma asigurata.

Asigurarile de viata se practica in prezent intr-un numar mare de forme, dintre cele mai diverse, cele mai multe dintre ele reprezentand creatia ultimelor decenii. Acest lucru a fost posibil datorita nevoilor tot mai variate ale clientilor. Astfel, un produs este achizitionat pentru ceea ce reprezinta el pentru client si nu pentru ceea ce este in sine. Produsul este cumparat pentru serviciul pe care il ofera, pentru siguranta lui, pentru confortul pe care il degaja, pentru ceea ce ofera utilizatorului sau.

1.1 Asigurarea de viata "UNITA DECENIUM"

Pot fi cuprinse in asigurare persoane in varsta de la 0 la 59 de ani, pe durate de asigurare intre 6 si 35 de ani, cu conditia ca, in anul expirarii asigurarii, persoana asigurata sa nu depaseasca varsta de 65 de ani. Varsta persoanei asigurate se calculeaza ca diferenta intre anul calendaristic in care incepe raspunderea asiguratorului si anul de nastere al persoanei asigurate. Contractantul asigurarii trebuie sa fie obligatoriu o persoana majora (varsta implinita de 18 ani).

Asiguratorul preia protectia din asigurare bazandu-se pe faptul ca persoana asigurata, in declaratia de asigurare pe care a semnat-o, a raspuns la toate intrebarile puse, complet si cu sinceritate. Aceasta obligatie ii revine inaintea incheierii contractului de asigurare. Este vorba indeosebi despre acele intrebari referitoare la bolile actuale si cele din trecut, la dereglari ale starii de sanatate, la conditiile de munca si alte elemente necesare in evaluarea riscului.

Asiguratorul isi rezerva dreptul de a verifica starea de sanatate a persoanei asigurate, daca situatia o impune, astfel incat acesta va fi supus unor examinari medicale efectuate de un medic autorizat de catre asigurator, pe cheltuiala acestuia.

Protectia de asigurare a persoanei asigurate incepe la data inscrisa in contractul de asigurare emis de asigurator, prin care se confirma acceptarea in asigurare a persoanei asigurate, cu conditia ca intaia rata de prima sa fi fost achitata.

Dupa intrarea in vigoare a contractului de asigurare sunt garantate urmatoarele drepturi:

la expirarea asigurarii, se plateste suma asigurata, la care se adauga castigurile acumulate;

pe durata asigurarii, in caz de deces din boala al persoanei asigurate, se plateste suma asigurata, la care se adauga castigurile acumulate pana la data producerii evenimentului asigurat, incepand cu cel de-al doilea an de asigurare, socotit din ziua inceperii asigurarii, inscrisa in contractul de asigurare;

pe durata asigurarii, in caz de deces al persoanei asigurate din boala infectioasa acuta sau accident, se plateste suma asigurata, la care se adauga castigurile acumulate pana la data producerii evenimentului asigurat, chiar din primul an de asigurare, dupa expirarea termenului de 24 de ore de la expirarea zilei in care a inceput protectia de asigurare;

daca odata cu asigurarea de viata s-a incheiat si asigurarea suplimentara pentru cazurile de deces din accidente si decesul persoanei asigurate s-a produs ca urmare a unui accident, in baza asigurarii suplimentare se plateste suma asigurata, dupa expirarea termenului de 24 de ore de la expirarea zilei in care a inceput protectia din asigurare; prin urmare, in acest caz, societatea de asigurare plateste dublul sumei asigurate, la care se adauga castigurile acumulate pana la data producerii evenimentului asigurat, chiar din primul an de asigurare;

daca odata cu asigurarile de viata, de deces si de invaliditate din accidente, s-a incheiat si asigurarea suplimentara de scutire de la plata primelor de asigurare in caz de invaliditate din accidente, in cazul unei invaliditati a persoanei asigurate survenite ca urmare a unui accident, scuteste contractantul asigurarii de obligatia platii primelor de asigurare pe durata de un an, cu posibilitatea de extindere si pe anii urmatori;

la expirarea asigurarii, persoana asigurata sau beneficiarul desemnat in contractul de asigurare poate opta pentru plata unei pensii lunare viagere (pe durata intregii vieti), chiar daca aceste plati periodice, cumulate la un moment dat, depasesc suma asigurata cuvenita la expirarea asigurarii. Plata pensiei lunare viagere este garantata pentru primii 5 ani de la expirarea asigurarii, indiferent daca beneficiarul pensiei decedeaza sau nu in aceasta perioada de 5 ani. In cazul in care beneficiarul pensiei decedeaza in aceasta perioada, pensia lunara viagera va fi achitata mostenitorilor sai legali, pana la expirarea termenului de 5 ani de la momentul inceperii platii pensiei viagere.

La expirarea asigurarii vor fi decontate toate ratele ramase neachitate din anul de asigurare in curs, inclusiv eventualele sume datorate asiguratorului.

ASIGURAREA SUPLIMENTARA DE DECES DIN ACCIDENTE are in vedere urmatoarele accidente: explozia, lovirea, caderea, alunecarea, inteparea, taierea, atacul din partea unei persoane sau animal, trasnetul, actiunea curentului electric, arsura, inecul, asfixierea din cauze subite, evenimentele produse ca urmare a circulatiei mijloacelor de transport.

Sunt excluse din asigurare accidentele provocate direct sau indirect de evenimente de razboi, cele cauzate de tulburari interne sau alte evenimente similare, precum si cele cauzate direct sau indirect de energia nucleara.

Primele de asigurare se stabilesc in functie de suma asigurata prevazuta in asigurarea principala de viata si de grupa de risc (A sau B) in care este incadrata activitatea profesionala desfasurata de persoana asigurata.

ASIGURAREA SUPLIMENTARA DE INVALIDITATE DIN ACCIDENTE are ca principal risc invaliditatea permanenta produsa ca urmare a unui accident suferit de persoana asigurata.

In cazul in care accidentul cauzeaza o diminuare permanenta a capacitatii fizice sau intelectuale a persoanei asigurate (invaliditatea permanenta), apare dreptul la plata unei sume proportional cu gradul de invaliditate.

Prin invaliditate permanenta se intelege reducerea potentialului fizic sau intelectual, provocat de un accident in care a fost atinsa integritatea corporala. Daca persoana asigurata a implinit varsta de cel putin 55 de ani la data producerii accidentului, la cererea acesteia, plata sumelor se poate efectua sub forma de pensie viagera. Marimea prestatiilor se stabileste in functie de gradul de invaliditate, cum ar fi:

ale unui brat din articulatia scapulo - humerala: 70 %;

ale unui brat pana deasupra articulatiei humero - cubitale: 65 %;

ale unui brat sub articulatia humero - cubitala: 60 %;

ale unei maini la incheietura mainii: 55 %;

ale unui deget aratator: 10 %;

ale unui alt deget: 5 %.

ASIGURAREA SUPLIMENTARA DE SCUTIRE DE LA PLATA PRIMELOR DE ASIGURARE IN CAZ DE INVALIDITATE DIN ACCIDENTE ofera contractantului asigurarii posibilitatea scutirii de la plata primelor de asigurare, in cazul in care persoana asigurata sufera un accident care determina aparitia unei invaliditati permanente.

Prestatia din asigurare consta in absolvirea de la obligatia continuarii platii primelor de asigurare pentru asigurarea de viata si pentru asigurarile suplimentare pe care contractantul asigurarii le-a incheiat odata cu aceasta.

Asiguratorul acorda scutirea de la plata primelor atunci cand Comisia Medicala abilitata de catre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale confirma ca persoana asigurata are o invaliditate permanenta de gradul I, II sau III, cu conditia ca invaliditatea sa se fi produs ca urmare a unui accident care intra sub protectia asigurarii[1].


Asigurarea suplimentara de deces din accidente, impreuna cu asigurarea suplimentara de invaliditate din accidente si cu asigurarea suplimentara de scutire de la plata primelor de asigurare in caz de invaliditate din accidente, formeaza, impreuna cu asigurarea principala de viata, un intreg, fiind accesorii fata de aceasta.

Asigurarile suplimentare nu pot fi continuate fara asigurarea principala de viata. Atunci cand protectia din asigurarea de viata inceteaza, inceteaza si protectia din asigurarile suplimentare. In cazul in care asigurarea principala de viata este redusa (in cazul in care se reduce suma asigurata aferenta asigurarii principale de viata), se reduce si protectia din asigurarile suplimentare, si anume la suma corespunzatoare asigurarii principale de viata pentru care primele se platesc in continuare. In cazul in care contractul de asigurare de viata este reactivat, protectia din asigurarile suplimentare se reia odata cu protectia din asigurarea principala de viata, dar pentru accidentele produse pe perioada de intrerupere a protectiei nu pot fi formulate pretentii de despagubire.

Asigurarea de viata "Unita Decenium" mai ofera o conditie speciala, si anume marirea planificata a primelor si a sumelor asigurate sau, in termeni mai simpli, adaptarea dinamica.

Prima pentru acest contract de asigurare, inclusiv pentru eventualele asigurari suplimentare, se mareste anual, daca la incheierea contractului de asigurare a fost stipulata aceasta clauza. Marirea primelor de asigurare determina o marire a sumei asigurate fara un control medical suplimentar. Marirea primelor se face in functie de indicele de inflatie stabilit de Institutul National de Statistica si Studii Economice. Majorarea sumei asigurate se efectueaza luandu-se in considerare: majorarea de prima, varsta persoanei asigurate in anul adaptarii dinamice si durata ramasa pana la expirarea contractului de asigurare. In general, se aplica indicele stabilit prin reglementarile interne ale asiguratorului cu privire la rata inflatiei sau indicele de devalorizare pe plan monetar, intern sau international, dupa caz.

In cazul in care asigurarea de viata include si asigurarile suplimentare, drepturile garantate din acestea se vor majora in aceeasi proportie ca si cele din asigurarea principala de viata.

