Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » didactica » gradinita
EVALUAREA GRADULUI DE INSUSIRE A ACTIVITATILOR MATEMATICE

EVALUAREA GRADULUI DE INSUSIRE A ACTIVITATILOR MATEMATICE


EVALUAREA GRADULUI DE INSUSIRE A ACTIVITATILOR MATEMATICE

Conceptul de evaluare particularizat pentru ciclul preprimar pastreaza caracteristicile evaluarii activitatii didactice de tip scolar , dar cu note specifice , determinate de treapta de invatamant si de natura continutului de evaluat .

In cadrul activitatilor matematice actul de evaluare are drept scop masurarea , aprecierea cunostintelor, priceperilor si deprinderilor matematice dobandite de copii in cadrul procesului didactic. In acelasi timp evaluarea urmareste si aspecte formative ale muncii educatoarei, concretizate in atitudinile si comportamentele dobandite de copilul prescolar prin instructie si deci obiectivele specifice obiectului .

Ca in orice activitate din gradinita si in activitatile matematice , evaluarea ofera informatii pentru o diferentiere si o individualitate a instructiei cu scop ameliorativ si este un proces a carui desfasurare parcurge trei etape :

obtinerea informatiei despre nivelul de pregatire ;

formularea aprecierilor pe baza informatiei obtinute ;

adaptarea deciziilor privind optimizarea instructiei viitoare in directia diferentializarii si individualizarii .

Evaluarea isi releva rolul reglator prin operatiile de masurare , interpretare si apreciere ale datelor obtinute si prin adaptarea deciziilor ameliorative .

Dupa modul de integrare in desfasurarea procesului didactic se evidentiaza urmatoarele forme de evaluare :evaluare initiala ( predictiva )

evaluare continua ( formativa )

evaluare cumulativa ( sumativa finala )

Evaluarea initiala se aplica la inceputul fiecarei unitati de continut stabilind nivelul de pregatire al copiilor si indicand conditiile in care acestia vor putea asimila noua unitate didactica.

Deci, avand in vedere rezultatele acestui tip de evaluare am putut directiona activitatea in doua planuri :

modalitate de predare / invatare a noului continut ;

aprecierea necesitatii unor programe compensatorii de recuperare (exercitii , jocuri , fise de munca independenta in cazul activitatilor liber-recreative de dimineata ) .

Rolul reglator al evaluarii initiale il evidentiez in exemplul urmator . Pentru verificarea achizitiilor privind numeratia in limitele 1-3 dobandita la grupa mica , proba de evaluare initiala se concepe raportand continutul ei la baremele minime ale grupei mici .

Proba de evaluare initiala ofera informatii referitoare la nivelul minim de achizitie privind numeratia necesara pentru trecerea la grupa urmatoare de invatare .

Proba de evaluare initiala :

Obiectiv - sa numere in limitele 1 - 3 cu asocierea cantitatii la numar .

Sarcini :

formeaza prin incercuire multimi cu trei elemente ;

coloreaza multimea cu un element cu rosu ;

coloreazacu albastru multimea cu doua elemente .

Punctaj : sarcina 1 - doua puncte

sarcina 2 - doua puncte

sarcina 3 - doua puncte

Rezultatele se exprima in procente si in functie de procentaj se poate adopta una din solutiile optime .

Daca peste 85% din copii obtin sase puncte atunci se poate adopta una din solutiile optime .

Daca peste 60% din copii au sase puncte , se identifica copiii care au mai putin de sase puncte, se determina natura dificultatilor (discriminarea culorilor, raportarea cantitatii la numar) si pentru acesti copii se va adopta programul diferentiat de recuperare individualizat sau pe grupe, concomitent cu predarea noului continut .

Daca procentajul este sub 60% se propune reproiectarea invatarii frontale a numeratiei in limitele 1-3 .

Evaluarea continua, formativa se realizeaza prin masurarea rezultatelor si aprecierea activitatii copiilor pe tot parcursul unui program de instruire .Ea consta in informarea copiilor asupra obiectivelor pe care trebuie sa le indeplineasca ( rezultatele asteptate ) , iar rezultatele obtinute se compara cu obiectivele .

Prin evaluarea continua educatoarea are posibilitatea de a constata si aprecierea stadiului de insusire ale unor cunostinte , deprinderi si tehnici de lucru . Probele de evaluare contin, de regula , o singura sarcina corespunzatoare unui anume obiectiv operational urmarit. Aceste probe sunt concepute pentru a constata performantele minime si maxime realizate de copii, iar tehnicile de evaluare pot fi orale , practic-aplicative sau scrise .

Evaluarea sumativa de la sfarsitul unui capitol cuprinde global finalitatile invatarii : cunostinte, deprinderi, dar si capacitati, aptitudini .

Astfel am intocmit fise cu bareme minime care sa determine cunostinte minimale, deprinderi, priceperi, capacitati pe care trebuie sa si le insuseasca copiii in vederea insusirii primelor numere naturale pentru fiecare nivel de varsta .


Aceste fise au contribuit la facilitatea intelegerii notiunii de numar natural , a numere- lor de la 0-10 , dobandirea increderii in fortele proprii factor important viitorului scolar .

Aprecierea muncii fiecarui copil se materializeaza in recompensarea acestuia prin asa-zisele ,, stimulente'' (buline, fluturasi, floricele, bomboane etc.). Aceste buline rosii inseamna rezolvarea corecta a sarcinii, bulina albastra inseamna nerezolvarea sarcinii sau rezolvarea ei partiala.

In continoare voi prezenta cateva bareme minime pe care le-am folosit in evaluarea sumativa la grupa sau initiala pentru grupa urmatoare. In functie de aceste obiective se stabilesc criterii diferite de performanta si teme de evaluare continua ( formativa ) .

Acest model este conceput astfel :

sa formeze multimi dupa criteriul de forma ( cerc , patrat, triunghi , dreptunghi )

sa identifice deosebiri intre elementele unei multimi si sa le caracterizeze prin nega-tia logica ;

sa formeze multimi dupa doua/trei insusiri considerate simultan si sa le caracterizeze folosind conjunctia logica ;

sa recunoasca pozitii spatiale si relatii pozitionale intre doua sau mai multe obiecte ;

sa reprezinte grafic multimea si sa caracterizeze elementul diagramic si din exteriorul ei ;

sa efectueze operatii de scriere , comparare , ordonare ;

sa aprecieze global si prin punere in perechi ;

sa numere constient in limitele 1-10 ;

sa asocieze cantitatea la numar si invers recunoscand forma si semnificatia cifrei ;

sa formeze sirul numeric crescator si descrescator 1-10 ;

sa stabileasca locul fiecarui numar in sirul numeric folosind numeralul ordinal ;

sa compuna si sa descompuna numarul cu o diferenta de una/doua unitati ;

sa recunoasca semnificatia simbolurilor aritmetice ( + , - , = ) ;

sa efectueze operatii simple de adunare si scadere cu una/doua unitati prin calcul oral ;

sa aplice cunostintele matematice dobandite in situatii practice .

Actul evaluarii in functia sa de diagnosticare si pronostic , constituie o preocupare permanenta din partea educatoarei mai ales in activitatile cu continut matematic .

Prin functia sa de conexiune inversa , evaluarea reprezinta un important mijloc de reglare si autoreglare a activitatii copilului si educatoarei .

In functie de specificul varstei prescolare , metodele de culegere a datelor in vederea evaluarii activitatilor din gradinita sunt : observatia , conversatia , studiul produselor activita- tii sau analiza lucrarilor practice , testul , ancheta si chestionarul .

Pe scurt voi prezenta cateva din aceste metode de evaluare in cadrul activitatilor matematice :

1. Studiul produsului lucrarilor sau analiza lucrarilor practice realizate de copii conform cerintelor programei scolare ofera o larga gama de posibilitati pentru aprecierea pregatirii copiilor, atat in ceea ce priveste trainicia cunostintelor insusite , dar mai ales capacitatea de a le aplica in practica. Educatoarea poate depista cu prilejul analizei lucrarilor practice ale copiilor anumite aptitudini si talente ale acestora sau chiar elemente de creativitate .

2. Testele : asigura un grad mai mare de obiectivitate, precum si posibilitatea de a realiza intr-un timp mai scurt verificarea unui volum mai mare de cunostinte insusite intr-o etapa de instruire .

In literatura de specialitate au fost prezentate de diversi autori modalitatile practice de elaborare, aplicare si valorificare a testelor :

precizarea obiectivelor si a domeniului de continut care constituie obiectul testarii ;

stabilirea numarului de itemuri ( intrebarilor si formularea lor )in raport cu natura obiectivelor si a continutului ;

indicarea modalitatilor de raspuns prin : ,,da'' , ,,nu'' , ,,corect'' , ,,incorect'' , ,,gresit'', alegerea raspunsului corect din mai multe formulate ;

stabilirea scorului ( cotei ) testului , a numarului de puncte ce se acorda fiecarui item ;

stabilirea timpului acordat rezolvarii testului ;

distribuirea fiselor pentru teste , strangerea lor ;

analiza, interpretarea si valorificarea rezultatelor obtinute .

3. Ancheta si chestionarul vor fi folosite in randul parintilor pentru a culege date si informa- tii despre copii .

Ca si in celelalte sisteme educationale si in invatamantul preprimar este necesara actiunea de evaluare menita sa aprecieze rezultatele obtinute , sa carceteze randamentul activitatilor des - fasurate .

Pe toata durata frecventarii gradinitei de catre copii , educatoarea realizeaza cu ajutorul unor probe o evaluare continua pentru stabilirea nivelului de dezvoltare neuro-psiho-motorie a prescolarului pentru cunoasterea caracteristicilor proceselor perceptive , ca si ale celor cognitive superioare. Pentru o evaluare cat mai corecta a rezultatelor obtinute de copii cat si pentru realizarea unei promovari reale pe baza dobandirii unor cunostinte , priceperi si deprinderi care sa asigure continoarea cu succes a studiului in scoala, educatoarea isi poate raporta activitatea la obiectivele terminale desprinse din programa , care o ajuta la stabilirea nivelului de cunostinte minime pe care trebuie sa si le insuseasca copiii cu un ritm mai lent de invatare , pentru a intruni conditiile necesare pentru intrarea in scoala .

In cadrul activitatilor matematice trebuie sa se urmareasca realizarea urmatoarelor obiective pentru verificarea nivelului cunostintelor , priceperilor si deprinderilor copiilor :

corecta si constienta raportare numar-cantitate-cifra ;

raportarea numarului-cifrei la cantitati ;

cunoasterea aspectului ordinal al numarului ;

cunoasterea operatiilor matematice cu una/doua unitati ;

cunoasterea pozitiilor spatiale ;

cunoasterea figurilor geometrice .

La grupa pregatitoare am dat copiilor sa rezolve doua teste ( vezi anexa ) aplicate pe un numar de 24 de copii din care 22 au frecventat zilnic gradinita , iar doi au frecventat in salturi .

Astfel s-a putut constata nivelul de pregatire si asimilare a cunostintelor :

14 copii -foarte bine

6 copii - bine

2 copii - binisor

Evaluarea este o practica prin care putem califica si adopta o alta practica la o realitate data, considerand rezultatele drept o informare .

,,Nu toti educatorii pot sa ajunga la calitatea de cercetator in sensul stiintific al terme - nului , dar o activitate de cautare a noi solutii pentru activitatea curenta realizeaza orice dascal care se respecta'' ( R. M. Niculescu, 2002 , pg. 35 ) .

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.