Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » referate » matematica
TRANSFORMARI LINIARE

TRANSFORMARI LINIARE
TRANSFORMARI LINIARE

1 Definitie. Proprietati generale. Operatii

Indisolubil legata de notiunea de spatiu vectorial este notiunea de transformare liniara de spatii vectoriale.DEFINITIA Fie U si V doua K - spatii vectoriale. O aplicatie F : U V se numeste K-liniara (sau mai simplu liniara, atunci cand corpul K este subinteles) daca:

F ( ) =F ( ) +F ( ), I U (F este aditiva) ,

F ( ) = F ( ), I U, I K (F este omogena) .

Conditiile din definitia 3.1 sunt echivalente cu conditia

PROPRIETATEA O aplicatie F : U V este o transformare liniara daca si numai daca

F ( ) = F ( ) + F ( ) , I K, I U.

Demonstratie. Presupunem caF este transformare liniara. Din Definitia 1 rezulta

F ( ) =F ( ) +F ( ) = F ( ) + F ( ) .

Reciproc, daca F satisface conditia (3) punand 1K , deducem

F ( ) =F ( ) +F ( ) , care este tocmai relatia (1) si, punand apoi , rezulta F ( ) = F ( ) , adica relatia (2), ceea ce arata ca aplicatia F este liniara.

Notatie. L (U, V) : = = Hom(U, V)

DENUMIRI. Vectorul F ( ) I V, pentru I U, se numeste imaginea lui prin F, iar I U, a carui imagine este F ( ) I V, se numeste preimaginea lui F ( ).

Cazuri particulare. Daca F IL (U, V) si

F injectiva atunci F se numeste monomorfism;

F surjectiva atunci F se numeste epimorfism;

F bijectiva atunci F se numeste izomorfism.

Daca F I L (U, U) T F se numeste endomorfism.

Daca F I L (U, U) bijectiva T F se numeste automorfism.

Daca F ( U / K,K) T F se numeste forma liniara.

Exemple. 1. Produsul scalar in En cu unul din vectori fixati este o forma liniara.

3. Fie Rn[X] spatiul vectorial al polinoamelor de grad cel mult n si F : Rn[X] Rn-1[X] aplicatia care asociaza fiecarui polinom derivata lui, adica

.

Aceasta aplicatie este liniara deoarece I R[X] si I R, avem

F( ( ) + ( )) = ( ( ) + ( )) = ( ) + ( )=

= F ( ) + F ( ).

4. Fie V un spatiu vectorial peste campul K, un element fixat din K si aplicatia F : V V definita prin F , I V. Transformarea F este liniara deoarece, I V si I K, avem

F F F .

Aplicatia F se numeste omotetia spatiului V de raport I K

Luand , obtinem transformarea liniara care asociaza fiecarui vector I V opusul sau . Aceasta se numeste simetria lui V fata de subspatiul nul.

TEOREMA Daca F I L (U, V) atunci:

F (0U) = 0V

U1 / K U / K T F (U1) / K V / K;

V1 / K V / K T F- -1 (V1) / K U / K;

S = i=1n,

F bijectiva T F- -1 I F (V, U).

Demonstratie. 1. Din (1) pentru si apoi TF (0U) = 0V .

U1 / K U / K din definitie T [ I K si I U1 T I U1] T F ( ) IF (U1) si F ( ) = F ( ) + F ( ) IF (U1) . Deci

I K si F ( ),F ( ) IF (U1) T F ( ) + F ( ) IF ( U1) T

F ( U1) / K V / K.

Fie IF- -1 (V1) si I K. Atunci F ( ),F ( ) I V1, deci (F fiind liniara si V1 fiind subspatiu), avem

F ( ) = F ( ) + F ( ) I V1 ,

de unde

IF- -1 (V1) .

.

Deci F F F si astfel incat F (S).

Pentru astfel incat F ( sau F -1 ). Analog, pentru astfel incat F ( sau F -1 ). Avem

F -1 F -1 F + F F -1(F
F -1 + F -1 , K,

deci F -1IL (V, U). 

DEFINITIA Fie L (U, V) pe care introducem urmatoarele:

1. egalitatea F F I L (U, V), F F 2 F 1( ) = F 2( ), I U;

2. adunarea F 1, F 2 I L (U, V), F := F F F ( ) = F 1( ) + F 2( ), IU;

3. inmultirea cu scalari F I L (U, V), I K, F : = F F ( )= F 1( ), I U.

PROPRIETATI

1. (L (U, V),+) formeaza grup comutativ;

2. L (U, V) impreuna cu adunarea si inmultirea cu scalari formeaza spatiu vectorial peste K .

Demonstratie. Evidenta, prin verificarea axiomelor din definitiile corespunzatoare.

TEOREMA Fie E si E doua K spatii vectoriale, B = (e1, e2, , en) baza in E si C = un sistem arbitrar de vectori din E . Atunci exista o aplicatie liniara unica F : E E cu proprietatea ca F (ek) = vk, k = 1, 2, , n.

Demonstratie. B este baza in E, deci orice I E este o combinatie liniara de vectorii multimii B, adica

cu unic determinati.

Definim aplicatia F : E E prin

F

si vom arata ca F este liniara si ca F , .

Fie si vectori arbitrari din E, K scalari arbitrari si consideram combinatia liniara

.

Tinand seama de modul cum a fost definita aplicatia F , avem pe rand

F F F

si, conform cu proprietatea 1, aplicatia F este liniara. Tot din definitia lui F , pentrusi , pentru , deci F , .

Sa demonstram unicitatea. Fie GIL ( E, E ) cu proprietatea ca G , .

Pentru orice , din E avem G G .

Valorile lui G coincid cu valorile lui F I E, deci G F . Aplicatia F , definita mai sus, este singura aplicatie liniara care ia valorile date F , .

Retinem din aceasta demonstratie urmatoarea expresie pentru imaginea lui prin aplicatia F

F F F F F

= F F F

si facand notatia (F ( ),F ( ), , F ( )) : = F (B) obtinem urmatoarea consecinta:

Consecinta Daca F I L (E, E ) si B este baza a lui E, atunci pentru I E avem

F ( ) = F (B) [ ]B .

Consecinta 2 Daca indE C si F I L (E, E ), cu C F , pentru B - baza, atunci F este monomorfism.

Demonstratie. Fie IE, cu F ( ) = F ( ) F (B)[ ]B = F (B)[ ]B T

F (B)([ ]B - [ ]B) = 0E si indE C = indE F (B) T [ ]B = [ ]B T B[ ]B = B[ ]B T TF injectiva.

TEOREMA Daca F I L (Un, V) monomorfism si

daca S = i=1,,n , cu indUnS T indV F (S);

daca B = (e1, e2, ,en) este baza a lui Un T indV F (B);

daca dimUn = dimV = n si B este baza a lui Un T F (B) baza a lui V.

Demonstratie 1.

F monomorfismT F F F T F F T indV F (S)

si 3. rezulta din 1.

DEFINITIA Fie F 1 I L (U, V) si F 2 I L (V, W), atunci F : U W prin F ( ) = (F 2 F 1)( ), I U se numeste compunerea sau produsul transformarilor liniare si se noteaza F F 2 F 1 sau F F 2 F 1.

PROPRIETATI

Produsul transformarilor liniare este o transformare liniara.

Produsul este asociativ si in general nu este comutativ.

Compunerea este distributiva la dreapta si la stanga in raport cu adunarea.

Demonstratie. (evidenta) exercitiu.

In L (V, V) se pot introduce:

- transformarea identica I : V V prin I ( ) = , I V;

- puterile naturale ale unei transformari:F = I , F =F F .

2 Nucleul si imaginea unei transformari liniare

DEFINITII 4. 1. Fie F I L (U,V). Se numeste nucleu al transformarii liniare F multimea

= F (0v):=Ker (F

adica multimea preimaginilor lui 0v .

2. Se numeste imagine a transformarii liniare multimea

= F (U) :=Im(F

adica multimea imaginilor lui U.

TEOREMA 4. Daca F I L (U,V) atunci Ker(F )/K U /K si Im F /K V /K.

