Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » scoala » management
CONCEPTELE DE BAZA ALE MANAGEMENTULUI

CONCEPTELE DE BAZA ALE MANAGEMENTULUI


CONCEPTELE DE BAZA ALE MANAGEMENTULUI

Managementul studiaza procesele si si relatiile de management in vederea descoperiri legaturilor si principiilor care le guverneaza si a conceperii de noi sisteme,metode,tehnici si modalitati de coordonare care sa duca la cresterea competitivitatiisi eficientei organizatiei (firmei)

Pornind de la functiile managementului o posibila definitie a sa este:

Def. Ansamblul cunostintelor si activitatilor in domeniul previziunii,organizarii,muncii si a personalului , structurilor organizatorice ale firmei,controlului si evaluarii rezultatelor, care au ca scop cresterea competeitivitatii si eficientei organizatiei

Functiile managementului:-previziune-organizare

-antrenare,motivare, a personalului

-coordonare

-control-evaluare

In cadrul fiecarei firme pentru atingerea obiectivelor propuse se desfasoara o serie de procese de munca . Acestea se pot imparti in :

-procese de executie

-procese de conducere sau manageriale

Procesele de executie sunt cele in care omul actioneaza in mod direct sau indirect pentru transformarea si adaptarea mediului inconjurator confartm trebintelor sale sau prin care se asigura operatiuni de prelicrare a unor materii prime, obiecte sau executarea de servicii.

Procesele de conducere sunt acele procese in care o parte a fortei de munca actioneza asupra celeilalte parti"asupra majoritatii fortei de munca"cu scopul de a asigura previzuiunea,organizarea,conducerea, antrenarea si controlul activitatilor productive.

. . . RELATIILE DE MANAGEMENT

Sunt raporturi ce se stabilesc intre componentele unui sistem si intre acesta si componentele altor sisteme ca urmare a realizarii proceselor manageriale

Determinarea social economica a relatiilor de conducere are la baza forma de proprietete

Obiectul de activitate al intreprinderii confera acesteie un anumit specific in stabilirea relatiilor de tip managerialsi in crearea structurilor de conducere.

Ex. Intr-o firma miniera baza activitatii o constitue principiul utilizarii rationale a fortei de munca si in cadrul ei exista abataje,formatii de munca ,echipamentesi alte elemente de structura care nu se intalnesc in alte domenii

Determinarea umana exercita influenta cea mai mare asupra relatilor de conducere deoarece,relatiile se creaza inre oameni si intre verigi ale structurilor organizatorice.

In centrul atentiei managementului este OMUL ca obiect si subiect al relatiilor de management, astfel managementul se remarca ca fiind o stiinta complexa

Desi este o disciplina eminamente economica,are totusi un caracter multidisciplinar. Scopul sau este cresterea eficientei firmei (organizatiei)

MANAGEMENTUL STIINTIFIC

DEF. .Se poate defini ca fiind o stiinta care const in aplicarea in practica a principiilor,sistemelor,metodelor si tehnicilor puse la dispozitie de stiinta managementului

In consecinta stiinta managementului ofera o serie de cunostinte si intrumente de baza care si-au demonstrat eficienta in diferite situatii practice,dar managerul, prin personalitatea si experienta sa ,le adapteaza la conditiile concrete existentein forma in care i-si desfasoara activitatea.

Stiinta managementului pune la dispozitie instrumentarul managerial iar managementul stiintific experimenteaza eficienta acestiua imbunatatindu-l si totodata i-si aduce aportul la fundamentarea unor metode si tehnici noi de management

MANAGERUL

DEF. Managerul este o persoana care are in subordine cel putin oalta persoanasi care prin deciziile si actiunile intreprinse pentru realizarea atributiilor specifice postuluimocupat, influenteaza activitatile, comportamentulsi deciziile subordonatilor.

Parerile cu privire la profilul managerului sunt de asemenea impartite Pentru obtinerea unor performante ridicate, managerului trebuie sa posede urmatoarele calitati si aptitudini:

 • cunostinte multidisciplinare cuprinzand domenii cum ar fi:

economie

statistica  -

informatica

psihologie

matematica,drept etc

 • -cunostinte manageriale;
 • -cunostinte tehnice specifice domeniului condus ; 
 • -creativitate;
 • -capacitate de analiza si sinteza;
 • -hotarare si capacitate de a-si asuma riscuri;
 • -sanatate buna,rezistenta la stres si efort prelungit;
 • -capacitatea de a lucra cu oamenii si d a se impune ca leader.

LEADERUL

DEF Leaderul este o persoana capabila sa stabileasca o directie de actiune si sa determine celelalte persoane din cadrul grupului din care face parte sa urmeze drectia respectiva.

In functie de nivelul ierarhic si sfera activitatilor pentru care sunt responsabili , managerii se impart astfel:

a) dupa nivelul ierarhic;

manageri de nivel inferior

manageri de nivel mediu

manageri de nuvel superior

Manageri de nivel inferior - sunt ceicare lucreaza direct cu muncitorii; nu au in subordine alti managerici numai executanti. Sarcinile,atributiile si competentele specifice au importanta redusa,iar deciziile adoptate sunt curente

Managerii de nivel mediu- au in subordine alti manageri si conduc activitati omogene si/sau complementare. Se situeaza pe mai multe niveluri ierarhice ale structurii organizatorice

Sarcinile,atributiile i competentele specifice au o importanta medie si adopta decizii tactice.

Managerii de nivel superior-reprezinta un grup restrins de persoane responsabile pentru toate celelalte niveluri ierarhice ale managementului firmei.Sarcinile atributiile si competentele specifice au importanta mare si adopta decizii strategice.

b) dupa sfera de cuprindere a activitatilor coordonate avem:

manageri functionali

manageri generali

Managerii functionali sunt responsabili pentru o singura activitate din cadrulfirmei cum este de ex:(marketing,productie resurse umane etc)

Managerii generali sunt cei care conduc unitati complexe cum ar fi o companie,filiala sau o sucursala in care se desfasoara un complex de activitati eterogene.

S a constatat faptul ca in functie de situarea postului managerial pe diferite trepte ierarhice,ponderea cunostintelor in domeniul managementuli, acunostintelor de specialitate, respectiv capacitatea intelectuala este diferita


ROLUL MANAGERILOR

Pentru exercitarea srcinilor,managerii sunt abilitati cu o anumita autoritate formala. Ca urmare a pozitieidetinute in fruntea unei organizatii sau a unui colectiv condus prin rolul d reprezentare,managerul i-si asuma responsabilitatea sa indeplineasca o serie de obligatiide natura ceremonioasa.Managerul generaltrebuie sa reprezinte firma in relatiile cu partenerii,participa la intruniri,dineuride afaceri,semneaza contracte in numele firmei .etc

Managerii functionali participa in numele subordonatilor la sedinte si ii reprezinta la diferite intruniri.

Desfasurarea activitatii in cadrul grupurilor formale si informale ii permite managerului sa-si exercite rolul de leader.

In multe firme managerul se ocupa de recrutrea si formarea propriei echipe. El trebuie sa institue un sistem motivational care sa mobilizeze personalulin procesul de fundamentrare si realizare a obiectivelor propuse.

Prin rolul de agent de legatura managerul realizeaza coeziunea grupului din care face parte dar si a acestuia cu diferite grupuri.

ORGANIZAREA FIRMEI CA UN SISTEM DESCHIS

MANAGEMENTUL STRATEGIC

DEF: Managementul strategic reprezintaansamblul proceselor prin care conducerea societatii cu implicarea directa a tuturor salariatilor, fundamenteaza, elaboreaza,implementeaza si evalueaza planul strategic al firmei.

DEF Planul strategic reprezinta documentul de formalizare a unei strategii care in plus aprofundeaza procesul de implementare si evaluare a acesteia.

In concluzie managementul strategic este acela in care conducerea firmeise realizeaza pe baza unei strategii.

In literatura economica de specialitate au existat mai multe abordari ale managementului strategic:

 • -H.I.Ansoff considera ca strategia este modelul cel mai avansat de planificare strategica.
 • Justin Longencker si Charles D Pringle sustin ca strategia presupuneelaborarea unor cuprinzatoare programe de esenta privind viitorul firmei,continuindu-se cu o planificare mai detaliata si de o natura specifica.
 • Phillippe de Wood-considera ca strategia reprezinta optiunile importante ale intreprinzatorilorin confruntarea cu mediul tinand seama de resursele de care dispune.
 • M Bower-strategia este stiinta si arta de a declansa toate resursele intreprinderi pentru atingerea cu succes a obiecivalor si scopurilor fixate.
 • Michael Porter-abordeaza strategia din perspectiva crearii si intretinerii avantajului competitiv.

Strategia stabileste misiunea firmei si obiectivele strategice pe termen lung,luind in considerare resursele existente si cele care pot fi atrase si utilizate in viitor,precum si principalele modalitati de realizare a o biectivelorsi de obtinere a avantajului competitivcare sa-i permita o pozitionare cat mai buna pe piata

Rezulta ca strategia reprezinta viziunea conducerii si proprietarilor cu privire a evlutia pe atermen lunga firmei luind in considerare resursele disponibile,evolutia preconizata a mediului ambiant.

In concluzie Strategia si Managementul strategic sunt elemente esentiale ale managementului stiintific.

Componentele strategiei sunt:

 • misiunea firmei
 • obiectivele strategice
 • optiunile strategice
 • resursele
 • termenele
 • sinergia
 • avantajul competitiv sau competenta distinctiva

. TIPOLOGIA STRATEGIILOR

Criterii de clasificare a strategiilor:

 • dupa sfera de cuprindere
 • dupa gradul de participare al firmei la elaborarea strategiilor
 • dupa dinamica principalelor obiective stabilite
 • dupa natura obiectivelor si optiunilor strategice
 • dupa modul in carese urmareste realizarea avantajului competitiv

dupa sfera de cuprindere strategiile pot fi:

a) strategia comuna  este specifica organizatiilor care dispun de unitati economice din mai multe domenii de activitate.

Ea stabileste obiectivele majore ale organizatiei, domeniile economice in car organizatia i-si vaconcentra activitatea,modul d alocare a resurselor intre domenii. Aceasta este caracterizata prin complexitate ridicata integrand toate strategiile de afaceri specifice firmei.

b) strategia de afaceri

este specifica unitatilor componente ale organizatiei care deruleaza afaceri indomenii diferite de activitate.

Desi unitatile respective pot avea o anumita independenta fata de organizatie,strategiile lor sunt strans legate cu strategia comuna si pe cat posibil corelate intre ele pentru obtinerea unei sinergii.

c)strategiile functionale

sunt specifice functiunilor din fiecare unitate economica a organizatiei

se identifica strategii functionale de cercetare-dezvoltare,productie,comerciale,financiar-contabile si de personal.

Strategiile functionale sunt influentate de strategiile de afaceri si de strategia comuna care la randul ei le influenteaza pe acestea. Astfel obiectivele strategiilor functionale sunt derivate din obiectivelor de afaceri. La randul lor o serie din informatiile necesare elaborarii strategiilor de afaceri cu privire la resurse,termene,competenta distinctiva sunt preluate din strategiile functionale.

Dupa gradul de participare al firmei la elaborarea strategiei acestea pot fi:

 • integrate . se elaboreaza de managerii intreprinderii impreuna cu reprezentantii suprasistemelor din care fac parte. Este specific strategiilor de afaceri si functionale
 • independente . . . . OBIECTIVELE FIRMEI

Pentru a fi functionala trebuie sa indeplineasca o serie de cerinte:

 • sa fie cuantificabile-adica repartizarea sarcinilor si a resurselor necesare se pot face numai daca acestea sunt masurabile
 • sa fie realizabile- presupune luarea in considerare a potentialului si resurselor de care dispune firma sau care pot fi atrase;
 • sa fie stimulatoare - presupune mobilizarea personalului firmei pentru a obtine performante superioare;
 • sa fie delimitate in timp - sa fie precizata perioada de timp n care se urmareste realizarea lor;
 • sa fie exprimate clar si concis - are in vedere formularea corespunzatoare astfel incat sa fie intelese usor.

ANALIZA MEDIULUI EXTERN GENERAL SI INFLUENTA SA ASUPRA FIRMEI ( ORGANIZATIEI)

Mediul extern general cuprinde factorii majori ai mediului ambiant care actioneaza in mod caoncomitant asupra tuturor organizatiilor de pe piata analizata.

Se pot identifica mai multe categorii de factori apartinand mediului extern general:

 • factori economici(piata interna,piata externa,parghiile economico-financiare,sistemul bancar,bursa de valori.)
 • factori manageriali (tin de strategia firmei si de conducera de ansamblu a economiei)
 • factori demografici (cliuentiii firmei,standardul d viata,profesia,cultura,sex etc)
 • factori naturali( resursele solului si subsolului, spatiul geografi, mediyl ambiant)
 • factori juridici (legislatie,forma de proprietate,reglementari juridice,legi,etc)
 • factori politici (sistem de guvernamant, stabilitate politica)
 • factori social-culturali (nival de cultura al oamenilor,nivel social)
 • factori informatici si tehnologici (tehnica folosita,inovare, informare)

ORGANIZAREA PROCESUALA

Se asigura descompunerea proceselor de munca fizica si intelectuala in componente simple( operatiuni,timpi.miscari.) si regruperea lor pe anumite crierii in vederea repartizariicatre personalulunitatii pentru a fi indeplinite.

SE POT UTILIZA URMATOARELE CRITERII:

 • natura obiectivelor de realizat
 • gradul de omogenitate al componentelor sau caracterului complementar
 • pregatirea profesionala a personalului
 • metodele si tehnicile ce vor fi utilizate in actiitatea manageriala

Componentele organizarii procesuale: -functiunile intreprinderii

-activitatile

-atributiile

-sarcinile

Sistemul piramidal functiuni-activitati-atributii-sarcini functiuni activitati

atributii

sarcini

. . SISTEMUL DECIZIONAL

DEF Sist. Decizional reprezinta ansamblul deciziilor manageriale,intre care se gasesc relatii de interdeendenta si a caror aplicare asigura realizarea sarcinilor si obiectivelor intreprinderii.

Decizia reprezinta cursul de actiune ales din mai multe pisibile in urma unui proces de gandire pentru realizarea unui obiectiv

Decizia manageriala se deosebeste de cea curenta(adoptata de fiecare om in viata personala)deoarece prin aplicarea ei se infuenteaza deciziile si actiunile a cel putin altei persoane aflata in subordinea managerului care a elaborat-o.

Decizia apare ca efect al unei actiuni rationale prin care se anuleaza factorii de influenta, se stabilesc modalitatile de actiune si se alege o solutie considerata optima.

CLASIFICAREA DECIZIILOR

a) dupa cunoasterea mediului ambiant:

decizii in conditii de certitudine - se cunosc cu precizie toti factorii de mediu si modul cum actioneaza ei;

decizii in conditii de incertitudine - se cunosc mai pe larg factorii de mediu si modul lor de actiune;

decizii in conditii de risc - presupune o cunoastere sumara a factorilor de mediu.

b) dupa perioada de timp vizata:

decizii strategice - sunt cuprinse in prognoze si privesc realizarea unor obiective pe termen lung;.

decizii tactice - privesc realizarea obiectivelor pe termen mediu(1-3 ani);

decizii curente - privesc realizarea obiectivelor pe termen scurt (pana la un an)

ELEMENTELE COMPONENTE ALE PROCESULUI DECIZIONAL

 • decidentul
 • mediul ambiant 
 • obiectivele urmarite
 • consecinte decizionale
 • rezultate finale
 • variante decizionale 

DIAGNOSTICAREA FIRMEI ( ANALIZA SWOT)

DEF Diagnosticarea firmei reprezinta metodele prin intermediul careie conducerea unitatii economice cu concursulexecutantilor si/sau specialistilor angajati special, evodentiaza de o maniera cauzala principalele disfuncyionalitati si pucte forte,pe baza lor efectuindu-se recomandari entru valorificarea atuurilor si elominarea cauzelor generatoare de deficiente.

Principalele caracteristici:

 • caracterul multidisciplinar
 • caracterul obiectiv al abordarii
 • caracterul participativ
 • caracterul nedecizional ( se finalizeaza cu realizarea unor recomandari)

Criterii de diagnosticare:

Diagnosticele unei firme se pot clasifica in functie deurmatoarele elemente:

a) dupa aria de cuprindere:

generale( se refera la intreaga firma)

partiale ( se refera la anumite domenii din firma)

b) dupa pozitia elaboratorilor:

autodiagnosticare ( sunt realizate de specialisti din interiorul domeniului diagnosticat)

diagnostice propriu-zise facute de colective formate din specialisti externi

diagnostice mixte

. . . SEDINTA

DEF. Sedinta reprezinta reunirea temporara a unui grup de persoane sub o conducere inica in vederea rezolvarii unor probleme de natura decizionala sau operat ionala

Tipuri de sedinte:

sedinte decizionale

sedinte de informare

sedinte de analiza

sedinte de armonizare

sedinte de explorare

sedinte de incursiuni

sedinte de mobilizare(promotii, premieri)

sedinte de dare de seama si alegeri

sedinte etrogene (intrunesc doua sau mai multe caracteristici ale celorlalte tipuri)

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

DEF. Prin managementul resurselor umane intelegem ansamblul proceselor si relatiilor de management prin untermediul carora se urmareste previziunea, procurarea, organizarea, coordonarea, antrenarea si control-evaluarea resurseiumane ca principala resursa a firmei urmarindu-se crearea unui avantajcompetitiv pe termen lung si cresterea fficientei organizatiei.

Functiile managementului resurselor umane sunt aceleasi cu cele ale managementului in general ( previziune,organizare, antrenare-motivare,control-evaluare,coordonare)

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.