Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » didactica » didactica pedagogie
DE PROGRAMA PENTRU OPTIONALUL DIN CURRICULUM DE DEZVOLTARE LOCALA LA NIVELUL ARIEI CURRICULARE "TEHNOLOGII" - INSTRUMENTE, APARATE SI TEHNICI DE MASURARE

DE PROGRAMA PENTRU OPTIONALUL DIN CURRICULUM DE DEZVOLTARE LOCALA LA NIVELUL ARIEI CURRICULARE "TEHNOLOGII" - INSTRUMENTE, APARATE SI TEHNICI DE MASURARE


PROIECT DE PROGRAMA PENTRU OPTIONALUL DIN CURRICULUM DE DEZVOLTARE LOCALA LA NIVELUL ARIEI CURRICULARE "TEHNOLOGII"

INSTRUMENTE, APARATE SI TEHNICI DE MASURARE

ARGUMENT

Absolventii noului sistem de formare profesionala, prin calificarile profesionale obtinute, vor dobandi abilitati, cunostinte si deprinderi specifice domeniului.Calificarile sunt menite de a dezvolta o serie de abilitati cheie transferabile, cu scopul de a sprijini procesul de invatare continua.

Cererea pietei si necesitatea formarii profesionale la nivel european au reprezentat motivele esentiale pentru a include acest modul in procesul de invatare.

Tinerilor trebuie sa li se ofere posibilitatea de a dobandi acele competente de baza care sunt importante pe piata muncii, tinandu-se cont si de cerintele agentilor economici. Astfel acest modul a fost elaborat intr-un cadru de parteneriat intre scoala si comunitate.

Disciplina prezinta succint notiuni referitoare la principiile constructive si functionale ale instrumentelor si aparatelor de masurat si control, folosite in laboratoare si atelierele de pregatire practica.

Disciplina se studiaza pe tot parcursul anului scolar, cate doua ore pe saptamana la clasele a- X-a SAM, calificarea lucrator in mecanica de motoare si lucrator in electromecanica. Finalitatea parcurgerii acestei discipline din CDL este familiarizarea elevilor cu toate mijloacele de masurare moderne, utilizate atat in laboratoare cat si in atelierele unde isi desfasoara activitatea , realizand astfel adaptarea continua la cerintele pietei muncii.

II. Tabel de corelare a competentelor specifice cu activitatile de invatare

Competente specifice

Exemple de activitati de invatare

1. sa distinga si sa caracterizeze elementele componente ale uni instrument, aparat de masura.

- studierea unor instrumente, aparate de masura si schemele lor de functionare;

2. sa identifice instrumentele de masura si aparatele si sa precizeze marimile pe care le masoara.

- exercitii de identificare a instrumentelor si aparatelor de masura;

- exercitii de identificare a marimilor care se masoara cu diferite instrumente si aparate de masura;

3. sa efectueze determinari ale marimilor masurate.

- sa analizeze   determinarile efectuate cu instrumentele si aparatele din dotare;

4. sa identifice factorii care pot influenta masurarile efectuate.

- discutii dirijate pentru a identifica factorii care pot influenta masuratorile;

5. sa interpreteze si sa evalueze rezultatele determinarilor unei marimi.

- exercitii de comparare a determinarilor unei marimi cu instrumente si aparate de masura;

6. sa coreleze nevoile de dezvoltare dintr-un domeniu cu exploatarea rationala a instrumentelor, aparatelor de masura.

- observare si discutii dirijate privind utilizarea necorespunzatoare a unor instrumente, aparate si tehnici de masurare.

7. sa selecteze informatiile esentiale din imagini cu diverse instrumente, aparate de masura.

- exercitii de citire si utilizare a instrumentelor si aparatelor de masurare;

8. sa prelucreze valorile masurate.

- exercitii de construire a unor grafice si tabele;

9. sa organizeze si sa coordoneze munca in echipain vederea realizarii unei sarcini specifice.

- exercitii de analiza si interpretare a unor masuratori;

III. Corelarea competentelor cu continuturile

Competente specifice

Continuturi

Sa identifice factorii care influenteaza masurarile

Sa identifice si sa caracterizeze elementele componente ale unui instrument sau aparat de masura.

Sa identifice instrumentele de masura si sa precizeze care sunt marimile ce le masoara.

Sa selecteze informatiile esentiale din imagini cu diverse instrumente sau aparate de masura.

Sa organizeze si sa coordoneze munca in echipa in vederea realizarii unei sarcini specifice.

Tema 1. Notiunu introductive

Tema 2. Tehnica masurarii

Tema 3. Instrumente, aparate si tehnici de masurare

Tema 4. Reguli de utilizare si intretinere a mijloacelor de masurare si control

IV. Valori si atitudini

manifestarea unui comportament potrivit intr-un context dat.

adaptarea la cerintele pietei.

constientizarea importantei de utilizare corecta a mijloacelor de masura si control.

manifestarea unei gandiri creative in domeniul tehnic.

incurajarea elevilor sa spuna ce gandesc si sa ofere solutii.

V.      Sugestii metodologice

Realizarea competentelor depinde de modul in care se asigura pregatirea teoretica si practica a elevilor.

O importanta deosebita o au metodele de predare-invatare, mijloacele si materialele didactice precum si modul de lucru, metodele de evaluare utilizate.

Se vor folosi metode de predare-invatare active, centrate pe elev, vom orienta activitatea de invatare, documentare, punand accent deosebit pe dezvoltarea gandirii logice, creativitate, descoperire, imaginatie. Problematizarea, studiul de caz, exercitiul, demonstratia vor fi folosite in activitatea de predare-invatare.

Tipuri de lectii : lectii de predare-invatare;

lucrari practice in laboratoare, ateliere etc.

Mijloace si materiale didactice

Utilizarea unor game variate de mijloace didactice: retroproiector, folii transparente, planse, pliante, instrumente si aparate de masura.

Forma de organizare in clasa

Activitate individuala,activitate in grup, activitate pe echipe dezvoltand astfel cooperarea, comunicarea, necesare in realizarea relatiilor interumane.

Evaluarea : probe practice de tip demonstratie, exercitiu

Probe orale

Se vor folosi fise de lucru, miniproiecte, minidictionare, referate.

Continuturi

Tema 1. Notiuni introductive

1.1 Obiectul metrologiei

Scurt istoric al metrologiei

Importanta masuratorilor pentru economia nationala

Organizarea activitatii de asigurare metrologica

Tema 2.  Tehnica masurarii

Notiuni fundamentale din teoria masuratorilor

Unitati de masura

2.2.1 Unitati SI fundamentale si suplimentare

2.2.2 Unitati derivate

2.2.3 Multiplii si submultiplii zecimali ai unitatilor

Erori de masurare

2.3.1 Definirea si clasificarea erorilor de masurare

2.3.2 Notiunea de eroare de prelucrare si de abatere

Mijloace de masurare

2.4.1 Tipuri de metode si mijloace de masurare si control

2.4.2 Clasificarea metodelor de masurare

2.4.3 Indicii metrologici si economici ai mijloacelor de masurare

Tema 3. Instrumente , aparate si tehnici de masurare

Mijloace de masurat marimi geometrice

3.1.1 Mijloace pentru masurarea dimensiunilor liniare : sublerul si micrometrul

3.1.2 Mijloace pentru masurarea unghiurilor si conicitatilor : raportoare, echere

Mijloace de masurat marimi mecanice

Mijloace pentru masurarea masei: cantare mecanice si electrice

3.2.2 Mijloace pentru masurarea fortei : dinamometre

3.2.3 Mijloace pentru masurarea presiunii : manometre

3.2.4 Mijloace pentru masurarea timpului : ceasuri mecanice si electronice

3.2.5 Mijloace pentru masurarea turatiei : tahometre

Mijloace pentru masurarea marimilor termice

3.3.1 Mijloace pentru masurarea temperaturii : termometre si pirometre

Mijloace pentru masurarea duritatii

3.4.1 Aparate universale pentru masurarea duritatii dupa metoda Brinell, Rockwele,

Vikers.

Instrumente si aparate pentru masurarea marimilor electrice

Tema 4. Reguli de utilizare corecta si de intretinere a mijloacelor de masurare si control

Bibliografie

P. Dodoc, Metrologie generala, Ed. Didactica si pedagogica, Bucuresti, 1987

*** , Masurari si greutati, Ed. Didactica si pedagogica, Bucuresti, 1979

A. Sturzu, Calitatea si fiabilitatea produselor, Ed.Didactica si pedagogica,Bucuresti,1996

I. Ionescu, M.Manole, C. Manole, Solicitari si masurari tehnice, Ed. Economica Preuniversitaria,2004

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.