Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » transporturi
Obligatiile si atributiile personalului districtului s.c.b. golesti

Obligatiile si atributiile personalului districtului s.c.b. golesti
OBLIGATIILE SI ATRIBUTIILE PERSONALULUI DISTRICTULUI S.C.B. GOLESTI

Obligatiile si atributiile sefului districtului

Seful de district SCB are urmatoarele atributii si obligatii:

a)       sa cunoasca starea instalatiilor si sa organizeze munca personalului din subordine in conformitate cu prevederile prezentelor instructiuni, sa verifice in mod sistematic activitatea personalului in scopul asigurarii functionarii fara intrerupere a instalatiilor de siguranta circulatiei;

b)       sa verifice, cel putin odata pe luna personal sau prin inlocuitorul sau, instalatiile de centralizare electrodinamica de pe raza districtului iar personal sa le verifice cel putin odata la doua luni. Instalatiile de centralizare dispecer, bloc de linie automat, instalatiile de semnalizare automata a trecerilor la nivel, instalatiile pentru controlul automat al vitezei trenurilor si autostop (din statii C.E.D. si de pe B.L.A.), le va verifica la sase luni, iar restul instalatiilor SCB o data pe an. Restul instalatiilor SCB le va verifica la periodicitatea prevazuta pentru revizia de intretinere cu exceptia instalatiilor de semnalizare automata a trecerilor la nivel cu calea ferata care vor fi verificate la doua luni in statii si la sase luni pe distanta dintre statii.Cu ocazia acestor verificari se va verifica de pe teren si vizibilitatea semnalelor.

Programul de verificare se intocmeste de seful districtului si se aproba de seful sectiei;

c)       sa verifice prin insotire, in cabina de conducere a materialului rulant, odata la doua luni, vizibilitatea semnalelor de pe raza districtului (la patru luni ziua si la patru luni noaptea);

d)       sa ia parte, odata pe luna, impreuna cu sefii de statie si sefii districtelor de linii la revizia schimbatoarelor de cale situate in linie curenta si pe liniile de primire-expediere din statii. La restul schimbatoarelor de cale din statii, precum si la cele de pe liniile industriale inzestrate cu instalatiilor de siguranta circulatiei pe care le intretine, revizia se va efectua trimestrial.

Constatarile si masurile care trebuie sa fie luate pentru eliminarea defectiunilor se inscriu in registrul de revizie a linilor si instalatiilor de siguranta circulatiei, cu responsabilii si termenele la care acestea urmeaza a fi remediate. Obligatoriu se va consemna rezultatul probei cu icul de 4 mm.

e)       sa intocmeasca programul anual de intretinere tehnica de pe raza districtului;

f)        sa participe odata pe an la una din reviziile bianuale a fiecarui electromecanism de macaz de liniile directe;

g)       executa anual masuratori de eficienta statica la inductorii de cale de pe raza districtului, cu consemnarea valorilor masuratorilor in fisele de evidenta;

h)       executa anual masuratori a rezistentei de izolatie la cablurile electromecanismelor de macaz, cu deconectare de pe borne;

i)        sa masoare anual rezistenta de izolatie a cablurilor la firele de rezerva, intre ele si fata de masa si prin sondaj la firele in functiune, dupa programul fixat de seful sectiei de centralizare si telecomanda;

j)        sa participe la lucrarile de reparatie planificate la cabluri;

k)       sa tina evidenta deranjamentelor, sa analizeze cauzele lor, sa ia masuri de remediere a acestora si sa solicite ajutorul sectiei pentru cazurile pe care nu le poate rezolva;

l)        sa analizeze lunar rezultatele masuratorilor electrice executate la instalatiile de siguranta circulatiei de pe raza districtului si sa ia masuri pentru remedierea deficientelor constatate;

m)     sa intocmeasca zilnic carnetul de lucru (santier) si sa urmareasca evidenta materialelor ;

n)       sa asigure pastrarea in bune conditii a documentatei tehnice a instalatiilor de siguranta circulatiei de pe raza districtului;

o)       sa organizeze activitatea districtului astfel incat sa asigure participarea personalului din subordine la instruirea teoretica planificata si sa faca instruirea practica de serviciu a personalului din subordine conform reglementarilor in vigoare;

p)       sa faca instruirea personalului din subordine si a echipelor de reparatii curente, in problemele de protectie a muncii si de aparare impotriva incendiilor si sa completeze fisele de instructaj;

q)       sa ia parte impreuna cu delegatii sectiei CT la verificarea pe teren a instalatiilor, pentru stabilirea lucrarilor de reparatii curente si sa faca propuneri de imbunatatire a starii tehnice a instalatiilor;

r)        sa participe la examinarea si autorizarea personalului care manipuleaza instalatii SCB, conform reglementarilor in vigoare;s)        sa aduca la cunostinta sefului de sectie modurile defectuoase de manipulare a instalatiilor de catre personalul care utilizeaza aceste instalati;

t)        sa participe la lucrarile de restabilire a functionarii instalatiilor de cate ori este necesar;

u)       sa aiba cleste de sigilat cu semnul distinctiv propriu.

Obligatiile si atributiile personalului din subordine

In subordinea sefului de district al districtului S.C.B. Golesti exista urmatorul personal: 1 electromecanic SCB 1A, 1 electromecanic SCB specialist, 1 electromecanic I SCB, 2 electromecanici II SCB, 2 montatori I SCB si 4 montatori II SCB.

o  Obligatiile si atributiile electromecanicului 1A SCB

Electromecanicul SCB IA, pe langa atributiile si obligatiile electromecanicului Specialist, are si urmatoarele sarcini:

a)       poate inlocui seful de district SCB in probleme legate de activitatea de intretinere de pe raza districtului;

b)       este seful punctului de lucru in complexele feroviare;

c)       conduce lucrari de puneri in functie a instalatiilor noi sau reparate capital;

d)       participa la masuratorile efectuate de vagonul laborator;

e)       tine evidenta cablurilor cu rezistenta de izolatie scazuta;

f)        analizeaza impreuna cu seful districtului deranjamentele produse in functionarea instalatiilor si propune masuri de eliminare a cauzelor;

g)       conduce formatii de lucru pentru executarea lucrarilor de complexitate deosebita;

h)       executa modificari ale instalatiilor de siguranta dupa planuri tehnice aprobate sub supravegherea inginerului SCB;

i)        sa cunoasca in amanunt instalatiile de siguranta circulatiei care inglobeaza sisteme informatice cu tehnica de calcul numerica daca intretine astfel de instalatii.

o  Obligatiile si atributiile electromecanicului specialist SCB

Electromecanicul SCB specialist, pe langa obligatiile si atributiile electromecanicului I, are in plus urmatoarele sarcini:

a) verifica si regleaza aparatajul instalatilor cu tehnicitate ridicata, aflat in functiune, in scopul depistarii preventive a defectarii acestuia;

b) executa masuratori si reglaje speciale intervine operativ pentru depistarea cauzelor si inlaturarea deranjamentelor la instalatiile SCB, si remediaza defectiunile care nu au putut fi inlaturate de catre electromecanicii I si II;

c) participa la verificarea si punerea in functiune a instalatiilor noi.

o  Obligatiile si atributiile electromecanicului I SCB

Electromecanicul SCB I, pe langa atributiile si obligatiile electromecanicului II, are si urmatoarele sarcini:

a) inlocuieste pe seful de district atunci cand acesta lipseste si preia atributiile si obligatiile acestuia, pe baza deciziei emise de seful de sectie;

b) organizeaza si raspunde de activitatea electromecanicilor si montatorilor din echipa pe care o conduce;In cazul in care electromecanicul SCB conduce un punct de intretinere, are si urmatoarele atributii si obligatii:

a) adapteaza zilnic programul de lucru la programul de circulatie si executarea manevrelor din zona punctului de intretinere;

b) stabileste nominal compunerea echipelor la locul de munca, urmareste, verifica si raspunde de executarea lucrarilor;

c) primeste si distribuie materiale necesare interventiilor zilnice;

d) conduce operatiile de depistare si inlaturare a deranjamentelor care nu pot fi inlaturate de electromecanicii punctului de intretinere;

e) cand este necesar preia serviciul in locul electromecanicilor din tura punctului de intretinere.

o  Obligatiile si atributiile electromecanicului II SCB

a)       sa execute lucrarile de intretinere tehnica si reparatie a instalatiilor SCB dupa programul stabilit de seful de district, in scopul realizarii functionarii lor corespunzatoare si fara intrerupere. Sa verifice, cu ocazia lucrarilor de intretinere si reparatie, indeplinirea conditiilor tehnice minime ale instalatiilor exterioare (dupa caz: cabluri, electromecanisme de macaz, circuite de cale, semnale, instalatii pentru controlul automat al vitezei trenurilor si autostop, instalatii de semnalizare la trecerile la nivel cu calea ferata, coloane de manevra, instalatii electromecanice si de asigurare) si sa verifice functionarea corecta a instalatiilor interioare;

b)       sa inlature in cel mai scurt timp toate deficientele la instalatiile SCB constatate personal sau semnalate de alte persoane, precum si cele consemnate in registrul de revizie a liniilor si instalatiilor de siguranta circulatiei si, in caz ca nu poate, sa avizeze pe seful de district sau, in lipsa acestuia, conducerea sectiei de centralizare si telecomanda sau diviziei;

c)       sa conduca echipa de lucru, care ii este incredintata, sa stabileasca lucrarile de executat de catre fiecare persoana din echipa, sa controleze lucrarile, fiind raspunzator de executarea la timp si de buna calitate a acestora;

d)       in cazul in care este avizat de existenta unui deranjament la instalatiile SCB, este obligat sa anunte imediat pe seful districtului S.C.B iar daca seful de district lipseste, sa avizeze conducerea sectiei de centralizare si telecomanda si sa se deplaseze pentru inlaturarea deranjamentului.

In cazul in care nu poate inlatura singur deranjamentul, va aviza pe orice cale si in cel mai scurt timp pe seful de district sau in lipsa acestuia conducerea sectiei de centralizare si telecomanda.

Electromecanicul care intervine pentru restabilirea functionarii instalatiilor SCB deranjate, nu va parasi locul deranjamentului inainte de a se convinge ca instalatiile sunt in buna stare de functionare, sau inainte de a primi aprobarea sefului sau ierarhic, daca deranjamentul necesita un timp indelungat pentru inlaturare.

Pana la inlaturarea deranjamentului, electromecanicul este obligat sa ia toate masurile de siguranta necesare, sa stabileasca conditiile de circulatie si sa le aduca la cunostinta impiegatului de miscare prin inscrierea lor in registrul de revizie a instalatiilor de siguranta circulatiei sau, dupa caz, prin telefonograma;

e)       sa verifice daca personalul de miscare si intretinere a liniei executa lucrarile ce-i revin pentru buna functionare a instalatiilor SCB, inclusiv pentru asigurarea vizibilitatii semnalelor.

Sa verifice personalul care manipuleaza instalatiile SCB asupra cunostintelor privind aceasta activitate si sa aduca la cunostinta organelor de miscare sau de intretinere a liniei, precum si sefului de district SCB cazurile de manipulare defectuoasa, in vederea retragerii autorizatiei;

f)        in timpul serviciului sa aiba asupra sa clestele de sigilat cu semnul propriu si sculele corespunzatoare tipului de instalatii pe care le are de intretinut;

g)       sa faca instructajul personalului din subordine, inainte de inceperea lucrului, asupra respectarii normelor de SSM si DSU, legate de operatiile pe care le are de executat in ziua respectiva;

h)       sa urmareasca lucrarile care se efectueaza in zona instalatiilor SCB de catre alte formatii de lucru, care pot afecta functionarea acestora, si sa avizeze imediat, daca este necesar, organele ierarhic superioare;

i)        sa supravegheze executarea lucrarilor de modificari la instalatiile in functiune, cu deconectari si conectari de conductori electrici sau demontari de piese, executate de personalul altor formatii de lucru, la instalatiile pe care le intretine;

j)        sa ia primele masuri de siguranta circulatiei in caz de distrugere accidentala a unor parti din instalatii;k)       sa dispuna, prin inscrierea in registrul de revizia instalatiilor de siguranta circulatiei sau prin telefonograma transmisa catre IDM, asupra modului de circulatie si executarea manevrelor pe timpul cat instalatiile sunt deranjate sau scoase din functie partial in mod accidental.

o  Obligatiile si atributiile montatorului I SCB

l)        sa execute lucrari de reparatii, ajustari si confectionari de piese in atelierul districtului;

m)     sa conduca echipele ce executa lucrarile pentru care el este autorizat si sa faca instructajul personalului din echipe inainte de inceperea lucrului privind respectarea normelor de protectie a muncii legate de lucrarile ce le are de executat in ziua respectiva;

n)       sa controleze modul de executare si calitatea lucrarilor efectuate de catre personalul echipei pe care o conduce, fiind raspunzator de executarea la timp si de buna calitate a lucrarilor;

o)       sa inlature imediat toate defectele la instalatiile SCB la care este autorizat sa lucreze pe proprie raspundere, constatate personal sau semnalate de alte persoane, precum si cele consemnate in registrul de revizie a instalatiilor de siguranta circulatiei si sa ajute pe electromecanici la remedierea deranjamentelor produse la celelalte parti din instalatii.

In lipsa electromecanicului, daca constata sau este anuntat de producerea unui deranjament, va aviza pe seful de district. Daca seful de district lipseste sau daca primeste ordin de la organul ierarhic superior acestuia, este obligat sa se deplaseze pentru inlaturarea deranjamentului.

In cazul in care nu poate sa inlature singur deranjamentul sau daca pentru restabilirea functionarii instalatiei este necesar sa lucreze la parti din instalatie pentru care nu este autorizat, va aviza pe orice cale si in cel mai scurt timp pe seful de district SCB sau in lipsa acestuia, conducerea sectiei sau diviziei.

Daca in aceasta situatie montatorul SCB I primeste dispozitie din partea celui avizat, poate interveni la orice parti din instalatii pentru remedierea deranjamentului in baza ordinului si indrumarilor primite. Raspunderea privind siguranta circulatiei pentru aceasta situatie este comuna. Aceasta prevedere este aplicabila numai personalului CFR.

Montatorul I care intervine pentru restabilirea functionarii instalatiilor SCB nu va parasi locul deranjamentului inainte de a se convinge ca instalatiile sunt in buna stare de functionare sau inainte de a primi aprobarea sefului sau ierarhic, daca deranjamentul necesita un timp indelungat pentru inlaturare.

Pana la inlaturarea deranjamentului, montatorul I este obligat sa ia toate masurile de siguranta necesare, in limitele atributiilor sale, sa stabileasca conditiile de circulatie si sa le aduca la cunostinta impiegatului de miscare, prin inscrierea lor in registrul de revizie a liniilor si instalatiilor de siguranta circulatiei sau prin telefonograma;

e)       sa verifice daca personalul M si L executa obligatiile ce ii revin pentru buna functionare a instalatiilor SCB, inclusiv asigurarea vizibilitatii semnalelor, si sa raporteze sefului ierarhic asupra neregulilor ;

in timpul serviciului sa aiba asupra sa clestele de sigilat cu semnul distinctiv propriu

o  Obligatiile si atributiile montatorului II SCB

Montatorul II SCB are urmatoarele atributii si obligatii:

a)       sa execute lucrari la instalatiile SCB dupa programul stabilit de seful de district, numai sub supravegherea si indrumarea montatorului I sau a electromecanicului SCB;

b)       sa ajute pe montatorul I SCB sau pe electromecanicul SCB la operatiile de remediere a deranjamentelor de la instalatiile SCB;

c)       sa conduca echipe cu care executa lucrari de curatare, ungere si vopsire a instalatiilor exterioare SCB si sa faca instructaj cu personalul din subordine, inainte de inceperea lucrului, asupra respectarii normelor de protectie a muncii, legate de operatiile ce le are de executat in ziua respectiva.

o  Obligatiile si atributiile muncitorilor repartizati la curatirea macazurilor

Nu este cazul.

o  Obligatiile si atributiile altui personal

Nu este cazul.Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
PROIECT DE LECTIE CLASA A II-A, Educatie plastica, Tehnica marmorata
PROIECT DIDACTIC 5-7 ani activitate matematica - „Cum este si cum nu este aceasta piesa”
Proiect Circuite Digitale
Organizarea si conducerea procesului tehnologic proiectat

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
LUCRARE DE DIPLOMA - Rolul asistentului medical in ingrijirea pacientului cu A.V.C.
Spatiul romanesc, intre diplomatie si conflict in Evul Mediu
Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”
Lucrare de diploma Facultatea de Textile – Pielarie - Tehnologia confectiilor din piele si inlocuitori - PROIECTAREA CONSTRUCTIV TEHNOLOGICA A UNUI PR

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
Lucrare de licenta educatie fizica si sport - sistemul de selectie in jocul de handbal pentru copii de 10-11 ani in concordanta cu cerintele handbalul
Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma Trans

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
Lucrare atestat informatica - „administrarea gradinii botanice”
Lucrare atestat Tehnician operator tehnica de calcul - Sursa de tensiune cu tranzistoare npn
ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia

Proiect - Imbunatatirea servicilor de taximetrie
Masuri de siguranta la executarea lucrarilor de construire, intretinere sau reparatie a instalatiilor ct
Licentele de export si import
Admiterea tehnica a serviciilor feroviare critice furnizat prin activitatea districtului scb
Modalitati de depistare a marfurilor necorespunzatoare calitativ datorita conditiilor improprii de transport
Transportul urban si regional modern
Principiile aplicarii tarifelor si siguranta feroviara in comunitatea europeana
SPECIALIZARE NAVE PENTRU TRANSPORT PRODUSE CHIMICETermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu