Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » scoala » management
Sisteme de organizare a executarii activitatii de intretinere si reparatii

Sisteme de organizare a executarii activitatii de intretinere si reparatii


Sisteme de organizare a executarii activitatii de intretinere si reparatii.

In cadrul intreprinderilor industriale au fost folosite in timp diferite sisteme de executare a repararii utilajelor .

Prin reparatie se intelege o lucrare efectuata periodic in scopul asigurarii mentinerii in stare de functionare a mijloacelor fixe, in general, si a utilajelor de productie, in special, prin care se inlatura defectiunile constatate in functionare si se realizeaza inlocuirea totala sau partiala a acelor parti deteriorate sau care au o durata mai mica de functionare in comparatie cu altele .

Intr-o prima etapa de organizare empirica, reparatiile se efectuau asupra utilajelor atunci cand acestea ieseau din functiune datorita uzurii. Aceasta modalitate era necorespunzatoare din punct de vadere economic, ca urmare a faptului ca perturba buna functionare a procesului de productie. Pentru a se evita uzura excesiva a utilajului, a preveni iesirea accidentala din functiune si a asigura executarea unor reparatii de calitate cu costuri minime s-a elaborat un sistem de organizare a executarii reparatiilor care da posibilitatea satisfacerii urmatoarelor cerinte de baza :

a)     cunoasterea datei calendaristice a scoaterii din functiune a utilajului pentru reparatii ;

b)     stabilirea din timp a felului reparatiilor ce trebuie efectuate si a duratei de executie in vederea pregatirii materialelor, utilajelor si a fortei de munca necesare executarii lor,

determinarea mijloacelor financiare necesare pentru realizarea reparatiilor  Pornind de la aceste cerinte au fost elaborate doua sisteme de organizare a executarii repararii utilajelor si anume : sistemul de reparatii pe baza constatarilor si sistemul de reparatii preventiv-planificate .

Sistemul de organizare a executarii repararii utilajelor pe baza constatarilor , care consta in stabilirea termenelor de oprire a utilajelor pentru reparatii si a reparatiilor de efectuat, pe baza unei supravegheri sistematice a utilajelor si constatarii starii lor de catre personalul specializat in acest scop .Pe baza constatarilor consemnate in fisele tinute pe utilaje, unde se trec defectiunile constate, se stabileste programarea intrarii in reparatie a acestora si a reparatiilor ce trebuie executate .

Acest sistem prezinta unele avantaje, cum sunt :

cunoasterea din timp a datei de intrare in reparatii si a reparatiilor ce trebuie realizate ;

comandarea din timp a pieselor de schimb necesare si pregatirea prealabila a executarii reparatiilor,

Totusi sistemul nu permite elaborarea unui plan de reparatii pe o perioada mai mare de timp, si creeaza greutati in asigurarea pieselor de schimb, in folosirea rationala a mijloacelor materiale si a fortei de munca, cu efecte asupra calitatii reparatiilor si a costurilor.

Tinand seama de aceste neajunsuri s-a trecut la folosirea sistemului de reparatii preventiv-planificate .

Prin elaborarea acestui sistem s-a urmarit asigurarea unui dublu caracter ansamblului de masuri de intretinere si reparatii si anume :

a)     profilactic ;

b)    planificat .

Caracterul profilactic consta in aceea ca acest sistem prevede adoptarea unor masuri de intretinere si control prin care sa se previna posibilitatea aparitiei unei uzuri premature care sa duca la scoaterea din functiune a utilajului, inainte de termenul fixat Caracterul planificat rezulta din faptul ca diferitele lucrari de intretinere si reparatii se efectueaza la anumite termene calendaristice stabilite dinainte.

Acest dublu caracter, confera sistemului de reparatii preventiv-planificat o superioritate evidenta asupra sistemului anterior, influentand in mod direct calitatea reparatiilor, reducerea duratei de executie a acestora cat si a costurilor.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.