Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
Indicii Bursei de Valori Bucuresti

Indicii Bursei de Valori Bucuresti


Indicii Bursei de Valori Bucuresti

Nume Indice: BET (Bucharest Exchange Trading)

Data Lansarii: 22 Septembrie 1997

Numar de Societati:

Valoare Initiala: 1000 puncte

Actualizare: lunara

Scop:Scopurile crearii primul indice BET©® al Bursei de Valori Bucuresti (BVB) sunt urmatoarele:

In primul rand, reflectarea tendintei de ansamblu a preturilor corespunzatoare celor mai lichide si active 10 societati tranzactionate in cadrul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Aceste societati sunt selectate din lista tuturor societatilor cotate la Bursa de Valori Bucuresti, exclusiv SIF, aplicandu-se totodata si criteriul diversificarii activitatii societatilor respective.

Furnizarea unei baze adecvate pentru tranzactionarea instrumentelor derivate pe indici (index options si contracte futures) pentru a asigura mecanisme de acoperire a riscului pentru investitori.

Proiectul BVB de creare a indicelui BET©® a beneficiat de asistenta acordata de Institutul Austriac de Studii Avansate.

Metoda de Calcul:

Principiul de calcul aplicat pentru indicele BET©® este similar cu cel utilizat pentru calcularea majoritatii indicilor bursieri, constand in aplicarea unei formule Laspeyrs (medie ponderata calculata pe baza capitalizarii). Indicele BET©® este calculat prin aplicarea unei metode de ponderare cu capitalizarea a preturilor celor mai lichide 10 societati listate, exclusiv SIF. Pentru simbolurile respective, preturile inregistrate in fiecare sedinta de tranzactionare sunt raportate la preturile inregistrate in sedinta de tranzactionare de referinta pe baza formulei urmatoare:

pi0 � wfi0 � pit

BETt =1000� i=1,N pi0 pi0 � wfi0 i=1,N

unde:
-N este numarul de simboluri incluse in portofoliul indicelui: 10,

-pio este (incepand cu 29 Noiembrie 1999) pretul de inchidere al simbolului i inregistrat in piata principala (piata Regular) in sedinta de tranzactionare de referinta (corespunzatoare ultimei actualizari a cosului indicelui, considerata a fi t=0).

-pit este (incepand cu 29 Noiembrie 1999) pretul de inchidere al simbolului i inregistrat in piata principala (piata Regular) in sedinta de tranzactionare t,

-wfi0 este factorul de ponderare corespunzator simbolului i in sedinta de tranzactionare de referinta (t=0). In conditiile in care participarea unui simbol in index este limitata la 20% din totalul capitalizarii simbolurilor incluse in indicele BET©®, factorul de ponderare al acestuia poate fi egal cu una dintre cele doua valori: -numarul de actiuni corespunzatoare simbolului respectiv (in cazul in

care ponderea capitalizarii acestuia in capitalizarea totala a simbolurilor incluse in indicele BET©® este mai mica de 20%) sau -un numar ajustat (in cazul in care ponderea capitalizarii simbolului depaseste limita procentuala impusa de 20%).

Unele dintre tipurile de masuri care implica actualizarea (ajustarea) indicelui sunt cele care constau in reflectarea modificarilor de capital (majorari, diminuari), a operatiunilor de divizare (diminuarea valorii nominale), de consolidare (marirea valorii nominale), etc. Pentru a compensa aceste modificari, se utilizeaza o procedura ("splicing procedure") care consta in aplicarea unui factor de corectie "f" (=BET t-1) in calculul indicelui BET©® .

De asemenea, in situatia in care se opereaza modificari in componenta cosului indicelui in vederea mentinerii regulilor de selectare a portofoliului indicelui, indicele va fi actualizat corespunzator (prin recalcularea si aplicarea unui factor de corectie pentru a compensa modificarile respective).

pit wfit -1 �

BETt = BETt-1 i=1,N pit -1 � wfit -1 i=1,N

Valorile indicelui BET©® sunt exprimate si in USD ("dollar terms"), ca o facilitate pentru investitori care doresc o astfel de masura a indicelui.

In prezent, societatile incluse in cosul indicelui BET©® reprezinta mai mult de 60% din capitalizarea totala si 70 % din valoarea totala tranzactionata in BVB.

Reguli de selectare a societatilor in portofoliul indicelui:

Societatile trebuie sa dispuna de cea mai mare capitalizare bursiera; de asemenea, suma capitalizarii societatilor ale caror actiuni sunt incluse in portofoliul indicelui BET©® trebuie sa reprezinte cel putin 60% din capitalizarea bursiera totala, selectarea societatilor trebuie sa asigure diversificarea portofoliului indicelui, actiunile societatilor incluse in indice trebuie sa fie cele mai lichide; de asemenea, valoarea totala tranzactionata a actiunilor incluse in portofoliul indicelui trebuie sa reprezinte cel putin 70% din valoarea totala tranzactionata in BVB.

Criteriile prezentate anterior sunt revizuite lunar prin analizarea performantelor societatilor care compun portofoliul indicelui (cosul indicelui) precum si a societatilor recent listate, in vederea unor posibile actualizari a componentei indicelui (inlocuiri).

Deciziile de actualizare a cosului indicelui sunt adoptate de catre Comitetul Indicelui.

Incepand cu 25 Septembrie 2000, Comitetul Indicelui a hotarat ca portofoliul indicelui sa fie actualizat lunar (fata de actualizarea trimestriala, stabilita anterior). De asemenea, a fost introdus un nou criteriu pentru calcularea factorilor de ponderare care consta in limitarea ponderii unui simbol in indice la maximum 25%. Acesta limita a fost modificata la 20% in data de 23 septembrie, 2004.

Metode de ajustare:

Ajustarea indicelui se efecueaza prin urmatoarele metode: -modificarea factorilor de ponderare -modificarea valorii indicelui prin aplicarea unui factor de corectie


(conform metodei prezentate anterior)

Evenimente care determina ajustari:

Ajustarea indicelui este determinata de urmatoarele evenimente principale: -divizari (splits) sau consolidari ale actiunilor incluse in portofoliul indicelui -modificarea componentei indicelui (inlocuirea unui simbol in portofoliul indicelui)

-modificari survenite in capitalizarea unei societati ale carei actiuni sunt incluse in portofoliul indicelui, care ar duce la depasirea limitei ponderii procentuale admise in capitalizarea totala a simbolurilor incluse in indice

-modificari de capital (majorari / diminuari) pentru o societate ale carei actiuni sunt incluse in indice

De asemenea, operatiunile prezentate anterior, corespunzatoare simbolurilor respective, implica si recalcularea factorului de ponderare pentru acele simboluri ajustate anterior la limita procentuala prezenta din capitalizarea totala a portofoliului indicelui.

Comitetul indicelui:

In conformitate cu decizia Comitetului Bursei, Comitetul Indicelui este responsabil pentru toate operatiunile referitoare la componenta indicilor bursieri si la regulile aplicabile acestora. Comitetul Indicelui este abilitat sa adopte decizii privind respectarea regulilor de selectie precum si a metodologiei de calcul a indicelui. Comitetul Indicelui se intruneste lunar, in vederea analizarii si aprobarii deciziilor privind actualizarea indicelui.

De asemenea, Comitetul Indicelui transmite propuneri Comitetului Bursei vizand marketing-ul indicelui (orice utilizare comerciala a indicelui) sau pentru orice potentiala utilizare a acestuia drept baza pentru instrumentele derivative.

Diseminarea si copyright-ul indicelui:

Orice decizie de modificare a portofoliului indicelui ca urmare a evenimentelor societatilor sau din alte motive sunt transmise catre mass-media anterior efectuarii acestora. Valorile indicilor precum si modificarile corespunzatoare sunt furnizate in timp real prin intermediul terminalelor agentilor de bursa conectati la sistemul de tranzactionare automata al BVB, HORIZONTM. De asemenea, acestea sunt afisate in timp real pe pagina de web a BVB www.bvb.ro si sunt preluate de REUTERS (pagina .BETI).

Valorile de inchidere ale indicelui sunt incluse in sumarul de tranzactionare al BVB, in rapoartele sau buletinele bursiere.

Indicele BET©® precum si caracteristicile acestuia sunt inregistrate la OSIM (Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci) si sunt sub incidenta legii romane privind Copyright-ul.

Nume Indice : BET-C (Bucharest Exchange Tradiing -Indice Compozit)

Data lansare: 17 aprilie 1998

Numar de societati: variabil

Valoare Initiala: 1000 puncte

Actualizare: oricand este necesar, revizuit pe baza zilnica

Scop:

Al doilea indice al Bursei de Valori Bucuresti a fost creat pentru a reflecta evolutia de ansamblu a preturilor tuturor societatilor listate la BVB (cu exceptia Societatilor de Investitii Financiare). Necesitatea crearii acestui indice compozit a fost impusa si de cresterea numarului de societati listate la BVB.

Metoda de calcul:

Metoda de calcul aplicata pentru indicele BET-C este identica cu cea utilizatapentru indicele BET©®.
Metoda este similara cu cea utilizata pentru indicii din generatia a doua (S&P
500, FT-SE100, CAC40, ATX, etc).

Reguli de selectare a societatilor in portofoliul indicelui:

In vederea includerii unei societati in indicele BET-C este necesar ca respectiva societate sa fie listata la BVB (aceasta fiind singura regula de selectie utilizata pentru BET-C). Societatile de Investitii Financiare nu sunt incluse in indicele BET-C.

Ponderea maxima admisa a capitalizarii unei societati din cosul indicelui BET­C in totalul capitalizarii indicelui este aceeasi ca si in cazul indicelui BET.

Metode de ajustare:

Ajustarea indicelui BET-C utilizeaza urmatoarele metode: -modificarea factorilor de ponderare -modificarea valorii indicelui prin aplicarea unui factor de corectie

(regula similara cu cea utilizata pentru indicele BET©®)

Evenimente care determina ajustari:

Principalele evenimente care determina ajustarea indicelui sunt urmatoarele: -divizari (splits) sau consolidari ale actiunilor incluse in cosul indicelui -adaugarea sau stergerea unui simbol in/din cosul indicelui ca urmare a listarii, respectiv delistarii :

-modificari survenite in capitalizarea unei societati ale carei actiuni sunt incluse in portofoliul indicelui, care ar duce la depasirea limitei ponderii procentuale admise in capitalizarea totala a simbolurilor incluse in indice

-modificari de capital (majorari / diminuari) pentru o societate ale carei actiuni sunt incluse in indice De asemenea, operatiile prezentate anterior, corespunzatoare simbolurilor respective, implica si recalcularea factorului de ponderare pentru simbolul ajustat anterior la limita procentuala admisa in capitalizarea portofoliului indicelui.

Comitetul indicelui:

Atributiile Comitetului Indicelui referitoare la indicele BET-C sunt identice cu cele aferente indicelui BET©®.

Diseminare si copyright:

Se aplica norme similare cu cele utilizate pentru indicele BET©®. Modificarile indicelui BET-C nu sunt transmise catre mass-media.

Nume indice : BET-FI (Bucharest Exchange Trading -Indice

Sectorial Pentru Fonduri De Investitii)

Data lansare: 1 Noiembrie 2000

Numar de societati: variabil

Valoare initiala: 1000 puncte

Actualizare: oricand este necesar, revizuit pe baza zilnica

Scop:

Fiind primul indice sectorial lansat de BVB, BET-FI reflecta tendinta de ansamblu a preturilor fondurilor de investitii tranzactionate in cadrul BVB.

Metoda de calcul:

Metoda de calcul este identica cu cea aplicata pentru indicii BET©® si BET-C. Factorul de ponderare pentru un simbol inclus in indicele BET-FI este numarul de actiuni al simbolului respectiv.

Reguli de selectare a societatilor in portofoliul indicelui:

Singura regula privind includerea unui fond de investitii in indicele BET-FI este ca acesta sa fie listat la BVB.

Lista societatilor incluse in indicele BET-FI

SIF1 Banat-Crisana

SIF2 Moldova

SIF3 Transilvania

SIF4 Muntenia

SIF5 Oltenia

Tabelul 3.2

Metode de ajustare:

Urmatoarele metode se utilizeaza pentru ajustarea indicelui: -modificarea factorilor de ponderare -modificarea valorii indicelui prin aplicarea unui factor de corectie (regula similara cu cea utilizata pentru indicii BET©® si BET-C)

Evenimente care determina ajustari:

Principalele evenimente care determina ajustarea indicelui sunt urmatoarele: -divizari (splits) sau consolidari ale actiunilor incluse in cosul indicelui -adaugarea sau stergerea unui simbol in/din cosul indicelui ca urmare a listarii, respectiv delistarii -modificari de capital pentru o societate ale carei actiuni sunt incluse in cosul indicelui

Comitetul indicelui:

Atributiile Comitetul Indicelui referitoare la indicele BET-FI index sunt identice cu cele privind indicii BET©® si BET-C.

Diseminare si copyright:

Se aplica norme similare cu cele utilizate pentru indicii BET©® si BET-C.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.