Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » familie » diverse
Simulare Decizionala asistata de soft-ul MESE

Simulare Decizionala asistata de soft-ul MESE
Simulare Decizionala asistata de soft-ul MESE

La nivelul fiecarei grupe de seminar se constituie fie 4 echipe a maximum 6 persoane fiecare, fie 8 echipe de cel putin 3 si cel mult 4 persoane. Fiecare echipa isi stabileste componenta si denumirea echipei. Echipele NU se pot modifica pe parcursul simularii. Se aloca 1 punct pentru activitatea de simulare manageriala doar daca studentii participa la ambele simulari. NU se aloca punctaje partiale. Se acorda un bonus de 0.25 puncte echipelor care, la finalul simularii, raporteaza cel mai bun indice MPI (MESE Performance Index).

Denumirea si Membrii Echipei Nr. ___ __________ ______ ____ _

Decizia 1. Pret _____________Decizia 2. Productie

Productie _________

Pret ________________

Decizia 3. Marketing si Publicitate

Marketing si publicitate _________

Productie _________

Pret ________________

Decizia 4. Investitii de capital

Investitii de capital______

Marketing si publicitate _________

Productie _________

Pret ________________

Decizia 5. Fondul de Cercetare-Dezvoltare

Cercetare-Dezvoltare ___________

Investitii de capital______

Marketing si publicitate _________

Productie _________

Pret ________________

Toate companiile produc EchoPen - stiloul ecologic. La inceputul simularii pretul fiecarei firme este $ 30. Alegeti cu grija strategia pe care o veti urma. Cand incepe simularea MESE, un singur muncitor poate produce 5 produse EchoPen. in industria de Echopen, o singura unitate de capacitate de productie costa 40$ si rata de amortizare este 5% pe perioada.

Dupa constituire, fiecare companie primeste Raportul Industriei (comun pentru toate companiile) si Raportul Companiei (CONFIDENTIAL).

Dupa fiecare etapa de decizie studentii vor primi rapoarte din care vor constata cum evolueaza compania proprie si companiile concurente. Rapoartele le vor oferi cheile deciziilor pe care urmeaza sa le ia companiile in etapa urmatoare.

Indicele de Performanta MESE (MPI) - indicator de performanta (alternativa la Profitul Nedistribuit) pe care il vom utiliza pentru a evalua succesul simularii.

NU notati nimic pe foile primite. Exceptie face prima pagina cea cu datele de identificare ale echipelor! Fiecare grup va avea propria foaie cu raspunsuri.

Raportul Industriei

Unitati

Total comenzi Totalul cererii industriei. Numarul total al cererii de EchoPens in ultima perioada. (Total Orders)

Total produse Numarul total de EchoPen produse in ultima perioada. (Total Produced)

Total vanzari Numarul total de vanzari de EchoPen facute de industrie in ultima perioada. (Total Sold)

Total capacitate Numarul maxim de EchoPen pe care uzinele industriei l-au putut produce in ultima perioada. (Total Capacity)

Stocuri Numarul total de EchoPen ramase nevandute la sfarsitul ultimei perioade. (Inventory)

Dolari

Vanzarile industriei Totalul veniturilor in industria de EchoPen la sfarsitul ultimei perioade. (Industry Sales)

Pretul mediu Pretul mediu al tuturor produselor EchoPen vandute in ultima perioada. (Average Price)

Total productie Valoarea totala in dolari pentru toate EchoPen produse in perioada anterioara. (Total Production)

Costuri variabile Medii Media ponderata a costurilor variabile pentru toate Ecopen produse intr-o perioada (Avg Pdtn Cost = Average Production Cost)

Costuri totale medii Media costurilor totale calculata ca raport intre costurile totale si vanzarile totale (Avg Total Cost = Average Total Cost)

Productivitate

Angajati Numarul total de angajati in industrie in ultima perioada. (Employment)

Vanzari/angajat Vanzarile industriei numarul angajatilor. (Sales/Employee)

Unitati/angajat Total produse numarul angajatilor. Acest numar constituie o masura a productivitatii muncii in industrie.(Units/Employee)

Investitia de capital Suma capitalului investit pe industrie in uzine noi si in echipamente de ultima perioada.(Capital Investment)

Utilizarea capacitatii Total productie fata de totalul capacitate. 80% din capacitate ofera Costurile variabile medii minime pe unitate. (Capacity Utilization)

Economie

Rata de baza a dobanzii Rata de baza a dobanzii practicata de banci. Toate companiile vor plati pentru imprumuturi cu o rata a dobanzii egala cu rata de baza a dobanzii + 1 % iar pentru depozitele proprii vor primii o bonificatie corespuzatoare ratei de baza a dobanzii -2%. (Prime Rate)

Limita imprumutului Suma maxima pe care o poate imprumuta o companie de la o banca (Loan Limit). Atentie: compania mai poate imprumuta de la banca numai diferenta dintre limita imprumutului si suma deja imprumutata (Loan Limit - Loan).

Rata impozitului Procentul din profitul companiei platit guvernului. (Tax Rate)

Impozitul platit pe perioada Suma in dolari privind impozitele platite de industria EchoPen in perioada anterioara.(Tax Paid in Period)

Impozitul platit pana Suma totala a impozitelor platite de industrie de la inceputul simularii.(Tax paid to in prezent Date)

Competitia

Vanzari Totalul veniturilor obtinute prin vanzari de catre fiecare companie in timpul ultimei perioade (Sales)

Profit Profitul net al fiecarei companii in timpul ultimei perioade (Profit).

Pret Suma pe care fiecare companie o cere clientilor pentru un produs EchoPen

in timpul ultimei perioade (Price).

Profit cumulat Profitul acumulat de fiecare companie de la inceputul simularii (Retained Earnings).

Procente unitati vandute Procentul vanzarilor fiecarei companii fata de total vanzari de EchoPen inindustrie.(Un Shr = Un Share Unit Market Share)

Indice de performanta MPI Punctajul obtinut de fiecare comanie pentru rezultatele inregistrate. Este un indicator care reflecta performantele companie in legatura cu profitul obtinut, cu eficienta si coerenta politicii de marketing, de cercetare-dezvoltare, in legatura cu productiviatatea, cu marimea cotei de piata si cu rata de crestere a vanzarilor (MPI = MESE Performance Index ex MPI 50 %profitul cumulat, 10 % marketing, 10% cercetare-dezvoltare, 10 %productivitatea companiei-maxima pentru capacitate

75%-80%, cota de piata 10 %, rata de crestere a vanzarilor 10 %).

RAPOARTELE COMPANIEI

Fiecare companie primeste un raport confidential dupa fiecare perioada de competitie. Raportul companiei consta intr-un raport al activitatii si un set de trei rapoarte financiare: contul de profit si pierdere, declaratia fluxului monetar si bilantul contabil.

Contul de profit si pierderi detaileaza venitul companiei pe ultima perioada de productie. Incepe cu vanzarile companiei, scade cheltuielile si costurile de operare si sfarseste cu o cifra a profitului net

Vanzari Total venituri (Sales). Numarul de EchoPen vandute in timpul ultimei perioade multiplicat cu Pretul pe produs. (30 * 1575 = 47 250$) (Sales =Price x Sales Made)

CPV "Costul produselor vandute"(COGS =Cost of Goods Sold ) Costul materialelor si al muncii folosite in fabricarea EchoPen. Costul produselor vandute este media costului de productie (a cheltuielilor variabile unitare) pentru toate produsele EchoPen aflate in depozit inmultita cu numarul de EchoPen vandute. COGS = Production Cost/unit x Sales made

Marja Bruta Reprezinta diferenta dintre Vanzari si CPV(Costul Produselor Vandute). Marja bruta releva eficienta companiei. Companiile cele mai eficiente isi aproprie procentul marjei in totalul vanzarilor de 50%.Daca marja bruta este de 40% sau mai mica, compania trebuie sa analizeze modul in care poate functiona mai eficient (costurile de productie cele mai mici se obtin pentru o utilizare a capacitatii de 75%-80%. Daca marja bruta este de 40 % , dar profitul net nu este satisfacator, costurile fixe sunt prea mari si trebuie micsorate (Marketing, Cercetare -dezvoltare, Taxa pentru depozitare stocuri, Taxa pentru reducerea personalului, Dobanda datorata bancii) Gross Margin= Sales -COGS

Marketing Suma de bani cheltuita in ultima perioada pentru a vinde produsele EchoPen ale companiei Investitiile de marketing au efect asupra cererii dar numai in perioada urmatoare.(Marketing)