Marirea primelor si a sumelor asigurate este efectuata in fiecare an, la data la care a inceput asigurarea, incepand cu cel de-al doilea an de asigurare. Inaintea termenului la care se opereaza marirea, contractantul asigurarii va primi din timp o comunicare in care se va specifica cuantumul acestei mariri, privind prima de asigurare si suma asigurata. Protectia din asigurare sporeste incepand cu data majorarii sumei asigurate si a achitarii primei de asigurare majorate.

In ultimii trei ani de asigurare nu se mai propune marirea primelor si a sumei asigurate, dar poate fi efectuata la solicitarea contractantului asigurarii.

1.2 Asigurarea de viata mixta "ASIROM"

Asigurarea de viata mixta se incheie, de regula, cu persoane in varsta de la 16 la 65 de ani, pentru duratele prevazute in tariful de prime, dar nu mai mult decat pana la implinirea varstei de 75 de ani. Persoanele care au o invaliditate permanenta mai mare de 50 % nu sunt primite in asigurare.

In baza contractului de asigurare cu primele achitate la zi, ASIROM plateste suma asigurata in urmatoarele conditii:

a)    la expirarea contractului de asigurare, daca asiguratul va fi in viata;

b)    in caz de amortizare a asigurarii, in total sau in parte, la tragerile lunare;

c)    in caz de invaliditate permanenta ca urmare a unui accident, in total sau in parte, dupa cum invaliditatea permanenta este totala sau partiala;

d)    in caz de deces al asiguratului.

Incepand cu al doilea an de asigurare, suma de plata se majoreaza cu cota procentuala de excedent, stabilita corespunzator cu timpul cat s-au platit primele de asigurare, socotit in ani intregi, cel mult pana la data decesului.

Suma de plata curenta se majoreaza cu cota de excedent de cel putin 10 % la contractele incheiate pe durata de 5 ani, si de cel putin 15 % pentru cele incheiate pe durate mai mari, iar in caz de invaliditate permanenta partiala, suma de plata cuvenita se majoreaza cu 25 %, fara a depasi suma asigurata inscrisa in polita.

In caz de deces al asiguratului din alte cauze decat accident sau boala infectioasa acuta, exista urmatoarele situatii:

a)    in primele 6 luni de la inceputul asigurarii, ASIROM restituie primele incasate, mai putin cheltuielile suportate;

b)    in perioada de 6 luni pana la un an, ASIROM plateste 50 % din suma asigurata. La asigurarile noi, care se incheie in continuarea unor asigurari expirate, aceasta conditie de asigurare se aplica si pentru perioada de la o luna la 6 luni, daca cea dintai rata de prima (anticipata) a fost achitata inainte de expirarea asigurarii precedente sau cel mult in 20 zile dupa expirarea acesteia;

c)    in anul al doilea, societatea plateste 75 % din suma asigurata;

d)    in celelalte cazuri, societatea plateste intreaga suma asigurata.

Contractul de asigurare se incheie, de regula, pentru sume asigurate intre 000.000 lei si 6.000.000 lei, iar pentru sume mai mari de 6.000.000 lei, asigurarea se incheie numai cu avizul medicului (sumele sunt propuse cu titlu de exemplu).

Contractul de asigurare poate ramane valabil pentru o suma asigurata redusa, daca primele au fost platite pe cel putin sase luni la contractele incheiate pe durata de pana la 10 ani inclusiv, si cel putin un an la cele incheiate pe durate mai mari.

Suma asigurata redusa se plateste la expirarea contractului de asigurare sau in caz de deces al asiguratului inainte de expirarea contractului de asigurare.

Caracteristica politei de asigurare ASIROM este reprezentata de faptul ca societatea atribuie pentru fiecare 500.000 lei din suma asigurata cate o combinatie de litere, cu care asigurarea participa la tragerile de amortizare. In aceeasi polita nu se pot repeta combinatiile de litere.

La fiecare tragere lunara se amortizeaza opt combinatii de litere. Combinatiile de litere din politele de asigurare se considera iesite la tragerea de amortizare daca ordinea inscrierii literelor corespunde cu ordinea din combinatiile iesite la tragere.

La cererea asiguratilor, combinatiile de litere pot fi schimbate in cursul duratei contractelor de asigurare. Noile combinatii de litere sunt valabile incepand cu tragerea de amortizare din luna urmatoare aceleia in care au fost inscrise in polita.

Daca invaliditatea permanenta ca urmare a unui accident este mai mare de 50 %, societatea scuteste pe asigurat de plata primelor incepand de la cea dintai scadenta de prima urmatoare lunii in care s-a platit suma cuvenita, in urma invaliditatii permanente, cel mai tarziu incepand cu anul de asigurare urmator celui in care s-a produs accidentul. Scutirea de plata a primelor se acorda si daca invaliditatea de peste 50 % este urmarea unuia sau unui complex de accidente intamplate in timpul valabilitatii aceluiasi contract de asigurare.

Pana la acordarea scutirii, asiguratul este obligat sa plateasca primele la termenele prevazute in polita de asigurare.

