Creeaza.com - informatii profesionale despre
Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice


Acasa » afaceri » transporturi
Asistenta in activitatea sefului de district scb

Asistenta in activitatea sefului de district scb
ASISTENTA IN ACTIVITATEA SEFULUI DE DISTRICT SCB

LUCRARI DE CONSTRUIRE A INSTALATIILOR CT

Programarea lucrarilor

Nu este cazul.

Proiectul de executie
Nu este cazul.

Organizarea lucrarilor

Nu este cazul.

Urmarirea realizarii lucrarilor

Nu este cazul.

Receptia lucrarilor

Nu este cazul.

LUCRARI DE INTRETINERE SI REPARARE A INSTALATIILOR CT

Intretinerea si reparatia instalatiilor S.C.B. se realizeaza prin: lucrari de intretinere, reparatii curente, reparatii capitale si reparatii accidentale.

Programarea lucrarilor

o Intocmirea programului anual de intretinere si reparare

Programarea lucrarilor de intretinere se va face astfel ca lucrarile cu periodicitate mai mare sa se suprapuna cu lucrarile cu periodicitate mai mica. In cadrul lucrarilor cu periodicitate mai mare se vor efectua si lucrarile cu periodicitate mai mica.

Programul anual de intretinere si reparatii se intocmeste de catre seful de district respectand toate periodicitatile prevazute la instalatii de pe raza districtului. Programul anual este verificat de catre inginerul responsabil cu districtul respectiv si aprobat de catre seful sectiei CT.

o Intocmirea programului lunar de intretinere si reparare

Pe baza programului anual seful de district intocmeste programul lunar. Acesta este verificat de catre inginerul responsabil cu districtul respectiv si aprobat de catre seful sectiei CT.

o Intocmirea programului zilnic de intretinere si reparare

In baza programului lunar aprobat, a activitatiilor ce trebuiesc efectuate seful de district la inceputul zilei organizeaza activitatea personalului din subordine.

Verificarea sistematica a activitatii personalului din subordine dupa programul de lucru

Verificarea sistematica a personalului din subordinea sefului de district se face cu ocazia verificarilor la instalatiile aferente, cu ocazia efectuarii controlului ierarhic si prin verificarea consemnarilor efectuate de catre electromecanici si montatori in fiselor de masuratori.

Reparatii curente

o Intocmirea planului de reparatie si a devizelor

Reparatiile curente se executa periodic in mod planificat in scopul inlaturarii uzurilor fizice si a deteriorarilor ivite prin reparare, reconditionare si inlocuirea pieselor componente si a subansamblelor uzate nerecuperabile.

Documentatia pentru lucrarile de reparatii curente se intocmeste de catre sectia CT, se verifica si se aproba de catre conducerea diviziei.

In vederea intocmirii documentatiei, constatarea starii tehnice a instalatiei se face din timp de catre un specialist din sectie impreuna cu seful de district astfel incat sa se poata asigura planificarea bazei tehnico-materiale necesare.

o Stabilirea echipelor de lucru

Reparatiile curente se executa de echipe constituite special si conduse de un electromecanic, iar componenta echipei se stabileste de catre seful sectiei in functie de lucrarile care trebuie executate. Aceste echipe vor avea carnete de lucru proprii.

o Urmarirea realizarii lucrarilor

Conducatorul echipei este raspunzator de bunul mers al lucrarilor, de sculele si materialele incredintate precum si de asigurarea conditiilor de protectia muncii.

o Receptia lucrarilor

Se face de o comisie alcatuita din personal tehnic din sectie, seful de district si electromecanicul care a fost conducatorul echipei RC. Presedintele comisiei fiind numit de seful diviziei.

Reparatii capitale

o Intocmirea planului de reparatii capitale

Nu este cazul.

Reparatii accidentale

o Scopul reparatiilor accidentale

Reparatiile accidentale au drept scop remedierea defectiunilor cauzate de evenimentele de cale ferata sau calamitati.

o Efectuarea reparatiilor accidentale

Reparatiile accidentale se executa pe baza constatarilor facute pe teren de catre delegatii stabiliti conform dispozitiilor in vigoare.

o Finalizarea reparatiilor accidentale

Lucrarile de reparatii accidentale se receptioneaza de catre delegatii imputerniciti de conducerea regionalei de cai ferate.

ACTIVITATI SPECIFICE SEFULUI DISTRICTULUI SCB

Programul de lucru propriu

o Programul anualSe intocmeste de catre seful de district, se verifica de catre inginerul din sectie responsabil cu districtul respectiv si se aproba de catre seful de sectie.

o Programul lunar

In baza programului anual seful districtului intocmeste programul de lucru care este verificat de catre inginerul SCB si aprobat de catre seful sectiei.

Verificarea instalatiilor CT de pe raza districtului

o Programare

In baza programului anual aprobat si a programului lunar seful de district efectueaza verificarea tuturor instalatiilor CT de pe raza districtului.

o Efectuare

Lunar seful de district efectueaza verificarea instalatiilor CED, o data la doua luni se verifica instalatiile BLA si autostop din statiile CED. Restul instalatiilor se verifica de catre seful de district o data la 3 luni.

o Finalizare

Rezultatele verificarilor la instalatiile CT de pe raza districtului sunt mentionate in raportul de activitate lunar si cu consemnarea valorilor in fisele de masuratori.

Controlul preventiv planificat la toate instalatiile CT de pe raza districtului

o Programare

- in baza programului anual aprobat si a programului lunar.

o Efectuare

Seful de district efectueaza o data pe an controlul preventiv planificat la toate instalatiile SCB de pe raza districtului.

Lunar seful de district impreuna cu seful de statie si picherul ia parte la revizia schimbatoarelor de cale situate in linie curenta si pe liniile de primire-expediere.

o Finalizare

Verificarea vizibilitatii semnalelor de pe raza districtului prin insotirea trenurilor in cabina locomotivei

o Programare

in baza programului anual aprobat si a programului lunar.

o Efectuare

Se face de seful de district prin insotirea trenurilor in cabina locomotivei cel putin odata la doua luni, atat ziua cat si noaptea.

o Finalizare

Deficientele constatate se vor mentiona in raportul de vizibilitate intocmit in urma vizibilitatilor efectuate.

Masurari si verificari statice si dinamice efectuate la instalatiilor tip INDUSI de pe raza districtului

o Programare

in baza programului anual aprobat si a programului lunar.

o Efectuare

Se verifica lunar, vizual cu ocazia reviziilor programului de lucru. La sase luni se fac masuratori statice de seful de district.

o Finalizare

Rezultatele masuratorilor efectuate vor fi consemnate de catre seful de district in fisele de masuratori ale instalatiei de autostop.

Participarea la programele de instruire profesionala a personalului din subordine, prin «Scoala Personalului» sau prin instruirea practica de serviciu

o Programare

o Efectuare

o Finalizare

Seful de district are obligatia de a efectua instruirea teoretica (specialitate) si practica a personalului din subordine si a echipelor de reparatii curente.

Trimestrial seful de district participa la scoala personalului efectuata de catre intreg personalul districtului.

Instruirea IDM asupra modului de manipulare corecta a instalatiilor CT din statiile de pe raza districtului

o Programare

in baza programului anual aprobat si a programului lunar.

o EfectuareCu ocazia efectuarii reviziilor lunare MLCT seful de district verifica si instruieste IDM asupra modului corect de manipulare a instalatiilor SCB.

o Finalizare

In procesul verbal MLCT se consemneaza rezultatul verificarilor IDM privind modul corect de manipulare a instalatilor.

Verificarea si analizarea rezultatelor masuratorilor metrice si electrice effectuate la instalatiile CT de pe raza districtului

o Programare

o Efectuare

o Finalizare

Seful de district are obligatia sa analizeze rezultatele masuratorilor electrice executate la instalatiile SCB si sa ia masuri pentru deficientele constatate.

Verificarea starii sculelor, aparatelor de masura si control, a altor dispozitive, cat si a inventarului de protectie din dotarea districtului

o Programare

o Efectuare

o Finalizare

Verificarile sculelor si a aparatelor de masura se face zilnic cu ocazia efectuarii instructajului la locul de munca, luandu-se masuri in cazul constatarii unor deficiente pentru remedierea acestora.

Seful de district are obligatia de a intocmi rapoarte de necesitate pentru aprovizionarea cu materiale si piese de schimb necesare activitatii de intretinere si raparatie a instalatiilor SCB.

Organizarea, conducerea si participarea la inlaturarea deranjamentelor, accidentelor si avariilor produse pe raza districtului

o Efectuare

Pentru inlaturarea deranjamentelor si a unor avarii ivite pe raza districtului, seful de district are obligatia de a organiza echipa de interventei formata din electromecanic SCB care sub directa conducere se va deplasa la locul deranjamentului unde va stabili prin inscrierea in RRLISC a conditiilor de circulatie a trenurilor pe timpul lucrarilor si a modului de lucru (ruperi de plumbe, dezlegari de fire).

o Finalizare

Seful de district tine evidenta derajamentelor, analizeaza cauzele produceri lor si ia masuri de remediere a acestora.

Participari la reviziile bianuale la EMM

o Programare

Seful de district impreuna cu picherul intocmensc programul reviziilor bianuale la electromecanismele de macaz.

o Efectuare

Primavara se efectueaza revizia bianuala a tuturor electromecanismelor de macaz de pe liniile directe si de pe liniile de primiri-expedieri; toamna se executa revizii bianuale doar la electromecanismele de pe liniile directe.

o Finalizare

Seful de district are obligatia sa participe personal la una din reviziile bianuale a fiecarui electromecanism de macaz de pe liniile directe.

Efectuarea masuratorilor de rezistenta de izolatie a cablajelor exterioare

o Programare

o Efectuare

o Finalizare

Efectuarea masuratorilor de rezistenta a izolatiei la cablurilor se face lunar de catre seful de district si de catre personalul de intretinere odata cu efectuarea reviziei la instalatiile SCB programate.

Efectuarea controlului ierarhic si inopinant pentru personalul din subordine

o Programare

Controlul ierarhic are ca obiectiv identificarea neconformitatilor aparute in timpul executarii sarcinilor de serviciu de catre personalul de executie de la locul de munca.

Durata actiunii de control se stabileste prin programul de control.

o Efectuare

Controlul ierarhic se executa de catre personalul care are atributii de cercetare si control a accidentelor si evenimentelor feroviare. Efectuarea controlului ierarhic se consemneaza in evidentele existente la locul controlat.

o Finalizare

Neconformitatile identificate si masurile stabilite cu ocazia controlului ierarhic se consemneaza in Registrul de evidenta controlului ierarhic.
Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Locomotivele cu dubla frecventa de tip ES64U2
Masuri de siguranta la executarea lucrarilor de construire, intretinere sau reparatie a instalatiilor ct
Piata serviciilor de transport aerian
LEGITIMATII DE CALATORIE
Legitimatii de calatorie tip „Foaie”
Modalitati de depistare a marfurilor necorespunzatoare calitativ datorita conditiilor improprii de transport
Transporturile maritime de linie
Transporturi feroviare

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu