Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » scoala » management
Evolutia sistemologiei / ingineriei sistemelor

Evolutia sistemologiei / ingineriei sistemelor


Evolutia sistemologiei / ingineriei sistemelor

In antichitate cercetarile sistematice cu privire la lumea inconjuratoare au fost orientate inspre elementele de baza ale existentei umane. pamantul, focul, apa, aerul, sau combinatii ale acestora. In momentul in care se incerca patrunderea in profunzime a fenomenelor, cercetatorii intampinau greutati datorate:

- necunoasterii complexitatii existentei umane,

- cunostintelor limitate despre natura/ fenomenele care erau semnalate,

- capacitatile limitate de procesare constienta a informatiilor (max.16 biti/ sec).

Abordarea intuitiva integrala a stiintelor cu referire la cunoasterea mediului inconjurator a fost inlocuita cu abordarea secventiala, ceea ce a dus la aparitia de noi stiinte, din ce in ce mai particulare, capabile sa aprofundeze fenomenul cunoasterii. Acest tip de evolutie

( stiinte particulare) a fost urmat de cercetatori pana la sfarsitul secolului XIX; Volumul cunostintelor acumulate a generat o noua evolutie in domeniul stiintific, orientata spre stiintele de sinteza, care abordeaza si in prezent, in mod global, sub diverse aspecte, intreaga realitate, in complexitatea ei; amintim astfel:CIBERNETICA, ca si stiinta a fost dezvoltata de St. Odobleja (1938)si R.Wiener (1945). Cuvantul vine de la grecescul kibernetes = care inseamna carmaci; este o stiinta de sinteza care studiaza comportamentul in timp al sistemelor cu autoreglare (tehnice, economice, sociale, naturale). Modelele realizate iau in considerare numai fluxurile informationale si efectele informatiilor rezultate din actiunea fluxurilor materiale si energetice.

Teoria Generala a Sistemelo r(TGS) (Bazele acestei stiinte au fost puse de Stefan. Bertalanffy 1942, 1950, 1957) Cuvantul "sxstem"vine de la latinul Systema = sistem, complex, ansamblu, sinteza). Este o stiinta de sinteza cu obiect final formularea de principii, legi si metode valabile pentru orice sistem, indiferent de specificul claselor de sisteme.TGS ia in considerare influentele tuturor fluxurilor (informationale, de substnta, energetice dintr-un sistem) la un anumit moment dat.

SCIENTICA (Bernal 1957, Price 1963) (origine latina scientia = stiinta; stiinta despre stiinte); este o disciplina stiintifica ce are ca obiect stiinta ca fenomen social / economic. Studiaza dezvoltarea si structura stiintelor, metodologiile utilizate, managementul si optimizarea activitatilor de cercetare

ECOLOGIA (Odum 1975) (origine greaca;.oikos=gospodarie; logos= stiina). Este o disciplina stiintifica ce are ca obiect de cercetare studiul interactiunii unitatilor de tip populatii, ecosisteme, biosfera), intr-o evolutie dinamica in timp, in contextul integrarii acestor unitati intr-un mediu ambiant natural / artificial.

SINERGETICA(Haken 1977) (origine greceasca: synergia =conlucrare); este o disciplina stiintifica de sinteza, care are ca obiect autoorganizarea sistemelor deschise, distantate de zona de echilibru, la care elementele componente interactioneaza in mod continuu.

SISTEMOLOGIA - este o stiinta de sinteza valabila in orice domeniu al realitatii cotidiene, instrumentul cel mai valoros de cunoastere si stapanire a complexitatii proceselor ce se deruleaza in cadrul sistemelor de diverse tipuri. Cu un numar relativ restrans de concepte, cu metode unitare, cu legi proprii, utilizand un aparat matematic bazat pe modelare, simulare si optimizare, bazat pe programe de calcul, sistemologia este o teorie comuna penbtru entitati foarte diferite: un organism viu, o intreprindere, un echipament, un grup de operatori, un partid politic, o psihologie asimilata de un colect

In viziunea actuala,STIINTA este - un ansamblu sistematic de cunostinte teretice despre: natura, societate,gandire, afectiune. Se constituie atunci cand multitudinea cunostintelor dintr-un domeniu al realitatii se reuneste, pe baza acelorasi concepte, principii, legi, intr-o teorie inchegata, de sine statatoare.

Elementele structural - functionale ale oricarei stiinte sunt.

MATERIALUL FAPTIC - rezultat al observatiei

/ experimentelor

IPOTEZELE-confirmate sau infirmate

NOTIUNI (CONCEPTE), LEGI, TEORII - confirmate de

practica.

CONCEPTIA GENERALA ASUPRA DOMENIULUI

METODOLOGIA -Suma metodelor specifice si generale de

cercetare in domeniu.

INTERPRETARI TEORETICE/ FILOZOFICE ale rezolvarilor stiintifice a fenomenelor.

DEZVOLTAREA DESCRIPTIVA/ EXPERIMENTALA./

ETAPA AXIOMATIC- DEDUCTIVA.

In prezent stiintele sunt integrate intr-un sistem omogen, unic numit SISTEMUL STIINTELOR,(SS), care are in structura sa 4 grupuri distincte.

Grupul stiintelor despre existenta.

1.1.G. stiintelor naturii (fizica, chimia, biologia, geologia, astronomia, astrofizica, cu ramuri si subramuri distincte.)

1.2. G.stiintelor sociale (sociologia, istoria, politologia, dreptul, economia, demografia, etica, estetica,cu ramurisi subramuri proprii)

1.3. G.stiintelor gandirii ( logica, lingvistica)

2. Grupul stiintelor actiunii.

2.1. Stiinte ingineresti (industriale, agricole,de constructii, electrotehnice,

urbanism, transporturi, telecomunicatii)

2.2.Stiintele managementului: (M strategic, M. Tactic, M. Operativ,

macromanagement, mezomanagement, micromanagement)

2.3. Stiinte medicale (medicina preventiva, curativa, a muncii, sportiva)

2.4. Stiintele eductiei (pedagogia, educatia civica)

3. Grupul stiintelor de granita: (biofizica, chimia fizica, bionica, , psihologia,

antropologia, ecologia, bioingineria)

4. Grupul stiintelor de sinteza: ( matematica, sistemologie, ingineria sistemelor

ingineria industriala, scientica, ingineria economica)

Ingineria sistemelor - O stiinta care pune accentul pe aplicarea practica a sistemologiei si a celorlalte stiinte).

Ingineria industriala (Industrial Engineering) - O stiinta de sinteza care se ocupa cu proiecterea, perfectionarea si aplicarea in practica a sistemelor integrate alcatuite din : oameni, materiale, echipamente, care conlucreaza intr-un mediu ambiant specific.

Bioingineria - aplicarea ingineriei in domeniul biologiei si medicinei.

Ingineria economica - integreaza ingineria, managementul/ economia sistemelor de productie/ prestare servici/ de comercializare.

Prima promotie de Ingineri Industriali, a absolvit in 1908, la   Universitatea .Pensylvania din Statele Unite

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.