Creeaza.com - informatii profesionale despre
Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice


Acasa » afaceri » transporturi
Notiuni generale referitoare la infrastructura feroviara

Notiuni generale referitoare la infrastructura feroviara
NOTIUNI GENERALE REFERITOARE LA INFRASTRUCTURA FEROVIARA

Elementele infrastructurii feroviare

Infrastructura feroviara reprezinta ansamblul elementelor necesare circulatiei trenurilor si manevrei vehiculelor feroviare, cladirilor statiilor de cale ferata cu dotarile aferente, precum si celelalte cladiri tehnologice destinate desfasurarii operatiunilor de transport feroviar.

Infrastructura feroviara se compune din urmatoarele elemente

a.      liniile ferate de circulatie, manevra, de evitare si de scapare materializate prin infrastructura caii, suprastructura caii precum si terenurile situate de o parte si alta a axei caii ferate, care constituie zona de siguranta a infrastructurii feroviare potrivit legii;
b.     podurile, tunelurile, viaductele si alte lucrari de arta care au legatura cu liniile ferate deschise circulatiei si manevrei precum si terenurile aferente acestora;

c.      lucrarile geotehnice de protectie si de consolidare, plantatiile de protectie a liniilor ferate si terenurile aferente pe care sunt amplasate;

d.     instalatiile fixe de siguranta, de conducere operativa a circulatiei trenurilor si manevrei vehiculelor feroviare si cele fixe de alimentare cu energie electrica a liniei de contact, constructiile si facilitatile aferente acestora, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate;

e.      cladirile statiilor de cale ferata, cu facilitatile aferente, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate;

f.      statiile de triaj si terenurile aferente acestora;

g.     alte constructii, cladiri si facilitati destinate desfasurarii operatiunilor de transport feroviar.

o Identificarea elementelor de infrastructura feroviara aferente districtului S.C.B. Golesti

Elementele de infrastructura aferente districtului S.C.B. Golesti sunt impartite in cele 5 statii de pe raza de activitate: Golesti, Golesti Triaj, Pitesti Nord, Bascov si Curtea de Arges.

1. Statia Golesti: - de tip CED – CR3. Cladirea CED este construita pe doua nivele astfel: - parter cu incaperile: - atelier SCB, sala grup electrogen, birou IDM expeditor, magazie pentru materiale, camera centrala;

- etaj 1 cu incaperile: - birou sef district, sala acumulatori, camera elm. SCB, sala cu relee, magazie district;

- etaj 2 cu incaperile: - birou miscare, repartitor T.T.R., incapere pentru materiale CT, sala scoala personalului SCB.

Instalatia interioara a statiei Golesti cuprinde: 8 - dulap cu relee cod, 32 - rame cu aparataj (relee), 3 - invertor static, 2 - redresor INDA 176 Vcc, 2 - redresor INDA 12 Vcc, 1 - TID, 2 acumulatori – 92 elementi.

Instalatia CED exterioara a statiei Golesti cuprinde:

- 76 macaze dintre care 31 de tipul EM5 si 45 de tipul EM2,

- 85 circuite de cale in curent alternativ – 75Hz,

- 95 semnale: 4 intrare, 36 iesire, 4 parcurs, 42 manevra, 6 repetitoare, 3 ramificatie,

- 33 linii in bloc,

- 2 opritori fixi,

- 70 inductori de cale: 50 – 1000/2000Hz, 18 – 500Hz, 2 – 2000/70Hz,

- 12 dulapuri exterioare de aparataj,

- 45 distribuitori pentru cabluri.

Statia Golesti este in dependinta cu 4 distante BLA astfel:

- in capatul X BLA Golesti – Calinesti, BLA cu val de rosu pe linie dubla care cuprinde: 6 circuite de cale in c.a. 75Hz, 5 semnale (2 trecere BLA, 2 prevestitor, 1 repetitor), 4 inductori de cale 1000/2000Hz, 4 inductori de cale 500Hz, 2 dulapuri exterioare de aparataj si 21 distribuitori pentru cabluri.

- in capatul Y exista 3 distante BLA: Golesti – Stefanesti, Golesti – Pitesti si Golesti – Bradu de Sus.

Golesti – Stefanesti – BLA cu val de rosu pe linie simpla cuprinde: 1 circuit de cale in c.a. 75Hz, 1 semnal prevestitor, 1 inductor de cale 1000/2000Hz, 1 inductor de cale 500Hz, 1 dulap exterior de aparataj si 6 distribuitori pentru cabluri.

Golesti – Pitesti – BLA cu val de rosu pe linie simpla cuprinde: 1 circuit de cale in c.a. 75Hz, 3 semnale prevestitoare, 3 inductori de cale 1000/2000Hz, 3 inductori de cale 500Hz, 2 dulapuri exterioare de aparataj si 10 distribuitori pentru cabluri.

Golesti – Bradu de Sus – BLA cu val de rosu pe linie simpla cuprinde: 1 circuit de cale in c.a. 75Hz, 1 semnal prevestitor, 1 inductor de cale 1000/2000Hz, 1 inductor de cale 500Hz, 1 dulap exterior de aparataj si 6 distribuitori pentru cabluri.

2. Statia Golesti Triaj: - de tip WSSB cu frane de cale FC 74

Instalatia interioara a statiei Golesti Triaj cuprinde: 1 aparat de comanda pentru macazuri, 1 aparat de comanda pentru frane de cale, 12 rame cu aparataj (relee), 1 redresor PMG(24-10,50,20), 30 elementi baterii de acumulatori, 2 redresori 60V, 1 redresor PMG(24-24).

Instalatia exterioara a statiei Golesti Triaj cuprinde:- 13 electromecanisme de macaz de tipul WSSB,

- 13 incalzitoare pentru macaz,

- 27 circuite de cale in curent alternativ 50 Hz,

- 10 semnale: 1 triere, 2 manevra, 7 repetitor

- 1 dulap exterior de aparataj,

- 16 distribuitori pentru cabluri,

- 3 frane de cale FC74 (2 montate),

- 34 pedale electromagnetice,

- 1 dulap comanda automata frana de cale,

- 1 dulap centrala hidraulica (compresor),

- 1 centrala hidraulica,

- 13 linii in grupa B,

3. Statia Pitesti Nord: inzestrata cu instalatie de tipul SBW

Instalatia SBW este compusa din: 1 aparat comanda SBW, 2 aparate de manevra SBW, 6 incuietori de macaz cu o cheie, 12 incuietori de macaz cu doua chei, 2 semafoare mecanice de intrare, 2 semafoare mecanice de iesire cu un singur brat, 2 semnale prevestitoare – luminoase, 6 balize avertizoare si 8 inductori de cale (2 - 500Hz, 2 – 1000Hz, 2 – 1000/2000Hz, 2 – 2000/70Hz).

4. Statia Bascov: inzestrata cu instalatie de tipul CEM

Instalatia CEM este compusa din: 1 aparat comanda CEM, 4 aparate de manevra CEM, 2 semafoare prevestitoare cu 3 indicatii, 2 semafoare mecanice de intrare, 6 semafoare mecanice cu un brat, 1 sectiune izolata pentru instalatie CEM (2-6SI), 2 pedale sina izolata cu mercur, 6 balize avertizoare, 12 inductori de cale (2 - 500Hz, 2 – 1000Hz, 2 – 1000/2000Hz, 6 – 2000/70Hz), o bariera mecanica inclusa in CEM la cabina 3 si 26 ompensatori de subsol.

5. Statia Curtea de Arges: inzestrata cu instalatie ATM

Instalatia ATM este compusa din: 16 incuietori de macaz cu o cheie, 2 incuietori de macaz cu doua chei, 1 tablou mecanic cu chei, 2 tablouri mecanice cu stifturi, 1 semafor mecanic de intrare, 1 semafor mecanic de iesire cu un singur brat, 1 semafor prevestitor cu 3 indicatii, 3 balize avertizoare, 5 inductori de cale (1 - 500Hz, 1 – 1000Hz, 1 – 1000/2000Hz, 2 – 2000/70Hz) si 4 compensatori aerieni.

o Zona de siguranta si zona de protectie

Zona de siguranta a infrastructurii feroviare publice cuprinde fasiile de teren in limita a 20m de o parte si de alta a axei caii ferate necesara pentru amplasarea instalatiei de semnalizare si de siguranta a circulatiei si a celorlalte instalatii de conducere operativa a circulatiei trenurilor si lucrarilor de protectie a mediului.

Se considera zona de siguranta si zona de protectie urmatoarele elemente:

- statiile de calatori, de marfuri constructii, depozite si amenajari necesare functionarii serviciilor feroviare;

- amenajari, lucrari de terasament, infrastructura si spatiile necesare din punct de vedere functional pentru asigurarea securitatii transportului feroviar;

- constructiile si amenajarile amplasate in zona de protectie a infrastructurii feroviare care se vor autoriza numai cu avizul S.N.C.F.R. si a Ministerului Transporturilor.

Zona de protetie a infrastructuri feroviare cuprinde terenurile limitrofe, indiferent de proprietar, cu latimea de 100 m masurata de la limita zonei cadastrale CFR situata de o parte si de alta a caii ferate, precum si a terenurilor destinate care serves sub orice forma functionarii acesteia.

In zonele de siguranta si protectie aferente infrastructuri feroviare publice este interzisa conform O.U.G. nr. 12/1998, autorizarea urmatoarelor lucrari:

- constructii, fie si cu caracter temporar;

- depozitarea de materiale sau infiintarea de plantatii care sa impiedice vizibilitatea liniei sau a semnalelor feroviare;

- orice lucrari care prin natura lor ar putea provoca alunecari de teren, surpari sau afectarea stabilitatii salolului inclusiv prin taierea copacilor.

