Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice


Acasa » referate » marketing
PROIECT DE PRACTICA MARKETING

PROIECT DE PRACTICA MARKETING
UNIVERSITATEA DE VEST, TIMISOARA

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRARE A AFACERILOR

SPECIALIZAREA MARKETING
PROIECT DE PRACTICA

STAGIUL DE PRACTICA 2009

SPECIALIZAREA MARKETING

CAP.1  PREZENTARE GG CONSULTING S.R.L

Scurt istoric

Firma SC GG CONSULTING S.R.L a fost infiintata in data de 23.09.2002 si se ocupa de activitati de consultanta pentru afaceri si management, elaborarea programelor de formare pe baza standardelor ocupationale.

Societatea detine doua sedii:

-sediul social sau „Departamentul de Contabilitate” - situat pe Bld. Timis, Tel: +.

- sediul secundar sau “Centrul de Formare Profesionala Continua a Adultilor PRO-FM” – situat pe , Nr., Etajele IV si V, Timisoara, Timis, Tel:

1.1.1. Sectorul de activitate al firmei

Unul dintre cele mai importante sectoare de activitate ale firmei il constituie programele de pregatire profesionala. Aceste proiecte sunt finantate de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Obiectivul general al proiectului este realizarea unui centru zonal de formare continua a adultilor, la standarde europene, orientat spre incluziunea pe piata muncii, in activitati cu rata mare a locurilor de munca vacante, precum si urmarirea pe termen mediu si lung a efectelor procesului de pregatire implementat.

GG CONSULTING S.R.L ofera programe de pregatire profesionala destinate formarii in domenii cu rata mare a locurilor de munca vacante si plasarea persoanelor formate in cadrul centrului firmei, constand in: cursuri pentru formatori, cursuri pentru intermedieri financiare (broker), cursuri pentru managementul afacerii, cursuri pentru IT & C, cursuri pentru contabilitate, cursuri solicitate pe piata muncii (manager marketing, publicitate, marketing si comunicare, marketing, managementul proiectelor europene).

Desigur, pentru cursurile de formare profesionala, firma emite certificate de absolvire/ calificare nationale si europene, iar participantii beneficiaza in mod gratuit de aceste cursuri.

Grupul tinta al activitatii firmei il reprezinta somerii, persoanele inactive si persoanele aflate in cautarea unui loc de munca.

Avantajele cursurilor de pregatire

Pe piata muncii exista o serie de avantaje ale formarii programelor de pregatire profesionala

- defineste structura calificarilor si asigura recunoasterea nationala a calificarilor obtinute prin formare profesionala initiala si continua, pe cale formala, non formala si informala. Existenta lor ii ajuta pe cei ce invata sa ia decizii in cunostiinta de cauza privind planificarea carierei si faciliteaza evolutia profesionala, in perspectiva invatarii pe tot parcursul vietii.

- serveste la facilitarea accesului, stimularea motivatiei si promovarea participarii la educatie si formare, contribuie la evitarea duplicarii si suprapunerii calificarilor, asigurand, totodata, acoperirea tuturor nevoilor de formare, iar astfel creste increderea cetatenilor in relevanta certificatelor cu recunoastere nationala, eliberate de institutii autorizate.

-contribuie la asigurarea calitatii sistemului de formare profesionala pentru ca se bazeaza pe standarde nationale folosite atat la formarea, cat si la evaluarea de competente, indiferent de contextul in care acestea au fost dobandite.

1.1.1.2. Nivele nationale de calificare

Un pas deosebit de important in definirea cadrului national al calificarilor il constituie definirea nivelurilor nationale de calificare. Acestea reprezinta actualmente un ghid prin care sunt stabilite criteriile de clasificare a calificarilor sub aspectul responsabilitatii si al complexitatii activitatilor pe care le pot practica persoanele care demonstreaza ca au dobandit respectivul nivel de calificare.

In scopul asigurarii comparabilitatii intre diferite calificari obtinute in statele Uniunii Europene, s-a conceput un cadru general definit pe cinci niveluri, descrise dupa cum urmeaza:

Nivel 1 de calificare – muncitor - caruia i se asociaza competente profesionale care implica aplicarea cunostintelor in activitatea profesionala, din diverse domenii de activitate, activitate caracterizata prin rutina si sarcini de lucru previzibile;

Nivel 2 de calificare – muncitor calificat - caruia i se asociaza competente profesionale care implica aplicarea cunostintelor intr-o anumita activitate profesionala, cu sarcini de lucru nerutiniere, care presupun responsabilitate si munca in echipa;

Nivel 3 de calificare – tehnician/maistru - caruia i se asociaza competente profesionale care implica aplicarea cunostintelor intr-o arie extinsa a activitatii profesionale, cu sarcini de lucru diverse si complexe, care exclud rutina. Sarcinile de lucru presupun luarea unor decizii, responsabilitate si, uneori, munca in echipa cu atributii de coordonare;

Nivel 4 de calificare caruia i se asociaza competente profesionale caracterizate printr-un grad semnificativ al responsabilitatilor personale, al coordonarii activitatii si alocarii resurselor necesare desfasurarii eficiente a respectivelor activitati profesionale;

Nivel 5 de calificare caruia i se asociaza competente profesionale ce implica folosirea cunostiintelor in contexte ale activitatii profesionale deosebit de diverse, complexe si neprevizibile. Acest nivel se caracterizeaza prin luarea de decizii in mod independent, responsabilitate personala ridicata, sarcini privind coordonarea activitatii personalului, alocarea de resurse, activitati de analiza, diagnoza, proiectare, planificare, executie si control.

1.2. Stabilirea obiectivelor de referinta si elaborarea unui program de formare

Sunt evidentiate sase etape in stabilirea obiectivelor de referinta si elaborarea unui program de formare pe baza standardului ocupational. Aceste etape sunt:

Stabilirea obiectivului general programului de formare.

Identificarea obiectivelor de referinta.

Elaborarea continutului programului de formare.

Pregatirea activitatilor de invatare.

Alegerea modalitatilor de formare.

Elaborarea ofertei de formare.

Ansamblul acestor etape poate fi considerat strategia de formare profesionala pe care un furnizor de formare profesionala o poate elabora pentru a acoperi nevoile specifice in domeniul formarii profesionale. In acest ghid nu ne propunem sa descriem modul in care se elaboreaza un curriculum ci sa oferim o serie de procese si metode pe care furnizorii de formare profesionala le pot folosi pentru a elabora materiale sau programe de formare corespunzatoare nevoilor de formare profesionala ale pietei muncii si ale grupurilor tinta.

Un program de formare poate avea formate diferite, pornind de la un plan de formare foarte amanuntit structurat pe baza unui set de secvente logice de invatare, pana la cea mai flexibila strategie de formare. Probleme ca durata unui program de formare ori ca el este destinat unor clienti sau este gandit pentru auto-dezvoltare profesionala nu fac obiectul acestui ghid. De asemenea acest ghid nu-si propune sa argumenteze daca, un program de formare foarte amanuntit elaborat, este mai bun sau nu decat unul flexibil care sa permita utilizarea lui pentru diversi clienti sau conditii de aplicare.

Furnizorii de formare au propriile nevoi si trebuie incurajati sa dezvolte acel model de program de formare care corespunde cel mai bine scopului programului, resurselor disponibile, caracteristicilor grupului tinta etc.

Standardele ocupationale si evaluarea bazata pe acestea permit diferite abordari. Principala preocupare trebuie sa fie aceea ca programul de formare sa duca la dobandirea competentelor mentionate in standard.

1.2.1 Stabilirea obiectivului general al programului de formare

Obiectivul general al programului de formare se refera la ceea ce dorim sa furnizam participantului, altfel spus topicul programului sau al modulului. Nu exista o regula universal valabila de definire a obiectivului general al programului cu ajutorul standardului ocupational. Unii dezvoltatori de programe de formare stabilesc continutul programului utilizand informatiile din standarde, din alte programe la care au acces sau din propria experienta cu privire la modul

de formare a capacitatii de realizare a unor activitati de munca.

Optiuni multiple pentru obiectivul general. Unii dezvoltatori de programe pot examina standardele ocupationale si pot decide sa elaboreze programul la nivelul unei unitati de competenta, altii se pot focaliza doar pe un element de competenta dintr-o unitate, altii pot alege sa se focalizeze pe o serie de elemente de competenta inrudite din mai multe unitati de competenta. Desigur, un program de formare se poate focaliza pe continutul mai multor unitati de competenta, daca cel care il elaboreaza considera ca in acest fel poate fi atins cel mai bine scopul programului si sunt respectate in acelasi timp atat interesele participantului cat si cele ale furnizorului de formare.

Aceasta abordare permite elaboratorilor de programe si furnizorilor de formare o mai mare flexibilitate in structurarea programelor. Este important insa ca, indiferent pentru ce abordare s-a optat, programul sa conduca la formarea competentelor descrise in unitatea sau elementul de competenta la care se raporteaza.

1.2.2 Identificarea obiectivelor de referinta.

Obiectivele de referinta descriu deprinderile si cunostintele pe care trebuie sa le dobandeasca participantul in urma parcurgerii unui program de formare pentru a fi capabil sa indeplineasca activitatile descrise in standardul ocupational. Ele rezulta din interpretarea informatiilor continute in standardul ocupational.

In stabilirea obiectivelor de referinta ale unui program de formare bazat pe un standard ocupational, cel care elaboreaza programul va examina competentele pentru a determina deprinderile si cunostintele corespunzatoare. Obiectivele de referinta constituie o detaliere a informatiilor continute in standardul ocupational, avand in vedere faptul ca aceste informatii au fost formulate, la scrierea standardului, la un nivel mai general.

1.2.3.Componentele obiectivelor de referinta.

Obiectivele de referinta pot fi formulate in diferite moduri. Componentele principale ale obiectivelor de referinta sunt:

Actiuni

Ce se astepta ca o persoana sa fie capabila sa faca la sfarsitul programului de formare?

Situatii

Care sunt situatiile in care o persoana realizeaza actiunile descrise?

Calitate

Care este nivelul de calitate asteptat?

Cunostinte si rationamente

Ce trebuie sa stie si sa inteleaga o persoana pentru a desfasura o activitate cu competenta?

1.2.4. Elaborarea continutului programului de formare

Pentru elaborarea continutului programului de formare, in primul rand trebuie analizate informatiile din standardul ocupational. In aceasta etapa cel care elaboreaza programul poate sa interpreteze si sa completeze standardul cu detalii necesare. Continutul programului trebuie sa fie elaborat de specialisti in subiectele continute in modulul respectiv, care raporteaza cunostintele proprii la cerintele specifice ale standardului ocupational.

Pentru a elabora continutul programului de formare profesionala trebuie sa ne indreptam atentia asupra pregatirii activitatii de invatare.

Activitatile de invatare sunt activitatile pe care trebuie sa le contina un program fie ca set de exercitii practice, fie exemple care sa serveasca la evidentierea unor aspecte legate de aplicarea practica a ceea ce se invata teoretic.

Activitatile de invatare pot avea forme diferite dar trebuie sa fie astfel alese incat participantul sa fie constient ca face un lucru care se relationeaza direct cu competenta pe care si-o formeaza.

In pregatirea activitatilor de invatare, cei care stabilesc continutul programului trebuie sa-si fundamenteze rationamentul pe cerintele standardului ocupational si pe obiectivele de referinta identificate.

1.3 Linii directoare

Uniunea Europeana si fiecare Stat Membru isi concentreaza atentia catre atragerea cat mai multor oameni pe piata muncii si crearii cat mai multor locuri de munca.

Comisia Europeana recomanda Statelor Membre urmatoarele linii directoare:

1.3.1. Linii directoare macroeconomice:

Asigurarea stabilitatii economice.

Protejarea dezvoltarii economice.

Promovarea alocarii eficiente a resurselor.

4. Promovarea unei coerente mai puternice intre politicile macroeconomice si cele structurale.

5. Asigurarea ca sporirea salariilor contribuie la stabilitatea si dezvoltarea macroeconomica.

Contributia la o Uniune Economica si Monetara dinamica si functionala.

1.3.2. Linii directoare microeconomice:

Extinderea si adancirea pietei interne.

Asigurarea de piete deschise si atractive.

Creareau unui mediu de afaceri mai atractiv.

4. Promovarea mai puternica a culturii antreprenoriale si crearea unui mediu de sprijin pentru IMM- uri.

5. Imbunatatirea si extinderea infrastructurii Europene si finalizarea proiectelor transfrontaliere convenite.

6. Cresterea si imbunatatirea investitiei in Cercetare&Dezvoltare.

7. Facilitarea inovatiei si concentrarea pe Tehnologiile Informationale si Comunicationale.

8. Incurajarea utilizarii adecvate a resurselor si intarirea legaturilor dintre protectia mediului si dezvoltare.

9. Contributia la o baza industriala puternica.

1.3.3. Linii directoare pentru ocupare:

1. Implementarea politicilor de ocupare care au ca scop ocuparea deplina, imbunatatirea calitatii si productivitatii muncii, si intarirea coeziunii sociale si teritoriale au ca scop ocuparea deplina, imbunatatirea calitatii si productivitatii muncii, si intarirea coeziunii sociale si teritoriale. Politicile trebuie sa contribuie la obtinerea unei rate medii generale de ocupare in UE de 70%, de cel putin 60% pentru femei si de 50% pentru lucratorii varstnici (55-64 ani), si la reducerea somajului si inactivitatii.

2. Promovarea unei abordari a muncii pe tot parcursul vietii prin: un nou efort de a trasa directii de ocupare pentru tineri si de a reduce somajul in randul tinerilor; actiuni ferme in vederea eliminarii diferentelor de gen in ceea ce priveste ocuparea, somajul si salariile; prevederea de facilitati accesibile si disponibile pentru copii si ajutoare pentru alte persoane aflate in ingrijire; sisteme moderne de pensii si sanatate, asigurandu-se suficienta lor, sustinerea financiara si concordanta cu nevoile in schimbare, pentru a sprijini participarea la ocupare si prelungirea vietii active, inclusiv prin stimulente corespunzatoare pentru munca si descurajarea pensionarii timpurii; sprijinirea unor conditii de munca care sa conduca la imbatranirea activa.

3. Asigurarea includerii pe piata muncii a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca si a grupurilor dezavantajate prin: masuri active si preventive pe piata muncii, incluzand aici identificarea timpurie a nevoilor, asistenta pentru cautarea unui loc de munca, orientare si formare profesionala ca parte a planurilor personalizate de actiune, prevederea de servicii sociale necesare sprijinirii includerii pe piata muncii a grupurilor dezavantajate si contributiei la coeziunea sociala si teritoriala si la eradicarea saraciei; si revizuirea continua a sistemelor de taxe si beneficii, incluzand managementul si conditionalitatea beneficiilor si reducerea ratelor efective marginale ridicate ale taxelor in vederea valorizarii muncii si asigurarii de nivele adecvate ale protectiei sociale.

4. Imbunatatirea corelarii cu nevoile pietei muncii prin: modernizarea si intarirea institutiilor pietei muncii in special a serviciilor de ocupare; o mai mare transparenta a ocuparii si a oportunitatilor de formare la nivel national si European pentru a facilita mobilitatea pe tot cuprinsul Europei; o mai buna anticipare a nevoilor de formare, a neajunsurilor si greutatilor de pe piata muncii; un management adecvat al migratiei economice.

5. Promovarea flexibilitatii combinata cu siguranta ocuparii si reducerea segmentarii pe piata muncii prin: adaptarea legislatiei ocuparii, reviziurea acolo unde este necesar a nivelului flexibilitatii oferit de contractele permanente si non-permanente; o mai buna anticipare si un mai bun management al schimbarii, inclusiv restructurarea economica, in special schimbarile legate de liberalizarea comertului, pentru a minimiza costurile lor sociale si a facilita adaptarea; sprijin pentru tranzitiile in statutul ocupational, inclusiv formare profesionala, ocupare pe cont propriu, crearea de intreprinderi si mobilitatea geografica; promovarea si diseminarea formelor inovative si adaptabile de organizare a muncii, inclusiv o mai buna sanatate si securitate la locul de munca, diversitatea contractuala si acordurile privind timpul de lucru, in vederea imbunatatirii calitatii si productivitatii muncii; adaptarea la noile tehnologii la locul de munca; actiuni hotarate de a transforma munca nedeclarata in ocupare legala.

6. Asigurarea de stimulente pentru ocupare si a altor costuri ale muncii prin: incurajarea unui cadru potrivit pentru sistemul de negociere al salariilor, cu respectarea deplina a rolului partenerilor sociali si care sa reflecte diferentele de productivitate si evolutiile pe piata muncii la nivel sectorial si regional; monitorizarea si, acolo unde este cazul, revizuirea structurii si nivelului costurilor non-salariale ale muncii si impactul lor asupra ocuparii, in special pentru cei prost platiti si pentru cei care intra pentru prima data pe piata muncii.

7. Extinderea si imbunatatirea investitiei in capitalul uman prin: elaborarea de strategii eficiente pentru invatarea pe parcursul intregii vieti in conformitate cu angajamentele Europene, inclusiv stimulente adecvate si mecanisme de impartire a costurilor pentru intreprinderi, autoritati publice si indivizi, pentru a reduce semnificativ numarul elevilor care parasesc timpuriu scoala; cresterea accesului la invatamantul profesional initial, secundar si superior, inclusiv prin ucenicie si formare antreprenoriala; intensificarea participarii pe parcursul intregii vieti la formarea profesionala continua si formarea la locul de munca, in special pentru cei cu pregatire redusa si pentru lucratorii varstnici.

8. Adaptarea sistemelor de educatie si formare la noile cerinte de competente prin: o mai buna identificare a nevoilor ocupationale si a competentelor cheie, si anticiparea necesitatilor viitoare de calificari; extinderea ofertei de educatie si formare profesionala; dezvoltarea cadrelor de sprijin pentru transparenta calificarilor, recunoasterea lor efectiva si validarea invatarii non- formale si informale; asigurarea atractivitatii, deschiderii si standardelor de calitate inalta pentru sistemele de educatie si formare profesionala.

O atentie deosebita trebuie acordata intaririi capacitatii institutionale si administrative a Statelor Membre. Pentru implementarea liniilor directoare de mai sus, Statele Membre trebuie sa tina cont de faptul ca recomandarile nationale, indicatorii si tintele de progres stabilite in Liniile Directoare raman valide ca si puncte de referinta.

1.4. Structura organizatorica a firmei

Organizarea unei intreprinderi reprezinta ansamblul proceselor de management prin care se delimiteaza si se stabilesc procesele de munca fizica si intelectuala din cadrul acesteia, componentele acestor procese, modul lor de grupare pe elemente componente ale structurii organizatorice, precum si atribuirea, repartizarea autoritatii si responsabilitatii la nivel de compartiment al intreprinderii si la nivel de angajat.

Structura organizatorica a firmei poate fi prezentata succinct prin intermediul urmatoarei organigrame:

Prin activitatile derulate pana in prezent s-a amenajat spatiul destinat instruirii in suprafata de 497 mp, care consta din 2 birouri pentru echipa de management, 2 birouri pentru serviciile functionale ale organizatiei, 1 sala pentru expuneri si 4 sali pentru activitati didactice (dezbateri, seminarii, laboratoare etc). Spatiul amenajat impune prin modernism si calitate, are toate dotarile necesare derularii procesului educational pe care S.C. GG CONSULTING S.R.L. doreste sa-l deruleze.

1.5. Finantarea firmei

Finantarea SC. GG CONSULTING S.R.L este pe termen lung, iar perioada de implementare este de 24 de luni.

Contributia publica nationala la finantarea acordata: 146.816,19 lei

Contributia comunitara la finantarea acordata: 1.484.474,81lei

1.5.1. Conducere

Numele

Functia

Data si locul nasterii

Data numirii

Data notificarii de catre AGO

Durata mandatului

Sfarsitul functiei

AGO

CA

Petrov Gheorghe

Administrator

26.04.1963, Timisoara

Nelimitata

1.5.2. Lista asociatiilor/ actionarilor

Numele

Adrese

Numarul de titluri (parti sociale) in posesie

Suma totala

In nuda proprietate

In uzufruct

In plina proprietate

Petrov Gheorghe

Timisoara, Bld. Mihail Eminescu, Nr. 4, Ap. 11

X

3.900 RON

Onita-Marsu Marius-Mihai

Timisoara, Str. Infratirii, Nr. 9, Ap. 1

X

1.300 RON

TOTALURI

5.200 RON

NUMAR TOTAL DE TITLURI (PARTI SOCIALE)

520 RON

VALOAREA UNITARA

10 RON

CAPITAL SOCIAL

5.200 RON

1.5.3. Evolutia capitalului si a rezervelor

Capital social

OPERATIA

VARIATIA CAPITALULUI

Data

Natura

Numar de titlui

Valoare nominala

Suma totala

Numerar

20 P.S.

10 RON

200 RON

Numerar

520 P.S.

10 RON

5200 RON

Rezerve

Data

Rezultat repartizat

Dividende

Majorarea capitalului

Rezerve

Rezultat reportat

Legale

Statutare

Altele

198,66 RON

188,66 RON

10,00 RON

DA

(239,72) RON

DA

2902,78 RON

233,06 RON

2400 RON

30,00 RON

239,72 RON

NU

9098,83 RON

6498,83 RON

2600 RON

NU

1961,79 RON

35,85 RON

1800 RON

125,94 RON

NU

3226,99 RON

3000 RON

199,40 RON

27,57 RON

NU

3768,92 RON

3500 RON

188,45 RON

80,47 RON

NU

1.5.4. Contracte de munca

Nr. Ctr.

Angajat

Durata

De la

Pana la

Functia

Timp de luctru (I/F) h

Petrov Gheorghe

Determinata 24 luni

Manager

F – 4h

Eremie Nicoleta

Determinata 24 luni

Economist Responsabil –Financiar

I - 8h

Anghel Zvetlana-Mindruta

Determinata 24 luni

Asistent manager pentru rectrutare si selectie

F – 4h

Iordan Victoria Stana

Determinata 24 luni

Asistent manager pentru formarea persoanelor selectate

F – 4h

Istodor Rodica Adriana

Determinata 24 luni

Asistent manager pentru plasare persoane instruite

I - 8h

CAP 2. DESCRIEREA ACTIVITATII DE MARKETING/ VANZARI

2.1 Piata pe care actioneaza intreprinderea

Urmarirea formarii continue abordate in cadrul firmei presupune definirea unui ciclu de viata al calificarii, controlat printr-un sistem informatic, ceea ce are drept consecinta un control permanent al adaptabilitatii persoanelor incluse in piata muncii, la dinamica domeniului pentru care au fost pregatite.

In particular, cel putin 70% din grupul tinta abordat – persoanele inactive, persoanele in cautarea unui loc de munca, somerilor, somerilor tineri, somerilor peste 45 de ani, somerilor de lunga durata si a persoanelor care au parasit de timpuriu scoala – va fi plasat pe piata muncii. Mai mult, antrenarea in cadrul ciclului de viata al calificarii a persoanelor din grupul tinta permite o monitorizare permanenta a acestora si o perfectionare continua.

Domeniul abordat in prima etapa este domeniul financiar, care actualmente se confrunta cu cea mai mare lipsa de forta de munca calificata corespunzator cerintelor actuale.

In viitor se va urmari includerea in cadrul pregatirii si a altor domenii, definind pentru fiecare in parte un ciclu de viata al calificarii.

Prin implementarea proiectului « PRO-FM » firma ofera participantilor consiliere, orientare si asistenta, facilitare si medierea angajarii, instruire si formare in activitati cu rata mare a locurilor de munca vacante, precum si consultanta si consiliere adresata institutiilor publice si private, persoanelor fizice si juridice, mai ales celor considerate victime ale discriminarii in materie de egalitate de sanse intre femei si barbati pentru a absorbi cat mai multe dintre persoanele formate in contextul programelor firmei.

Firma doreste sa amelioreze nivelul info-educativ a populatiei, prin cultivarea unei atitudini de responsabilitate si constientizare la nivel individual, sa previna conflictele de natura discriminatorie prin promovarea tolerantei reciproce si a respectului pentru diversitatea umana, sa sustina si sa promoveze politicile socio-economice si culturale ale Comunitatii Europene.

Prognozele pentru urmatorii ani arata ca populatia va fi din ce in ce mai diversificata din perspectiva genului, etniei, varstei, rasei, religiei, orientarilor sexuale s.a.m.d. datorita integrarii persoanelor cu dizabilitati pe piata fortei de munca, datorita imbatranirii populatiei si a cresterii varstei pana la care o persoana va fi activa pe piata muncii, datorita masurilor de diminuare a nivelului de segregare, datorita diversitatii si globalizarii.

GG CONSULTING incearca sa promoveze politici care sa ajute promovarea fortei de munca diversificate si sa beneficieze de aceasta obtinand performante. Pentru acesta se va incerca sa se promoveze gestionarea adecvata a diversitatii angajatilor sporind astfel diversitatea din organismele economice in care va fi plasata forta de munca pregatita in cadrul proiectului.

Intregul demers va porni de la ideea ca selectia trebuie sa se faca, corect pornind doar de la criterii de valoare, fara restrictii de varsta, cu stabilirea unor criterii clare de evaluare si indiferent de faptul ca potentialii candidati fac parte din grupurile subreprezentate.

2.1.1 Domeniul major de interventie:

Domeniul principal al firmei il constituie piata muncii din Regiunea de Vest.

Tipul:

 • Nationale
 • Sectoriale
 • Multi-regionale
 • Regionale
 • Locale

Clasificarea domeniilor:

 • Rurale
 • Urbane
 • Rurale si urbane

Locatia:

 • Romania
 • Regiunea/regiunile: -
 • Judet/judete: Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis.
 • Altele: - (inclusiv transnational)

2.1.1.1. Obiectivele orizontale

 • Egalitate de sanse
 • Dezvoltare durabila
 • Inovare si TIC
 • Imbatranire activa

Abordare transnationala si interregionala

2.1.1.2. Grup tinta

Grup tinta

Valoare prognozata

Valoare realizata pana la ultimul RTF aprobat perioada: 01.03.2009-31.05.2009

Valoare realizatain perioada de raportare

Femei

Barbati

Femei

Barbati

Femei

Barbati

Persoane in cautarea unui loc de munca

Persoane inactive

Someri

Someri de lunga durata

Someri peste 45 de ani

Someri tineri

2.2. Furnizori

Stim ca firma isi propune sa ofere o serie de procese si metode pe care furnizorii de formare profesionala le pot folosi pentru a elabora materiale sau programe de formare corespunzatoare nevoilor de formare profesionala ale pietei muncii si ale grupurilor tinta.

Furnizorii de formare au propriile nevoi si trebuie incurajati sa dezvolte acel model de program de formare care corespunde cel mai bine scopului programului, resurselor disponibile, caracteristicilor grupului tinta, etc.

Furnizorii de formare profesionala impreuna cu partenerii sociali constituie Comisiile de Validare a calificarilor profesionale.

GG CONSULTING S.R.L are furnizori din mai multe domenii:

-domeniul IT: de la care s-au achizitionat computerele, imprimantele, server-ul, si toate echipamentele necesare functionarii R&B CONSULTING.

- David Construct S.R.L

- Ocnean Monica Birou Expert Contabil

- ICM TIM Audit S.R.L

2.3 Promovare/ Publicitate

In aceasta perioada s-a continuat realizarea infrastructurii firmei si a inceput contactarea grupului tinta. In contextul acestei activitǎti au fost contactate AJOFM din Regiunea de Vest si punctele de lucru ale acestora, precum si primǎriile din Regiunea de Vest, printr-un material informal care sǎ prezinte firma si conditiile in care pot fi accesate cursuri de formare profesionalǎ de cǎtre grupul tintǎ. In localitǎtile mari din zonǎ, respectiv orase si municipii, s-a distribuit material informal. Au fost contactate prin e-mail persoane care constituie potentiali apartenenti la grupul tintǎ.

Informatiile cu privire la statutul acestor persoane au fost colectate de pe site-uri de tip „E-job”. De asemenea, in scopul popularizǎrii proiectului si pentru o mai buna informare, a existat o interventie a managerului firmei in data de 30.07.2009 ora 17:15 la TV The Money Chanel in emisiunea Fonduri Europene.

Masurile de informare si publicitate intreprinse in cadrul activitatilor GG CONSULTING SRL:

Inscrierea pe fiecare document emis in legatura cu firma a elementelor de identificare in conformitate cu manualul de identitate vizuala;

Afisarea pe mijloacele fixe achizitionate si pe obiectele de inventar a unei identificari adecvate.

Conceptia de materiale de informare ce vor fi afisate in incinta Centrului de Formare Profesionala Continua a Adultilor PRO-FM.

Conceptia de materiale informative distribuite in AJOFM-urile din Zona de Vest, Primarii etc

Conceptia materialelor informative pentru identitatea vizuala a spatiului in care se deruleaza cursurile.

Interviu in cadrul emisiunilor de specialitate „Fonduri Europene” la postul TV The Money Chanel.

Publicare pe site-uri e-job

Pliante pentru afisare in locuri publice

Pliante pentru afisare in spatii interioare

Pliante pentru distribuire pe strazi, in locuri publice aglomerate, in institutii in care este o mare afluenta de personae.

CAP 3. STUDIU DE CAZ

Piata intreprinderii

3.1 Piata pe care actioneaza organizatia

Stim ca grupul tinta abordat de firma este alcatuit din: – persoanele inactive (orice persoana care parcurge un ciclu educational-liceu, facultate-si care nu are loc de munca- elev sau student- sau persoanele intretinute- casnice, alte categorii-), persoanele in cautarea unui loc de munca, somerilor, somerilor tineri, somerilor peste 45 de ani, somerilor de lunga durata,persoanele care au parasit scoala.

Pe piata muncii, SC GG CONSULTING SRL urmareste mai multe domenii :

Domeniul formarii continue a adultilor

Domeniul financiar bancar

Domeniul IT & C

Domeniul economic

Alte domenii

Implicarea S.C. GG CONSULTING S.R.L. pe baza experientei dobandite in anii precedenti ne-ar permite sa dezvoltam o retea de instruire profesionala zonala, intr-o dezvoltare etapizata in conformitate cu urmatoarele elemente strategice, care decurg din indicatorii fortei de munca.

3.1.1. Indicatori pentru dezvoltarea sistemului de instruire

Cel mai important indicator pentru dezvoltarea sistemului de instruire este numarul populatiei ocupate, deoarece raportandu-ne la acest indicator, putem sa realizam o estimare buna a necesitatii de instruire si formare continua a fortei de munca ocupate. Pornind de la acest indicator am stabilit si strategia de dezvoltare pe termen scurt si mediu.

Un alt indicator important pentru stabilirea segmentului de piata pe care il putem accesa este reprezentat de cursurile autorizate de catre Consiliului National pentru Formarea Profesionala a Adultilor si reprezentarea acestora in teritoriu.

Pentru un nomenclator de ocupatii de circa 3200 sunt autorizate cursuri de calificare/recalificare, formare/reformare, specializare, initiere pentru un numar de 440 de ocupatii, respectiv pentru circa 13,75%. Mai mult, numarul total de cursuri autorizate pentru toata paleta de ocupatii la nivelul tuturor judetelor este de 5411, ceea ce reprezinta in medie 12 cursuri pe fiecare ocupatie la nivel national.

Conform cerintelor actuale, formarea continua a adultilor este extrem de importanta, necesitand pe langa necesitatile de reorientare profesionala generate de dinamica ocupationala si o recalificare permanenta in concordanta cu specificul fiecarei ocupatii. Din studiile actuale rezulta ca fiecare persoana ocupata trebuie sa urmeze un curs de actualizare a cunostintelor cel putin o data la 5 ani. Mai mult, in ultima perioada, conform INS au urmat cursuri de perfectionare doar circa 11% din populatia ocupata in anul 3, 18% din populatia ocupata in anul 4 si 15% din populatia ocupata in anul 5. In acest context, considerand ca rata de perfectionare a populatiei ocupate trebuie sa fie de circa 20% (conform ciclului de 5 ani).

