Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » legislatie
Conceptul de buget si rolul sau

Conceptul de buget si rolul sau


CONCEPTUL DE BUGET SI ROLUL SAU

Potrivit Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, prin buget se intelege un document prin care sunt prevazute si aprobate in fiecare an veniturile si cheltuielile sau, dupa caz, numai cheltuielile, in functie de sistemul de finantare a institutiilor publice[1].

Bugetul de stat poate fi definit sub doua aspecte:

  • juridic este un act in care se inscriu veniturile si cheltuielile probabile ale statului pe o perioada determinate de timp, de obicei un an. Bugetul de stat este un instrument de previziune si prevederile continute au caracter obligatoriu;
  • economic exprima relatiile economice in forma baneasca, ce se formeaza in procesul repartitiei PIB, in legatura cu indeplinirea functiilor si sarcinilor statului.

In statele democratice moderne, elaborarea, executia si controlul bugetar sunt realizate in conformitate cu procedurile de drept bugetar si in cadrul principiilor contabilitatii publice, asigurandu-se, in egala masura, un echilibru intre puterea legislativa si cea executiva, in conformitate cu prevederile constitutionale.Legea bugetului de stat este influentata de conceptiile politice, economice si sociale specifice fiecarei perioade, ca si de interesele grupurilor care exercita puterea politica.

Bugetul de stat evidentiaza nivelul aprobat al cheltuielilor ce se vor efectua in viitor si marimea veniturilor ce pot fi mobilizate la dispozitia statului, ca si durata de timp pentru care se elaboreaza.

Bugetul de stat exprima relatiile economice in forma baneasca ce iau nastere in procesul repartitiei produsului intern brut, in conformitate cu obiectivele de politica economica, sociala si financiara ale fiecarei perioade.

In tara noastra, bugetul de stat reprezinta un plan financiar la nivel macroeconomic pe termen scurt. Pentru termene medii sau lungi, se elaboreaza bugete-program, in care sunt prevazute cheltuielile publice mai indelungate (investitiile), concomitent cu prognozarea veniturilor corespunzatoare.

Bugetul de stat este conceput si elaborat ca un buget consolidat. Caracterul de buget consolidat decurge din tehnica intocmirii lui, in conformitate cu care se elimina transferurile dintre diferitele categorii de bugete. Bugetul consolidat reflecta la nivelul unui an dimensiunea efortului financiar public si starea de echilibru sau dezechilibru financiar.

Rolul bugetului de stat este pus in evidenta de modalitatile de exercitare a functiilor finantelor publice. Bugetul nu reprezinta doar un tablou sintetic in care se inscriu si prin care se compara veniturile si cheltuielile publice. Rolul acestuia este mult mai complex. El este considerat un instrument prin care se realizeaza alocarea si redistribuirea resurselor si care prezinta utilitate in procesul reglarii activitatii economice si sociale.

Rolul bugetului de stat se manifesta in activitatea economica, sociala si financiara, exprimandu-se astfel:

din punct de vedere financiar, asigura mobilizarea si distribuirea resurselor financiare ale statului, in vederea indeplinirii functiilor si sarcinilor sale;

din punct de vedere economic, bugetul de stat cuprinde diverse instrumente si tehnici de interventie in activitatea economica si sociala, prin intermediul carora statul isi realizeaza politica de stimulare economica si protectie sociala

Rolul alocativ al bugetului decurge din insasi natura statului, care in mod traditional isi asuma sarcina finantarii serviciilor publice. Bugetul general al statului reflecta, in partea de cheltuieli a acestuia, modul de alocare a resurselor fiecarui an bugetar.

Rolul distributiv al bugetului este pus in evidenta tocmai de natura lui specifica, respectiv aceea de instrument ce reflecta relatii de mobilizare a resurselor si de repartizare a acestora pentru finantarea unor activitati si actiuni   determinate expres. Bugetul este instrumentul prin care se redistribuie o parte din produsul intern brut.

Rolul de reglare a vietii economice decurge in importanta bugetului de stat ca instrument cu putere de lege, prin care se reflecta politica economica promovata de Guvern. Prin orientarile bugetului se poate actiona asupra economiei stimuland sau franand o anumita activitate. Autoritatile publice pot actiona, in acest scop, prin intermediul cheltuielilor, veniturilor si soldului bugetar.

Cheltuielile publice constituie un mijloc de care dispune puterea publica pentru a favoriza relansarea globala sau sectoriala. Sporirea partii din resursele publice care se distribuie cu titlu de cheltuieli influenteaza consumul si productia nationala. Diminuarea cheltuielilor publice poate reprezenta un mijloc prin care Guvernul actioneaza in sensul reducerii importului si limitarii inflatiei.

Reglarea activitatii economice prin intermediul soldului bugetar se bazeaza pe acceptarea deficitului, care, potrivit teoriei clasice, stimuleaza economia. Acoperirea deficitului se realizeaza adesea prin emisiune monetara, ceea ce determina cresterea ratei inflatiei. Acceptarea unui deficit controlat sta la baza limitarii presiunii fiscale si a poverii prelevarilor obligatorii.Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, publicata in "Monitorul Oficial" nr. 597,2002

Cioponea, Mariana-Cristina, Leonte, Doina, Finante publice. Note de curs, Editura Fundatiei ROMANIA DE MAINE, Bucuresti, 2001, p. 15.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.