Demonstratie. Evidenta din proprietatile 3. si respectiv 2. ale teoremei 1.

TEOREMA 5. Daca U si V sunt K-spatii finit dimensionale si F I L ( U,V ) atunci

dim Ker (F ) + dim Im (F ) = dim U

Demonstratie. Fie ( ) o baza a lui Ker(F ) si ( ) o baza a lui Im(F ). Atunci

F ( ) = 0v ,

si exista I U astfel incat

F ( ) , .

Sa aratam ca este o baza a lui U. Fie I K, , si sa consideram

,

unde, tinand seama de (6) si (7), obtinem

F F F

si, cum , , , prin urmare (8) devine

Cu rezulta , . Asadar, obtinem

.

Sa aratam acum ca U=L(). Pentru orice IU avem   F ( )I Im(F ) si multimea = fiind baza pentru Im(F ), rezulta ca exista I K , astfel incat

F F ,

deci  F ,

adica  ( F

Cum ( ) este baza pentru Ker (F ), exista I K cu proprietatea ,

deci  .

Asadar, U = L ().

DEFINITIA dim Ker(F ) si dim Im(F ) se numesc defectul si, respectiv, rangul tranformarii liniare F

TEOREMA 6 Daca F I L (U ,V) atunci urmatoarele afirmatii sunt echivalente: (a) F monomorfism (b) Ker (F

Demonstratie. (b) T (a) Din F ( ) = F ( ) si F liniara T F ( ) = 0v T

( F ) F injectiva .

Ker(F ) . Din Ker(F T F si cum F T

(a) T (b) T F F si F injectiva T .

( F ), evidenta pentru ca Ker(F )/K U /K (conf. T 4)

3 Matrice asociata unei transformari liniare

Fie E si E' doua K-spatii vectoriale si B=( ) o baza in E. Conform cu T.2, o transformare liniara F I L (E,E') este complet determinata daca sunt date valorile F ( )= I E', .

Fie B'= ( ) o baza in E'. Cei n vectori pot fi dati prin coordonatele lor in raport cu baza B' , adica

(9) .

Construim un tablou cu coordonatele acestor vectori in care coordonatele vectorului se gasesc pe coloana , in ordine naturala. Matricea corespunzatoare acestui tablou o notam M(F ; B,B').

F  (e1)

F  (e2)

. .

F  (ej)

. .

F  (en)

(10)

 
u1

a

a

. .

a1j

. .

a1n

u2

a

a

. .

a2j

. .

a2n

up

ap1

ap2

. .

apj

. .

apn

M(F ; .

DEFINITIA Fie F I L (E, E' ), B = (e1,e2,,en) o baza in E si

B'=(u1, u2,,up) o baza in E'. Matricea M(F ; B,B') ale carei coloane sunt formate cu coordonatele vectorilor F (ej ) in raport cu B', se numeste matricea transformarii F in raport cu perechea de baze (B,B').Pentru un endomorfism F I L (E,E') se foloseste notatia mai simpla M(F ; B).

Observatia Matricea M(F ; B,B')IM( ,K) are numarul de linii =cardB'=dim E' si numarul de coloane =card B=dim E, iar elementele sale sunt din corpul K. Deoarece, conform T.2., exista o aplicatie liniara unica F I L (E,E') cu valorile F ( )= date, aplicatia

M( ; B,B') : L (E,E') M( ,K)

avand valorile M(F ; B,B') definite mai sus, este o bijectie (deci pentru oricare transformare F matricea M(F ; B,B') exista si este unic determinata).

TEOREMA 7 Fie F I L (E,E'), B=(e1,e2,,en) o baza in E, B'=(u1, u2,, un) o baza in E', M(F ; B,B') matricea transformarii si doi vectori I E, I E' de forma

Atunci are loc echivalenta: f ( ) = M(F ;B,B )[ ]B = [F ( )]B.

Demonstratie. Avem

F F F .

Schimbam ordinea de sumare si scotand factor comun pe

F

unde am scos factor comun, la dreapta, matricea =[ ]B .

Avem deci

F ( ) = B' M(F ;B,B')[ ]B .

Vectorul F ( ) din E' se mai scrie sub forma

F ( ) = B' F ( )]B' .

Din tranzivitatea relatiei de egalitate aplicata pentru (11) si (12) si din faptul ca indE'B', obtinem

M(F ;B,B')[ ]B = [F ( )]B' .

Observatia Forma (11) este reprezentarea analitica a unei transformari liniare.

TEOREMA 8. Aplicatia M( ;B,B'): L (E,E') M(p,n,K) prin care oricarei relatii liniare i se asociaza o matrice in raport cu perechea de baze (B,B'), are urmatoarele proprietati:

(P.1.) M(F G; B, B ) = M(F ; B,B ) + M(G ; B,B ), F G I L (E, E

(P.2.) M(lF ; B, B lM(F ; B,B ), l I K, F I L (E, E

Demonstratie. (P.1.) Fie F G I L (E, E ) cu matricele asociate M (F ; B, B ) si M (G ; B, B ) date.

Din relatiile (9) si (10) rezulta ca F (B) = B M(F ; B,B ), G (B) = B M(G ; B,B ).

Daca notam H F G , avem

H (B) = F (B) + G (B) B M(H ; B,B ) = B (M(F ; B,B ) + M(G ; B,B

adica, revenind la notatia pentru H si tinand seama de indE B

M(F G ; B, B ) = M(F ; B,B ) + M(G ; B,B ).

(P.2.) Pentru transformarea liniara l F avem

(lF )(B) = l F (B) B M(lF ; B,B ) = B l M(F ; B,B

adica (tinand seama de indE B )

M(lF ; B, B lM(F ; B,B ) .

TEOREMA 9. Daca F I L (E, E G I L (E, E ) si B, B , B baze, respectiv, in E, E , E , atunci exista relatia

M(G F ; B,B ) = M(G ; B , B M(F ; B,B

Demonstratie. Din consideratiile de mai sus, avem

F (B) = B M (F ; B,B ), G (B ) = B M (G ; B ,B

(13) (G F )(B) = G (F (B)) = G (B M(F ; B,B )) B M(G ; B ,B M(F ; B,B

unde am folosit exprimarea (11) pentru G ( ) = G (B [ ]B ) = B M(G ; B ,B [ ]B cu [ ]B = M(F ; B,B ). Cum (G F )(B) = B M(G F ; B,B ) din (13) rezulta (tinand seama de indE B

M(G F ; B,B ) = M(G ; B ,B M(F ;B,B

TEOREMA 10 Fie endomorfismele F F I L (E, E); B, B - baze in E si M(B, B ) matricea de trecere de la B la B . Matricele M (F ; B ) si M (F ; B) sunt asociate aceluiasi endomorfism daca si numai daca are loc relatia

M (F ; B ) = M -1(B, B M(F ; B) M(B, B

Demonstratie. Fie F F . In B = B M (B, B ) aplicand transformarea F obtinem F (B F (B) M(B, B ) B M (F ; B ) =B M (F ; B M(B, B ), in care, punand B = B M -1(B, B ), obtinem

B M (F ; B ) =B M -1(B, B M(F ; B) M(B, B

si indEB da

M (F ; B ) = M -1(B, B M(F ; B) M(B, B

Reciproc, presupunand adevarata relatia (14), rezulta ca pentru orice baza B din E avem

B M(F ;B )=B M -1(B,B M(F ; B) M(B,B

F (B )=B M(F ; B) M(B, B F (B F ( B) M(B,B )

F (B F ( B M(B,B )) F (B F (B ), B baza in E atunci

F F .

DEFINITIA 6. Doua matrice se numesc asemenea daca ele reprezinta aceeasi transformare liniara F in doua baze diferite ale spatiului vectorial.

PROPRIETATEA 4. Toate matricele asemenea unei matrice date A sunt de forma

S -1AS ,

unde S este o matrice nesingulara.

Demonstratie. Rezulta imediat din definitia 6 si din teorema 10.

4. Probleme rezolvate

Se considera functiile F : R3 R3 definite respectiv prin

F , cu vector fixat in R3;

F , cu R ;

F , cu R3;

F ;

F ;

F ;

F , cu R*;

F .

Rezolvare. 1) Daca , atunci F si F nu este aditiva, deci F nu este liniara.

Daca , atunci F F si pentru R avem

F F F si F este liniara (conform cu proprietatea 1.)2) F F F , R3 si R, rezulta F I L (R3,R3).

3) Consideram si R3 si R. Avem

si

F

F F ,

deci F nu este liniara.

4) F F

F F , R3, deci F este transformare liniara.

5) F este liniara ( analog cu 4 ).

6) F

F F , pentru R3.

Deci F nu este aditiva F L (R3, R3).

7) Deoarece F , rezulta ca F L (R3, R3).

8) F este liniara ( analog cu 4 ).

Fie F I L (R4, R4) data prin F . Sa se scrie Im(F ) si Ker(F

Rezolvare. Im(F ) R4 R4 a.i. F , deci

Im(F ) R4 .

Din definitie Ker(F ) R4 F , deci ,

de unde rezulta Avem

Ker(F ) R .

3. Sa se determine defectul si rangul transformarii liniare F : R3 R3 definita prin

F , cu R3,

explicitand cate o baza in Ker(F ) si in Im(F

Rezolvare. Din definitie Ker(F ) R3 F , deci Ker(F ) este multimea vectorilor pentru care

.

Obtinem sistemul care este simplu nedeterminat si are solutia cu R, deci Ker(F ) R .

Prin urmare, orice vector din Ker(F ) are forma .Vectorul este un vector liniar independent, de aceea multimea este o baza in subspatiul Ker(F ) si deci n = dim(Ker(F

Avand in vedere definitia subspatiului Im(F ) si definitia lui F , conchidem ca orice vector din Im(F ) este de forma

, cu R.

Se observa ca pentru , rezulta . Deci multimea de vectori este liniar dependenta. Mai mult, orice vector din Im(F ) se poate exprima in functie de vectorii si , care sunt liniar independenti. Rezulta ca o baza in Im(F ) este formata din acesti vectori si atunci r=dim(Im(F

Fie V3 si spatiul vectorial real si aplicatia F : V3 V3 definita prin

F , cu .

i) Sa se arate ca transformarea F este liniara.

ii) Sa se scrie matricea M(F ; B) a transformarii F in aceeasi baza B in care au fost date componentele vectorilor si F .

Rezolvare. i) Se verifica usor ca, pentru orice si din V3 si pentru orice l din R, avem F F F si F F .

ii) Consideram baza B formata din vectorii si . Scriind vectorii si F in baza B, relatia de definitie a functiei F devine

F

sau

F F F .

Din acesta rezulta

F , F , F .

Matricea transformarii F in baza B este

M(F ; B) .

Aceasta matrice are pe coloane componentele vectorilor F , F , F ( componentele transformatelor prin F ai vectorilor bazei ) raportati la aceeasi baza B.

Un endomorfism A al spatiului vectorial cu n dimensiuni, transforma vectorii liniar independenti in vectorii corespuzatori . Sa se arate ca matricea M(A ; B) a acestei transformari A intr-o anumita baza B poate fi determinata cu ajutorul relatiei

M(A ; B) ,

unde coloanele matricelor X si Y sunt alcatuite din componentele ( coordonatele ) vectorilor , respectiv, , in aceeasi baza B.

Rezolvare. Presupunem problema rezolvata si fie

M(A ; B)

matricea cautata a transformarii A raportata la baza B . Conform definitiei avem

A ,

Scriem ca in baza B transformarea A trece vectorul in vectorul si, tinand seama de relatia (1), avem

A A A

Din aceasta rezulta

,

Aranjand componentele vectorilor pe coloane si folosind relatiile (2), obtinem ecuatia matriceala

sau

M(A ; B) ,

de unde

M(A ; B) .

5 Probleme propuse

Fie Rn spatiul vectorial real al polinoamelor de grad cel mult n. Sa se arate ca functia F : Rn Rn definita prin F , R, este o transformare liniara.

Sa se cerceteze care dintre functiile definite mai jos sunt transformari liniare.

1) F , Rn , R.

2) F , Rn , R.

3) F , Rn , R.

4) F , Rn , R.

5) F , .

6) F , .

7) F , .

8) F , .

9) F , .

3. (Derivata). Fie spatiile vectoriale reale R si R . Sa se arate ca functia D , data prin D , este o transformare liniara.

4. (Integrala definita). Fie spatiul vectorial real R f este integrabila in sens Riemann . Sa se arate ca functia I R, definita prin I , este transformare liniara.

5. (Integrala nedefinita sau primitiva). Fie spatiul vectorial real

R f este functie continua .

Sa se arate ca functia

P , P , , pentru ,

este liniara.

Fie spatiul vectorial real R f este functie continua . Sa se verifice ca aplicatia F , F pentru , este o transformare liniara.

Sa se cerceteze care dintre functiile F : R3 R3 definite mai jos, sunt transformari liniare si in caz afirmativ sa se determine defectul si rangul fiecarei transformari.

F , cu R3.

F , cu R3.

F , cu R3.

F , cu R3.

F , cu R3.

Pentru problemele 3. si 5. sa se determine Ker(D) si, respectiv, Ker(P ).

Pe spatiul vectorial real Pn al functiilor polinomiale reale de grad cel mult n, se definesc functiile

P F ,

P F , R.

1) Sa se arate ca F si F sunt transformari liniare.

2) Sa se determine Ker(F ) si Im(F

Pentru transformarea liniara D , definita de problema 3, sa i se gaseasca matricea M( D ; B) in cazurile :

1) ,

2) , cu R fixat.

Fie F : R3 R2 o transformare liniara data prin imaginile F F F unde

i) Sa se determine imaginea unui vector oarecare din R3 .

ii) Sa se determine imaginile vectorilor , si prin F

Fie o baza a spatiului vectorial V3. Transformarea liniara U I L (V3, V3) duce vectorul in , in , in . Care este matricea M(U ; B) in cazurile :

1) ;

2) .

Fie F F I L (R3 , R3 ) doua endomorfisme definite prin relatiile :

F , F ,

F , F , F .

Sa se determine matricele transformarilor F F si, respectiv, F F , in raport cu baza canonica a spatiului R3 .

Endomorfismul F I L (V4, V4) are in baza matricea

M(F ; B) .

Care va fi matricea endomorfismului F , daca luam ca noua baza

1) ;

2) .

Daca A A I L (R3, R3) sunt date prin matricele

M(A ; B) , M(A ; B) ,

cu B baza canonica a spatiului R3, atunci

sa se determine imaginea vectorului prin transformarile A , A , A , A ;

sa se determine imaginea vectorului prin (A A ) si (A A ) ;

3) sa se determine imaginea vectorului prin A A A A A A ) si (A A ) .Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
PROIECT DE LECTIE CLASA A II-A, Educatie plastica, Tehnica marmorata
PROIECT DIDACTIC 5-7 ani activitate matematica - „Cum este si cum nu este aceasta piesa”
Proiect Circuite Digitale
Organizarea si conducerea procesului tehnologic proiectat

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
LUCRARE DE DIPLOMA - Rolul asistentului medical in ingrijirea pacientului cu A.V.C.
Spatiul romanesc, intre diplomatie si conflict in Evul Mediu
Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”
Lucrare de diploma Facultatea de Textile – Pielarie - Tehnologia confectiilor din piele si inlocuitori - PROIECTAREA CONSTRUCTIV TEHNOLOGICA A UNUI PR

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
Lucrare de licenta educatie fizica si sport - sistemul de selectie in jocul de handbal pentru copii de 10-11 ani in concordanta cu cerintele handbalul
Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma Trans

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
Lucrare atestat informatica - „administrarea gradinii botanice”
Lucrare atestat Tehnician operator tehnica de calcul - Sursa de tensiune cu tranzistoare npn
ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia

Ecuatii diferentiale lineare de ordinul intai
Transformari liniare simetrice
Limite remarcabile. Aplicatii
UNGHIUL - TEST
Reducerea formei patratice la expresia canonica
ECUATII DIFERENTIALE
Analiza Matematica - Functii
Conditionarea problemei si stabilirea algoritmilorTermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu