Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » tehnologie » auto
TAHOGRAFELE DIGITALE - PREZENTARE GENERALA

TAHOGRAFELE DIGITALE - PREZENTARE GENERALA


TAHOGRAFELE DIGITALE - PREZENTARE GENERALA

De o perioada de timp, una din temele principale ale revistelor de specialitate sunt tahografele

digitale, legislatia referitoare la acestea, emiterea cardurilor si servisarea acestora.

Ce trebuie sa facem cu ele, cum le utilizam, ce noi obligatii avem si cum ne va influenta activitatea de

zi cu zi?

La aceste intrebari vom mcerca sa va raspundem si sa va uram: Bine ati venit ?n lumea tahografului

digital!

Timp de cateva numere vom 'incerca sa va prezentam toate elementele acestui domeniu.Capitolele:

LEGISLATIE, INDATORIRI, CARDURILE TAHOGRAFULUI DIGITAL §1 TAHOGRAFELE

OMOLOGATE

UTILIZAREA TAHOGRAFULUI DIGITAL,

tipAririle si evaluarile acestora,

FIRMELE DE TRANSPORT §1 TAHOGRAFELE DIGITALE, SERVICE SI INTRETINERE vor include toate elementele de baza necesare Tntelegerii functional si utilizarii tahografelor digitale.

Capitolul I

LEGISLATIE, INDATORIRI, CARDURILE TAHOGRAFULUI DIGITAL §1 TAHOGRAFELE

OMOLOGATE

Vom mcepe cu regulamentele Europene, autovehicule afectate de aceste regulamente si data

introduceri tahografului digital.

Legislate

Comisia Europeana a emis ?n 24 septembrie 1998 Norma Europeana nr. 2135 prin care s-a decis

introducerea tahografului digital. Specificatiile tehnice ale tahografului digital s-au definit prin Norma

Europeana nr. 1360 din 13 lunie 2002, Anexa 1B. Tot prin aceasta anexa s-au definit si cartelele

tahografului digital.

Dar Normele Europene nu au putut fi aplicate la timp. Conform acestora toate vehiculele care intrau

pe piata dupa 5 august 2004 ar fi trebuit sa fie echipate cu tahografe digitale. Pana la acea data nici

un producator nu a putut sa aduca pe piata un tahograf care sa corespunda specificatiilor impuse.

Comisia Europeana a amanat punerea ?n aplicare pana la august 2005. Nici aceasta data nu a putut

fi respectata. In luna ianuarie 2006 s-a decis ca tahografele digitale sa fie obligatorii din mai 2006.

La 15 martie 2006 Tn Comunitatea Europeana a fost promulgat Regulamentul CE 561/2006 care

mlocuieste Regulamentul CE 3820/85 si modifica Regulamentul CE 3821/85. Data intrarii Tn vigoare a

Regulamentului CE 561/2006 este 11 aprilie 2007, cu exceptia articolelor 10 (5), 26 (3) si (4) si 27

care au intrat Tn vigoare la data de 1 mai 2006.

In Romania tahografele digitale sunt obligatorii de la data aderarii la Uniunea Europeana, adica 1

ianuarie 2007. Autoritatea Rutiera Romana a emis un document - care se poate citii si descarca de

pe siteul www.arr.ro - prin care se pun Tn aplicare, pe teritoriul Romaniei, unele articole ale

Regulamentului European 561/2006. Ce trebuie retinut din acest document emis de ARR este

obligativitatea calibrarii tahografelor digitale la un atelier autorizat dintr-un stat membru Tn CE, daca

acesta nu este calibrat din fabricatia vehiculului si obligativitatea conducatorilor auto de a imprima

rapoarte la Tnceputul si sfarsitul activitatii de conduce al unui autovehicul dotat cu tahograf digital.

Aceste doua reguli se datoreaza indisponibilitatii cardurilor ?n Romania si influenteaza atat activitatea

de calibrare a tahografelor executate de firmele specializate cat si activitatea conducatorilor auto si

transportatorilor. Recomandam studierea acestui nou regulament deoarece prin acesta s-au schimbat

si timpii de conducere, odihna si pauze. Intregul Regulament 561/2006 nu se gaseste transpus ?ntr-o

lege organica ?n Romania. Sunt sperante ca acest Regulament 561/2006 sa apara m eel mai scurt

timp sub forma unei ordonante de urgenta.

Autovehiculele afectate de aceste Norme Europene

Vehiculele care vor trebui sa respecte legislatia privind tahograful digital sunt exact aceleasi care sunt dotate cu tahograf analog si care se regasesc Tn Norma Europeana 3821/85 adica majoritatea autovehiculelor care depasesc 3,5 tone si cele de transport persoane care cu capacitate de 8+1 locuri trebuie sa fie dotate cu tahograf digital. Aceasta regula se aplica la toate autovehiculele noi care se afla la prima mmatriculare ?n Romania s-au dintr-un stat membru CE. Atentie! Tahograful digital nu este obligatoriu la autovehiculele second care au fost deja mmatriculate Tn UE si care se Tnmatriculeaza pentru prima data Tn Romania, cu conditia ca ele sa fi fost Tnmatriculate Tntr-un stat membru Tnainte de luna mai 2006.

Vor trebui Tnlocuite tahografele analoage ale vehiculelor mai vechi?

In legislate nu se impune Tnlocuirea tahografelor analoage, cu toate ca anumite vehicule Tnregistrate dupa 1 ianuarie 1996 vor trebui sa aiba tahograf digital Tn dotare, daca eel analog va trebui Tnlocuit sub orice forma. Aceasta se aplica vehiculelor de transport persoane cu mai mult de noua locuri (inclusiv al soferului) si vehiculelor cu o sarcina utila maxima de peste zece tone, precum si vehiculelor de transport marfa de peste 12 tone sarcina utila maxima.

Tndatoriri

Conform legislatiei Tn vigoare o intreprindere de transport care foloseste vehicule echipate cu tahografe digitale are urmatoarele Tndatoriri:

a. descarcarea tuturor datelor din tahograf si cardul conducatorului auto Tn mod regulat

b. pastrarea tuturor datelor descarcate atat din tahograf, cat si din cardul conducatorului auto pe o
perioada de eel putin 12 luni de la descarcare §i punerea lor la dispozitia inspectorilor, la solicitarea
acestora.

c. ramane ?n vigoare obligativitatea agentului economic de a verifica si prelucra eel putin 20% din
mregistrarile conducatorilor auto (diagrame sau date de pe card), astfel ?ncat saptamanal sa fie
controlati toti conducatorii auto. Aceste verificari trebuie puse la dispozitia autoritatilor la cererea
acestora.

Cardurile tahografului digital

Exista patru tipuri de carduri. Cardurile au culori diferite si sunt clasificate ?n functie de utilizatori: card conducator auto, card de companie, card autoritate control si card service.Aceasta clasificare rezulta din drepturile si obligatiile fiecarei categorii de utilizatori. Aceste drepturi

definite de diferitele tipuri de carduri, definesc si modurile de operare ale tahografului:

Operational - cu card conducator auto introdus

Companie - cu card de companie introdus

Control - cu card autoritate control introdus

Calibrare - cu card de service introdus

Prezentarea cardurilor si responsabilitatile aferente:

Card conducator auto: culoare alba, valabilitate 5 ani, este proprietatea conducatorului auto si nu

este transmisibil, pastreaza date pentru 28 zile de activitate.

Responsabilitati: procurare card conducator auto, utilizarea si pastrarea m conditii de siguranta a

cardului. tipariri conform instructiunilor, cunoasterea si utilizarea corecta a tahografului digital.

Card de companie: culoare galbena, valabilitate 5 ani, permite descarcarea sau interzicerea

accesului la datelor specifice operatorului de transport.

Responsabilitati:lnstruire conducatori auto, controlul respectarii regulamentelonn vigoare de catre

conducatorii auto, procurare card de companie, sa se asigure ca toti conducatorii auto au obtinut

carduri, salvarea datelor, periodic, de pe cardul conducatorului auto si de pe tahograful digital.

Card autoritate control: culoare albastra, valabilitate doi ani, se elibereaza pentru autoritati si pentru

persoanele abilitate pentru control, permite citirea datelor din tahograful digital.

Responsabilitati: autoritatile trebuie sa obtina card pentru fiecare persoana care va efectua control,

cardul sa fie folosit doar de persoana fndreptatita, descarcarea si verificarea datelor de pe tahograf

sau datelor descarcate de pe cardurile service, sa efectueze inspectii ale tahogarfelor.

Cardul service: culoare rosie, valabilitate un an, un sigur card pentru specialist, se utilizeaza numai

de specialistul care monteaza, poate fi utilizat pentru activare, verificare, montare si salvarea datelor.

Toate cardurile prezentate mai sus, vor fi emise de AUTORITATEA RUTIERA ROMANA prin filialele

judetene.

Tahografele digitale omologate Tn Uniunea Europeana

In prezent exista trei producatori de tahografe digitale: Stoneridge Electronics , Siemens VDO si Actia, iar anul acesta exista posibilitatea ca un al patrulea producator sa intre pe piata

Diferentele dintre cele trei modele nu sunt semnificative. Ele apar doar Tn structura meniului, modul de utilizare si la afisaj. Indiferent de model, pentru un conducator auto, rezultatul final este identic, mregistrarea activitatilor acestuia si tiparirile zilnice.

Principala diferenta dintre tahografele analoage si cele digitale modul de mregistrare. Tahografele analoage mregistraza activitatile conducatorului auto pe diagrame pe o perioada de 24 de ore iar tahografele digitale mregistreaza activitatile conducatorului auto m memoria tahografului, memorie care poate fnregistra activitati timp de 365 de zile. Viteza este fnregistrata m memoria tahografului pentru ultimele 24 de ore de conducere.

UTILIZAREA TAHOGRAFULUI DIGITAL

Acest capitol va va ajuta sa mtelegeti functionarea tahografelor digitale, meniurile acestora si

utilizarea acestora de catre conducatorii auto.

Vom mcerca sa va prezentam particularitatile fiecarui model.

Tahografele nu functioneaza singure. Ele fac parte dintr-un sistem.

Sistemul tahografului digital prezinta patru elemente componente. Fiecare componenta ?si are rolul

foarte bine definit Tn acest sistem.


Tahograful - contine imprimanta, afisaj, taste si doua orificii pentru introducerea cardurilor. Informatiile stocate contin parametrii autovehicolului, activitatile conducatorului auto, informatii despre evenimente si defectiuni ale sistemului, informatii privind viteza cat si distanta parcursa. Cardul conducator auto - este utilizat atunci cand autovehicolul este condus de catre conducatorul auto cu datele de pe card. Este obligatorie introducerea cardului ?n tahograf mainte de plecarea ?n cursa.

Impulsorul - este unul de generatie noua. Furnizeaza tahografului semnalul de viteza de la cutia de viteze a autovehicolului, semnalul este inchptat ca sa se asigure integritatea semnalului, astfel ?ncat orice anomalie va fi detectata §i fnregistrata, este pereche cu tahograful, ele functionand ?mpreuna. Prelucrare date - ?n mod obisnuit este un grup de instrumente cu ajutorul carora se pot citi informatiile de pe card si tahograf. Aceste informatii sunt transformate m fisiere, ulterior aceste fi§iere se pot deschide cu ajutorul unor softuh specializate - asa cum este softul TachoScan - si interpretate.

Prezentarea tahografelor digitale

Odata urcat la volanul unui autovehicul cu tahograf digital, veti observa anumite diferente fata de cele analoage. In primul rand afisajul acestora a "migrat" ?n partea stanga, au aparut doua orificii/sertare pentru introducerea cardurilor §i avem mai multe taste iann dreapta avem imprimanta.

Afisaj

Taste

Orificii introducere carduri

Imprimanta

Inainte de a mcepe prezentarea tahografelor, trebuie mentionat si faptul ca aceste tahografe au ca si timp de refehnta ora UTC (Universal Time Coordinated).

Ce este UTC? UTC mlocuieste GMTmca din 1986 si este standard international pentru timp. UTC nu se schimba, indiferent de sezon, ex. nu exista conceptul de "Ora de vara". Ora locala este valabila doar pentru a fi vizualizat pe afisajul tahografului.

Ora UTC va apare fntotdeauna Tn pe tiparirile care se vor scoate. Toate activitatile conducatorului auto, evenimentele si defectiunile, viteza, se vor raporta ca timp la ora UTC.

Ce alte informatii ne poate de tahograful digital fata de tahografele analoage?

Avem de aface cu un sistem de memorarea a informatiei. Astfel avem posibilitatea de a introduce

informatii pe care ulterior le putem analiza electronic. Astfel, vom putea introduce activitati care se

desfasoara Tn afara zonei de aplicare a reglementarilor - Out of scope - sau putem introduce

activitati desfasurate anterior activitatii de conducere pe un automobil cu tahograf digital.

"Out of scope/ferry" este o optiune pe care o poate alege conducatorul auto. Alegand aceasta

optiune el transmite tahografului ca se afla pe un drum care nu se afla sub incidenta reglementarilor,

pe feribot sau tren.

Introducerea manuala a activitatilor este o optiune noua prin care conducatorii auto care au

desfasurat activitati pe autovehicule care nu necesita tahografe, pot introduce aceste activitati Tn

memoria tahografului digital. Introducerea activitatilor se poate face la introducerea cardului

conducatorului auto Tn tahograf. Activitatile se pot introduce ca si o continuare a activitatii zilnice sau

de la extragerea cardului pana la sfarsitul zilei si de la Tnceputul zilei pana la introducerea cardului.

Aceste activitati se vor cumula cu cele Tnregistrate de tahograf.

Lista tuturor evenimentelor §i defectiunilor sistemului tahografului digital - este un raport


imprimat din imprimanta tahografului m care sunt prezentate toate erorile care s-au memorat de la

instalarea tahografului

Lista depa§iri de viteza este un raport imprimat din imprimanta tahografului m care sunt prezentate

cele mai importante depasiri ale vitezei maxime setate prin limitatorul de viteza al vehiculului.

Toate aceste informatii se pot vizualiza din meniul dedicat fiecarei operatiuni.

Introducerea si scoaterea unui card din tahograf

Pentru a scoate cardul din tahograf se apasa pe tastele corespunzatoare: la Stoneridge si Actia lung pe butonul 1 sau 2 iar la VDO se apasa pe butonul cu sageata, corespunzator sertarului.Cardul conducator auto care se afla la volan se va introduce mtotdeauna ?n orificiul 1. Daca se lucreaza m echipaj atunci se va introduce card conducator auto si ?n orificiul 2. Cardul se introduce intotdeauna cu chip-ul m sus. La tahograful Stoneridge, se deschide sertarul, se introduce cardul in sertar dupa care se fnchide sertarul. La celelalte doua modele, cardul este introdus m orificiu pana cand acesta este "tras" de catre tahograf.

Tastele tahografului digital

Fata de tahografele analoage, tahografele digitale prezinta o serie de taste. Astfel avem tastele enter si cancel, tastele de navigare si tastele corespunzatoare sertarelor. In functie de model, aceste taste sunt separate - Stoneridge, Actia - sau incluse mtr-un singur buton - VDO.

Stoneridge Actia VDO

Functiile tastelor

Indiferent de model, functiile tastelor tahografului digital sunt identice. Cu tasta "Cancel" (X, sageata

mapoi sau sageti duble) ne vom mtoarce mtotdeauna mtr-un meniu inferior sau prin apasare repetata

m meniul de baza. Cu tasta "Enter" (sau OK) vom intra intr-un meniu ales sau vom valida valori sau

optiuni alese.

Tastele "Sus" sau "Jos" permit navigarea prin meniul tahografului cat si marirea sau micsorarea unor

valori.

Apasand tastele "1" sau "2" vom schimba activitatea conducatorului auto m timpul stationarii

autovehiculului.

Meniul tahografului digital


Stoneridge VDO
Meniul unui tahograf digital va ajuta m a gasii si a selecta o optiune dorita, a vizualiza anumite perioade de activitate ale conducatorului auto, a realiza setari si pentru a efectua tipariri. Meniuhle sunt realizate astfel ?ncat sa poata fi usor de parcurs §i pe mtelesul §oferilor. Alaturat aveti prezentate schitat schemele meniurilor celor trei modele.

Meniurile tahografelor digitale au doua parti distincte. Prima parte a meniului poate fi accesat Tn timpul mersului vehiculului si se pot vizualiza anumite informatii referitoare la ora, viteza, kilometraj si anumite sumare de activitate ale conducatorului auto, iar partea a doua a meniului care se poate accesa doar Tn timpul stationarii si Tn care se pot realiza anumite setari si tiparirile necesare. Aceste meniuh prezinta la randul lor alte submeniuri care se vor accesa apTsand butonul "Enter". Pentru a iesi dintr-un meniu sau submeniu si pentru a ajunge Tn meniul principal se va apasa "Cancel" pana cand este necesar. Atentie: Tahograful digital va trece imediat la meniul principal Tn cazul Tn care autovehicului se pune Tn miscare.

Afi§ajul tahografului digital

In timpul Tn care autovehicolul se afla Tn miscare, tahograful digital are un afisaj standard Tn care sunt prezentate anumite elemente ale desfasurarii activitatii cat si ora si kilometrajul.

Stoneridge VDO Actia

Se observa diferentele Tn functie de model.

Stoneridge: afisajul prezinta doua linii separate, fiecare linie corespunde unui conducator auto.

Linia 1: Activitate curenta si durata, durata cumulata a pauzelor si modul de operare al tahografului.

Linia 2: activitate curenta si durata, ora locala Tn format de 24-ore

Modificarea acestui meniu se poate face apasand sageata sus sau jos pentru a rula cele 5 nivele ale

meniului (vezi prezentare meniu)

VDO: afisajul prezinta doua linii separate.

Linia 1: Ora locala Tn format de 24-ore, mod de operare si viteza de rulare

Linia 2: activitate curenta conducator 1, kilometraj si activitate curenta conducator 2.

Modificarea acestui meniu se poate face apasand sageata sus sau jos pentru vizualiza doar un alt

nivel al meniului. In cazul opririi se mai pot vizualiza alte 4 nivele ale acestui meniu.

Actia: afisajul prezinta doua linii separate.

Linia 1: Activitate curenta si durata, durata cumulata a pauzelor si modul de operare al tahografului.

Linia 2: Kilometrajul, ora locala Tn format de 24-ore

Modificarea acestui meniu se poate face apasand sageata sus sau jos pentru a rula cele 7 nivele ale

meniului (vezi prezentare meniu)

Pe afisajul tahografelor digitale vor apare fntotdeauna toate mesajele pe care acestea la transmit

conducatorului auto. Aceste mesaje sunt de atentionare (ex. depasirea vitezei, depasirea timpilor de

conducere continua) sau de evenimente sau defectiuni m sistemul tahografului. Toate aceste mesaje

se sterg de pe afisaj apasand de doua ori "Enter", odata pentru confirmarea citirii mesajului si odata

pentru stergerea acestuia de pe afisaj.

Introducerea rolei de hartie Tn tahograf

Asa cum s-a prezentat m prima parte, tahografele digitale au o imprimanta cu ajutorul careia se pot tiparii toate cele sase rapoarte pe care un tahograf digital le poate tiparii. Hartia tahografului digital este o hartie omologata cu care trebuie "alimentat" tahograful. Existenta hartiei ?n tahograf este foarte importanta, mai ales m aceasta perioada de tranzitie pana cand ARR va emite cardurile. Reamintesc ca conducatorul trebuie sa aiba hartie ?n tahograful digital m cazul unui control. Hartia de tahograf digital HAUG comercializata de societatea Fomco este omologata si se poate folosii la toate modelele de tahografe digitale.

Urmatoarele imagini va vor arata pasii care trebuie parcursi pentru introducerea hartiei in tahograf. Stoneridge:


Tahograful Stoneridge este singurul din care se poate scoate caseta de hartie. VDO

Buton de deschidere caseta hartie

La tahograful VDO se apasa pe butonul corespunzator dupa care se rabateaza sertarul


73km/hf

Actia

- Fanta pentru deschiderea casetei de hartie

La tahograful Actia se trage de capacul casetei de hartie, care prezinta o fanta. Dupa rabatarea capacului se trage de o banda de plastic care va ajuta Tn scoaterea rolei terminate.

Dupa aceasta prezentare a utilizarii tahografului sa simulam o activitate de conducere. Primul pas este introducerea cardului ?n tahograf. Dupa citirea cardului si prezentarea numelui conducatorului auto pe afisaj, tahograful va va "mtreba" daca doriti sa efectuati introduceri manuale de activitati (vezi prima parte a articolului). Daca nu avem activitati de introdus, alegem optiunea NO si confirmam. Urmatoarea 'fntrebare" a tahografului va fi locul de plecare - tara - si vom alege initialale tarii ?n care ne fncepem activitatea (ex. pentru transportatorii interni vom alege mtotdeauna RO). Dupa ce am raspuns la aceste 'fntrebari" putem porni ?n cursa. Tahograful va mregistra toate activitatile pa care conducatorul auto le va desfasura.

La terminarea activitatii de conducere, dorim sa scoatem cardul. Va trebui sa introducem locatia de sosire - tara - dupa care tahograful va permite scoaterea cardului.

Atentie: ?n cazul ?n care avem conducere ?n echipaj, cardul trebuie schimbat oh de cate oh conducatorii auto se schimba la volan.

Tiparirile §i evaluarile acestora

Tahograful digital a memorat toate activitatile desfasurate. Cum putem avea acces la ele? Care este

modul de transformare a acestor informatii memorate m documente care pot fi evaluate?

La tahografele analoage, informatia ne era oferita pe diagrame. Activitatea caonducatorului auto era

transpusa pe o diagrama care ulterior era interpretata manual sau cu ajutorul unor softuri de evaluare

specializate.

La tahografele digitale informatia ne va fi prezentata sub forma unor tipariri. Tiparirile, sase la numar,

sunt mult mai simplu de citit si interpretat.

Fiecarui element de pe diagrama n corespunde o linie sau o parte dintr-un raport.

Ex. Numele conducatorului auto care este completat pe diagrama va apare trecut pe raport fmpreuna

cu seria cardului acestuia. Activitatile zilnice vor apare cronologic isr la sfirsit va fi un sumar zilnic

foarte usor de citit.Kilometrii de plecare, sosire si diferenta, pe care conducatorul auto n completa, vor apare in raport ca

si valoarea kilometrajului la introducerea si scoaterea cardului.

Toate informatiile memorate, de pe carduri cat si de pe tahograf, pot fi descarcate in softuri de

evaluare specializate pentru interpretare. In Romania, pana la inceperea emiterii cardurilor,

conducatorii auto au obligatia de a realiza doua imprimari zilnice, una la inceputul activitatii si una la

sfarsitul acesteia. Cele doua tipariri vor tine loc de diagrama. Ele trebuie prezentate atat in cazul unui

control in trafic cat si arhivate la sediul societatii de transport.

Inainte de a vedea toate rapoartele ce pot fi tiparite, trebuie prezentate pictogramele si combinatiile

dintre ele, care va vor ajuta in a intelege rapoartele.


B*

LoctiJ coiitrohihu

HI

Loctil ifapfimlni zilei (de hicru)

. II

LocuJ iiiceputului zitei

■MS

J..I i. U :i

De l.i ora

OJT+

Iiiceputtil perioadei tUvH lezLeiuenTa'ri

A +

Dl' l.i vchkuhil

+OLIT

Slm>iLul perfaadd itltfl lu^kuium^ii

Qg

CjikIhI Hiu'^inkiL

mo

Ciiiwlutti'L' ii: cchijjHJ

ha

Cudul coiiipaniei

SI

Timp ^prniiiaiiai tie cotidnceie.

Ti

(Taivl nrelier

l-'ili'S card

Timn eiuuliieeiL in ilaufi shpl^lmitm

Nereauli (X}:

ChitI ^ti fti'

!B

Iiitiodus card necoi«pimz5roi

xB2

( !ard ecliipaj

!UU

Conflict tk cardmi

xo

Afifqj

| aa

Supiapm ici'JEL 1 iiupului

x*

De^cflivare date

i .

Coiuliuzuii: .:: celiJ c[>it::-,|>.

*T

Iiiiprimaiiti'i

(.- illtl'cdliis. ill i: LCI'S

xJl

^CILZOI'

T

Ulrimi.il card ren-a* inccu'ect Yirezft excesiva'

tlitlCriipClCiil flllmCLLCftlil

xA

TallLTLP'af

IutradiK-erea ninininla de date:

Aceea^i perinadtt rilnicn1 de liicm ?

j ji

Elohk: diilc SCIL20T

> '

Sfarsitul perioadei anrerionre'.'

!U

in lac en si m ir.:ii Ltei

M#7

CoufiniiAre locatie sfai^iT

|S

Ajiitfairaa rimpului (la atelier)

a*?

Continual? oiS iuceput

Air

Control depfl^ire viteza

Confmiiiiii: loua|iu iiiuupul

Aceste pictograme sunt identice indiferent de tipul de tahograf digital.

Tipurile de rapoarte va sunt prezentate in tabelul alaturat. Ele se refera la informatiile de pe cardul conducatorului auto (raport zilnic si raport evenimente si nereguli), de pe tahograf (raport zilnic si raport evenimente si nereguli), date tehnice si raport depasiri viteza.

Cum se tipareste un raport?

Prima regula pentru realizarea unui raport este ca

autovehicolul sa stationeze si sa existe cheia de contac

in bord cu becurile aprinse.

Fiecare model de tahograf digital are unui sau mai multe

meniuri dedicate rapoartelor.

Pentru a realiza un raport va rugam studiati meniul

tahografului digital pe care il aveti instalat pe autovehicolul dvs.

Ex. Tahograful Stoneridge:

Din ecranul de baza apasam "Enter" si intram in linia a doua de meniu.

Apasam sagetile (sus sau jos) pana cand ajungem in meniul "Print". Apasam "Enter".

Alegem raportul pe care dorim sa-l tiparim prin navigarea cu sageti. Daca alegem unui din rapoartele referitoare la activitate, tahograful va va cere si data pentru care doriti sa scoateti acest raport.

Veti alege anul, luna si ziua. Modificarea datei se face tot cu ajutorul sagetilor, iar confirmarea se face apasand "Enter".

Ultima informatie pe care trebuie sa o dam tahografului este formatul raportului. Acesta se poate tiparii pe hartie sau pe afisajul tahografului, doar pentru a fi vizualizat. Alegem optiunea de tiparire pe hartie si tahograful va mcepe printarea raportului.

Am obtinut rapoartele necesare. Urmeaza interpretarea acestora.

Fiecare raport este alcatuit din trei zone diferite, delimitate clar astfel meat citirea sa fie simpla. Vom avea o zona de prezentare, zona raportului propriuzis si zona de semnaturi.

Alaturat este prezentat un raport zilnic de activitate din memoria tahografului. Acesta este raportul care conducatorul auto trebuie sa-l tipareasca Tn fiecare zi pana ?n momentul ?n care se vor emite cardurile ?n Romania. Veti gasi deasemenea §i o evaluarea a acestui raport.

Celelalte cinci raporte au o structura asemanatoare.

Raport de evenimente si defectiuni - prezinta toate problemele care au aparut ?n sistemul tahografului

digital si care s-au mregistrat atat pe card cat si pe tahograf.

Raport date tehnice - prezinta toate datele autovehicolului, tahografului, senzorului, datele de

calibrare ale tahografului si societatea care le-a efectuat si viteza setata la limitatorul de viteza.

Raport depasiri de viteza - prezinta cele mai importante depasiri ale vitezei setate ?n ultimele 365 de

zile §i m ultimele 10 zile.

In functie de cardul introdus avem acces la anumite rapoarte. Exista cinci cazuri posibile:

Card

Date de pe card cond. auto

Date din tahograf

Fara

Fara acces

Acces la activitatile conducatorului auto pentru ultimele 8 zile fara identificare conducator auto

Cond. auto

Tiparire, afisare

Acces doar la datele de pe card

Companie

Tiparire, afisare, descarcare

Acces doar la datele conducatorului auto angajat la compania respectiva

Control

Tiparire, afisare, descarcare

Acces total

Service

Acces total

Dupa cum se observa cerdurile de control si de service permit tiparirea tuturor tipurilor de rapoarte. Conducatorii auto si operatorii de transport nu pot tiparii toate rapoartele datorita protectiei datelor. Atentie: protejati rapoartele tiparite de murdarire, soare si temperaturi ridicate. Toate acestea pot determina stergerea informatiilor de pe raport.

Firmele de transport si tahografele digitale, service si Tntretinere

In acest capitol vom mcerca sa va ajutam ?n adaptarea organizarii optime a activitatii de transport rezultata Tn urma utilizarii tahografului digital. Vor fi prezentate noile cerinte referitoare la tahografele digitale, cerinte pe care o societate de transport trebuie sa le fndeplineasca. Pasii principali Tn Tnceperea activitatii cu tahografele digitale vor fi:

a. Clarificarea parcului de autovehicule care sunt echipate cu tahografe digitale

b. Determinarea numarului de carduri de companie necesar societatii dvs.

c. Achizitionarea acestor carduri prin depunerea Tn timp a cererii catre ARR

d. Definirea modului de salvare a datelor de pe carduri si Tnceperea procesului de achizitionare
de echipamente necesare

e. §colarizarea conducatorilor auto pentru a putea utiliza tahograful digital
Cine poate obtine un card?

Cardul se poate obtine de orice manager sau operator de transport care are nevoie de card datorita

activitatii pe care o desfasoara. 0 societate poate achizitiona mai multe carduri, numarul acestora

fiind limitat doar de catre emitentul acestora.

Validitatea cardului de companie este de 5 ani, (autoritatea emitenta poate modifica acesta perioada),

Datele care se vor memora pe card sunt: serie card, tara si organul emitent, valabilitatea cardului,

numele si adresa societatii.

Ce oparatii se pot face cu un card de companie?

Cu cardul de companie va puteti identifica ca un angajat al acelei companii. Odata cardul introdus Tn

tahograf, puteti bloca cu acesta, toate datele referitoare la societatea dvs. Deasemenea se mai mai

pot vizualiza date, tiparire rapoarte si descarcare date din memoria tahografului, tiparire rapoarte si

descarcare date de pe cardul conducatorului acto, debloca tahograful.

Blocarea datelor societatii este necesara pentru a nu permite persoanelor neautorizate sa extraga

date din tahograf. Deasemenea puteti bloca datele ?n cazul vinderii autovehiculului pentru ca noul

proprietar sa nu va poata citi activitatea.

Indatoririle managerului de transport.

Sa mdeplineasca procedurile de blocare/deblocare ale tahografului, descarcarea regulata a datelor

de pe cardurile conducatorilor auto si din memoria tahografului, arhivarea datelor descarcate pentru o

perioada de doi ani ?n concordanta cu normele europene, sa trimita autovehiculele la calibrat ?ntr-un

service autorizat la fiecare doi ani, sa se asigure ca toti conducatorii auto care folosesc tahografele

digitale au fost scolarizati si sa efectueze o descarcare completa a tahografului ?n cazul vanzarii

autovehiculului.

Se recomanda ?ntocmirea unor tabele cu cardurile de companie emise si utilizatorii acestora, precum

si cu toate cardurile pierdute si deteriorate.

societate de transport care utilizeaza tahografe digitale va avea si avantaje. Printre acestea

enumeram: verificare mai usoara a datelor, evidenta clara a activitatii conducatorilor auto, 'intocmirea

mult mai usoara a documentelor referitoare la activitatea conducatorilor auto, infrastructura necesara

lucrului cu tahograful digital este mai usor asimilata de catre societate.

Procesul de blocare cu cardul de companie.

Procesul de blocare va ?ncepe m momentul ?n care se introduce cardul de companie m

sertarul/orificiul 1.

Dupa introducerea cardului va apare pe ecran seria cardului de companie si modul de operare.Daca este prima introducere, cardul va realiza blocarea tahografului. Se continua citirea cardului, iar la sfarsit va apare afisajul standard, dar cu modul de operare companie. Descarcarea datelor din tahografele digitale

Se vor descarca date din memoria tahografului digital Tn urmatoarele cazuri: vanzarea sau casarea autovehiculului, mlocuirea tahografului digital ireparabil si periodic ?n concordanta cu legislatia. Citirea de date se face cu ajutorul unor cititoare de date proiectate special pentru aceste operatiuni. Astfel se poate opta pentru cititorul de date Stonehdge OPTAC, cititor comarcialiazat de societatea FOMCO. Pentru a realiza citirea tahografului, trebuie introdus un card de companie. Cu cardul de companie introdus, veti avea acces la memoria tahografului.

Descarcarea propriuzisa va fi compusa

din urmatorii pasi:

Conectarea cititorului la tahograf cu ajutorul unui cablu de descarcare date

Transferul datelor Tn cititorprin apasarea butonului corespunzator

Conectarea cititorului la calculator

Transferul datelor Tn calculator

Datele transferate trebuie copiate si pe

un CD si arhivate la fel ca si diagramele.

In cazul unui control, societatea trebuie sa

prezinte aceste fisiere organului de control. In cazul Tn care Tn tahograf introducem un card conducator auto Tn sertarul/ohficiul 1 si un card companie Tn sertarul/orificiul 2 avem acces si la datele de pe card ale conducatorului auto. Descarcarea datelor de pe carduri. Procedura este similara.

Se introduce cardul in cititor, se apasa pe butonul corespunzator. si datele se transfera Tn cititor. Urmeaza transferul datelor din cititor Tn calculator - pasii 3 si 4 de mai sus. Ce date putem descarca?

De pe cardul conducatorului auto, ultimele 28 de zile de activitate Din memoria tahografului, ultimele 365 de zile de activitate, viteza autovehicolului pe ultimele 24 ore de activitate, evenimente si defectiuni. Atentie: viteza nu este memorata si pe card. Datorita acestui fapt se recomanda descarcarea tahografelor la intervale bine stabilite si notarea tuturor descarcarilor Tntr-un tabel pentru o evidenta clara. Ce facem cu datele descarcate?

Fisierele rezultate din descarcarea datelor se pot evalua. Programul TachoScan comercializat de societatea Fomco poate evalua aceste fisiere. Acest program poate de asemenea sa prelucreze si sa evalueze atat diagrame cat si citirile de pe carduri sau tahografe. Cu toate aceste date analizate si cu rapoartele corespunzatoare mtocmite, puteti evita eventualele amenzi pentru nerespectarea timpilor de lucru si odihna ale conducatorilor auto. Se pot realiza realiza rapoarte pentru activitatea conducatorilor auto, autovehiculelor §i rapoartele necesare autoritatilor. Urmarea a acestor rapoarte se pot optimiza activitatile conducatorilor auto, a vehiculelor si se pot vizualiza evenimentele §i defectiunile din sistemul tahografului digital.

Ce face conducatorul auto m cazul pierderii, detehorarii sau furtului unui card? In cazul furtului vom raporta la postul de politie eel mai apropiat , vom informa compania si la mtoarcerea din cursa, depunem cerere pentru un nou card.

In cazul pierderii sau defectarii vom informa compania si depunem cerere pentru un nou card si predam cardul defect autoritatii emitente.

In ambele cazuri compania va trimite un fax conducatorului auto prin care confirma pierdera cardului. Acest document trebuie prezentat m cazul unui control.

Service §i intretinere.

Toate interventiile asupra tehografului digital trebuie efectuate de catre un service autorizat! Celelalte

operatii de Intretinere se pot efectua de catre conducatorii auto.

Curatirea tahograful. Este interzisa curatirea tahografului cu detergenti care contin solventi sau cu

diluant. Se recomanda curatirea cu o laveta umezita mtr-o solutie slaba cu detergent.

Inlocuirea hartiei Tn tahograf.

Conducatorul auto va avea intotdeauna asupra lui o rola de tahograf digital Tn afara celeia din

tahograf. In acesta pehoada Tn care nu avem carduri §i este necesara realizarea a doua rapoarte

zilnic, se recomanda ca conducatotorul auto sa aiba chiar mai multe role.

Odata ce rola de hartie se termina, de-a lungul acesteia va apare o zona de o alta culoare care indica

acest fapt. Schimbarea hatiei este o operatie simpla, prezentata pe larg la capitolul Jntroducerea rolei

de hartie Tn tahograf.

Este posibil ca uneori hartia sa se prinda Tn imprimanta. In aceste cazuh trebuie deschis sertarul,

scoasa hartia distrusa, reintroducerea corecta a hartiei §i inchiderea sertarului. Asigurati-va ca ati

?nchis sertarul corect. Acesta prindere a hartiei se poate datora §i acestui fapt. Daca raportul nu s-a

tiparit corect puteti re?ncepe tiparirea acestuia.

Mesaje de eroare pe afi§ajul tahografului - toate mesajele de eroare care au m componenta simbolul

"X" trebuie luate m considerare de catre conducatorul auto iar la repetarea acestora, notate §i

prezentate managerului de transport, urmand ca acesta sa trimita autovehiculul ?n service. Aceste

mesaje de eroare se §terg de pe afi§ajul tahografului apasan de doua ori butonul "Enter", odata

pentru confirmare a doua oara pentru anulare §i reaparitia afi§ajului de baza.

Recalibrarea tahografelor digitale

Operatorul de transport va trimite vehiculul cu tahograf digital la un service autorizat m urmatoarele cazuri: la trecerea a doi ani de la ultima calibrare, ora UTC a tahografului este inexacta cu mai mult de 20 de minute, schimbarea numarului de mmatriculare, schimbarea anvelopelor la o alta marime, dupa orice desigilare a unui element component, dupa orice reparare ?n sistemul tahografului digital i ?n cazul m care apare o defectiune repetata pe afi§ajul tahografului.

Atentie: Conform cerintelor de securitate referitoare la tahografele digitale, nu exista parti care se pot repara ?n tahografele digitale. Tahografele defecte trebuie dezafectate. Acest lucru consta m demontarea tahografului de pe autovehicul §i descarcarea datelor din memoria acestuia. Datele descarcate trebuie stocate pe o perioada de 1 an. Service-ul trebuie sa informeze proprietarul autovehiculului ca define date care apartin acestuia. Daca descarcarea datelor este imposibila, se ?ntocme§te un certificat, iar o copie a acestui certificat se arhiveaza tip de 1 an.

Societatea Fomco Prodimpex SRL asigura consultants! ?n toate problemele legate de tahografele digitale cat si toate produsele necesare. Astefel comercializam tahografele digitale Stoneridge SE 5000, hartia pentru tahograf digital HAUG, cititorul de date Stoneridge OPTAC cat si programul de citire si evaluare diagrame si carduri "TachoScan".

Societatea noastra organizeaza cursuri de scolarizare pentru tahografele digitale, service-urilor autorizate, pentru obtinerea autorizarii Tn domeniul tahografelor digitale.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.