Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
Analiza bonitatii intreprinderii

Analiza bonitatii intreprinderii


Analiza bonitatii intreprinderii

Analiza lichiditatii intreprinderii

Analiza lichiditatii generale

In perioada de analiza, nivelul lichiditatii generale se afla in afara intervalul de referinta apropiindu-se de nivelul minim acceptat pentru acest indicator doar in ultima luna. De aici rezulta ca firma este in pericol de a nu-si acoperi integral pasivele curente, cel putin pe termen scurt, datorita activelor circulante mai mici decat datoriile curente, aceasta neavand capacitatea de a-si achita datoriile exigibile.

Valorile indicatorului cresc pe toata perioada de analiza cuprinzandu-se in intervalul (0.63, 0.76). In a doua luna se inregistreaza o crestere a lichiditatii, fapt care se datoreaza cresterii activelor circulante intr-un procent mai mare decat procentul de crestere a datoriilor. Pe percursul lunii noiembrie rata inregistreaza o crestere mai mare decat in luna precedenta, deoarece indicele de crestere al datoriilor pe termen scurt este mai mic decat indicele de crestere a activelor circulante. Pe ultima luna valoarea indicatorului isi atinge valoarea maxima, datorita faptului ca datoriile pe termen scurt au crescut cu un indice mai mic decat cel inregistrat de activele circulante.



Unul dintre factorii principali de influenta a acestui indicator este domeniul de activitate. Fiind o intreprindere de productie si comercializare ar trebui sa aiba o rata a lichiditatii destul de mare, aceasta fiind influentata atat de stocuri cat si de disponibilitati si creante.

De asemenea, ca factori de influenta, mai pot fi mentionati, nivelul de maturitate al intreprinderii cat si sezonalitatea activitatii desfasurate, acesta din urma influentand viteza de rotatie a stocurilor si marimea acestora.

Pe viitor intreprinderea trebuie sa incerce crestere acestei rate, fara a depasi maximul acceptat. Se considera ca nivelul ratei este cel mai bun, tinand cont de nivelul maxim de 2, dar in practica se accepta si un nivel de pana la 1.

Rata lichiditatii rapide

Pe intreaga perioada analizata rata inregistreaza valori sub limita minima acceptata, acestea osciland in jurul valorii de 0.30. Acest nivel al ratei este unul critic cu ajutorul caruia nu se poate creea o credibilitate ridicata in cazul in care intreprinderea ar apela la credite bancare, dar daca privim din punct de vedere al intreprinderii aceasta marime a ratei este cat de cat acceptata deoarece in patrimoniu exista o cantitate mica de disponibilitati nefolosite care ar trebui reinvestite sau exista creante comerciale foarte mici care trebuiesc incasate.

Aceste valori mici ale ratei lichiditatii rapide se datoreaza faptului ca marimea disponibilitatilor si creantelor trece foarte putin de nivelul pasivelor curente.

In luna a doua rata prezinta o tendinta de reducere deoarece se inregistreaza o scadere a creantelor si disponibilitatilor in timp ce valoarea datoriilor pe termen scurt creste. In luna urmatoare  indicatorul creste intr-o proportie egala cu cea cu care a scazut, ajungand din nou la nivelul primei luni. Acesta situatie este determinata de faptul ca disponibilitatile si creantele cresc pe cand datoriile pe termen scur scad. Pe ultima luna valoarea ratei creste mai mult, atingand nivelul maxim inregistrat in aceasta perioada, fapt datorat cresterii consistente a disponibilitatiloe, crestere care acopera scaderea creantelor si care ajuta la inregistrarea unui indice de crestere a acestor elemente in ansamblu mai mare decat indicele de crestere a datoriilor pe termen scurt.

In concluzie, ne dam seama ca intreprinderea are creante foarte mici neavand  dificultati in incasarea lor sau acordand un termen de incasare destul de mic, cat si disponibilitati foarte mici datorita reinvestirii acestora.

Pe viitor intreprinderea trebuie sa incerce cresterea nivelului ratei lichiditatii reduse. Acest lucru poate fi realizat prin cresterea termenului de incasare a creantelor, renuntarea la clientii care au dificultati in onorarea obligatiilor, daca isi permite sa piarda acesti clienti, si pastrarea unor sume mai mari ca disponibilitati aflate in casierie si in conturile de la banci.

Rata lichiditatii imediate

Valoarea ratei lichiditatii imediate, pe perioada analizata, este foarte scazuta, ajungand la valori subunitare negative inregistrate in prima, a doua si a treia luna, iar in luna a patra inregistrand o valoare pozitiva dar care se situeaza mult sub minimul acceptat pentru aceasta rata.

Valoarea mica a acestei rate inregistrata in primele luni este datorata volumului negativ de disponibilitati existente in raport cu volumul datoriilor pe termen scurt a caror valoare este pozitiva si foarte mare. Cresterea inregistrata in ultima luna se datoreaza cresterii foarte mari a disponibilitatilor realizata, cand acestea au o valoare pozitiva, cu un ritm mai mare decat ritmul de crestere a datoriilor pe termen scurt.

Atat pentru primele trei luni, in care intreprinderea inregistreaza valori subunitare negative ale ratei lichiditatii imediate, cat si pentru luna a patra, cand valoarea ratei este pozitiva dar mult sub minimul acceptat, nivelul redus al ratei ar putea asigura mentinerea unui echilibru financiar daca intreprinderea ar detine stocuri, creante sau titluri de plasament usor mobilizabile, in concordanta cu exigibilitatea datoriilor pe termen scurt. In cazul intreprinderii noastre acest procedeu poate lua in calcul atat creantele cat si stocurile, toate avand valori destul de mari.

Acest aspect poate fi inregistrat numai in perioade scurte de timp deoarece disponibilitatie se modifica semnificativ in perioade foarte scurte de timp, ca urmare a raportului dintre incasari si plati, cat si faptul ca incasarile sau platile mari inregistrate intr-o anumita perioada pot fi rezultatul unor incasari si plati lente inregistrate in perioada anterioara, ceea ce nu reprezinta un indiciu de echilibru financiar.

Nivelul scazut al ratelor poate fi determinat atat de dificultati intampinate in recuperarea creantelor, si, astfel, disponibilitatile raman neschimbate sau se micsoareaza, cat si de o politica de gestiune stricta a disponibilitatilor.

2.2. Analiza solvabilitatii intreprinderii


Rata solvabilitatii generale

Pe parcursul perioadei de analiza, valoarea ratei solvabilitatii generale oscileaza in cadrul intervalului (0.85, 0.97), inscriindu-se in toate lunile sub valoarea minima acceptata de 1.5.  Solvabilitatea inregistrata este rezultatul unei activitati ineficiente, iar nivelul inregistrat de rata solvabilitatii generale scoate in evideta faptul ca intreprinderea nu isi desfasoara eficient activitatea.

Valoarea mica a acestei rate semnifica faptul ca intreprinderea nu are capacitatea de a-si achita obligatiile banesti, imediate si indepartate, fata de terti. Aceste valori exprima nesiguranta de care au parte creditorii pe termen lung si scurt, precum si lipsa marjei de creditare a intreprinderii.

Modificarile inregistrate de nivelul ratei solvabilitatii generale sunt determinate de modificarilor inregistrate la nivelul activului total si la nivelul datoriilor totale. La nivelul lunii a doua, cresterea valorii ratei solvabilitatii generale este determinata de ritmul de crestere mai mare al activului total fata de cel inregistrat de datoriile totale. Pentru luna a treia se inregistreaza o mentinere neschimbata a valorii ratei determinata de scaderea in acelasi ritm a activului total si a datoriilor totale. Pe ultima luna analizata, nivelul ratei creste, inregistand valoarea cea mai mare din aceasta perioada, 0.97, valoare determinata de cresterea intr-un ritm mai rapid a activului total fata de ritmul de crestere inregistrat in cazul datoriilor totale.

Factorii care determina marimea acestei rate se concretizeaza in modificarea in sensul cresterii sau scaderii elementelor componente ale activului total si ale datoriilor totale, precum si factorii care determina aceste modificari.

Finalizand, valoarea ratei solvabilitatii generale nu este optima, intreprinderea fiind insolvabila in orice moment, chiar daca ar exista o buna capacitate de plata si o buna lichiditate, acestea din urma avand caracter temporar.

Solvabilitatea patrimoniala

Pe intreaga perioada analizata, solvabilitatea patrimoniala inregistreaza o valoare unica, de 1.00, vizibil mai mare decat valoarea optima de 0.5, iar o valoare minima acceptata ar fi aceea de 0.3.

Aceasta valoare constanta este determinata de faptul ca datoriile pe termen lung sunt egale cu 0, iar capitalul social nu se modifica.

Factorii de influenta a valoarii ratei in sensul cresterii sau scaderii acesteia sunt:

Majorarea sau micsorarea capitalului social;

Solicitarea de credite bancare pe termen lung, care ar duce la modificarea datoriilor pe termen lung.

Din situatia prezentata, in care solvabilitatea patrimoniala depaseste valoarea minima acceptata, rezulta ca intreprinderea este solvabila in cazul lichidarii acesteia ceea ce ofera garantie creditorilor. Intreprinderea ar putea fi insolvabila numai in cazul in care capitalul social ar inregistra valori negative, ceea ce inseamna ca datoriile totale ar depasi valoarea activului total.

Gradul de acoperire a serviciului datoriei

Nu se poate vorbi despre gradul de acoperire a serviciului datoriei deoarece acesta nu a putut fi calculat din cauza indicatorilor de bonitate calculati, care au valori foarte mici, chiar si negative.

Raport de solvabilitate generala

Pe intreaga perioada analizata, valoarea inregistrata de acest raport este sub valoarea minima acceptata, fiind o valoare negativa. Valorile inregistrate de acest indicator oscileaza in cadrul intervalului (-0.18, -0.03), crescand pentru cea de a doua si a patra luna si inregistrand o valoare constanta pentru luna a treia.

Pentru luna a doua, tendinta de crestere a valorii raportului de solvabilitate generala este data de modificarea in sensul cresterii a activului net contabil intr-o proportie mai mare decat cresterea inregistrata in cazul activului total. In luna a treia, raportul de solvabilitate generala inregistraza o valoare constanta, deoarece scaderea activului total este depasita, in ritm, de scaderea activului net contabil.

Valoarea indicatorului creste si pe ultima luna analizata, inregistand valoarea maxima din aceasta perioada. Aceasta crestere se datoreaza cresterii activului net contabil intr-un ritm mai mare decat cresterea inregistrata de activul total.

Valorile foarte mici ale acestui raport prezinta o proasta credibilitate a intreprinderii scotand in evidenta faptul ca aceasta nu si-ar acoperii integral datoriile in cazul situatiei de lichidare.

Rata solvabilitatii financiare

Valoarea ratei solvabilitatii financiare, pe percursul perioadei analizate, inregistreaza valori oscilante in cadrul intervalului (1.06, 1.19), valori mult mai mici in comparatie cu 2 care este nivelul de referinta.

Valorile foarte mici inregistrate de aceasta rata nu pot asigura creditorii intreprinderii ca aceasta isi poate onora fara probleme datoriile financiare in cazul unei eventuale lichidari.

Nivelul ratei se modifica in sensul cresterii, in luna a doua, apoi in sensul scaderii in urmatoarea luna, ca in luna a patra sa creasca din nou inregistrand valoarea maxima din perioada analizata de 1.19.

Modificarile survenite in primele doua luni se datoreaza numai modificarii activului total deoarece volumul datoriilor financiare totale nu se modifica, in aceasta perioada. Astfel o scadere a activului total duce la o scadere a nivelului ratei solvabilitatii financiare, pe cand o crestere a activului total determina cresterea valorii ratei.

Pentru luna a treia, modificarea valorii ratei in sensul scaderii este determinata de scaderea activului total in conditiile in care datoriile financiare cresc.

Pentru ultima luna cresterea este determinata de cresterea valorii ambelor elemente folosite in calculul acestei rate, numai ca ritmul de crestere a activului total este mai mare decat cel al cresterii datoriilor financiare totale.

Factorii care influenteaza nivelul ratei sunt modificarea  elementelor activului si modificarea datoriilor financiare pe care intreprinderea le inregistreaza, in sensul cresterii sau scaderii acestora.

Pe viitor intreprinderea poate incerca o crestere a acestei rate pentru a o putea incadra in interval considerat optim, fara insa a inregistra scaderi mai mari ale acesteia.

Capacitatea de rambursare a datoriilor

In perioada analizata, intreprinderea inregistreaza valori aproximativ constante la nivelul acestui indicator, si anume o valoare nula. Singura fluctuatie existenta este de 0.01 in sensul pozitiv sau negativ.

Aceste valori foarte mici ale capacitatii de rambursare a datoriilor duc la transformarea dificultatilor financiare temporare ale intreprinderii in situatii periodice iar efectul se va regasi in inrautatirea echilibrului si a capacitatii intreprinderii de a-si desfasura activitatea.

Scaderea de 0.01 inregistrata de indicator in a doua luna, fata de prima, este influentata de scaderea capacitatii de finantare in conditia inregistrarii unei cresteri la nivelul datoriilor totale. In a treia luna situatia se schimba, iar valoarea indicatorului creste pana la 0.01 in sens pozitiv fiind influentata de crestere capacitatii de autofinantare si scaderea inregistrata de datoriile totale. In luna a patra, indicatorul revine la valoarea inregistrata in luna a doua, situatia fiind determinata de modificarea in acelasi sens ca in luna a doua a elementelor folosite in calculul indicatorului.

Factorii care au determinat inregistrarea acestor valori sunt cei care determina modificarea elementelor componente ale capacitatii de autofinantare si ale datoriilor totale.

Pe viitor intreprinderea trebuie sa incerce cresterea capacitatii de autofinantare sau micsorarea datoriilor totale, astfel putand inregistra valori mai mari ale capacitatii de rambursare a datoriilor. Daca aceste rate nu inregistreaza un nivel mai mare in viitor, efectul negativ generat de ratele anterioare se va amplifica.





Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.