Amortizare Diminuarea valorii activelor fixe (a echipamentelor, a cladirilor, etc ) ca rezultat al utilizarii lor. Utilajele din industria EchoPen au o viata utila de 20 de cicluri (5 ani x 4 trimestre). Rata amortizarii este de 5% din investitia fabricii, in fiecare perioada (Atentie: pentru a mentine procesul de productie la acelasi nivel trebuie sa reinvestiti - sa alocati pentru reparatii-in fiecare perioada suma corespunzatoare amortizarii. Daca nu capacitatea de productie se va diminua cu 5 % la sfarsitul fiecarei perioade.) Depreciation

C&D Cercetare si Dezvoltare. Cheltuielile realizate pentru imbunatatirea produselor. Datorita acestor cercetari de dezvoltare produsele EchoPen ale unei companii pot fi mai atragatoare decat cele ale concurentei.(R&D Research and Development)

Taxa pentru reducerea personalului Daca reduceti productia inseamna ca reduceti si personalul. Pentru capacitate initiala fiecare muncitor produce 5 produse. Daca reduceti capacitatea, productivitatea se va diminua direct proportional. Pentru fiecare persoana care ramane somera din cauza deciziilor dumneavoastra va trebui sa platiti cate 10 $ Layoff Charge = 10 $ x (Empoyees Period N-1 - Employees Period N)

Taxa pentru stocuri Perceperea unei taxe de un dolar pentru fiecare produs stocat pentru cheltuieli de depozitare. Aceasta taxa este perceputa pe fiecare unitate de stoc care sta in depozit de la inceputul pana la sfarsitul perioadei. Taxa poate fi calculata multiplicand un dolar cu stocul prezent Inventory Charge = 1$ x Inventory

Dobanda (cheltuiala) Dobanda datorata bancii. Pentru credite (banii imprumutati de la banca) se calculeaza multiplicand rata dobanzii anuale (dobanda de baza plus 1%) cu o patrime pentru a obtine rata dobanzii pe trimestru. Aceasta rata multiplicata cu soldul imprumutului la sfarsitul deciziilor luate este egala cu dobanda. Interest (expence) = Loan x [( Prime Rate + 1%) / 4]

Dobanda (venit) Daca dupa luarea deciziilor compania mai are bani in banca (resurse proprii) ea primeste pentru suma respectiva o dobanda. Rata acestei dobanzii este dobanda de baza - 2 %. Nu uitati sa calculati din aceasta rata deoarece o perioada reprezinta trei luni respectiv o patrime dintr-un an. Interest (Income) = Loan x [( Prime Rate - 2%) / 4]

Profit Brut Profitul inainte de deducerea impozitului . Reprezinta suma ramasa din vanzarile totale dupa acoperirea cheltuielilor totale ( atat a cheltuielilor variabile cat si a cheltuielilor fixe) Profitul brut =Venituri - CPV -(Marketing, Amortizare, C&D, Dobanda, Taxa pentru reducerea personalului, Taxa pentru stocuri) Profit before tax =Margin - Marketing - Depreciation -R & D - Layoff Charge -Inventory Charge -Interest

Impozit Impozitul pe profit platit guvernului. (Tax)

Profit net Profit brut - Impozit. (Profit before tax - Tax)

% vanzari Proportia fiecarui element din Contul de Profit si Pierderi in totalul vanzarilor

RAPORTUL ACTIVITATII

Sectiunea activitatii din raport rezuma activitatea companiei pentru ultima perioada. Aceasta sectiune contine

informatii despre cerere, oferta, stocuri, costuri de productie pe unitate si marja profitului

Decizii

Pret Pretul stabilit pentru produsele EchoPen ale companiei in ultima perioada. Pentru a avea profit pretul trebuie sa fie mai mare decat costurile totale/unitate. Price > Total Cost/ Unit

Productie Numarul de EchoPen produse in ultima perioada.(cele mai mici costuri de productie vor fi obtinute pentru un volum al productiei de 75%-80% din capacitatea intreprinderii). (Production)

Marketing Totalul cheltuielilor de marketing din ultima perioada (cheltuielile de marketing se rasfrang numai asupra perioadei urmatoare) (Marketing).

Invesitii Totalul sumei investite in ultima perioada. Atentie: daca doriti sa mentineti compania la aceeasi capacitate trebuie sa investiti cel putin suma repararii utilajelor uzate in ultima perioada deci o suma egala cu amortizarea). Daca doriti sa reduceti capacitatea de productie nu mai alocati nici o suma pentru investitii. Capaciatea se va reduce treptat cu cate 5%. Daca doriti sa mariti capacitate trebuie sa investiti o suma egala cu amortizarea plus 40$ x nr de produse cu care doriti sa mariti capaciatea de poductie. (Investment)

C&D Totalul cheltuit pentru cercetare si dezvoltare in ultima perioada.(aceste cheltuieli au efect pentru mai mult de doua perioade) R &D = Research and Development

Raportul de productie

Productie Numarul de EchoPen fabricate in ultima perioada. (Production)

Capacitatea fabricii Numarul maxim de EchoPen pe care le poate produce o fabrica intr-o anumita perioada. (Factory Capacity)

Utilizarea capacitatii Total produse Capacitatea totala.( 1575 produse 2100 capacitatea * 100 = 75 % utilizarea capacitatii.) Capacity Utilization

Cost de productie Media costurilor de productie pentru toate produsele EchoPen fabricate de pe unitate companie in ultima perioada Costurile de productie sunt costurile variabil (materii prime, materiale, energie consumata pentru realizarea produselor). Cele mai mici costuri de productie le veti obtine pentru un volum al productiei cuprins intre 75% si 80 %.(Total cost/ Unit Sold)

Stoc Numarul de EchoPen ramase nevandute de catre o companie la sfarsitul perioadei anterioare. (Inventory)

Angajati Numarul de oameni angajati de catre o companie in ultima perioada (Employees). Nu uitati ca atunci cand reduceti productia inseamna ca reduceti si numarul de angajati. Pentru fiecare somer veti palti cate 10$.

Raportul de marketing

Comenzi primite Numarul de comenzi pentru produse EchoPen ale companiei in ultima perioada. (Orders Received)

Vanzari incheiate Numarul de EchoPen vandute in ultima perioada. (Sales made)

Comenzi neonorate Numarul de comenzi primite in ultima perioada, pentru care nu exista Produse EchoPen disponibile.(Unfilled Orders)

Pretul/unitate Pretul cu care s-au vandut produsele. (Price/Unit Sold)

Costuri totale/unitare Costurile totale pe unitatea de produs (Costuri fixe si costuri variabile) Total Cost/Unit Sold Atentie: Daca pretul unitar nu este mai mare decat costul total unitar compania nu va inregistra profit (Price/Unit Sold > Total cost/Unit Sold)

Marja/Unitara Marimea profitului brut este data de marja unitara multiplicata cu numarul de produse vandute (Margin/Unit Sold).

Marimea fabricii Marimea fabricii companiei in ultima perioada, exprimata in dolari investiti si in unitati ale capacitatii de productie. (Factory Size) Investitiile in companiile Ecopen vor fi amortizate in cinci ani, respectiv 20 de perioade.(Amortizarea este 5%). Raportul intre dolarii investiti si unitatile capacitatii de productie reprezinta suma necesara cresterii cu o unitate a capacitatii de productie. (Ex. 84000$/2100 unitati = 40 $ investitie pentru fiecare unitate

Investitia neta Suma de capital investita peste amortizare, exprimata in dolari si unitati ale capacitatii de productie.(Net Investment) Atentie: Daca doriti sa mariti capacitatea de productie multiplicati numarul de produse cu care doriti sa mariti capacitatea cu suma necesara cresterii cu o unitate a capacitatii. Rezultatul reprezinta Investitia Neta. (Net Investment = Unit * 40$) Nu uitati ca decizia pentru perioada urmatoare va contine Amortizarea +Investitia Neta.

Marimea companiei in perioada urmatoare Marimea fabricii/companiei in perioada ce va veni, exprimata in dolari si unitati ale capacitatii de productie. (Size Next Period)

Bilantul contabil

Bilantul listeaza activele si pasivele unei companii, la sfarsitul perioadei. Activele, care totdeauna sunt detinute de companie, sunt egale tot timpul cu pasivele, care sunt totdeauna datorate altora. Bilantul furnizeaza un tabel usor de inteles al starii financiare a companiei. Activele unei companii bune cresc, in timp ce cele ale unei companii prost conduse se contracta.

Disponibilitati Suma de bani pe care o companie o are disponibila pentru a lua decizii in perioada curenta fara a imprumuta de la banca. (Cash)

Stocuri Costul mediu de productie pentru produsele nevandute, stocate in depozitele companiei. (Inventory)

Investitia de capital Valoarea capitalului investit in mijloace fixe (cladiri, utilajele, etc) (Capital Investment) Investitia de capital 40 $ = capacitatea fabricii.

Total active Suma disponibilitatilor,a stocurilor si investitiilor in fabrica (Total Assets)

Imprumuturi Suma de bani imprumutata de la o banca de catre o companie (Loans) Atentie: din rata dobanzii pentru imprumuturi (rata de baza + 1) multiplicata cu suma imprumutata reprezinta dobanda datorata bancii (Interest).

Profit cumulat Profitul pe care compania l-a obtinut de la inceputul simularii.(Retained Earnings)

Capital Banii initiali utilizati la inceputul companiei. Capitalul este un pasiv, un

fond comun de bani care furnizeaza resurse pentru activitati suplimentare.(Capital)

Total Pasive Suma imprumuturilor, profitului si capitalului. (Liabilities + Equity)

Totalul Pasivelor sunt intotdeauna egale cu totalul activelor

% Total Procentul reprezentat de fiecare articol in totalul activelor respectiv totalul pasivelor

Situatia fluxului de numerar (Cash Flow)

Situatia fluxului de numerar (tabel de trezorerie) detaliaza sursele si utilizarile banilor companiei (a disponibilitatilor), corespunzatoare ultimei perioade. Sursele sunt formate din suma de bani disponibila la banca la inceputul perioadei (bani proprii sau imprumutati), la care se adauga profitul companiei obtinut in ultima perioada, amortizarea, noile imprumuturi contractate si sumele disponibile ca urmare a reducerii fondului de rulment (daca productia se va diminua in perioada urmatoare, sumele necesare cheltuielilor variabile - materii prime, materiale, energie - vor fi mai mici). Daca din totalul surselor de finantare se scad sumele pe care compania le va cheltui pentru mentinerea capacitatii de productie (amortizarea), pentru marirea acesteia (amortizarea + investitia neta), cheltuieli cu returnarea creditelor si cu cresterea fondului de rulment (banii necesari cresterii productiei daca este cazul) se vor obtine sumele de bani disponibille la sfarsitul perioadei. Situatia fluxului de numerar nu trebuie sa includa cheltuieli ca: marketing, dobanda, cercetarea si dezvoltare, deoarece ele au fost deja scazute din venitul companiei in contul de profit si pierderi.

Disponibilitati (la inceput de perioada) Bani lichizi disponibili pentru activitatea unei companii la inceputul ultimei perioade (surse proprii sau imprumutati) Beginning Cash

Profitul net Profit - Impozit. Deobicei, sursa primara de numerar a unei companii.(Net Profit)

Amortizare Amortizarea reprezinta uzura echipamentului. Nu este platita efectiv, dar intrucat a fost scazuta din profitul net in contul de profit si pierderi. Este o sursa de numerar. (Depreciation)

Investitii de capital O cheltuiala de numerar pentru un nou echipament sau o extindere a fabricii. (Capital Investment)

Modificarea stocului Aceasta categorie poate fi ori pozitiva ori negativa. Scaderea stocului returneaza bani lichizi ce au fost blocati de stocarea produselor EchoPen in depozite. Cresterea stocului utilizeaza bani lichizi pentru a plati pentru productia de EchoPen care nu este vanduta. (Inventory Change)

Imprumut net Aceasta categorie poate fi de asemenea, pozitiva sau negativa. Imprumutul de la o banca este o sursa de numerar. Restituirea unui imprumut este o utilizare de bani lichizi. (Net Loan)

Disponibilitati la sfarsitul perioadei Soldul disponibilitatilor la sfarsitul ultimei perioade. Disponibilitatile de la inceput plus sursele de disponibilitati, mai putin utilizarile acestora.(Ending Cash)

Toate materialele se returneaza la sfarsitul seminarului!

DECIZIA 1: PRETUL - Notati decizia pe foaia grupului

Fixati pretul.

Stabiliti strategia firmei si alegeti (dintre: a) Pret mare/volum mic; b) Pret/volum mediu; c) Pret mic/volum mare

Explicati de ce ati ales aceasta strategie? -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ --

Folositi Raportul Perioadei 0 si completati coloanele acestei perioade intr-un tabel similar celui urmator:

Costuri fixe

Perioada 0

Perioada 1

Operatii


Perioada 0

Perioada 1

Marketing

Pret

Amortizare

Cerere

Cercetare si dezvoltare

Vanzari

Inventar

Productie

Dobanzi

Costul de

productie/unitate

Total

Calculati Costul Total Unitar

Ce pret fixati? -----------$ (pretul trebuie sa depaseasca costul total unitar!)

Explicati decizia luata

Care este cantitatea minima pe care trebuie sa o vindeti cu pretul pe care l-ati fixat pentru a va recupera

cheltuielile totale (fixe si variabile). Estimati ca vanzarile din perioada urmatoare vor depasi aceasta cantitate

minima.

Daca nu, ce puteti face? -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ----

Decizia luata concorda cu strategia aleasa?!

Daca pretul este prea mare, vanzarea este redusa. Daca pretul este prea mic, nu puteti satisface toate

cererile.

Se introduc deciziile legate de pret in calculator

Evaluarea deciziei.

Folositi Raportul Industriei pentru perioada 1 si raspundeti la urmatoarele intrebari:

1. Cu cat s-a modificat "pretul cel mai mare"? ----- ----- -----------------

2. Cu cat s-a modificat "pretul cel mai mic" ? ----- ----- --------- ----- ----

3. Care este pretul mediu la nivel de ramura ? ----- ----- --------- ----- ----

4. A crescut stocul la nivel de ramura ? -------- ----- ------ ---

Completati coloanele perioadei 1 in tabelele voastre.

In urma analizei Raportului Industriei si al Raportului Companiei, va pastrati alegerea? Explicati .

In perioada urmatoare compania dvs. probabil: a) va creste pretul; b) va scadea pretul; c) va mentine pretul

 

Decizia 2 - Capacitatea de productie

Costul unitar pentru EchoPen in functie de Rata utilizarii capacitatii de productie si de marirea sau micsorarea capacitatii

Capacitate

capacitatea initialaDECIZIA 2: PRODUCTIA - Notati decizia pe foaia grupului

Determinati nivelul productiei si ajustati pretul.

Folositi Raportul Companiei din Perioada 1 si completati coloanele acestei perioade intr-un tabel similar celui urmator:

Operatii

Perioada 0

Perioada 1

Operatii

Perioada 0

Perioada 1

Comenzi

Utilizarea capacitatii

Productie

Pret unitar

Vanzari de productie

Cost unitar

Stocuri

Care este profitul din vanzari in perioada 1? Daca este mai mare decat 35%, pretul este probabil destul de mare ca sa acopere toate costurile.

Cand luati prima decizie de pret, calculati costul total unitar:

(cheltuieli fixe totale + cheltuieli variabile totale)/ nr de produse = Cost total unitar.

Acest calcul trebuie sa-l faceti ori de cate ori doriti sa determinati exact costurile.

Puteti reduce costurile (si sa cresteti profitul din vanzare folosind 80% din capacitate.

Care este productia la 80% din capacitate? 0.80 x Capacitate = ----- ----- ---- Produse (Echopen)

Daca produceti la 80% si pastrati pretul credeti ca vindeti toate produsele?

De ce ?

Revedeti Raportul Industriei, Perioada 1.

Ce decizii de pret si productie credeti ca vor lua ceilalti adversari?

Calculati profitul din vanzari si revedeti strategia de pret inaintea luarii deciziei pentru Perioada 2.

Luati decizia: Pret --------- Productie ------------

Se introduc deciziile legate de pret si de productie in calculator

Evaluarea deciziei.

Utilizati Raportul Industriei pentru Perioada 2 si raspundeti la intrebarile urmatoare:

1. Cu cat s-a modificat "pretul maxim"?

2. Cu cat s-a modificat "pretul minim"?

3. Care este pretul mediu?

4. A crescut productia?

5. Au crescut stocurile la nivelul industriei?

Folositi Raportul Companiei pentru Perioada 2 si completati coloanele din tabel. Comparati rezultatele

perioadelor 1 si 2. Ati fost in masura sa indepliniti obiectivele companiei? Explicati .-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------

In perioada urmatoare compania trebuie: a) Sa creasca preturile; b) Sa scada preturile; c) Sa mentina preturile; d) Sa scada productia; e) Sa creasca productia; f) Sa mentina productia.

 

DECIZIA 3 : MARKETINGUL- Notati decizia pe foaia grupului

Stabiliti planul de marketing si ajustati pretul si productia.

Ati primit mai multe cereri pentru produsul Echopen decat puteti onora?

Daca Da, puteti sa cresteti pretul si venitul fara a creste cheltuielile de marketing!

Stocul firmei a crescut? Doriti sa cresteti vanzarile fara modificari in strategia de pret?

Daca Da, veti putea beneficia de cresterea marketingului !

Estimati cheltuielile fixe ale Perioadei 3. Incercati cateva cheltuieli experimentale de marketing si cifre din Perioada 2, estimand cat de mult va permiteti sa cheltuiti.

Cheltuieli fixe estimative

Cost total/unitate estimat

Experienta marketing

Cheltuieli fixe totale $

Amortizare

Productia Echopen

C&D

= Costul fix/unitate =

Cheltuieli stocuri

Cost de productie unitar

Dobanzi

= Total cost/ unitate =

Total

Estimarea marjei/unitate

Estimarea cresterii vanzarilor necesara acopeririicresterii cheltuielilor de marketing

Pret/unitate $

Modificari de marketing $

- Total cost/unitate

Marja/unitate

= Marja/unitate =

= Vanzari noi necesare =

Raspunsul la urmatoarele intrebari va va ajuta la stabilirea preturilor, a productiei si a deciziilor de marketing:

1. Productia suplimentara de Echopen existenta in stoc poate acoperi "Vanzarile noi necesare"? ---------

2. Este necesar sa se mareasca productia pentru a onora noile comenzi? ------

3. Firma dumneavoastra este capabila sa produca tot necesarul de Echopen si sa opereze cu o capacitate de 75 - 85 %? --------

4. Puteti modifica preturile astfel incat sa echilibrati cererea si oferta pentru produsul Echopen? ----------

Decideti : Pretul -------$ Productia -------- Cheltuieli de marketing ---------$ Motivati deciziile! --------

Se introduc deciziile legate de pret si de productie in calculator

Evaluarea deciziei.

Folositi Raportul industriei si Rapoartele companiilor din Perioada 3:

Utilizati sageti pentru a indica tendintele companiei si industriei.( pentru crestere, pentru descrestere si pentru stagnare.)

Compania unitati vandute comenzi pret stoc marja comerciala bruta

Industria unitati vandute comenzi pret mediu stoc profituri

Ce va demonstreaza aceste tendinte in privinta eficacitatii deciziilor luate de dvs. si de firmele concurente in

perioada 3? Ce schimbari prevedeti pentru perioada 4? -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- -----

 

DECIZIA 4 : INVESTITIILE DE CAPITAL- Notati decizia pe foaia grupului

Stabiliti planul de marketing si ajustati pretul si productia.

Ati primit mai multe cereri pentru produsul Echopen decat puteti onora?

Daca Da, puteti sa cresteti pretul si venitul fara a creste cheltuielile de marketing!

Stocul de produse Echopen a crescut ?

Daca Da, trebuie sa adoptati strategiile de pret si de marketing; puteti reduce productia/capacitatea fabricii.

Investitia in fabrica

Reprezinta o decizie pe "termen lung". Investitiile facute in Perioada 4 nu vor avea nici un efect pana in Perioada 5. Fiecare unitate de produs suplimentar necesita 40$ investitii. Totusi, investitiile efectuate vor ajuta la cresterea profitului. Cu cat capacitatea de productie creste, veti deveni mai eficienti. De fapt, prin extinderea fabricii dvs. In cateva perioade, veti fi capabili sa reduceti costul pe unitatea de produs la 11-13 $.

Aveti in plan marirea capacitatii fabricii dvs.?

Aveti de gand sa reduceti capacitatea fabricii dvs.?

Explicati strategia folosita.-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ----------------

Toate fabricile producatoare de Echopen opereaza cel mai eficient utilizand 80% din Capacitate. Daca doriti sa produceti cu 100 de unitati mai mult, capacitatea dvs. trebuie marita la 125 (100 = 80% din 125).

Calculati investitia necesara pentru a mari capacitatea fabricii dvs. si pentru a va atinge obiectivele. (Formula functioneaza si pentru cazuri de reducere a capacitatii fabricii. In orice caz nu puteti reduce capacitatea sub limita amortizarii (de 5% ), pentru oricare perioada).

Nivelul de productie dorit ______

80 (cea mai eficienta utilizare a capacitatii)

= Capacitatea necesara = _______

- Capacitatea curenta - _______

= Modificarea necesara capacitatii = _______

x 40 $ ( costul pe unitate al capacitatii )   x _______

= Modificarea necesara a investitiilor de capital   = _______

+ Amortizarea in perioada anterioara + _______

= Investitia de capital pentru perioada curenta   = _______

Luati deciziile de: Pret ________$ Productie _________$ Marketing _________$

NOTA: capacitatea fabricii dvs. nu s-a modificat inca!

Investitia de capital

Adaugati suma oricaror cresteri planificate ale investitiei de capital la amortizare!

Se introduc deciziile legate de pret si de productie in calculator

 

DECIZIA 5 : CERCETAREA SI DEZVOLTAREA - Notati decizia pe foaia grupului

Evaluati deciziile dvs. din Perioada 4

Folositi "Raportul industriei si Rapoartele Companiei din Perioada 4" pentru a raspunde:

Utilizati sageti pentru a indica tendintele companiei si industriei.( pentru crestere, pentru descrestere si pentru stagnare.)

Compania unitati vandute comenzi capacitate pret stoc marja comerciala bruta

Industria unitati vandute comenzi capacitate pret mediu stoc profituri

Ce va demonstreaza aceste tendinte in privinta eficacitatii deciziilor luate de dvs. si de firmele concurente in

Perioadele 3 si 4? -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- -----

Ati primit mai multe comenzi decat puteti onora? ___Daca Da, puteti creste marimea fabricii

Este stocul de Echopen in crestere? ___ Daca Da, trebuie sa ajustati strategia de pret si de marketing. De

asemenea, puteti sa alegeti cresterea cererii investind in C&D.

Dezvoltarea unei strategii de C&D si ajustarea deciziilor privind investitiile de capital, marketingul,

preturile si productia.

Ca si marketingul, investitiile in cercetare si dezvoltare vor creste cererea pentru Echopens. Oricum, impactul C&D continua pentru cateva perioade.

Calculati cat de mult va puteti permite sa cheltuiti pentru C&D utilizand aceleasi formule pe care le-ati folosit pentru dezvoltarea strategiei de markeing. Puteti, de asemenea, sa combinati strategia de marketing cu cea de C&D.

Este marja comerciala mai mare de 35%? ______ Daca Da, aveti probabil fonduri sa investiti in C&D. Daca

marja comerciala este mai mica de 35% faceti calculele din paragraful de mai jos.

Cheltuieli   Estimati Estimati Estimati cresterea

fixe   costul total /unitate marja/unitate vanzarilor necesara pentru a

suporta cheltuieli mai mari

de marketing/C&D

Marketing est. ___ Cheltuieli fixe _____$ pret/unit _____$ Schimbare:

Amortizare _____  Stilouri produse _____ - Total cost unit. _____ Mkt/C&D _____ est.

C&D _____ =Cost.fixe/unit. _____ Marja/unit. _____ Marja /unit.______

Stoc _____   + Cost prod/unit.______ = Noi vanzari

Dobanda _____ = Total cost unit.______ necesare ______

Cheltuieli fixe ______

Luati deciziile: Marketing ______$ C&D _______$ si Motivati deciziile: __________

Daca ati decis sa mariti sau sa reduceti capacitatea fabricii dvs., aveti acum o "noua" fabrica la dispozitie!

Bazandu-va pe deciziile dvs. de marketing si C&D, puteti continua sa extindeti sau sa reduceti marimea fabricii dvs. Capacitatea si Amortizarea vor continua sa se schimbe. Referiti-va la foaia de lucru a Deciziei 4 pentru a va indeplini strategia.

1. Care este noua dvs. Capacitate? _________________

2. Care este noua Amortizare? _____________

3. Care este cel mai eficient nivel al productiei in aceasta fabrica ?

4. 0.80 x Capacitate = __________ ______ ____ _

Luati deciziile Pret _______$ Productie ____________ Investitie de capital ____________$

Se introduc deciziile legate de pret si de productie in calculator

 


Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.