Terenul aferent cailor ferate va fi ingradit pe ambele laturi ale culoarelor in limitele intravilantului, pe baza unor modele standard si oriunde distanta dintre calea ferara si locuintele va fi mai mica de 15m se vor realiza in loc de garduri, ziduri de protectie de minim 4m inaltime.

o Revizia si controlul tehnic a caii, constructiilor si instalatiilor feroviare

Revizia caii, constructiilor, instalatiilor si a cladirilor cade in sarcina personalului stabilit prin instructii precum si a sefilor de statie, depou, revizie de vagoane, sefiilor sectiilor de intretinere si a altor sefi de unitati in supavegherea carora se afla calea, constructiile instalatiile si cladirile.

Calea, constructiile instalatiile si cladirile trebuie sa fie revizuite sistematic si amanuntit potrivit normelor si termenelor fixate prin instructiile aprobate de conducerea cailor ferate.

Revizia starii tehnice a caii, constructiilor si a instalatiilor se face periodic conform ciclului stabilit prin instructie.

Programul de revizii va cuprinde si revizia aparatelor de cale si a altor instalatii si se va efectua in comun de catre organele M, C, T, V, L, I, dupa caz.Programare, organizare, efectuare, finalizare

Controlul starii tehnice a aparatelor de cale si a instalatiilor de siguranta ale infrastructurii feroviare se va efectua in comun de catre sefii subunitatilor feroviare care le intretin si le exploateaza dupa cum urmeaza:

a.      lunar, la aparatele de cale amplasate pe infrastructura feroviara publica;

b.     lunar, la aparatele de cale amplasate pe infrastructura feroviara privata peste care se efectueaza parcursuri de circulatie;

c.      trimestrial, la aparatele de cale amplasate pe infrastructura feroviara privata, peste care se efectueaza parcursuri de manevra, precum si la instalatiile feroviare prevazute in reglementarile specifice.

Constatarile facute cu ocazia reviziilor in comun, defectele la linii si instalatii si termenele la care acestea trebuie eliminate, precum si responsabilii de executare a masurilor stabilite se trec in registrul de revizie a instalatiilor de siguranta circulatiei.

Conditiile generale pe care trebuie sa le indeplineasca orice instalatie de centralizare

Conform Instructiei pentru intretinerea tehnica si repararea instalatiilor de semnalizare, centralizare si bloc (instructia nr. 351), instalatiile de centralizare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

„Instalatiile de centralizare de toate tipurile trebuie sa asigure zavorirea reciproca a macazurilor si semnalelor astfel incit sa nu permita:

a)   punerea pe „liber' a semnalelor corespunzatoare parcursului comandat, daca macazurile care intra in acest parcurs, precum si macazurile care acopera parcursul, nu sint asezate si zavorite in pozitia corecta, iar semnalele de acoperire ale parcursurilor incompatibile nu sint blocate pe „oprire'.

b)  manevrarea macazurilor care intra in parcursul comandat, precum si macazurile care acopera parcursul sau punerea pe „liber' a semnalului unui parcurs incompatibil,  atunci cind semnalul care acopera par­cursul comandat este pus pe „liber'.

c)   deszavorirea macazurilor din parcurs, inainte de a fi depasite de tren, chiar daca semnalul care a comandat parcursul a fost adus pe „oprire'.

Instalatiile de centralizare eleotrodinamica trebuie sa indeplineasca in afara de conditiile generale prevazute la art. 88 pentru o instalatie de centralizare si urmatoarele:

a)  sa nu permita punerea pe „liber' a semnalului pentru un parcurs stabilit pe o linie ocupata;

b)  sa nu permita manevrarea macazurilor ocupate cu material rulant sau zavorite intr-un parcurs;

c)  sa asigure anuntarea si controlul atacarii false a macazului cu punerea simultana pe „oprire' a semnalului care acopera parcursul respectiv;

d)  sa asigure zavorirea totala a parcursului de circulatie la ocuparea sectiunii izolate din fata semnalului care prevesteste pe cel considerat sau a oricarei sectiuni dintre cele doua semnale. Pentru parcursurile de manevra zavorirea totala a parcursului se face la ocuparea sectiunii izolate din fata semnalului de manevra respectiv;

e)  sa asigure la aparatul de comanda controlul ocuparii liniilor si macazurilor;

f)   sa asigure posibilitatea efectuarii miscarilor de manevra in concordanta cu semnalele luminoase de manevra”.
Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Transportul urban si regional modern
Modalitati de depistare a marfurilor necorespunzatoare calitativ datorita conditiilor improprii de transport
Solutie de acord documentul (DAU)
Locomotivele cu dubla frecventa de tip ES64U2
Admiterea tehnica a serviciilor feroviare critice furnizat prin activitatea districtului scb
Modelarea unei linii de transport industriale cu Retele Petri Colorate
Restructurarea transportului feroviar
Cursuri Economia Transporturilor - Modelarea interactiunii sistem de activitati – sistem de transport

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu