Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
Analiza de piata

Analiza de piata


Analiza de piata

1 Dimensiunea pietei interne pentru produsele societatii comerciale

Se identifica ca piata relevanta a societatii piata principalelor grupe de produse, astfel:

piata produselor la tema, diverse produse specifice;

piata productiei piese schimb auto si agricultura.piata productiei de turbosuflante;

piata productiei pieselor turnate, forjate, matritate;

piata productiei de transmisii speciale;

piata productiei de convertizoare hidraulice de cuplu, cuplaje hidraulice;

piata productiei de transmisii hidromecanice;

piata productiei de transmisii hidraulice;

Beneficiarii produselor aflate pe piata interna, denumita in continuare piata relevanta, sunt agenti economici din :

industria constructoare de masini;

agricultura;

industria de aparare;

industria constructiilor navale si feroviare;

exploatari miniere;

industria petroliera;

imbunatatiri funciare;

industria alimentara.

Marimea pietei interne, pentru principalele grupe de produse si servicii ale societatii cu o pondere de peste 15% in cifra de afaceri, se prezinta asfel:

Tabel nr.23

Nr crt

GRUPE PRODUSE

Fizic (buc echiv produs)

Valoric

(RON)

Fizic (buc echiv produs)

Valoric

(RON)

Fizic (buc echiv produs)

Valoric

(RON)

Repere, produse la tema, alte activitati

Piese auto si agricultura

TOTAL CA principalele grupe

TOTAL CA piata interna

% principalele grupe in CA

x

x

x

Piata interna a grupelor de produse si servicii aferenta societatii a fost generata de caracteristica principala a economiei romanesti, inregistrata dupa anul 2000 ca efect al nerealizarilor si fluctuatiilor datorate in special transformarilor structurale lente si eforturilor de a face fata conditiilor concurentiale puternice.

Pentru societate, acestea au fost accentuate in principal prin :

reducerea personalului de specialitate prin diverse acte normative, migrarea acestora spre alte sectoare de activitate ca urmare a intarzierilor la plata a drepturilor salariale, a conflictelor sociale care au avut loc, au determinat evolutia nefavorabila de la 2150 (efectiv) salariati inainte de anul 2000, la 1500 (efectiv) la finele anului 2002, pana la 814 (efectiv) la data de 31.2004 ;

restrangerea pietei de desfacere pentru produsele traditionale care aveau destinatia regiilor statului si societatilor comerciale cu capital de stat ;

restrangerea substantiala a productiei speciale ( armata si caile ferate ), respectiv transmisiile speciale prin limitarea productiei acestora ;

diminuarea substantiala a cotei de piata interne si externe, prin regresul imaginii societatii si a reducerii substantiale a portofoliului de comenzi ;

contributia uzurii fizice si morale a utilajelor si echipamentelor din dotare.

dezechilibrul dintre cerere si oferta la gama de produse pentru autovehicule rutiere si agricultura;

privatizarea anterioara (a anului 2001) nefasta, care a generat, prin actele si faptele administratiei / actionarilor, concentrarea distributiei produselor fabricii catre grupul de firme ALEXANDER care detineau controlul, blocand astfel incasarea creantelor (peste 68 miliarde lei vechi) cu influente notabile in neonorarea aproape integrala a obligatiilor catre bugetele statului si locale, a furnizorilor si a drepturilor salariale, si generarea de majorari si penalitati consistente; in prezent acestea au mare influenta in derularea procesului de productie (datoriile istorice catre furnizorii de utilitati).

Societatea, ca parte integranta a industriei prelucratoare, prezinta in continuare si puncte tari care ii ofera oportunitati reale pentru relansare si dezvoltare, deoarece:

detine un important potential productiv, incomplet utilizat si uzat partial fizic

si moral ;

utilizeaza forta de munca calificata cu costuri reduse ;

se adreseaza unei piete interne cu o capacitate potentiala de absorbtie

ridicata

foloseste intr-o masura insemnata resurse materiale interne ;

functioneaza intr-o zona geostrategica favorabila dezvoltarii fluxurilor comerciale si de prelucrare, intre Europa de Vest si regiunea Marii Negre, Orientul Mijlociu, Asia Centrala si de Est.

mentine legaturi comerciale traditionale cu parteneri din Canada, Egipt, Austria,

Germania, Polonia etc.

2. Ponderea vanzarilor societatii comerciale pe piata interna (fizic / valoric, ultimii trei ani)

Tabel nr.24

Nota: buc.echivalente de produs=buc.piese schimb componente transformate in produs (ex: grupa turbosuflante:2207 piese schimb componente=465 turbosuflante)

Aria geografica a vanzarilor grupelor de produse specifice societatii este extinsa catre beneficiari apartinand:

C.F.R. marfa si calatori pentru transmisiile hidraulice, turbosuflante si reductoare inversoare;

PETROM - segmentul extractiv - pentru convertizoare hidraulice de cuplu ;

Comerciantii de piese de schimb auto si service-uri piese pentru Dacia si tractoare U650 ;

Ministerul Apararii Nationale - transmisiile speciale;

Industria miniera, pentru cuplaje hidraulice ;

Companii de navigatie interne - turbosuflante pentru motoare navale ;

Diverse societati, pentru piese turnate, matritate, forjate.

Pentru piata interna se identifica o tendinta de diminuare / fluctuanta, principalii factori responsabili pentru aceasta fiind :

o parte din acesti beneficiari sunt companii ce depind de bugetul statului sau au o situatie economica instabila :

- S.N.C.F.R. - se afla intr-un proces limitativ de privatizare si restructurare, activitatea sa economico-financiara din ultimii ani a fost mai redusa. S.N.C.F.R. va realiza modele noi de locomotive, iar Hidromecanica trebuie sa implementeze noile schimbari tehnologice pentru a deveni un furnizor agreat ;

- industria miniera s-a restrans, sunt societati cu mari datorii catre stat, volumul investitiilor reducandu-se considerabil ;

- industria navala s-a privatizat in totalitate, schimbandu-si profilul de activitate, ponderea detinand-o reparatiile de nave cu piese si ansambluri din import in detrimentul constructiilor de nave ;

pe de alta parte, industria constructoare de masini, pentru care Hidromecanica este un viabil potential furnizor, are o dezvoltare lenta, cu o cerere de produse limitata - in aceasta perioada societatea va relua si va consolida relatiile comerciale cu clientii traditionali, demarand activitati de proiectare si asimilare de produse noi.

Tendintele pietei interne (evaluare pe minim cinci ani)

S.C. Hidromecanica S.A. detine capacitatea de a acoperi procente insemnate din cererea interna de produse specifice.

Tabelul nr.25

Nr crt

GRUPE PRODUSE

Evolutia pietei

Gradul de acoperire a cererii interne

Actual (%)

Perspectiva (%)

Repere/ produse la tema/ alte activitati

Piese auto si agricultura

Turbosuflante si componente

Piese turnate, forjate, matritate

Transmisii speciale

Convertizoare, cuplaje hidraulice si componente

Transmisii hidromecanice si componente

Transmisii hidraulice si componente

Pentru grupele de produse : turbosuflante, transmisii (hidromecanice, speciale, hidraulice), convertizoare si cuplaje hidraulice, unde suntem unic producator, calitate atestata prin certificatele de unic producator emise de Ministerul Industriei si Comertului anexa) societatea trebuie sa-si imbunatateasca atat solutiile tehnico-constructive ( care pot crea performante prin reproiectari de componente ce vor genera randament grupului de produse, prin oferirea de optiuni multiple de montare, intretinere, prin renuntarea la anumite tehnologii vechi cu costuri mari, etc.) cat si organizatorice prin constituirea unor spatii de montaj adecvate, folosirea unor materiale calitativ superioare ce concura la viata produsului.

Predictia pietei interne este benefica societatii, aceasta va fi acoperita integral pe pietele relevante de turbosuflante si transmisii, convertizoare hidraulice de cuplu, atat ca produs nou cat si in contextul unor reparatii a celor vechi produse de societate si partial in proportie de peste 50% la celelalte grupe de produse.

Pentru toate grupele de produse societatea trebuie sa abordeze o politica de marketing agresiva cu mentinerea si imbunatatirea raportului pret-calitate; acestea vor fi obtinute prin imprimarea pozitiva a tendintei pietei; se va trece de la o piata a pieselor componente la piata pretului finit ce inglobeaza valoare adaugata.

4. Ponderea vanzarilor pe piata interna in urma aplicarii programului

de restructurare.

Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor cumparatorului s-a efectuat in ianuarie 2005.

S-a considerat in analiza si previziuni, ca anul 2005 este primul an investitional, primul an din prezentul program de restructurare si primul an al privatizarii.

Anul 2008 reprezinta ultimul an din programul de restructurare - ultimul an investitional asumat de cumparator prin contractul de vanzare-cumparare.

Tabel nr.26

Se poate aprecia ca in primul an dupa realizarea programului de restructurare, urmare:

stoparii sau renuntarii la unele repere si activitati (stoparea desfacerii pieselor de schimb componente si promovarea pe piata a produselor finite complexe);

renuntarii definitive la productia unor repere nerentabile (transmisii planetare) din grupa a 2-a: piese auto si agricultura;

diminuarea unor capacitati de productie functionale, dar neacoperite cu comenzi - inchiderea capacitatii "turnatoria neferoase" (grupa a 4-a produse)

omologarii, asimilarii si fabricarii unor produse noi (suflante, pompe ce se vor valorifica, pe baza de comanda ferma / la tema, influentand pozitiv, cantitativ si valoric, grupa a 1-a);

omologarii si fabricarii unor produse / repere specifice SC DAEWOO SI SC TRACTORUL UTB prin preluarea acestora in vederea fabricarii lor ca efect al externalizarii unor activitati productive - fabricarea unor repere din productia de automobile si tractoare;

dezvoltarii si modernizarii sectorului de reparatii produse fabricate, specifice SC HIDROMECANICA SA si a altora asimilate cu licente asemanatoare se vor inregistra cresteri semnificative a cifrei de afaceri fata de primul an al privatizarii, dupa cum urmeaza:

grupa de produse  1, crestere cu 77%

grupa de produse  2, crestere cu 3%

grupa de produse  3, se dubleaza

grupa de produse  4, crestere de 7 ori

grupa de produse  5, crestere cu 41%

grupa de produse  6, se dubleaza

grupa de produse  7, crestere cu 9%

grupa de produse  8, crestere cu 8%

TOTAL VANZARI

LA INTERN X crestere cu 67%

Grafic nr.6

Grafic nr.7

Grafic nr.8

Grafic nr.9

Grafic nr.10

Grafic nr.11

Grafic nr.12

Aplicand tendintele pietei interne asupra evaluarilor vanzarilor in perioada perspectivei urmatorilor cinci ani, fata de baza anului de privatizare 2005 se constata ca, strategia societatii este de a mentine constanta ponderea pietei interne in totalul cifrei de afaceri, care in valori absolute va inregistra o evolutie consistenta de la primul an de privatizare (15 milioane RON) pana la ultimul an investitional asumat de cumparator, 2008 (24 milioane RON), respectiv o crestere cu 6o%, depasind pragul anului 2009 (al 5-lea de la privatizare) cu o crestere cu 67% fata de anul de baza, conform graficului nr.6.

Aprecierile efectuate sunt generate de contracte comerciale perfectate in primul an de privatizare (ca efect al readucerii in piata a clientilor traditionali ce parasisera piata produselor romanesti) atat pentru intern cat si pentru extern; contractele perfectate detin clauze pentru valabilizarea anuala a acestora.

Efectul imediat acestei strategii, in cadrul careia societatea va realiza si 35% din cifra de afaceri din exporturi fara a importa materii prime, materiale destinate procesului de productie, va genera o profitabilitate medie, dar consolidata.

Strategia previzionata de societate va fi si efectul autorizarii ajutorului de stat (prin aplicarea prevederilor Legii nr.137/2002 modificata si completata si OUG 26/2004 modificata si completata, pe baza punctajului obtinut de SC Hidromecanica SA, calculat conform grilei de punctaj privind acordarea inlesnirilor la plata prevazuta in Anexa 1 la Normele metodologice aprobate prin HG 577/2002 dispozitii prevazute in DOSARUL DE PREZENTARE A SC HIDROMECANICA SA - anexa a pachetului oferit de catre stat, prin reprezentant AVAS, investitorului potential, care acopera prin potenta financiara (valoarea actiunilor + valoarea investitiilor) valoarea obligatiilor fiscale neachitate de societate ce urmeaza a fi scutite de la plata conform prevederilor legale) al carui scop va determina prin aplicarea acesteia, redresarea societatii, eficientizarea activitatii prin crearea conditiilor de implementare a programului de redresare economico - financiara, asigurandu-se astfel viabilizarea societatii pe termen lung.

De remarcat, ramane, aportul propriu al societatii si al actionarului majoritar la acoperirea integrala cu surse a necesitatilor curente si investitionale ale societatii.

Caracteristica principala consta in realizarea unei cifre de afaceri care sa acopere integral costul productiei si obtinerea excedentului de numerar care sa permita rambursarea la scadenta a valorilor ce vor constitui obligatii de plata curente si stabilite conform prevederilor legale pentru plata la o maturitate pana in anul 2010 (timp de 5 ani) destinate bugetului consolidat si bugetelor locale; se pot aprecia astfel, consistente cresteri reale, a veniturilor bugetului de stat, local si a asigurarilor de sanatate prin varsamintele ce vor fi efectuate de societate (efectele programului de restructurare pct.13.).

5 Evolutia preturilor pe piata interna a produselor societatii comerciale

5.1. Preturile medii practicate de societate la principalele grupe de produse inainte de privatizare se prezinta astfel :

Tabel nr.27

Nr. crt

Grupa de produse

RON

RON

RON

Repere/ prod la tema/alte activitati

Piese auto si agricultura

Turbosuflante si componente

Piese turnate, forjate si matritate

Transmisii speciale

Convertizoare, cuplaje si componente

Transmisii hidromecanice

Transmisii hidraulice

Preturile identificate pe grupe de produse reprezinta preturi medii de vanzare, determinate ca medie ponderata functie de structura sortimentala a produselor din cadrul grupelor de produse.

Preturile medii calculate pe grupe de produse si tendintele acestora dovedesc ca societatea nu practica politici anticoncurentiale prin impunerea unor preturi de vanzare abuzive. Pentru intreaga grupa de produse, societatea stabileste preturile pe baze reale, prin negocieri cu clientii in conditii nediscriminatorii, corespunzator mecanismelor de formare a pretului pe piata.

Analiza evolutiei preturilor medii determinate functie de volumul de vanzari aferent fiecarui sortiment constitutiv al grupei de produse, dovedeste faptul ca:

exista o gama sortimentala foarte larga de produse / repere in cadrul grupelor de produse, structura sortimentala influentand considerabil pretul mediu al grupei; astfel grupa de produse "reparatii, diverse produse la tema, alte venituri", "turbosuflante si componente" si "transmisii hidraulice" a evoluat in perioada 2002 - 2004 de la o diversitate de repere cu preturi mici de vanzare spre repere mai complexe cu preturi mai mari, cresterile preturilor medii ale grupei fiind rezultatul cresterii complexitatii produselor din cadrul grupei si imbunatatirii structurii de fabricatie si nu al majorarii reale a preturilor;

tendinta vanzarilor in perioada 2002 - 2004 a fost cea de promovare a pieselor, reperelor, subansamblelor si nu a produsului integrat, finit.

Preturile previzionate de societate pentru perioada de restructurare aferente pietei interne.

Tabel nr.28

Nr

crt

GRUPA PRODUS

Repere/ prod la tema/ alte activitati

Piese auto si agric.

Turbosuflante si componente

Piese turnate+forjate

Transmisii speciale

Convertizoare, cuplaje si componente

Transmisii hidromecanice

Transmisii hidraulice

Preturile practicate de societate in perioada 2002 - 2004, sunt fluctuante si nu pot crea imaginea corecta pretului mediu pe grupa de produse deoarece situatia financiara a societatii fiind precara s-a agreat ideea productiei de piese componente in detrimentul produsului finit; in evolutia lor acestea nu au putut fi corelate cu sistemul de crestere al pretului utilitatilor (energie, gaz, apa).

Cresterile de 2,1 -7,9 ori la cele doua grupe de produse (1 si 3) constau in faptul ca in prima grupa predomina reparatiile ce au valoare adaugata consistenta, iar la a 3-a ponderea in valorificarea productiei o detine volumul pieselor componente ale tubosuflantei (principiul este general).

Caracteristica generala a pietei este ca preturile au scazut si ele reprezinta pretul/piesa si nu pretul pe produsul finit (ex.: turbosuflanta, transmisie, convertizor, etc.)

Previziunile 2005 - 2009 se caracterizeaza prin cresteri reale ale preturilor produselor finite ce vor detine pondere in productia grupei, cresterile sunt nesemnificative de la 1,08 - 1,9 ori.

Trebuie inteleasa corect strategia promovarii pe piata a produselor complexe in detrimentul pietei componentelor.

In studiul de piata, se detaliaza pe cele doua piete (interne si export) preturile medii pe grupe de produse; rezultatul este ca pretul mediu pe entitate de produs la intern scade de la 127 RON in anul 2005 la 115 RON in anul 2009 prin cresterea cifrei de afaceri de la 15 milioane RON (2005) la 25 milioane RON (2009), implicit cu cresterea costurilor pentru realizarea unui volum fizic de produse de la 117.938 unitati echivalente produs (2005) la 216.856 unitati echivalente produs (2009) pe capacitatile de productie existente din care o parte vor fi diminuate (datorita gradului avansat de uzura fizica si morala) iar diferenta viabila va fi retehnologizata.

Strategia promovata de SC Hidromecanica SA a fost influentata si de strategiile promovate la nivel macroeconomic ce au permis penetrarea pe piata romaneasca a unor firme comerciale, concurente pe segmentul distributiei, au determinat cresterea importurilor peste masura (piese auto Turcia, China) in detrimentul desfacerii productiei autohtone.

Este cunoscut faptul ca in anul 2005, piata romaneasca a fost invadata de piese auto si agricultura din Turcia si China la preturi foarte mici de calitate precara, aspect ce a afectat desfacerea unor produse fabricate de societate (transmisii planetare).

Acest aspect a generat pierderi, produsele au devenit nerentabile si au fost eliminate din productie.

Aceasta dilema romaneasca inca nerezolvata prin strategiile nationale, va afecta dinamismul dezvoltarii societatilor comerciale din Romania; efectele se vor resimti pentru HIDROMECANICA in perioada 2005-2007, prin cresteri in limite minimale (11 -17 %) cu potentiale explozii dupa patrunderea societatii cu produsele specifice ei, pe pietele Orientului Mijlociu, avand in vedere previziunile pe piata externa.

SC Hidromecanica SA, fiind o societate a carei privatizare s-a realizat cu atragerea de capital autohton, si-a impus in strategia de restructurare si dezvoltare mentinerea capitalului uman pregatit si specializat. Datorita specificului productiv al societatii, acesta este un atuu; prin regandirea managementului resurselor umane, in contextul autorizarii ajutorului de stat si derularii in conditii corespunzatoare a masurilor propuse prin programul de restructurare pana in anul 2009, va creste substantial sporul de contributii al societatii la bugetele de asigurari de sanatate, somaj, protectie sociala, impozite, etc.(efectele programului de restructurare pct.13) .

Concomitent cu aceasta strategie, la nivel national trebuie elaborate si aprobate pachete legislative de stimulare a capitalului autohton, conexate la un pachet de politici financiar - bancare care sa cuprinda atat jocul monetar pe piata interbancara cat si unele facilitati atat pentru dezvoltarea productiei in termeni reali cat si pentru implementarea unor proiecte viabile care sa dinamizeze exportul in general.

Capacitatile de productie in functiune, utilizarea acestora

Evolutia capacitatilor in functiune (exprimate in unitati echivalente de capacitate UEC)

in perioada 2002 - 2004 si acoperirea acestora cu productie realizata (exprimata in unitati echivalente de produs UEP) este reprezentata, dupa cum urmeaza, in tabelul nr.30.

Tabel nr.29

Nr

ccrt

Denumire grupe produse Servicii

Capacitate proiectat

(UEC

Capacit in functiune initial (UEC)

Productie realizata (UEP)

Grad utilizare (%)

Capacit in functiune initial (UEC)

Productie realiz (UEP)

Grad utilizare (%)

Capacit in functiune initial (UEC)

Productie realiz (UEP)

Grad utilizare (%)

Repere diverse, prod la tema, reparatii

x

x

x

x

x

x

x

Piese auto si agricultura

x

x

x

x

x

x

x

Turbosuflante si componente

Piese turnate, forjate, matritate

Transmisii speciale

Convertizoare, cuplaje hidraulice si componente

Transmisii hidromecanice si componente

Transmisii hidraulice si componente

Total

Nota: - Grupele de produse 1si 2 se realizeaza pe capacitatile de productie existente proiectate pentru grupele 3-8

- Indicii de transformare pe grupe de produse din "unitati reale" in "unitati echivalente

de capacitate (UEC) si produs (UEP) :

grupele 1 si 2 .. 0,001

grupa 4 0,010

grupele 3,5-8 .. 1,000

Trebuie precizat ca, niciodata nu s-au putut atinge capacitatile proiectate. Capacitatile in functiune inregistreaza in evolutie, comparativ cu capacitatile proiectate pe grupe de produse, niveluri medii cuprinse intre 38% - 50%.

Productia realizata in aceasta perioada inregistreaza un grad mediu de utilizare a capacitatilor functionale, in proportii cuprinse intre 26% - 81%.

Trebuie mentionat ca aproximativ (urmeaza inventarierea patrimoniala a anului 2005) 50% din utilajele si echipamentele de productie existente in patrimoniul societatii nu sunt functionale; urmare evaluarii vor lua calea conservarilor, casarilor, implicit a valorificarilor, prin vanzare sau reintroducere in circuitul productiv (turnatorie - materie prima) si vor constitui o sursa reala pentru lichidizarea acestora.

Gradul de utilizare scazut al capacitatilor de productie in functiune s-a datorat in principal urmatoarelor cauze:

lipsa portofoliului de comenzi: (determinata de diminuarea cotelor de piata interna si externa) disparitia creditorilor societatii, inregistrarea unui volum insemnat de neconformitati (rebuturi) determinand restituirea produselor si plata pretentiilor clientilor sau inlocuirea acestora cu inregistrarea unor costuri suplimentare pe produs;

cresterea preturilor la utilitati (energie, gaz, apa) cu mult peste nivelul cresterilor preturilor de vanzare al produselor societatii;

nerealizarea minimelor modernizari si retehnologizari la utilajele si echipamentele din dotare cu influente negative atat in mentinerea parametrilor tehnici cat si in asigurarea calitatii produselor; efectul a fost semnificativ si imediat - disparitia din piata produselor a unor parteneri straini si migrarea spre pietele Cehiei, Slovaciei, Poloniei si diminuarea consistenta a personalului de specialitate;

concurenta firmelor producatoare bulgaresti care practica preturi foarte mici la produsele "la tema" ; la produsele CLARK se simte concurenta chineza cu preturi de dumping si bineinteles calitate pe masura; principalul avantaj al societatii pe piata interna si externa este raportul calitate - pret - termen de livrare pana la 60 zile care ne va promova in piata produselor de calitate, coroborat cu caracteristica de baza a productiei - de serie unicat, mica si mijlocie.

Prima masura privind promovarea produselor Hidromecanica luata de actionarul majoritar a fost participarea societatii la targurile internationale de la Hanovra, Zagreb si Damasc, si cele nationale TIB 2005 si Deva 2005.

In perioada anilor 2002-2004 utilizarea capacitatilor de productie functionale au

avut ca destinatie pe grupe de produse si servicii, piata interna cu un procent mediu de 70% si piata externa cu un procent mediu de 30%.

In ultimii trei ani, capacitatile de productie in functiune, existente la  SC HIDROMECANICA SA au fost ocupate/utilizate de diversi agenti economici, apartinand pietei interne si externe, astfel:

PIATA INTERNA

Tabel nr.30

Nr. crt

AGENTUL ECONOMIC

% DIN CAPACITATEA TOTALA UTILIZATA

GRUPUL DE FIRME "ALEXANDER"

(SC UREX SA, SC ALEXANDER CO SRL, SC MONDEXIM SRL, SC ALEXANDER TRADE SRL)

SC ROMARM SA Bucuresti

SC ARO SA Campulung

S.C. FAUR SA Bucuresti

SC PETROM SERVICE SA Bucuresti

SC DAEWOO AUTOMOBILE

DIVERSI

CAPACITATE PROCENTUALA DETINUTA DE AGENTII ECONOMICI IN TOTAL PIATA INTERNA

% CAPACITATE UTILIZATA PENTRU INTERN DIN CAPACITATEA FUNCTIONALA TOTALA

Grafic nr.13

Grafic nr.14

Grafic nr.15

Capacitate detinuta de agenti economici in total piata interna

Tabel nr.31

Agent

economic

Grupa de produse

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

CAPACITATE TOTALA UTILIZATA PENTRU PIATA INTERNA

TOTAL

19.175.411

14.863.505

Reparatii , diverse, prod la tema ,alte venituri

773.249

7.178.171

6.035.103

44.607

3.153.068

Piese auto si agric.

107.338

5.095.734

109.624

5.873.882

95.758

5.783.648

Turbosuflante si componente

1.741

1.960.369

978

1.576.087

756

1.769.374

Piese turnate + forjate

122.639

1.494.903

8.495

319.959

841

194.562

Transmisii speciale

8

1.409.881

1

258.208

9

2.042.615

Convertizoare , cuplaje si componente

334

1.050.770

28

434.468

321

1.249.449

Transmisii hidromecanice

14

819.838

1

81.242

6

149.104

Transmisii hidraulice

8

165.745

13

284.556

-

-

ALEXANDER

GRUP

TOTAL

546.892

6.774.988

74.197

4.905.905

33

3.967

76.095

Reparatii , diverse, prod la tema ,alte venituri

483.857

4.123.863

25.795

2.141.025

2.320

14.627

Piese auto si agric.

2.279

810.409

40.895

2.208.326

Turbosuflante si componente

47

35.880

182

193.818

Piese turnate + forjate

60.611

1.494.903

7.320

278.169

1.647

61.468

Transmisii speciale

Convertizoare, cuplaje si componente

98

309.933

5

84.567

Transmisii hidromecanice

Transmisii hidraulice

SC ROMARM

SA Bucuresti

TOTAL

92

1.414.092

1

258.208

9

2.042.615

Reparatii , diverse, prod la tema ,alte venituri

84

4.211

Piese auto si agric.

Turbosuflante si componente

Piese turnate + forjate

Transmisii speciale

8

1.409.881

1

258.208

9

2.042.615

Convertizoare , cuplaje si componente

Transmisii hidromecanice

Transmisii hidraulice

SC ARO SA

Campulung

TOTAL

3.410

596.536

2.688

217.359

Reparatii , diverse, prod la tema ,alte venituri

2.282

89.863

2.319

43.165

Piese auto si agric.

Turbosuflante si componente

1.128

506.673

369

174.194

Piese turnate + forjate

Transmisii speciale

Convertizoare , cuplaje si componente

Transmisii hidromecanice

Transmisii hidraulice

S.C. FAUR SA

Bucuresti

TOTAL

51

658.626

18

161.226

2

814

0

Reparatii , diverse, prod la tema ,alte venituri

6

249.709

18

161.226

2

814

Piese auto si agric.

Turbosuflante si componente

38

59.202

Piese turnate + forjate

Transmisii speciale

Convertizoare , cuplaje si componente

Transmisii hidromecanice

5

349.382

Transmisii hidraulice

2

333

SC PETROM

SERVICE SA

Bucuresti

TOTAL

552

215.342

226

726.725

390

1.158.786

Reparatii , diverse, prod la tema ,alte venituri

167

99.962

147

502.323

143

588.540

Piese auto si agric.

300

27.548

Turbosuflante si componente

85

87.832

79

224.402

247

570.246

Piese turnate + forjate

Transmisii speciale

Convertizoare , cuplaje si componente

Transmisii hidromecanice

Transmisii hidraulice

SC DAEWOO

AUTOMOBILE

TOTAL

19.156

443.868

28.510

710.770

38.447

1.116.502

Reparatii , diverse, prod

la tema ,alte venituri

Piese auto si agric.

19.156

443.868

28.510

710.770

38.447

1.116.502

Turbosuflante si componente

Piese turnate + forjate

Transmisii speciale

Convertizoare , cuplaje si componente

Transmisii hidromecanice

Transmisii hidraulice

DIVERSI BENEFICIARI

TOTAL

9.071.959

7.883.312

9.947.008

Reparatii , diverse, prod la tema ,alte venituri

286.853

2.610.563

44.657

3.187.364

42.142

2.549.087

Piese auto si agric.

85.603

3.813.909

40.219

2.954.786

57.311

4.667.146

Turbosuflante si componente

443

1.270.782

348

983.673

509

1.199.128

Piese turnate + forjate

62.028

-

1.175

41.790

11.194

133.094

Transmisii speciale

-

-

-

-

-

-

Convertizoare , cuplaje si componente

231

740.837

23

349.901

321

1.249.449

Transmisii hidromecanice

12

470.456

1

81.242

6

149.104

Transmisii hidraulice

8

165.412

13

284.556

-

-

Caracteristicile pietelor produselor identificate in perioada 2002 - 2004 se pot enumera astfel:

relatiile dezvoltate cu principalii agenti economici identificati s-au bazat pe aplicarea sumara a unui sistem de productie integrator cu pondere sub 10%; grupurile de produse ale SC HIDROMECANICA au constituit parti componente intr-un agregat sau produs complex realizat de agentul economic, cu destinatie export (SC FAUR SA, SC PETROM SERVICE SA) sau intern (armata, industria de automobile). Amplificarea acestui sistem integrat de productie dezvoltat in perioada programului de restructurare va genera eficacitatea activitatii, determinand obtinerea de outputuri superioare inputurilor; aceste relatii de productie integratoare vor determina in perioada 2005 - 2009 rationalizari ale capacitatilor de productie existente prin reducerea / mentinerea lor, concomitent cu cresteri ale cifrei de afaceri; acestea vor fi realizate prin restructurarea tehnologica a productiei in sensul obtinerii unui "produs complex" ce va face parte dintr-un "agregat" in detrimentul numarului mare de "piese componente" realizate pana in prezent, cu valori mici.

2002-2004, ani in care, SC HIDROMECANICA SA a fost nevoita sa suporte consecintele unei privatizari nefaste (al carei contract s-a anulat datorita nerespectarii clauzelor) piata specifica produselor societatii a cunoscut:

concentrare economica, datorita politicii comerciale impuse de actionariatul societatii (relatiile comerciale interne si externe se derulau cu pondere semnificativa prin grupul de firme ALEXANDER), urmare careia circuitul marfa - bani nu se inchidea niciodata (ponderea grupului pe piata era preponderenta, ea disparand in anul 2004; cotele celorlalti agenti economici au fluctuat functie de factorii subiecivi si obiectivi existenti);

instabiliate a patrunderii produselor pe piata, pierderea pietelor interna si externa;

stagnare a modernizarilor, retehnologizarilor imobilizarilor corporale existente cu influente pregnante in calitatea produselor.

Efectele inregistrate in perioada anilor 2002 - 2004 se pot cuantifica obiectiv, cu pondere, prin:

diminuarea resurselor financiare proprii cu peste 68 miliarde lei vechi/ 6.800.000 RON ce au reprezentat creante ale societatii in pondere de la grupul de firme Alexander - toate in lichidare; sumele obtinute urmare a lichidarii nu au putut acoperi si creantele cu care ne-am inregistrat la masa credala;

diminuarea resurselor financiare proprii cu peste 20 miliarde lei vechi/ 2.000.000 RON ce au reprezentat litigii ale societatii in calitate de parata, generate de neplati la termen ce au acumulat dobanzi si penalitati in paralel cu contracte defectuoase privind realizarea unor investitii nepuse in functiune nici in prezent, dar asupra carora planeaza certitudinea "formulei executarii silite" respectiv plata acestora;

datorii acumulate pana la 31 decembrie 2004 si multiplicate prin calculul penalitatilor si majorarilor aferente neonorarii la termen a obligatiilor catre bugetele de stat si locale la nivel de 380 miliarde lei, din care numai cca 67 % pot urma calea scutirilor, diferenta va fi platita in urmatorii 5 ani ;

Cuantificarea subiectiva a avut influente deosebite in costurile individuale, cu amprente adanci in principala resursa OMUL, generand un standard de viata cu mult sub limita existentei, degradare umana datorita conditiilor de munca, fluctuatii ale personalului datorita neplatii salariilor, migrarea specialistilor, etc.

Analizand structura clientilor externi se constata ca exportul societatii in anii 2002-2004 s-a derulat in proportie de 16-38% din cifra de afaceri cu parteneri din afara UE (Canada, Egispt, Kazakstan) ponderea detinand-o clientii din statele UE (Germania, Austria, Franta, Elvetia) in proportie de 62-84%

Toate acestea alaturi de costurile private ale societatii, enumerate in acest program de restructurare, trebuie acoperite de societate intr-o pondere notabila, dar acestea numai cu autorizarea ajutorului de stat pentru acordarea inlesnirilor prevazute in actele normative existente sau in cele ce vor aparea ulterior.

Numai astfel, viabilitatea societatii va deveni reala, vor putea fi aplicabile pentru perioada 2005-2009 prevederile programului de restructurare cu privire la:

implementarea integrala a managementului pe baza centrelor de gestiune inceput in primul an al privatizarii care va genera autonomizarea societatii printr-o veritabila descentralizare manageriala si economica;

promovarea produselor cu impact comensurabil in cifra de afaceri totala, incepand cu evolutii usoare in 2006 (27,5 milioane RON) atingand un nivel acceptabil in 2008 (37 milioane RON), ultimul an al restructurarii si inregistrand un nivel consistent ca imagine si valoare in primul an (2009) dupa restructurare (40 milioane RON);

recastigarea pietelor externe cu mentinerea unui mediu concurential normal;

constructia sistemului de obiective care va cuprinde reconsiderarea componentelor procesuale (activitati) si structurale (departamente, posturi);

responsabilizarea personalului si imprimarea unor caracteristici de ordine, disciplina, rigurozitate.

In ultimii trei ani, capacitatile de productie in functiune existente, destinate pietei externe, au detinut o pondere cuprinsa intre 26-34% din totalul capacitatilor utilizate.

PIATA EXTERNA  Tabel nr.32

Capacitatile detinute de agenti economici in total piata externa Tabel nr.33

Agent

economic

Grupa de produse

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

CAPACITATE TOTALA UTILIZATA PENTRU PIATA EXTERNA

TOTAL , din care :

Reparatii , diverse, prod la tema,

alte venituri

Piese auto si agric.

Turbosuflante si componente

Piese turnate + forjate

Transmisii speciale

Convertizoare , cuplaje si componente

Transmisii hidromecanice

Transmisii hidraulice

BPT CANADA

TOTAL

Reparatii , diverse, prod la tema ,alte venituri

Piese auto si agric.

Turbosuflante si componente

Piese turnate + forjate

Transmisii speciale

Convertizoare , cuplaje si componente

Transmisii hidromecanice

Transmisii hidraulice

H.J. HOELSCHER GERMANIA

TOTAL

Reparatii , diverse, prod la tema ,alte venituri

Piese auto si agric.

Turbosuflante si componente

Piese turnate + forjate

Transmisii speciale

Convertizoare , cuplaje si componente

Transmisii hidromecanice

Transmisii hidraulice

E.EINSIEDL AUSTRIA

TOTAL

Reparatii , diverse, prod la tema ,alte venituri

Piese auto si agric.

Turbosuflante si componente

Piese turnate + forjate

Transmisii speciale

Convertizoare , cuplaje si componente

Transmisii hidromecanice

Transmisii hidraulice

UNITRONEX POLONIA

TOTAL

Reparatii , diverse, prod la

tema ,alte venituri

Piese auto si agric.

Turbosuflante si componente

Piese turnate + forjate

Transmisii speciale

Convertizoare , cuplaje si componente

Transmisii hidromecanice

Transmisii hidraulice

HOCEVAR AUSTRIA

TOTAL

Reparatii , diverse, prod la tema ,alte venituri

Piese auto si agric.

Turbosuflante si componente

Piese turnate + forjate

Transmisii speciale

Convertizoare , cuplaje si componente

Transmisii hidromecanice

Transmisii hidraulice

STEINEMANN ELVETIA

TOTAL

Reparatii , diverse, prod la tema ,alte venituri

Piese auto si agric.

Turbosuflante si componente

Piese turnate + forjate

Transmisii speciale

Convertizoare , cuplaje si componente

Transmisii hidromecanice

Transmisii hidraulice

MTD ITALIA

TOTAL

Reparatii , diverse, prod la

tema ,alte venituri

Piese auto si agric.

Turbosuflante si componente

Piese turnate + forjate

Transmisii speciale

Convertizoare , cuplaje si componente

Transmisii hidromecanice

Transmisii hidraulice

G.LEHMANN

TOTAL

Reparatii , diverse, prod la tema ,alte venituri

Piese auto si agric.

Turbosuflante si componente

Piese turnate + forjate

Transmisii speciale

Convertizoare , cuplaje si componente

Transmisii hidromecanice

Transmisii hidraulice

NEUSON AUSTRIA

TOTAL

Reparatii , diverse, prod la

tema ,alte venituri

Piese auto si agric.

Turbosuflante si componente

Piese turnate + forjate

Transmisii speciale

Convertizoare , cuplaje si

componente

Transmisii hidromecanice

Transmisii hidraulice

DIVERSI (inclusiv EGIPT)

TOTAL

Reparatii , diverse, prod la tema ,alte venituri

Piese auto si agric.

Turbosuflante si componente

Piese turnate + forjate

Transmisii speciale

Convertizoare , cuplaje si componente

Transmisii hidromecanice

Transmisii hidraulice

ALPHA TRADE

TOTAL

Reparatii , diverse, prod la

tema ,alte venituri

Piese auto si agric.

Turbosuflante si componente

Piese turnate + forjate

Transmisii speciale

Convertizoare , cuplaje si

componente

Transmisii hidromecanice

Transmisii hidraulice

ASCOM KAZAHSTAN

TOTAL

1

1

1

Reparatii , diverse, prod la tema ,alte venituri

Piese auto si agric.

Turbosuflante si componente

Piese turnate + forjate

Transmisii speciale

Convertizoare , cuplaje si

componente

Transmisii hidromecanice

Transmisii hidraulice

7. Capacitatile de productie utilizate pentru principalele grupe de produse existente in societate, in perioada aplicarii programului de restructurare (2005) si pana in ultimul an al restructurarii (2008) se vor derula proportional cu portofoliul de comenzi previzionat.

Tabel nr.34

Analizand comparativ evolutia capacitatilor de productie in functiune si utilizarea acestora in anii 2005 - 2008 fata de 2002 - 2004, se constata:

  • in perioada 2002 - 2004 capacitatile de productie in functiune au avut evolutii fluctuante (6152 UEC, 5252 UEC si respectiv 4602 UEC) necorelate cu productia realizata - capacitate utilizata (5003 UEC, 1378 UEC si respectiv 1479 UEC);
  • nivelul capacitatilor in functiune preluat la momentul privatizarii (23.XII.2004) de 4602 UEC va fi afectat cu rezultatele inventarierii respectiv casare de utilaje tehnologice aferente capacitatilor de productie excedentare, utilaje care din punct de vedere tehnic sunt depasite moral, dar sunt totusi functionale precum si casarea utilajelor tehnologice din dotarea sectiei turnatorie, sectie care va fi supusa unui amplu program de modernizare si dezvoltare tehnologica, ca efect al realizarii investitiilor de dezvoltare cuprinse in programul investitional al cumparatorului.

Aceste actiuni vor avea ca efect reducerea capacitatilor de productie in functiune de la 4602 UEC in 2004 la 4082 UEC in 2005 si 3156 UEC in 2006; capacitatile ramase vor fi utilizate integral si vor avea acoperire cu contracte si comenzi ferme;

anul 2007 va fi anul punerii in functiune a noii instalatii de formare - parte componenta a investitiei de dezvoltare ce urmeaza a se realiza in sectorul metalurgic; noua instalatie va inlocui instalatia existenta, depasita moral si fizic; prin reabilitarea tehnologica a sectorului de prelucrare la cald va creste volumul de activitate direct proportional cu cererile pietei produselor finite turnate din fonta si otel.

Caracteristica principala a evolutiilor capacitatilor utilizate (la nivelul productiei realizate) comparativ cu capacitatea de productie functionala, consta in faptul ca :

structura de productie va fi readaptata la piata produselor complexe, ca produse finite (2005-2008) in detrimentul pietei reperelor - componentelor - distribuite ca produse finite (2002-2004), de aceea unitatile de capacitate vor descreste sau se vor mentine in evolutie pana in 2008, cu explozie dupa acest an, costurile aferente vor creste, implicit cifra de afaceri; preturile pe grupele de produse luate in calcul vor creste nesemnificativ, ele referindu-se la produsul complex (2005-2008) fata de preturile inregistrate in perioada 2002-2004 (pondere in distributie a pieselor / reperelor componente ale caror preturi in mod real vor fi in descrestere).

SC Hidromecanica SA a reusit in contextul unei concurente acerbe sa-si mentina pozitia de unic producator in domeniul fabricatiei de turbosuflante, transmisii hidromecanice, hidraulice, convertizoare hidraulice de cuplu si transmisii speciale pentru industria armata

Datorita profilului complex de fabricatie (nu este o productie de serie) bazat atat pe produse de conceptie proprie cat si pe familii de produse dezvoltate dupa mai multe licente, in perioada programului de restructurare urmeaza sa-si diversifice gama de produse complexe prin diminuarea unitatilor echivalente de capacitate (tip piese componente ale marilor ansamble / produse complexe) si generand astfel o cifra de afaceri mai mare.

Masurile imediate ce vor fi luate se vor concretiza in principal prin reabilitari, modernizari ale grupelor de produse si implicit ale capacitatilor de productie si vor genera calitate si realizarea de produse noi, complexe, astfel :

in domeniul transmisiilor hidromecanice sunt necesare reabilitarile tehnice si modernizarea cu CNC a capacitatilor de productie aferente;

capacitatile de productie utilizabile pentru grupa de produse a turbosuflantelor vor fi modernizate cu CNC in domeniul prelucrarilor la rece si prin investitii in domeniul sectoarelor calde;

capacitatile de productie, destinate realizarii grupei de produse transmisiilor hidraulice si speciale, vor creste valoric prin marimea portofoliului de comenzi si prin asigurarea calitatii produselor destinate industriei de aparare;

capacitatile de productie din domeniul realizarii convertizoarelor hidraulice de cuplu si al cuplajelor hidraulice, se vor dezvolta prin implementarea unor solutii tehnice de reproiectare la noile cerinte ale pietei produsului concomitent cu reabilitari tehnice si modernizari cu CNC / inlocuirea utilajelor existente cu grad de uzura avansat;

piesele auto si pentru agricultura se executa pe capacitatile existente destinate realizarii si a celorlalte familii de produse;

modernizarea fluxului de operatiuni destinat "reparatiilor" produselor executate in cadrul societatii, prin utilizarea unor componente indigene sau din import de calitate superioara; componentele necesare reparatiilor sunt furnizate partial din import (detinem colaborari pe linie de import cu societati din UE) completand necesarul de piese / repere fabricate de Hidromecanica; produsele reparate de societate au fost produse de aceasta in baza unor licente de renume: Brown Boveri - Elvetia (turbosuflantele VTR 200-250), Voith - Austria (transmisiile hidraulice), Holset - Anglia (turbosuflantele cu turbina), Trucast - Anglia (rotor turbina), Sterling - Anglia (rotor compresor).

Anul 2005, va dezvolta si initia "serviciul conceptie" care va genera adaptarile

tehnologice la produsele traditionale si va reproiecta solutii tehnice adaptate la noile cerinte ale pietei; va omologa si asimila noi produse incepand cu anul 2006, cu aplicabilitate in domeniile agriculturii si mediului (suflante in diverse tipuri pentru transport pneumatic de joasa si medie presiune, pompe hidraulice, diverse componente pentru statiile de epurare, etc.)

7.1. Capacitatea in functiune ramasa dupa aplicarea programului de

restructurare

Dupa aplicarea prevederilor programului de restructurare, capacitatile de productie ramase in functiune ating niveluri scazute in mod real; singura grupa de produse "piesele turnate, forjate, matritate" va inregistra o crestere urmare in principal a realizarii programului investitional prin importul din Germania a unei turnatorii automate complete (inlocuirea celei vechi), atingand un nivel fizic de peste 1.200 unitati echivalente produs cu o valoare de peste 2.100.000 RON in anul 2009, fata de 199 unitati echivalente produs in anul 2005 cu o valoare de 320. 000 RON.

Grupa "pieselor turnate, forjate, matritate" cuprinde numai produsele finite - semifabricate livrate catre terti conform specificatiilor transmise de acestia.

Se poate aprecia ca la inceputul anului 2009, capacitatile de productie estimate a ramane in functiune vor fi la cca 70% din cele existente in primul an de aplicare al programului de restructurare, dar cu performante tehnice net superioare, urmare a aplicarii masurilor investitionale, si care se regasesc utilizate integral, utilizare concretizata in productii realizate ce vor genera o cifra de afaceri la nivel de 40.000.000 RON cu 83% mai mare decat cea inregistrata in anul dinaintea privatizarii si implicit a derularii programului de restructurare (anul 2004).

Tabel nr.35

Nr

crt

Grupa de produse

Capacitati ramase in functiune dupa perioada de restructurare

(unitati echivalente de capacitate)

Productie previzionata a se realiza in anul 2009

(unitati echivalente produs)

Grad de utilizare a capacitatii in functiune

Repere diverse, prod la tema, reparatii

x

X

Piese auto si agricultura

x

X

Turbosuflante si componente

Piese turnate, forjate, matritate

Transmisii speciale

Convertizoare, cuplaje hidraulice si componente

Transmisii hidromecanice si componente

Transmisii hidraulice si componente

TOTAL

Nota: Grupele 1 si 2 se realizeaza pe capacitatile existente pentru celelalte grupe.

Tabel nr.36

8 Prezentarea pietei externe specifice grupelor de produse ale SC HIDROMECANICA SA

8.1. Dimensiunea pietei externe

Piata externa detine o pondere cuprinsa intre 26% - 34% din cifra de afaceri inregistrata in perioada 2002 - 2004.

Evolutia acesteia in perioada dinaintea privatizarii inregistreaza urmatoarele niveluri pe grupele de produse reprezentate semnificativ:

Volumul vanzarilor pe piata externa pe grupe de produse, in perioada 2002 - 2004

Tabel nr.37