3.1.2. Ocupatii si cursuri autorizate

Cod COR/Nomenclator

Denumire ocupatie

Nr cursuri autorizate

Secretar primarie, prefectura, procuratura

Delegat sindical national

Director vanzari

Manager in activitatea de turism

Conducator activitate de transport rutier

Director asezamant cultural

Manager resurse umane

Manager marketing (tarife, contracte, achizitii)

Manager achizitii

Inspector de protectie civila

Manager de securitate la incendiu

Manager securitate la incendiu

Fermier in productia vegetala

Fermier in productia animala

Director de hotel/motel

Director de restaurant

Director de agentie de turism, touroperatoare

Conducator intreprindere mica

Manager resurse umane

Manager de proiect

La nivel national sunt autorizate urmatoarele categorii de cursuri dintr un nomenclator de ocupatii de circa 3200

Cod COR/Nomenclator

Denumire ocupatie

Nr cursuri autorizate

Expert statistician

Administrator de retea de calculatoare

Expert fiscal

Evaluator

Analist investitii

Administrator credite

Lichidator

Auditor intern

Inspector protectia muncii

Formator

Formator de formatori

Consilier informare si orientare privind cariera

Consultant in domeniul fortei de munca

Formator-organizator/conceptor/consultant formare

Organizator/conceptor/consultant formare

Evaluator de competente profesionale

Expert evaluator de intreprinderi

Expert evaluator de proprietati imobiliare

Expert evaluator de bunuri mobile

Expert tehnic extrajudiciar

Manager proiect

Expert aplicare legislatie armonizata in domeniul industriei si comertului

Specialist in domeniul calitatii

Management al sistemelor de management al calitatii

Auditor in domeniul calitatii

Manager al sistemelor de management al calitatii

Manager al sitemelor de management de mediu

Auditor de mediu

Consilier armonizare legislativa

Expert armonizare legislativa

Analist armonizare legislativa

Conservator opere de arta si monumente istorice

Muzeograf

Restaurator bunuri culturale

Bibliotecar cu studii superioare

Documentarist

Bibliotecar arhivist

Referent de specialitate asezamant cultural

Asistent social nivel superior

Reporter

Designer pagini web (studii superioarei)

Balerin

Regizor emisie

Copywriter publicitate (studii superioare)

Cod COR/Nomenclator

Denumire ocupatie

Nr cursuri autorizate

Laborant chimist

Programator ajutor

Operator calculator electronic si retele

Operator in domeniul proiectarii asistate pe calculator

Operator productie RTV

Editor imagine

Operator imagine

Tehnician CATV

Tehnician pentru sisteme de detectie

Specialist coordonator de securitate la incendiu

Operator Control Nedistructiv

Tehnician protectia muncii

Operator control nedistructiv cu radiatii penetrante

Operator control nedistructiv cu ultrasunete

Operator control nedistructiv cu lichide penetrante

Operator control nedistructiv cu particule magnetice

Operator control nedistructiv cu curenti turbionari

Tehnician protectia mediului (tehnician ecolog)

Administrator bunuri agricole

Maseur

Terapeut in terapii complementare

Tehnician acustician-audioprotezist

Instructor - educator in unitati de persoane cu handicap

Pedagog de recuperare

Agent de asigurare

Agent imobiliar (broker imobiliar)

Agent de turism touroperator

Intermediar in activitatea financiara si comerciala (broker)

Referent comert exterior

Agent vanzari

Declarant vamal

Referent resurse umane

Analist resurse umane

Asistent relatii publice si comunicare (studii medii)

Impresar artistic

Organizator spectacole

Operator de interviu

Secretar asistent director

Asistent manager

Contabil

Contabil bugetar

Agent vamal

Detectiv particular

Asistent social nivel mediu

Decorator interioare

Maestru lumini

Reporter

Ghid national de turism (touroperator)

Sef sala restaurant

Cod COR/Nomenclator

Denumire ocupatie

Nr cursuri autorizate

Operator introducere, validare si prelucrare date

Grafician calculator

Designer pagini WEB

Operator procesare texte, imagini

Secretara

Secretara-dactilografa

Secretara prelucrare texte

Programator productie

Restaurator bunuri culturale (studii medii)

Conservator bunuri culturale (studii medii)

Delegat sindical de intreprindere

Agent de turism

Receptioner

Sef receptie hotel

Tehnician chimist de laborator

Tehnician instalator pentru constructii

Tehnician in constructii si lucrari publice

Laborant pentru constructii

Tehnician cadastru funciar topograf

Tehnician electrotehnist

Tehnician transporturi

Tehnician telecomunicatii

Tehnician electronist

Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii

Tehnician electromecanic auto

Administrator retele locale si de comunicatii

Analist programator

Tehnician echipamente de calcul si retele

Tehnician operator procesare text imagine

Tehnician operator procesare text si imagine

Tehnician proiectant cad

Tehnician analize produse alimentare

Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului

Tehnician in agricultura

Tehnician in silvicultura

Tehnician maseur

Cod COR/Nomenclator

Denumire ocupatie

Nr cursuri autorizate

Animator socio-educativ

Sef sala restaurant

Administrator imobile

Administrator pensiune turistica

Lucrator in gospodaria agroturistica

Bucatar

Pizzar

Bucatar specialist/vegetarian/dietetician

Barman

Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie

Somelier

Asistent maternal

InfirmieraIngrijitoare batrani la domiciliu

Asistent personal al pesoanei cu handicap grav

Mediator social

Cosmetician

Manichiurist

Maseur de intretinere si relaxare

Machior

Tatuator

Camerista

Liftier

Guvernanta la hotel

Agent ecolog

Servant pompier

Agent de insotire si gardare persoane fizice si valori

Manechin

Vanzator

Lucrator comercial

Vanzator de produse naturiste

Broker

Agent imobiliar

Tehnician in turism

Tehnician in comert

Agent comercial

Agent de ocupare

Inspector resurse umane

Agent de nava

Secretar - stenodactilograf - operator birotica

Tehnician in activitati financiare si comerciale

Contabil asistent de gestiune

Agent vamal

Dansator

Cod COR/Nomenclator

Denumire ocupatie

Nr cursuri autorizate

Operator calculator

Designer pagini WEB

Excavatorist

Laminator de benzi la rece

Fochist cazane industriale

Fochist la cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune

Fochist la caldari pentru incalziri centrale

Operator la instalatiile de turbine cu abur sau gaze

Automatist pentru supraveghere si intretinere cazane

Operator hidraulic in alimentarile cu apa

Operator la tratarea apei tehnologice

Bibliotecar studii medii

Operator la masini-unelte semiautomate si automate

Operator la masini – unelte cu comanda numerica

Operator sudare tevi si fitinguri Pehd

Operator conf. industrial imbracaminte din tesaturi

Operator curatitor chimic

Operator la fabricarea mezelurilor

Operator la fabricarea produselor fainoase

Montator subansamble

Sofer de autoturisme, camionete, camioane

Sofer autobuz

Sofer autocamion / masina de mare tonaj

Mecanic de exploatare in cultura mare

Masinist la masini pentru terasamente (ifronist)