Persoanele care doresc sa se asigure, inainteaza societatii declaratii de asigurare complete si semnate, pe formulare specifice societatii de asigurare ASIROM. Odata cu completarea si semnarea declaratiei de asigurare, persoana care doreste sa se asigure achita drept anticipatie o suma egala cu valoarea celei dintai rate de prima, plus taxa de polita.

Primele de asigurare si anticipatiile se platesc organelor imputernicite in acest scop, in schimbul eliberarii de chitante sau alte documente de incasare, pe formulare specifice societatii de asigurare, data platii considerandu-se data eliberarii chitantei sau documentului de asigurare respectiv.

In caz de deces al asiguratului inaintea expirarii contractului de asigurare, suma asigurata se plateste beneficiarilor inscrisi in polita de asigurare.

2 Asigurari de accidente

Asigurarile de accidente constituie numai o masura de prevedere si nu si una de economisire, ceea ce inseamna ca asiguratii au dreptul sa incaseze suma asigurata numai in masura in care se produce evenimentul in perioada de valabilitate a asigurarii.

Daca evenimentul asigurat (riscul) nu se produce in cadrul perioadei in care s-a contractat asigurarea, asiguratul nu are dreptul sa incaseze suma asigurata la expirarea acestei perioade.

Accidentul este evenimentul subit, generat din afara si fara vointa persoanei, care poate provoca decesul, invaliditatea permanenta sau temporara a acesteia.

Notiunea de accident corporal inseamna "orice atingere corporala fara intentie din partea victimei asigurate, care provine din actiunea neasteptata a unei cauze exterioare"[2].

Explicarea notiunii de accident corporal impune luarea in considerare a unor elemente constitutive, distincte, si anume:

caracterul neprevazut al actiunii, respectiv al cauzei exterioare, care a generat accidentul;

atingerea corporala, ca efect al accidentului, care produce o modificare a starii fizice a persoanei;

caracterul neintentionat si nedorit al originii leziunii.

Continutul complex al notiunii de accident corporal justifica obligatia pe care o are asiguratul de a inscrie in declaratia de asigurare toate elementele necesare identificarii riscului asumat de asigurator (informatii cu privire la starea de sanatate, activitatea desfasurata, meseria, profesia etc.). Asiguratul trebuie sa informeze asiguratorul asupra contractelor de asigurare de aceeasi natura, subscrise la alte societati de asigurare. Prin toate aceste elemente informative, asiguratorul are posibilitatea sa sondeze caracterul normal, licit sau ilicit al intentiilor asiguratului. In principiu, excesul de protectie cerut asiguratorului prin contractul de asigurare poate constitui un indiciu asupra intentiei de frauda manifestata de asigurat.

Asigurarile de accidente au drept scop protectia persoanelor fizice de consecintele nefaste ale unor evenimente neprevazute care le afecteaza viata, integritatea corporala sau capacitatea de a munci.

In practica asigurarilor, consecintele obiective ale accidentului corporal sunt, dupa caz, decesul, invaliditatea partiala sau totala din accident sau in plan patrimonial, cheltuielile impuse cu refacerea starii de sanatate a persoanei, prin tratamente, medicatie si proceduri medicale.

In principiu, riscul de accident preluat in asigurare poate fi generat de urmatoarele evenimente externe, survenite brusc, independent de vointa asiguratului, si care sunt generatoare de invaliditatea permanenta sau decesul acestuia: explozia, prabusirea de teren, lovirea, alunecarea, taierea, atacul din partea unei alte persoane, actiunea curentului electric, asfixierea din cauze subite, circulatia mijloacelor de transport si accidentele produse de mijloacele de transport etc.

Societatile de asigurare nu preiau protectia de risc pentru consecintele accidentelor cauzate de:

nebunia sau betia asiguratului, consumul de droguri, bauturi alcoolice, infarct, apoplexie, epilepsie si crize convulsive, a celor cauzate de cataclisme sau de actiuni militare in timp de razboi;

participarea asiguratului la diverse competitii sportive si practicarea unor discipline sportive, folosirea aparatelor de zbor fara motor, ambarcatiuni cu motor, efectuarea sariturilor cu parasuta;

vatamari ale sanatatii prin efecte ale energiei nucleare, iradieri.

2.1 Asigurarea de accidente UNITA

Asigurarea de accidente poate fi incheiata ca asigurare individuala sau colectiva. Aceasta din urma se poate incheia nominal sau pentru toti angajatii.

Obiectul asigurarii il reprezinta obligatia asiguratorului de a plati sumele asigurate in cazul producerii accidentului sau al decesului din accident al asiguratului si/sau cheltuielile medicale. De obicei, societatile de asigurare prevad si anumite sume asigurate, limita pana la care se pot incheia aceste polite. Pretul asigurarii este in stransa dependenta de gradul de risc si de nivelul sumelor asigurate.

Asiguratul este obligat sa achite prima de asigurare odata cu semnarea declaratiei de asigurare. Contractele de asigurare sunt anuale. In cazul in care asiguratul solicita plata primelor in rate subanuale - semestrial sau trimestrial - plata trimestriala reprezinta 40 % din prima anuala, iar cea semestriala 70 % din prima anuala.

La asigurarile de accidente de grup, in cazul in care plata primelor se face in rate subanuale - semestrial sau trimestrial - prima trimestriala reprezinta 30 % din prima anuala, iar cea semestriala 55 % din prima anuala.

Neachitarea primelor de asigurare pana la scadenta atrage dupa sine iesirea de sub protectia asigurarii.

In cazul asigurarilor care se incheie pentru o perioada mai mare de un an, respectiv care se prelungesc pe perioade de cate un an, raspunderea asiguratorului continua fara intrerupere, daca primele se platesc inainte de expirarea asigurarii in curs.

In cazul in care accidentul cauzeaza o diminuare de durata a capacitatii fizice sau intelectuale (invaliditate permanenta) a asiguratului, apare dreptul la plata unei sume proportionale cu gradul de invaliditate.

Daca asiguratul a implinit varsta de 60 de ani la producerea accidentului, la cerere, plata sumelor se poate efectua sub forma de pensie viagera.

Invaliditatea trebuie sa fi aparut in decursul unui an de la data producerii accidentului si sa fi fost stabilita de catre un medic desemnat de catre asigurator, precum si comunicata asiguratorului intr-un termen de maxim 15 luni de la data producerii accidentului.

In functie de gravitatea efectelor accidentului, asiguratul primeste o anumita suma de bani conform unei scheme propuse de asigurator si acceptate, care se regaseste in continutul contractului de asigurare. Plata sumelor asigurate se face pe baza unor documente (inclusiv medicale) si a unor investigatii pe care asiguratorul are dreptul de a le efectua.

Asiguratorul are dreptul de a cere reexaminarea asiguratului de catre un alt medic.

Prestatia de invaliditate se calculeaza din suma asigurata pentru invaliditate stipulata in contractul de asigurare, indiferent de numarul accidentelor, fara a depasi insa limita maxima prevazuta de asigurator.

Suma asigurata in caz de deces nu poate depasi 25 % din suma asigurata totala.

In cazul in care accidentul duce la decesul asiguratului in decursul unui an de la data producerii accidentului, se plateste suma asigurata stipulata in contract pentru cazul de deces.

Indemnizatia zilnica pentru spitalizare se plateste pentru fiecare zi calendaristica in care persoana asigurata este internata in unitati sanitare, pentru tratament medical necesar ca urmare a accidentului, durata maxima fiind insa de doi ani, socotiti din ziua producerii accidentului.

Indemnizatia zilnica pentru spitalizare reprezinta 0,5 % din suma asigurata, dar nu mai putin decat limita minima stabilita prin reglementarile interne ale asiguratorului.

Indemnizatia zilnica pentru convalescenta se plateste pentru acelasi numar de zile calendaristice pentru care se plateste indemnizatia zilnica pentru spitalizare, cel mult insa 100 de zile, si anume:

pentru zilele 1 - 10: 100 %;

pentru zilele 11 - 20: 50 %;

pentru zilele 21 - 100: 25 %.

din indemnizatia zilnica pentru spitalizare. Dreptul la indemnizatia zilnica pentru convalescenta curge de la iesirea din spital.

Indemnizatia zilnica pentru imobilizare in aparat gipsat se plateste pentru fiecare zi calendaristica pentru care persoana asigurata s-a aflat imobilizata in aparat gipsat in urma unui accident care intra sub protectia asigurarii, durata maxima fiind insa de 100 de zile. Indemnizatia reprezinta 0,25 % din suma asigurata. Daca persoana asigurata a fost spitalizata si imobilizata in aparat gipsat in aceeasi perioada, se va plati doar indemnizatia de spitalizare.

Indemnizatia pentru operatii estetice este acordata atunci cand, in urma unui accident, suprafata corpului persoanei asigurate este vatamata astfel incat aspectul exterior al acesteia este lezat in mod definitiv, dupa incheierea tratamentului medical si daca persoana asigurata se hotaraste sa se supuna unei operatii estetice cu scopul de a inlatura aceasta deficienta. Asiguratorul suporta cheltuielile privind operatia, tratamentul clinic, onorariile medicilor, costul medicamentelor, precum si cheltuielile pentru spitalizare, pana la cel mult 20 % din suma asigurata prevazuta in contractul de asigurare, dar nu mai mult decat limita maxima stabilita prin reglementarile interne ale asiguratorului. Operatia si tratamentul clinic al persoanei asigurate trebuie sa fie efectuate pana cel tarziu la finele celui de-al treilea an dupa producerea accidentului.

2.2 Asigurarea de accidente de grup UNITA

Acest tip de asigurare se incheie numai cu persoane juridice, fara indicarea numelor persoanelor asigurate.

Persoanele care urmeaza sa fie asigurate vor fi desemnate astfel incat, in eventualitatea unui eveniment asigurat, contractantul asigurarii sa poata face oricand dovada apartenentei persoanelor la grupul de persoane asigurate. Aceste persoane se vor afla sub protectia asigurarii conform clauzelor contractuale convenite intre parti. Contractantul asigurarii este obligat sa puna la dispozitia asiguratorului o evidenta a personalului salariat, a asociatilor sau membrilor. Contractantul asigurarii va pune lunar la dispozitia asiguratorului numarul maxim al salariatilor, al asociatilor sau membrilor acestuia.

Pe baza numarului de persoane comunicat, asiguratorul va calcula media anuala, in functie de care va stabili prima de asigurare corespunzatoare.

Persoanele care ies din evidentele contractantului, respectiv cele care trec in locul lor, vor fi comunicate asiguratorului. Primele persoane ies de sub protectia asigurarii, iar cele care vin in locul lor intra sub protectia asigurarii de la data expedierii comunicarii.

Persoanele care urmeaza sa intre sub protectia asigurarii sunt considerate asigurate cu aceleasi sume incepand cu data expedierii comunicarii, daca au aceeasi profesie sau ocupatie cu persoanele iesite de sub protectia asigurarii, iar daca au alta profesie sau ocupatie, sunt considerate asigurate numai dupa convenirea sumelor asigurate si a primelor.

Daca persoanele care ies de sub protectia asigurarii nu sunt inlocuite cu altele, primele platite in plus vor fi rambursate.

3 Asigurari medicale

Asigurarile de persoane incluse in portofoliul societatilor de asigurare care activeaza pe piata asigurarilor din tara noastra sunt, prin traditie, asigurari de viata (de supravietuire, de deces, mixte) si asigurari de accidente. In principiu, asigurarea de accidente are in vedere faptul ca accidentul poate genera decesul sau invaliditatea permanenta a asiguratului.

O persoana care a incheiat asigurarea de viata sau o asigurare de accidente se poate afla, dupa caz, sub incidenta riscului de boala sau de invaliditate temporara.

Asigurarea de viata se bazeaza pe tehnica actualizarii (capitalizarii), asigurarea de accidente corporale se bazeaza pe tehnici de repartitie. Prin urmare, in principiu, asiguratorul de viata nu poate practica nici asigurarea de accidente, nici asigurarea de boala, totusi, printr-un contract complementar, se pot asigura riscurile de deces, accidentele si invaliditatea, dar cu caracter subsidiar si pentru aceeasi perioada cu asigurarea de baza. Dar aceste asigurari complementare nu pot ignora oportunitatea si rolul garantiilor pe care le ofera asigurarile de accidente sau de boala.

Asigurarea medicala este practicata in multe tari alaturi de celelalte asigurari de persoane (de viata si de accidente). Aceasta asigurare se intemeiaza pe un risc de natura patrimoniala - necesitatea probabila a unor tratamente medicale costisitoare si de durata in caz de boala.

Asigurarea medicala preia protectia unei categorii de riscuri complexe, insuficient cunoscute, dar care se transpun intr-un risc patrimonial. Prin urmare, aceasta asigurare acopera cheltuielile de boala cum ar fi: cheltuielile de spitalizare, pentru interventii chirurgicale, de tratamente, alte cheltuieli medicale si, complementar, incapacitatea temporara de munca.

Asigurarea medicala are caracter facultativ, presupune intocmirea in prealabil a declaratiei de asigurare in baza careia se perfecteaza contractul sau polita de asigurare.

Suma asigurata se stabileste prin conventia partilor, iar prima de asigurare se stabileste in functie de cota de prima tarifara, variabila de la o societate de asigurari la alta, si de suma asigurata.

Asigurarea de boala are in vedere o anumita perioada, variabila in functie de natura bolilor care pot constitui risc asigurabil.

La producerea cazului asigurat - atunci cand are loc imbolnavirea persoanei asigurate - asiguratul poate instiinta societatea de asigurari cu privire la imbolnavirea sa. Din instiintarea acestuia trebuie sa rezulte anumite date concrete: natura bolii, imprejurarile in care s-a produs imbolnavirea, momentul aparitiei, unitatea medicala care a luat la cunostinta, tratamentul prescris si urmat. Dupa perioada de tratament sau de spitalizare, asiguratul trebuie sa prezinte documentele care atesta cheltuielile ocazionate de boala.

Gradul de acoperire, prin asigurare, a cheltuielilor de boala ia in considerare cheltuielile efective de spitalizare, chirurgicale, de tratament, efectele incapacitatii de munca, dar in limita sumei asigurate.

Prin urmare, asiguratul este, in principiu, despagubit, dar in limita sumei asigurate si a clauzelor contractuale prevazute in polita de asigurare.

Nivelul primei de asigurare are in vedere si categoriile ocupationale ale asiguratilor, datorita riscurilor diferite.

Sumele asigurate platite pot fi:

sume fixe, reprezentand o indemnizatie pe zi de spitalizare sau suma fixa pentru interventii chirurgicale;

compensarea cheltuielilor de spitalizare sub forma unor indemnizatii pentru servicii de spitalizare private, tratament medical/chirurgical.

1 Asigurarea medicala pentru boli incurabile

Este o forma de asigurare ce poate fi o acoperire principala sau ca o clauza aditionala. Suma asigurata se va plati asiguratului la momentul diagnosticarii uneia din bolile grave, incurabile.

Suma asigurata poate fi:

o suma platita la momentul diagnosticarii bolii. Sumele pot fi egale sau, mai frecvent, diferite pentru fiecare tip de diagnostic;

o suma platita anticipat la diagnosticarea unei astfel de boli si restul la momentul decesului;

o suma ce se plateste separat si in plus fata de orice alta suma.

Prin aceasta forma de asigurare se ofera asiguratilor protectie pentru bolile incurabile cum sunt: cancer, infarct miocardic, accident vascular cerebral, insuficienta renala cu dializa, transplant de organe vitale, invaliditate permanenta, in functie de ocupatia acestora si pana la varsta de pensionare.

Factorii determinanti in calculul primei de asigurare sunt urmatorii:

frecventa aparitiei bolilor respective, care sunt destul de diferite intre barbati si femei. Astfel, barbatii sunt mult mai expusi la atacuri de cord intre varsta de 40 - 50 de ani, in timp ce femeile sunt mai expuse la cancer, in special intre varsta de 30 - 60 de ani, conform experientei din Marea Britanie[3];

varsta maxima de intrare si de iesire in si din risc;

daca persoana este fumatoare sau nu;

date statistice privind cauzele deceselor.

2 Asigurarea medicala pentru interventii chirurgicale

Un astfel de tip de asigurare se incheie pentru orice interventie chirurgicala efectuata de asigurat, inclusiv copiii acestuia, ca rezultat al unei boli sau accident survenite in perioada de valabilitate a asigurarii.

Aceasta forma de asigurare poate sa apara ca un produs distinct sau ca o clauza aditionala ce se poate atasa la un produs deja existent.

Prima de asigurare ia in considerare unii factori specifici, date privind starea de sanatate a populatiei, indicatorii de morbiditate, varsta, numarul de interventii chirurgicale pe tipuri. Primele pot fi diferite pentru barbati si femei.

Suma asigurata va fi platita in situatia in care asiguratul suporta o interventie chirurgicala. Sumele asigurate sunt fixe si se stabilesc in functie de tipul interventiei chirurgicale. Asiguratul poate decide asupra nivelului acestor sume intre anumite limite minime si maxime. Limita maxima este suma asigurata pentru acoperirea principala, iar limita minima este stabilita de asigurator pe baza datelor statistice privind costul interventiilor chirurgicale. In cazul unei interventii chirurgicale asupra persoanei aflate in perioada asigurarii, suma asigurata va fi platita, asiguratul ramanand protejat in continuare. Polita expira la termenul mentionat sau in caz de deces al asiguratului.

3 Asigurarea medicala "UNITA" pentru calatorii in strainatate

In cadrul acestei asigurari se are in vedere imbolnavirea ca urmare a unui accident survenit in timpul unei calatorii in strainatate.

Asigurarea este valabila in tara de destinatie mentionata in contractul de asigurare si in tarile tranzitate in timpul calatoriei.

Evenimentul asigurat se refera la tratamentul curativ, necesar din punct de vedere medical, efectuat de persoana asigurata ca urmare a unei boli sau a unui accident. Evenimentul asigurat incepe in ziua in care incepe tratamentul medical si se termina in ziua in care se termina tratamentul medical. In cazul in care se impune extinderea tratamentului curativ pentru o alta boala sau ca urmare a unui alt accident care nu are legatura de cauzalitate cu evenimentul anterior, se considera ca a intervenit un nou eveniment asigurat. Evenimentul asigurat include si transportul in Romania (repatrierea) in scopul continuarii tratamentului necesar din punct de vedere medical, respectiv in caz de deces al asiguratului.

Contractul de asigurare medicala se incheie inainte de efectuarea calatoriei in strainatate, in caz contrar asigurarea se considera nula. Acesta se emite si intra in vigoare dupa achitarea primei de asigurare, prima ce se poate achita in lei sau in valuta, dupa dorinta asiguratului.

Perioada maxima de asigurare este de un an, iar prima de asigurare pentru perioada solicitata se calculeaza la incheierea politei.

Daca o boala sau un accident care survine in timpul deplasarii in strainatate necesita tratament curativ dupa data incetarii contractului de asigurare, obligatia asiguratorului de a acorda despagubiri in baza contractului de asigurare se va extinde cu inca patru saptamani, daca persoana asigurata aduce dovezi ca transportul la domiciliul sau stabil din Romania nu a fost posibil.

Tratamentul medical care se acorda presupune: tratament ambulatoriu si/sau tratament efectuat in conditii de spitalizare.

In plus, societatea acorda despagubiri in limita sumei de 5.000 euro pentru urmatoarele situatii:

a)    cheltuielile suplimentare de transport, necesar si prescris de medic, din tara straina la cel mai apropiat spital de locul de resedinta permanenta a asiguratului, in cazul in care nu este posibil sa se garanteze tratamentul medical adecvat la cea mai apropiata unitate sanitara fata de locuinta folosita de asigurat in momentul respectiv si, in consecinta, viata lui ar fi in pericol;

b)    in caz de deces, cheltuielile pentru transportul corpului neinsufletit la domiciliu sau cheltuielile suplimentare de inmormantare la locul decesului in strainatate. Prin cheltuieli suplimentare se inteleg acele cheltuieli care le depasesc pe cele care ar fi fost efectuate in mod normal daca asiguratul ar fi decedat la domiciliul sau stabil.

In cazul in care nu se obtine viza de plecare in strainatate sau se prezinta dovezi privind neefectuarea calatoriei, societatea va restitui prima de asigurare, mai putin cheltuielile efectuate cu emiterea contractului de asigurare, cheltuieli care reprezinta 5 % din prima de asigurare.

4. Asigurari de pensii private

Acest tip de asigurare ofera o protectie adecvata pentru asigurat si familia sa atat pe perioada cat asiguratul este activ, cat si pe perioada cat acesta este pensionar. Asigurarea imbina constituirea, in conditii flexibile si de inalta performanta investitionala, a unui fond propriu de pensie cu asigurarea la batranete a unui venit sigur pe toata durata vietii, dar si a unui suport financiar adecvat familiei asiguratului in caz de deces al acestuia.

4.1 Asigurarea de pensie privata "ARDAF"

Acest tip de asigurare priveste persoana asupra vietii careia se incheie asigurarea, varsta acesteia la incheierea asigurarii fiind de cel putin 16 ani impliniti, respectiv cel mult 65 de ani. Suma de bani platita periodic de catre asigurat societatii va fi investita in scopul constituirii fondului destinat pensiei asiguratului. Totodata, asiguratul mai poate plati o contributie suplimentara, pe care societatea o va investi in scopul majorarii fondului destinat pensiei.

Daca asiguratul este in viata la varsta de pensionare, suma existenta in contul personal al asiguratului se va utiliza, integral sau partial, ca prima unica pentru contractarea uneia dintre urmatoarele tipuri de pensie:

Pensie viagera, platibila lunar asiguratului, pana la decesul acestuia;

Pensie viagera pentru cuplu sot - sotie, platibila lunar asiguratului pe toata durata vietii sale, iar dupa decesul asiguratului continua a se plati, la acelasi nivel sau intr-un procent stabilit de asigurat, sotiei (sotului) asiguratului pe toata durata vietii acesteia (acestuia). Valoarea pensiilor se calculeaza in functie de valoarea fondului la momentul inceperii platii pensiei, de varstele celor doi soti si de procentul din pensie pe care il va primi sotul supravietuitor. Acest tip de pensie a fost gandit avand in vedere faptul ca ambele persoane trebuie protejate financiar atat timp cat traiesc amandoi, dar si dupa decesul uneia dintre ele;

Pensie viagera cu perioada de garantie platibila lunar asiguratului cat timp acesta este in viata, iar daca asiguratul decedeaza in perioada garantata, societatea asigura plata urmatoarelor pensii, pana la expirarea acestei perioade, catre beneficiarul desemnat. Perioada de garantie este stabilita de asigurat, in functie de variantele puse la dispozitie de societate;

Pensie viagera pentru cuplu sot - sotie cu perioada de garantie platibila lunar asiguratului pe toata durata vietii sale, iar dupa decesul asiguratului continua a se plati sotiei (sotului) asiguratului pentru tot restul vietii, cu o perioada garantata prin care, daca decedeaza atat asiguratul, cat si sotia (sotul) acestuia in perioada garantata, societatea asigura plata urmatoarelor pensii , pana la expirarea perioadei garantate, catre beneficiarul desemnat;

Pensia pe perioada limitata este o pensie certa care se plateste o perioada de timp, perioada pe care asiguratul si-a ales-o la incheierea asigurarii dintre variantele puse la dispozitie de societate;

Pensia pentru copilul orfan este conceputa ca un ajutor financiar pentru copilul minor ramas orfan ca urmare a decesului persoanei asigurate. Aceasta pensie se plateste pana cel tarziu in momentul cand copilul implineste varsta de 24 de ani. Daca pe parcursul perioadei de plata a pensiei survine decesul copilului, pensia se intrerupe automat.

Aceasta protectie este ideala pentru sustinerea financiara a copilului pe toata durata scolarizarii, asigurandu-i acestuia un venit si posibilitatea continuarii studiilor. Varsta de 24 de ani a fost special aleasa pentru a acoperi toate perioadele de scolarizare existente in Romania, perioade in care copilul are nevoie de sustinere financiara.Decretul nr.216 din 12.07.1977 privind criteriile si normele de incadrare in grade de invaliditate.

Jean- Luc Aubert, L'assurance - vie et les assurances de personnes, Presses Universitaires de France, 1982, pag.108

"Dread Diseases Cover - An Actuarial Perspective" paper - by Dash & Grimshaw, presented to the Staple Inn Actuarial Society in 1990.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.