Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » tehnologie » tehnica mecanica
Calculul procesului de destindere - motor

Calculul procesului de destindere - motor


Calculul procesului de destindere - motor

Procesul de destindere reprezinta partea din ciclul motor, in care se produce fractiunea principala din lucrul mecanic disponibil.

In timpul arderii fluidul motor acumuleaza energie interna, prin cresterea de temperatura, iar dupa incheierea arderii fluidului motor cedeaza o parte din energia interna in procesul de destindere, sub forma de lucru mecanic al pistonului.In timpul procesului de destindere compozitia si masa fluidului raman practic invariabile.

Desfasurarea procesului are loc intre momentul incetarii arderii (punctul t) si momentul deschiderii supapei de evacuare (punctul u').

Calculul procesului de destindere presupune determinarea marimilor de stare ale gazelor in punctele u', u si u*, calculul prin puncte al curbei de destindere precum si durata procesului de destindere.

1 Alegerea parametrilor de calcul

Pentru calculul procesului de destindere este necesar ca, initial sa se adopte:

-exponentul politropic al destinderii:

md=1,28

-avansul la deschiderea supapei de evacuare:

aDSE=60°RAC

De la calculul arderii se cunosc parametrii de stare ai gazelor la sfarsitul arderii (punctul t):

t=395 °RAC

Vt=117,01 cm3

pt=2,728 MPa

Tt=2157 K

2 Determinarea marimilor de stare in punctele caracteristice ale cursei de destindere

In momentul deschiderii supapei de evacuare (punctul u'), unghiul de rotatie al manivelei arborelui cotit este:

u'=540-aDSE =540-60 =480 °RAC (1)

Pozitia pistonului fata de PMI este:

xpu=r[1-cosu'+ /4(1-cos2u')]=

=44.25[1-cos480+(1/(3,34*4))(1-cos2·480)]=81.62 mm (2)

iar volumul ocupat de gaze este:

Vu' = Vc+(D2/4)·xpu'=49.44+(9.22/4)·8.162=592.01 cm3 (3)

Presiunea din cilindru in momentul deschiderii supapei de evacuare este:

(4)

Temperatura gazelor din cilindru va fi:

(5)

In cazul procesului de destindere teoretic acesta se continua pana cand pistonul ajunge in pme (punctul u) . Pe baza relatiilor (2), (3), (4), (5) s-au stabilit urmatoarele valori ale parametrilor punctului u:

u=540 °RAC

Vu=637,75 cm3

pu=0,311 MPa

Tu=1342 K.

Deoarece supapa de evacuare se deschide cu avans fata de pme, scaderea presiunii este mai rapida decat in cazul deschiderii supapei in pme. Presiunea in acest caz evolueaza dupa curba u'-u*.

Se considera ca:

pu*=(pa+pu)/2= (0,081+0,311)/2=0,196 MPa (6)

iar

Tu*=Ta(pu*/pa)=344· (0,196/0,081)=833 K (7)

Parametrii corespunzatori punctului u* sunt:

u* =540 °RAC

VU* =637,75 cm3

3 Calculul politropei de destindere prin puncte

Reprezentarea grafica a curbei t-u se face prin puncte pe baza ecuatiei politropei de destindere:

(8)

si

(9)

unde :

volumul gazelor corespunzator pozitiei a manivelei arborelui cotit.

Tabelul 1

v

p_cil

v

p_cil

v

p_cil

4 Calculul duratei procesului de destindere

Intinderea unghiulara a procesului de destindere este:

tu' = u' - t=480-395=85 °RAC (11)

corespunzatoare unei deplasari a pistonului :

xptu'=r[1-costu''+ /4(1-cos2tu')]=

=44,25[1-cos85+(1/(3,37*4)(1-cos2·85)=45,15 mm (12)

Intinderea temporala a procesului de destindere este:

tu'=tu' /6·n =85/6·6000=2,361 ms (13)

Durata procesului de destindere reprezinta un procent ptu' din cursa pistonului egala cu:

(14)

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.