Macaragiu

Masinist pod rulant

Liftier

Masinist la masini mobile pentru transporturi interioare

Stivuitorist

Tehnician in administratie publica

Tehnician in turism, hoteluri si alimentatie

Telefonist

Cod COR/Nomenclator

Denumire ocupatie

Nr cursuri autorizate

Miner in subteran pentru constructii

Lucrator in structuri pentru constructii

Lucrator in structuri pentru constructii

Zidar, pietrar, tencuitor

Dulgher, tamplar, parchetar

Constructor structuri monolite

Dulgher-tamplar-parchetar

Pavator

Asfaltator

Construcor linii tramvai

Lucrator pentru drumuri si cai ferate

Mecanic utilaje si instalatii de constructii

Constructor drumuri si poduri

Lucrator finisor pentru constructii

Mozaicar montator placaje

Mozaicar faiantar

Lucrator in izolatii

Confectioner geam termoizolator

Izolator

Montator pereti si plafoane din ghips carton

Confectioner tamplarie aluminiu si mase plastice

Confectioner geam termoizolator

Confectioner tamplarie aluminiu si mase plastice

Lucrator instalator pentru constructii

Instalator instalatii de ventilare si conditionare

Instalator instalatii tehnico - sanitare si de gaze

Instalator retele de distributie locale si magistrale de gaze

Instalator instalatii de incalzire centrala

Electrician constructor

Vopsitor industrial

Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor

Turnator

Sudor electric

Sudor autogen

Sudor

Tinichigiu carosier

Tinichigiu vopsitor auto

Lacatus constructii navale

Presator metale la rece

Lucrator in lacatuserie mecanica structuri

Lacatus constructii metalice si utilaj tehnologic

Tubulator naval

Lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale

Lacatus constructii metalice si navale

Constructor montator de structuri metalice

Lacatus mecanic prestari servicii

Forjor - tratamentist

Slefuitor metale

Strungar

Frezor, rabotor, mortezor

Rectificator

Ajutor mecanic auto

Electrician electronist auto

Mecanic auto

Lucrator in mecanica de motoare

Lucrator in mecanica agricola

Lucrator in mecanica de montaj, intretinere si reparatii

Frigotehnist

Mecanic agricol

Mecanic motoare termice

Motorist nave

Bobinator aparataj electric

Lucrator in electrotehnica

Depanator aparatura de uz casnic

Confectioner cablaje auto

Electrician in instalatii energetice

Electromecanic utilaje si instalatii electrocasnice

Electromecanic utilaje si instalatii industriale

Confectioner produse electrotehnice

Montator, reglor si depanator ascensoare

Electronist aparate si echipamente de automatizari

Electronist retele de telecomunicatii

Electronist aparate si echipamente de electronica profesionala

Lucrator in electronica, automatizari

Electrician instalatii si echipamente electrice industriale

Electrician de intretinere si reparatii in industria mica

Electrician retele electrice si posturi de transformare

Electrician exploatare retele medie si joasa tensiune

Electrician in instalatii energetice

Optician montator aparatura optico-mecanica

Lucrator in mecanica fina

Bijutier

Lucrator in industria ceramicii

Ceramist

Operator ceramica fina

Operator in industria ceramicii brute

Sticlar

Legator manual (in poligrafie si ateliere speciale)

Lucrator poligraf

Legator

Imprimatori pe matase, lemn si textile

Imprimator serigraf

Cod COR/Nomenclator

Denumire ocupatie

Nr cursuri autorizate

Operator masini unelte cu comanda numerica

Masinist pentru prefabricate din beton si beton armat

Mecanic vulcanizator

Operator fabricarea si prelucrarea polimerilor

Preparator mase plastice

Operator la masini-unelte cu comanda in prelucrarea lemnului

Tiparitor offset

Operator la fabricarea si prelucrarea fibrelor chimice

Operator confectioner industrial

Confectioner produse textile sintetice

Operator la masini si utilaje pentru industria confectiilor

Operator universal spalator textile si curatitor chimic

Pregatitor piese incaltaminte

Talpuitor industrial

Cusator piese din inlocuitori

Preparator peste, raci si broaste

Morar

Lucrator la fabricarea conservelor din legume sau fructe

Operator in industria uleiului

Operator in industria zaharului si produselor zaharoase

Preparator bauturi racoritoare

Preparator rachiuri si lichioruri

Lucrator in industria alimentara fermentativa

Confectioner circuite imprimate

Montator, reglor, testor tehnica de calcul

Confectioner componente electronice

Confectioner asamblor de produse si articole din carton

Confectioner asamblor articole din textile

Ajutor montator mecanic

Tractorist

Motorist la motoagregate si masini in silvicultura

Masinist utilaje cale si terasamente

Masinist pod rulant

Funicularist

Docher

Lucrator masinist utilaje

Macaragiu

3.1.3. Distribuirea cursurilor pe judete

Avand in vedere ca in teritoriu sunt 7

regiuni de dezvoltare in care sunt concentrate

cele 41 de judete plus capitala rezulta o distributie

medie pe regiune, respectiv judet asa cum

este data in tabelul de mai jos.

Trebuie sa tinem seama si de

faptul ca marea majoritate a cursurilor

sunt autorizate in capitala si respectiv in Zona de Vest V.

Comparand rezultatele din tabelul de mai jos rezulta ca din toate ocupatiile cuprinse in COR (Clasificarea ocupatiilor din Romania), respectiv circa 3200, pentru calificari media pe judete este extrem de redusa respectiv circa 92 si tinand seama de faptul ca ponderea cursurilor de calificare autorizate sunt in capitala si in cateva dintre centrele Timisoara, Cluj, Iasi, Brasov rezulta ca sunt foarte multe judete in care nu exista decat extrem de putine cursuri de calificare autorizate.

3.2. Caracterizarea pietei pe domenii

3.2.1 Domeniul financiar-bancar

Contabilitatea specializata, managementul riscului, consultantii si brokerii sunt job-uri inca in vizorul angajatorilor, sustin specialistii in resurse umane.

Modificarile de pe piata financiar-bancara reprezinta atat consecinte directe ale crizei financiare, cat si efecte ale strategiilor practicate, axate pe angajare masiva si salarii mari raportate la cerintele postului si dimensiunea companiei. Piata muncii este caracterizata printr-un deficit al fortei de munca calificate in domeniul financiar-bancar. Exista cereri pentru toate tipurile de pozitii, atat pentru cele de nivel entry-level, cat si pentru pozitiile specializate.

Fata de anul 2008 cand, datorita unei disproportii intre numarul mare de oferte de slujbe si numarul mic de candidati, salariile negociate la angajare isi ridicau continuu pragul, compania investind in angajati uneori chiar si mai bine de jumatate din buget, ajungandu-se in punctul in care fisa postului angajatului si indatoririle sale nu mai aveau o corespondenta directa cu nivelul salarial, in 2009 tendinta generala in domeniul financiar-bancar este aceia de a folosi forta de munca calificata si performanta pentru intermediarii financiar-bancari, respectiv brokeri.

3.2.2. Domeniul IT & C

In conditiile crizei economice actuale este unul dintre domeniile care solicita permanent forta de munca bine calificata ca urmare a necesitatii de utilizare a calculatoarelor in toate domeniile de activitate.

Locurile de munca cele mai solicitate sunt software developer, web designer/developer, (C, C++, VC++, .Net, Delphi, Java Script, HTML, PHP, software applications, aplicatii web etc.), networking, hardware engineer (VHDL, Verilog, Modelsim, Schematics, Layout, Orcad etc), specializari pentru care in procesul educational nu a existat si nu exista o dinamica corespunzatoare a adaptabilitatii programelor de studiu si drept urmare pentru accesarea unor locuri de munca este necesara o specializare a absolventilor din domeniul IT & C.

In acest context, firma isi orienteaza programele de initiere, calificare, specializare si perfectionare spre formarea analista a sistemelor informatice, programator (WEB, C, Java, PHP), consultant informatica, manager proiectelor informatice, administrator retea, administrator baze de date, operator date si retele de calculatoare, designer pagini WEB, urmand ca pe viitor sa extinda aceste programe de formare in conformitate cu dinamica domeniului.

3.2.3. Domeniul economic

Orice persoana a visat macar o data in viata sa fie propriul sau sef. Sa aiba propria afacere si sa isi poata pune in practica ideile, sa-si organizeze singur timpul, sa beneficieze in totalitate de rezultatele muncii sale, sa-si asigure confortul financiar mult dorit. Oricine munceste din greu si cu rabdare pentru a-si atinge scopul poate obtine succesul in afaceri. Cursul de managementul afacerii ii indruma pe cursanti pentru a-si dezvolta propria afacere. Pentru inceperea, dar si pentru dezvoltarea propriei afaceri este necesar sa existe cunostinte de baza in multe domenii cum ar fi: legislatie, contabilitate, administratie, marketing si publicitate, logistica, resurse umane etc. In acest sens, formarea pe care o propunem asigura o pregatire completa.

Pentru ocupatia de antreprenor, studiile arata ca jumatate dintre persoanele care au optat sa renunte la cariera intr-o alta companie si sa-si inceapa propria afacere sunt mai putin stresati, iar 91 de procente spun ca le place activitatea mult mai mult.

Orarul de munca flexibil, siguranta, mobilitatea, timpul liber platit acordat, nivelul scazut de stres si beneficiile sunt principalele atuuri ale unui job, in detrimentul salariului mare, potrivit sondajelor. Somajul in crestere, din cauza crizei, a accentuat aceasta tendinta a angajatilor, de a lua in considerare, mai intai, alte avantaje ale unui loc de munca si apoi sa se gandeasca si la salariu. Chiar daca piata muncii sta destul de prost, exista joburi ce ofera o siguranta sporita, in domenii variate. Una dintre aceste ocupatii este aceea de contabil.

Aceasta ocupatie se numara printre cele mai sigure, cele mai bine platite si cele mai mobile, potrivit expertilor in resurse umane. Conform unor estimari, pana in 2020, 75% dintre actualii contabili vor iesi la pensie, prin urmare exista, deja, o cerere mare pentru specialisti in acest domeniu.

In plus, din pozitia de contabil se poate destul de usor avansa pe scara ierarhica dintr-o companie. De asemenea, un contabil bun isi poate infiinta o mica firma de consultanta in domeniu sau poate lucra la mai multe companii, in baza unor contracte de colaborare. Un alt avantaj este ca orice societate, din orice arie de activitate, are nevoie de contabili, deci ofertele sunt mult mai numeroase decat in cazul altor ocupatii.

Alte domenii

Alte formari solicitate pe piata muncii identificate pe parcursul abordarii sistematice a domeniilor cu rata mare a locurilor de munca vacante sunt cele legate de domeniul vanzarilor (reprezentant vanzari, manager de vanzari, manager marketing), domeniul publicitatii si organizarii evenimentelor (publicitate, protocol si organizare evenimente, relatii publice si comunicare), cunosterea pietei si a cerintelor acesteia (marketing si comunicare, marketing) si nu in ultimul rand al managementului proiectelor europene.

3.3. Plan de marketing

Perioada:

Activitati

Rezultate planificate

Rezultate atinse

Procent de realizare

Stadiul (inceput, in curs, realizat) si, dupa caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrangeri si riscuri

[Pregatirea si angajarea echipei de management a proiectului]

Angajarea echipei de management a proiectului.

Elaborarea organigramei de personal pentru activitatea de instruire; elaborarea regulamentului de ordine interioara; elaborarea normelor specifice de protectia muncii aferente procesului de instruire; elaborarea procedurilor de lucru si a fiselor de post pentru fiecare post din organigrama de personal; angajarea echipei de management a proiectului constand din manager de proiect, responsabil financiar, responsabil juridic (avocat); asistent manager pentru recrutare si selectie, asistent manager pentru formare, asistent manager pentru plasare.

REALIZAT

[Pregatirea si angajarea serviciilor de audit financiar si contabilitate si expertiza cotabila]

Realizarea contabilitatii a expertizarii din punct de vedere contabil si auditarea financiara a cheltuielilor.

Contractarea serviciilor de audit financiar si respectiv contabilitate si expertiza contabila (prin achizitie directa cf. OG 34/2006)

REALIZAT

[Pregatirea si asigurarea legalitatii pentru prelucrarea datelor personale ale grupului tinta]

Asigurarea legalitatii prelucrarii datelor.

Notificarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

REALIZAT

[Pregatirea si amenajarea unui spatiu de instruire teoretica si practica ] realizata in proportie de 100%

[Inchirierea unui spatiu adecvat pentru derularea proiectului]

Inchirierea a 3 incaperi destinate instruirii cu o suprafata de circa 150 mp si spatii pentru serviciile functionale.

Inchirierea unui spatiu corespunzator in cladirea proprietate a UPT din Timisoara, Bld. Republicii, nr. 9, etaj IV-V, cu o suprafata totala de 479 mp. Spatiul astfel inchiriat ne asigura intregul necesar de spatiu, atat pentru procesul de instruire (4 sali), cat si pentru serviciile functionale ce trebuie sa activeze pentru organizarea, coordonarea, planificarea si desfasurarea atat a procesului de instruire cat si a procesului de diseminare a activitatilor Centrului de Formare Profesionala Continua a Adultilor „PRO-FM”.

REALIZAT

[Amenajarea spatiului]

Amenajarea spatiului de instruire

Amenajarea a constat din urmatoarele lucrari: alte lucrari de instalatii (demontat corpuri de iluminat existente, procurare si montare corpuri de iluminat noi, inlocuire intrerupatoare) constand din modernizarea instalatiei de iluminat electric prin montarea de corpuri de iluminat, schimbarea prizelor si intrerupatoarelor in spatiul din corpul UPT amplasat in Timisoara, bld. Republicii, nr. 9; lucrari de finisare a peretilor constand din repararea peretilor (acolo unde este cazul) si lucrari de zugraveli constand din zugravirea peretilor si tavanelor cu vopsea semilavabila alba; lucrari de demontare usi interioare existente si montare usi noi constand din montarea de 10 usi de interior pentru 8 incaperi si doua usi separatoare pentru delimitarea spatiului nostru de celelalte spatii de la nivelele IV si V; lucrari de montare mocheta  constand din montare de mocheta de trafic greu in toate incaperile spatiului.

REALIZAT

[Asigurarea dotarilor specifice unui spatiu de instruire] realizata in proportie de 100%

[Studiul ergonomicitatii spatiilor de invatamant]

Realizarea unor spatii de instruire si pentru personal ergonomice.

Studiul ergonomicitatii spatiilor de invatamant.

REALIZAT

[Achizitionare mobilier]

Dotarea cu mobilier

S-a materializat prin achizitia mobilierului necesar dotarii spatiului de instruire amplasat in Timisoara, bld. Republicii, nr. 9, et. IV si V.

REALIZAT

[Achizitie server cu terminale si licente software pentru acesta]

Dotarea cu tehnologie IT

S-a materializat prin achizitia IBM Blade Center. Solutia adoptata, reprezinta cea mai fiabila platforma educationala IT si implementarea acesteia in compania noastra reprezinta o premiera nationala. IBM BladeCenter ofera o gama variata de spatii de stocare si optiuni de retea integrate in ansamblu pentru a simplifica complexitatea si flexibilitatea infrastruc-turii, contribuind la reducerea costurilor totale.

REALIZAT

[Achizitie licente pentru testarea vocationala a subiectilor ce vor pargurge procesul de formare in cadrul programului]

Pregatirea testarii vocationale a candidatilor

S-a materializat prin achzitia Platformei de testare psihologica Cognitrom Assessment System (CAS) si licentierea psihologilor abilitati pentru utilizarea acestei baterii de testare psihologica

REALIZAT

[Inregistrarea punctului de lucru pentru centrul de formare]

Autorizarea centrului de formare

Inregistrarea la ORC de pe langa Tribunalul Timis a pounctului de lucru amplasat in Timisoara, Bld. Republicii, nr. 9

REALIZAT

[Achizitia materiale suporti si dotari specifice procesului de instruire, arhivare si managemen-tului de proiect]

Dotari specifice centrului de formare

S-a materializat prin achizitia de materiale, suporti si dotari, necesare desfasurarii activitatii, procedandu-se atat la dotarea corespunzatoare a salilor de curs cat si a salilor pentru personal.

REALIZAT

[Asigurarea sistemului de comunicatii al punctului de lucru destinat instruirii]

Asigurarea infrastructurii de comunicatii a spatiului

Realizarea retelei locale si a conexiunilor la liniile de telefonie, fax si internet.

REALIZAT

[Crearea unui ambient in conformitatea cu studiul ergonomicitatii spatiilor de invatamant]

Asigurarea dotarilor legate de clime, jaluzele, plante ornamentale

S-a materializat prin achizitia climelor, jaluzelelor si plantelor ornamentale

REALIZAT

[Autorizarea din punct de vedere al protectiei muncii, PSI si respectiv sanitar a centrului de formare]

Inregistrarea la ORC  de pe langa Tribunalul Timis

Obtinerea inregistrarii punctului de lucru din Timisoara, Bld. Republicii, nr. 9, et. IV-V cu autorizarea activitatii „Alte forme de invatamant”

REALIZAT

[Pregatirea programelor analitice pentru cursurile centrului de formare] realizata in proportie de 100%

Subactivitatea 1.3.1 [Identificarea activitatilor cu rata mare a locurilor de munca vacante]

Studiul activitatilor cu rata mare a locurilor de munca vacante

Identificarea activitatilor cu rata amare a locurilor de munca vacante si stabilirea principalelor programe de formare profesionala.

REALIZAT

[Elaborarea fisei de autoevaluare, programelor de pregatire si stabilirea modalitatilor de evaluare in vederea autorizarii la CNFPA a cursurilor de formare profesionala conform OG 129/2000

Realizarea documentatiei in vederea depunerii acesteia la CNFPA

Documentatia CNFPA pentru autorizarea cursurilor de formare profesionala

REALIZAT

[Stabilirea formatorilor/ lectorilor/ cadrelor didactice care vor realiza pregatirea la cursurile ce vor fi autorizate

Contactarea formatorilor/ lectorilor/ cadrelor didactice

Stabilirea formatorilor/ lectorilor/ cadrelor didactice pentru fiecare curs

REALIZAT

[Intocmirea dosarului de autorizare pentru cursurile ce urmeaza a fi realizate in cadrul proiectului]

Constituirea dosarului de autorizare a cursurilor de formare profesionala

Dosarul de autorizare pentru cursurile de formare profesionala

REALIZAT

[Autorizarea cursurilor conform programelor de instruire stabilite] realizata in proportie de 100%

Organizarea activitatii prin stabilirea fluxurilor informationale din organizatie realizata in proportie de 100%

[Stabilirea fluxurilor informationale din organizatie si a implicarii factorilor decizionali in luarea deciziilor eficiente in contextul fluxurilor stabilite

Stabilirea fluxurilor informationale

Stabilirea fluxurilor informationale

REALIZAT

[Stabilirea procedurilor de lucru in vederea unei derulari coerente a activitatii

Stabilirea procedurilor de lucru

Procedurile de lucru, elaborarea fiselor posturilor din organigrama

REALIZAT

Elaborarea unui software pentru gestiunea si diseminarea scolaritatii folosind tehnici WEB cu baze de date realizata in proportie de 50%

[Angajarea unei echipe pentru elaborarea software-ului pentru gestiunea si desiminarea scolaritatii, constand din: manager de proiect informatic, analist de sistem informatic/ programator/ tester/ operator date

Contactarea persoanelor calificate pentru constituirea echipei

Incheierea conventiilor civile cu membrii echipei de dezvoltare software

REALIZAT

[Elaborarea proiectului pentru realizarea software-ului pentru gestiunea si diseminarea scolaritatii

Stabilirea structurii proiectului

Elaborarea proiectului

REALIZAT

Abordarea grupului tinta in vederea identificarii persoanelor ce urmeaza a fi cooptate in programul actual realizata in proportie de 100%

[Campanie de informare a grupului tinta

Informarea grupului tinta

Trimiterea de material informativ catre AJOFM-urile din zona si punctele de lucru ale acestora, catre primarii si distribuirea de material publicitar in spatii publice, trimiterea de e-mail-uri informative, aparitia managerului de proiect in emisiunea „Fonduri Europene” la TV The Money Chanel.

REALIZAT

[Inregistrarea grupului tinta si constituirea bazei de date

Inregistrarea grupului tinta

Crearea bazei de date pentru persoanele care doresc sa urmeze un program de formare profesionala

REALIZAT

Identificarea companiilor interesate pentru forta de munca formata in programul actual si selectia companiilor in care se va derula activitatea de practica pe parcursul instruirii realizata in proportie de 30%

[Campanie de identificare a companiilor interesate pentru forta de munca formata

Informarea companiilor

Semnarea de acorduri bilaterale cu companii care si-au exprimat dorinta de a beneficia de forta de munca formata profesional in centrul nostru

REALIZAT

[Realizarea bazei de date cu companiile potential interesate de forta de munca formata

Inregistrarea companiilor

Crearea bazei de date cu companii interesate de forta de munca formata profesional

REALIZAT

Selectia persoanelor ce vor fi antrenate in contextul programului de pregatire folosind teste vocationale pentru organizarea acestora in grupe de formare, in functie de pregatire, aptitudini, experienta si interesele acestora realizata in proportie de 30%

[Realizarea selectiei pe baza de teste vocationale si de aptitudini

Pregatirea parametrilor testelor vocationale pentru fiecare program de formare

Inregistrarea in aplicatia informatca CAS a parametrilor pentru fiecare program de formare

REALIZAT

[Realizarea interviurilor cu persoanele selectate conform procedurilor stabilite

Pregatirea contextului interviului pentru fiecare ocupatie

Elaborarea fiselor tip pentru inregistrarea rezultatelor interviurilor

REALIZAT

Diagrama pentru ultimele trei luni de activitate

Perioada de raportare

Nr. crt.

PRINCIPALELE ACTIVITATI

Luna 07

Luna 08

Luna 09

[ELABORAREA UNUI SOFTWARE PENTRU GESTIUNEA SI DISEMINAREA SCOLARITATII FOLOSIND TEHNICI WEB CU BAZE DE DATE]

[Angajarea unei echipe pentru elaborarea software-ului pentru gestiunea si desiminarea scolaritatii, constand in: manager de proiect informatic, analist de sistem informatic/ programator/ tester/ operator date]

[Elaborarea proiectului pentru realizarea software-ului pentru gestiunea si diseminarea scolaritatii]

[IDENTIFICAREA COMPANIILOR INTERESATE PENTRU FORTA DE MUNCA FORMATA IN PROGRAMUL ACTUAL SI SELECTIA COMPANIILOR IN CARE SE DERULEAZA ACTIVITATEA DE PRACTICA PE PARCURSUL INSTRUIRII]

[Campanie de identificare a companiilor interesate pentru forta de munca formata]

[Realizarea bazei de date cu companiile potential interesate de forta de munca formata]

[SELECTIA PERSOANELOR ANTRENATE IN CONTEXTUL PROGRAMULUI DE PREGATIRE FOLOSIND TESTE VOCATIONALE PENTRU ORGANIZAREA ACESTORA IN GRUPE DE FORMARE, IN FUNCTIE DE PREGATIRE, APTITUDINI, EXPERIENTA SI INTERESELE ACESTORA]

[Realizarea selectiei pe baza de teste vocationale si de aptitudini]

[Realizarea interviurilor cu persoanele selectate conform procedurilor stabilite]

[CONSILIEREA PERSOANELOR SELECTATE PENTRU ABORDAREA UNUI PROGRAM DE FORMARE ADECVAT, PE BAZA CALITATILOR VOCATIONALE

[Consilierea persoanelor testate vocational pentru aboradarea, in functie de calitatile vocationale ale acestora a unui program de formare adecvat]

[Semnarea de catre persoanele admise la formare a Contractului de studii]

[Prelucrarea Regulamentului de Ordine Interioara si efectuarea instructajului de protectia muncii si a instructajului pentru situatii de urgenta]

[ORGANIZAREA GRUPELOR DE FORMARE SI PLANIFICAREA PROCESULUI DE FORMARE

[Stabilirea grupelor de formare]

[Stabilirea orarului]

[Informarea participantilor la formare asupra apartenentei acestora la o grupa de formare precum si a orarului]

[PROMOVAREA ACTIVITATII CENTRULUI]

[Mediatizarea campaniei de cooptare a grupului tinta]

[Mediatizarea campaniei de identificare a companiilor interesate de persoanele formate in cadrul programului]

[Diseminarea realizarilor centrului de formare]

Raport financiar

1.Categorii de cheltuieli eligibile

1. Bugetul aprobat (valoare)

2. Cheltuieli cerute spre rambursare

3. Cheltuieli certificate pana la ultima cerere de rambursare inclusiv

4. Total (2+3)

5. Diferenta de cheltuit (1-4)

valoare

valoare

valoare

valoare

valoare

I. Resurse umane

II. Participanti

III. Alte tipuri de costuri

Total costuri directe (I+II+III)

Cheltuieli generale de administra ie

TOTAL proiect
Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Construirea de logotipuri
ANALIZA COST-BENEFICIU
PROIECTARE SI DEZVOLTARE PRODUS
Conceptul de comunicare directa
Aplicatiile telematice
Cercetarea de piata
Brandul de angajator in Romania ca sursa a avantajului competitiv
PROIECTAREA CAMPANIEI DE DIRECT MAIL PENTRU PRODUSUL FARMACETIC CONCOR ®(BISOPROLOL FUMARAT)

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu