Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » afaceri
de practica - sc. decor. srl

Practica - sc. decor. srl


UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV

FACULTATEA STIINTE ECONOMICE

SPECIALIZARE CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

PRACTICA

SC. DECOR. SRLCAP I. PREZENTAREA ENTITATII

1.Infiintare, denumire, capital

Denumirea societatii: S.C. DECOR S.R.L.

Capital social : 200 lei

Firma S.C. DECOR S.R.L. a fost infiintata in anul 2005.Sediul firmei este in judetul Brasov, strada, nr. 49, bl. 36, ap 3, sc B. S.C. DECOR S.R.L. este o societate cu raspundere limitata unde asociatii raspund pentru obligatiile sociale in limita aportului lor.Capitalul social subscris si varsat al firmei este de 200 lei.

2. Domeniu de activitate

Conform Codului CAEN, domeniu de activitate al firmei se incadreaza in clasa 4776 - ,,Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor ; comert cu amanuntul al animalolor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate''. Firma S.C. DECOR S.R.L. comercializeaza flori, plante, seminte , pamant si ingrasaminte pentru flori , cat si ornamente florale pentru diferite ocazii.Momentan S.C. DECOR S.R.L. dispune de doua magazine de comercializare a produselor sale, unul in judetul Brasov si unul in judetul Mures.

3. Strucura organizatorica

Pe langa mijloacele materiale si banesti cu care este dotata, firma S.C. DECOR S.R.L. dispune de un numar restrans de angajati care se reflecta in structura organizatorica a unitatii. Personalul este format din doi directori unu economic si unu de vanzari, un contabil si un vanzator.Cei doi directori se ocupa de ambele magazine.Directorul economic detine 60% din actiunile firmei, iar directorul de vanzari detine restul de 40% din actiuni.

4. Modul de organizare si conducere a contabilitatii financiare. Circuitul documentelor

Contabilitatea financiara a firmei SC. DECOR SRL este tinuta de catre firma SC. CONTACTIV SRL, firma de contabilitate, pe baza unui contract de prestari de servicii. Contabilitatea financiara are ca obiect inregistrarea tuturor operatiilor si tranzactiilor care afecteaza patrimoniul firmei, masurarea variatiilor la care acesta este supus, calcularea si explicarea rezultatelor financiare, intocmirea situatiei financiare de sinteza, documente care trebuie sa asigure mediului exterior imaginea fidela a situatiei intreprinderii.

Modul de organizare a contabilitatii presupune stabilirea si utilizarea anumitor mijloace ca: documentele justificative, planul de conturi, registrele contabile, forma de contabilitate. Potrivit prevederilor legale, orice actiune economica efectuata se consemneaza intr-un document care sta la baza inregistrarii in contabilitate, dobandind calitatea de document justificativ. Planul de conturi general este conceput pentru organizarea contabilitatii in dublu circuit astfel: pentru circuitul contabilitatii financiare si pentru circuitul contabilitatii de gestiune.

Pentru circuitul contabilitatii financiare se utilizeaza clasele de conturi de la 1 la 7 numite conturi de bilant, prin care se inregistreaza existenta si miscarea elementelor patrimoniale si se realizeaza intocmirea situatiei financiare de sinteza si clasa 8, conturi specifice, prin care se inregistreaza operatiuni extrapatrimoniale. Registrele contabile obligatorii sunt: Registrul Jurnal, Registrul Inventar si Cartea Mare. Forma de contabilitate reprezinta modul de organizare a ciclului contabil de inregistrare si prelucrare a datelor. Forma utilizata este forma informatica de contabilitate, care presupune adaptarea celorlalte forme la utilizarea tehnicii electronice de calcul.

Datele din formulele contabile sunt introduse in calculator si stau la baza intregului sistem de stocare si prelucrare a datelor si se editeaza jurnalele de inregistrare, Cartea Mare si balanta de verificare lunara. Organizarea circulatiei documentelor are ca scop dimensionarea si rationalizarea traseului de miscare a documentelor. Din acest punct de vedere, fiecare document trebuie sa circule intr-o anumita ordine, fara retineri inutile in cadrul compartimentelor, iar pe aceasta baza, organizarea circulatiei are ca scop asigurarea unei rezolvari complete si la timp a documentului.

In cursul anului curent, documentele si registrele contabile se pastreaza in compartimentul contabil, iar dupa expirarea anului se pastreaza la arhiva generala a unitatii timp de 10 ani, exceptie fac statele de salarii care se pastreaza timp de 50 ani.

CAP II. INTOCMIREA DOCUMENTELOR

Operatiile economice si financiare se consemneaza in momentul efectuarii lor in documente justificative. Pe aceasta cale se asigura datele de intrare in sistemul informational contabil si se fundamenteaza inregistrarea proprie contului. Pentru a incepe activitatea de comercializare, firma SC. DECOR SRL, efectueaza o comanda catre un furnizor specificand materiile prime dorite si in ce cantitati, primind de la acest furnizor comanda pe baza unei facturi fiscale.

Factura fiscala serveste ca document pe baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor. Factura fiscala este un document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a firmei. Pe baza acestei facturi, firma intocmeste un NIR( nota de intrare- receptie) ce serveste ca document pentru receptia bunurilor aprovizionate, pentru incarcare in gestiune. Pentru a putea fi date in consum materiile prime achizitionate pentru procesul de comercializare, se intocmeste un bon de consum ce serveste ca document de eliberare din magazie pentru consum a unui singur material, respectiv mai multor materiale.

Bonul de consum este folosit de asemenea ca document justificativ de scadere din gestiune si circula la magazia de materiale, pentru eliberarea cantitatilor prevazute cat si la compartimentul financiar-contabil, pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitate. Odata ce marfurile sunt vandute, firma intocmeste o factura fiscala pentru clienti ce contine denumirea produselor, cantitatea, pretul unitar, precum si valoarea TVA-ului. Pentru a se incasa de la clienti sumele de bani se intocmeste o chitanta si se elibereaza de caserie.

Cu ajutorul chitantei se platesc sume de bani catre furnizori, in acest caz chitanta este emisa de catre furnizor. In fiecare zi pe baza bonului de casa se intocmeste monetarul, care este actul fiscal cu care magazinul firmei depune banii in caserie. Serveste ca: document justificativ pentru evidentierea la sfarsitul zilei a numerarului existent in casierie, corespunzator marfurilor comercializate, document justificativ de inregistrare in contabilitate, document justificativ pe baza caruia se preda numerarul incasat prin casa de catre casier la casieria centrala a firmei.

Se intocmeste in doua exemplare de catre casier, la sfarsitul zilei, prin inventarierea numerarului existent in casierie, pe categorii de bancnote si de monede. Circula: la compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrarea in registrul de casa (exemplarul 1); exemplarul 2 ramane in carnet. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil, dupa utilizarea completa a carnetului (ambele exemplare). Pe baza acestor acte, se intocmeste in fiecare zi si un registru de casa.

Registrul de casa serveste ca: document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in numerar, efectuate prin casieria unitatii pe baza actelor justificative; document de stabilire, la sfarsitul fiecarei zile, a soldului de casa; document de inregistrare in contabilitate a operatiunilor de casa. Se intocmeste in doua exemplare, zilnic, de casierul unitatii sau de alta persoana imputernicita, pe baza actelor justificative de incasari si plati. Soldul de casa al zilei precedente se reporteaza, dupa caz, pe primul rand al registrului de casa pentru ziua in curs. Se semneaza de catre casier pentru confirmarea inregistrarii operatiunilor efectuate si de catre persoana din compartimentul financiar-contabil desemnata pentru primirea exemplarului 2 si a actelor justificative anexate.

Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea exactitatii sumelor inscrise si respectarea dispozitiilor legale privind efectuarea operatiunilor de casa (exemplarul 2). Se arhiveaza: la casierie (exemplarul 1) si la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2).

Documentele cu privire la organizarea contabilitatii drepturilor salariale sunt statele de plata, care contin salariul de baza, sporurile, total salariu si venitul brut. Apoi se mai intocmeste si un stat de plata cu privire la retinerile din salarii, acestea fiind contributiile angajatiilor la asigurarile sociale, la fondul de somaj, la fondul de sanatate, deducerea personala, impozitul retinut si salariul net. In cazul in care se efectueaza o deplasare de catre un angajat se intocmeste un ordin de deplasare (delegatie). Acesta serveste ca document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate, document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de avans. Se intocmeste de persoana care urmeaza a efectua deplasarea.

Datele consemnate in documentele justificative sunt inregistrate in ordine cronologica si grupate in registre contabile. Acestea se prezinta sub forma unor registre legate, fise si situatii ale caror continut si forma corespund scopului pentru care se tin. Principalele registre ce se folosesc, obligatoriu, in contabilitate sunt: Registrul- jurnal, Cartea-mare si Registrul -inventar. Registrul-jurnal este documentul contabil in care se inregistreaza, prin articole contabile, in mod cronologic, operatiile patrimoniale.

Odata cu sporirea volumului operatiilor contabile, s-au diferentiat doua categorii de registre-jurnal: auxiliare si generale. Registrele auxiliare capata forma: jurnalul de facturi-iesiri, jurnalul de receptii-intrari, jurnalul de incasari si plati, jurnalul de inchidere. Jurnalul de receptii-intrari prezinta facturile de la furnizori, obtinerea de produse finite. Jurnalul de facturi-iesiri prezinta trecerea pe marfuri a produselor finite, darea in consum a materiilor prime.

Jurnalul de incasari si plati prezinta platile facute catre furnizori si incasarile de la clienti. Jurnalul de inchidere face inchiderea cheltuielilor, a veniturilor si calcularea impozitului pe profit. Registrul este un centralizator. Registrul Cartea-mare este un document contabil in care se inscriu lunar, direct sau prin regrupare pe conturi corespondente, inregistrarile efectuate in Registrul-jurnal, stabilindu-se situatia fiecarui cont, respectiv soldul initial, rulajele debitoare, rulajele creditoare si soldul final.

Registrul-inventar este documentul contabil in care se inregistreaza toate elementele de activ si de pasiv, grupate in functie de natura lor. Lunar se mai intocmeste balanta de verificare, ce serveste la verificarea exactitatii inregistrarilor, intocmirea situatiilor financiare. Balanta de verificare cuprinde pentru toate conturile unitatii urmatoarele elemente: simbolul si denumirea conturilor, in ordinea din planul de conturi aplicabil, soldurile initiale sau totalul sumelor debitoare si creditoare ale lunii precedente, dupa caz, rulajele curente debitoare si creditoare, totalul sumelor debitoare si creditoare, soldurile finale debitoare sau creditoare. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

Documentele contabile de sinteza sunt situatiile financiare: bilantul, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor capitalului propriu si notele explicative. Situatiile financiare anuale trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei, modificarilor capitalului propriu si fluxurilor de trezorerie ale intreprinderii pentru respectivul exercitiu financiar.

Bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ si de pasiv ale intreprinderii la incheierea exercitiului. Bilantul cuprinde toate elementele de activ si de pasiv grupate dupa natura, destinatie si lichiditate, respectiv natura, provenienta si exigibilitate. Contul de profit si pierdere cuprinde: cifra de afaceri neta, veniturile si cheltuielile exercitiului, grupate dupa natura lor, precum si rezultatul exercitiului( profit sau pierdere).

Situatia modificarilor capitalului propriu este prezentata ca o componenta separata a situatiilor financiare, care sa evidentieze profitul net sau pierderea neta a perioadei, fiecare element de venit si cheltuiala. In situatia modificarilor capitalului propriu sau in notele explicative se mai prezinta tranzactiile de capital cu proprietarii si distributiile catre acestia, soldul profitului cumulat sau al pierderii cumulate la inceputul perioadei si la data bilantului si modificarile pe parcursul perioadei. Notele explicative contin informatii suplimentare, relevante pentru necesitatile utilizatorilor in ceea ce priveste pozitia financiara si rezultatele obtinute.

Pe langa aceste documente se mai intocmesc lunar toate declaratiile care se fac catre Institutiile statului cu privire la salarii. Acestea sunt: Declaratia fiscala privind stabilirea comisionului, Declaratia initiala privind evidenta obligatiilor de plata catre bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate pentru concedii si indemnizatii, Declaratia initiala privind evidenta nominala a asiguratiilor care au beneficiat de concedii si indemnizatii, Centralizator referitor la obligatiile de plata ale angajatorului la FNUASS, Declaratia privind evidenta nominala a asiguratiilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor de somaj, Declaratia initiala privind evidenta nominala a asiguratiilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat. Toate aceste declaratii sunt generate de catre programul de contabilitate pentru fiecare luna.

Lunar se mai intocmesc Declaratia 100- privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat si Decontul de taxa pe valoarea adaugata. Acestea trebuie depuse la Administratia Finantelor Publice pana pe data de 25 luna urmatoare. Declaratia 100 se completeaza de platitorii de impozite, taxe si contributii sociale carora le revin obligatii de plata la bugetul general consolidat. Declaratia cuprinde date referitoare la platitor, date privind contributiile sociale, date referitoare la impozitul pe profit.

Decontul de taxa pe valoarea adaugata se completeaza de persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata. Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice. Acest formular cuprinde taxa pe valoarea adaugata colectata, taxa pe valoarea adaugata deductibila, regularizari conform Codului Fiscal. Unele din aceste documente se gasesc in Anexe.

CAP III. MONOGRAFIE CONTABILA

1. In data de 04.01.2006, pe baza bonului fiscal nr.73312 se cumpara benzina de la furnizorul

S.C. ROM PETROL S.A. in valoare de 50 lei si TVA inclus 19%.

% = 401 50.00

42.02

7.98

Contul 3022,, Combustibili" este un cont cu functie de activ si functioneaza prin a se debita. In debitul contului 3022 s-a inregistrat valoarea stocului de materialelor consumabile, folosindu-se metoda inventarului intermitent. Contul 401 ,, Furnizori" este un cont de pasiv si functioneaza prin a se credita. In creditul contului 401 s-a inregistrat valoarea materialelor consumabile. Contul 4426,, Taxa pe valoarea adaugata deductibila" este un cont de activ si se debiteaza cu sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata deductibila.

2. In data de 04.01.2006 se plateste furnizorul conform bonului fiscal nr.73312.

401 = 5121 50.00

3. In data de 04.01.2006, pe baza bonului de consum nr. 34, se da in consum benzina in valoare de 42.02 lei.

6022 = 3022 42.02

4. In data de 04.01.2006, pe baza facturii fiscale nr.5771639 s-au achizitionat materiale de natura obiectelor de inventar (raport de gestiune, NIR, registru de casa si bon de consum) de la furnizorul S.C. BRAND DISTRIBUTION GROUP S.R.L, in valoare de 10.34 lei + TVA 19%.

% = 401 12.30

Contul 303,, Materiale de natura obiectelor de inventar" este un cont de activ si cu ajutorul lui se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de materiale de natura obiectelor de inventar. In debitul contului se inregistreaza valoarea la pret de inregistrare a materialor de natura obiectelor de inventar achizitionate. In creditul contului 401,, Furnizori" se inregistreaza valoarea la pret de cumparare a materialelor de natura obiectelor de inventar.

5. In data de 06.01.2006, pe baza bonului fiscal nr.49 se achizitioneaza benzina de la furnizorul S.C. LUBRIMEX BRASOV S.A., in valoare de 33.60 lei si TVA 19%.

% = 401 39.98


6. In data de 06.01.2006 se plateste datoria catre furnizori conform bonului fiscal nr.49.

401 = 5121 39.98

7. In data de 06.01.2006, pe baza bonului de consum nr.35 se da in folosinta benzina in valoare de 33.60 lei.

6022 = 3022 33.60

Contul 6022,, Cheltuieli privind combustibilul" este un cont cu functie de activ si functioneaza prin a se debita. In debitul contului 6022 s-a inregistrat valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile, folosindu-se metoda inventarului intermitent.

8. In data de 06.01.2006, pe baza bonului fiscal nr.118, se achizitioneaza de la furnizorul OMV BRASOV NR.3 benzina in valoare de 40.02 lei TVA inclus.

% = 401 40.02

9. In data de 06.01.2006 se plateste datoria catre furnizor din aceasi data conform bonului fiscal nr.118.

401 = 5121 40.02

10. In data de 06.01.2006, pe baza bonului de consum nr. 36 se da in folosinta benzina in valoare de 33.63 lei.

6022 = 3022 33.63

11. In data de 10.01.2006, pe baza bonului fiscal nr.130, se achizitioneaza de la furnizorul S.C. MOL ROMANIA P.P. S.R.L., benzina in valoare de 30 lei, TVA inclus 19%.

% = 401 30.00

4.79

12. In data de 10.01.2006 se achita datoria catre furnizori conform bonului fiscal nr.130.

401 = 5121 30.00

13. In data de 10.01.2006, pe baza bonului de consum nr. 37 se da in consum benzina in valoare de 25.21 lei.

6022 = 3022 25.21

14. In data de 16.01.2006, pe baza bonului fiscal nr.60, se achizitioneaza de la furnizorul OMV BRASOV NR.3, benzina in valoare de 33.61 lei si TVA 19%.

% = 401 39.99

15. In data de 16.01.2006 se achita datoria furnizorului conform bonului fiscal nr.60.

401 = 5121 39.99

16. In data de 16.01.2006, pe baza bonului de consum se da in folosinta benzina in valoare de 33.61 lei.

6022 = 3022 33.61

17. In data de 17.01.2006, pe baza bonului fiscal nr. 390, se achizitioneaza de la furnizorul OMV BRASOV NR.3 benzina in valoare de 29.97 lei, TVA 19% inclus.

% = 401 29.97

18. In data de 17.01.2006 se plateste datoria catre furnizor conform bonului fiscal nr.390.

401 = 5121 29.97

19. In data de 17.01.2006 se da in consum benzina in valoare de 28.18 lei pe baza bonului de consum nr.42.

6022 = 3022 28.18

20. In data de 18.01.2006 se achizitioneaza pe baza facturii fiscale nr.3516170, materiale auxiliare de la furnizorul S.C.KRONTRADE COMPANY S.R.L. in valoare de 35.91 lei plus TVA 19%.

% = 401 42.74

21. In data de 18.01.2006 se achita datoria fata de furnizor pe baza chitantei nr.9110113.

401 = 5121 42.74

22. In data de 18.01.2006 pe baza facturii nr.6019361, se achizitioneaza de la furnizorul S.C.CELOPLAST IMPEX S.R.L., marfuri (plante uscate, articole de decor, sul de impachetat, ambalaje, role si hartie sifonata) in valoare totala de 244.33 lei, TVA inclus 19%.

% = 401 244.33

371 205.32

4426 39.01

23. In data de 18.01.2006 se achita datoria fata de furnizor pe baza chitantei nr.5122298.

401 = 5121 244.33

24. In data de 18.01.2006, pe baza facturii nr. 3516170, se achitioneaza de la furnizorul S.C. KRONTRADE COMPANY S.R.L. materiale auxiliare in valoare de 35.91 lei si TVA 19%.

% = 401 42.74

35.91

25. In data de 18.01.2006 S.C. DECOR S.R.L. retrage din contul curent 1000 lei, bani pe care ii depune in casieria unitatii pentru efectuarea diverselor plati.

581 = 5311 1000

5121 = 581 1000

Contul 581,, Viramente interne" tine evidenta viramentelor de disponibilitati intre conturile de trezorerie. Contul 581 este un cont de activ, iar in debitul contului se inregistreaza sumele virate dintr-un cont de trezorerie in alt cont de trezorerie. Contul 5311,, Casa in lei" este un cont de activ . In acest caz se crediteaza cu depunerile de numerar la banci.

26. In data de 19.01.2006, pe baza bonului fiscal nr.116, se achizitioneaza de la furnizorul S.C. MOL ROMANIA P.P. S.R.L., benzina in valoare de 30 lei lei, TVA 19% inclus.

% = 401 30.00

27. In data de 19.01.2006 pe plateste datoria catre furnizor conform bonului fiscal nr.116.

401 = 5311 30.00

28. In data de 19.01.2006 pe baza bonului de consum nr.43 se da in consum benzina in valoare de 25.228 lei.

6022 = 3022 25.228

29. In data de 21.01.2006, pe baza bonului fiscal nr.238 se cumpara de la furnizorul OMV BRASOV NR.2 , benzina in valoare de 25.18 lei si TVA 19%.

% = 401 29.97

30. In data de 21.01.2006 se plateste furnizorul conform bonului fiscal nr.238.

401 = 5311 29.97

31. In data de 21.01.2006 pe baza bonului de consum nr.39 se da in consum benzina in valoare de 25.18 lei.

6022 = 3022 25.18

32. In data de 22.01.2006 pe baza facturii fiscale nr.4603075, se achizitioneaza de la furnizorul S.C. PRAKTIKER ROMANIA S.R.L. marfuri (nutrisolaci, sireturi, scrumiera) in valoare de 17.44 lei si TVA 19%.

% = 401 20.76

33. In data de 22.01.2006 se plateste furnizorul conform facturii fiscale nr.4603075.

401 = 5311 20.76

34. In data de 22.01.2006 pe baza bonului de consum se dau in folosinta marfuri in valoare de 17.44 lei.

607 = 371 17.44

35. In data de 22.01.2006 pe baza facturii fiscale nr.7077849 se cumpara de la furnizorul METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L. marfuri (insecticid si cutie plastic) in valore de 51.04 lei si TVA inclus.

% = 401 51.04

36. In data de 22.01.2006 se plateste furnizorului factura nr. 7077849.

401 = 5311 51.04

37. In data de 22.01.2006 pe baza bonului de consum nr.41 se dau in folosinta marfuri in valoare de 42.89 lei.

607 = 371 42.89

38. In data de 22.01.2006 pe baza facturii fiscale nr.9473454, se achizitioneaza de la furnizorul S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A., materii prime in valoare de 50.39 lei si TVA 19%.

% = 401 59.95

39. In data de 22.01.2006 se plateste datoria furnizorului.

401 = 5311 59.95

40. In data de 23.01.2006 pe baza bonului fiscal nr.628, se cumpara de la furnizorul OMV BRASOV NR.3 benzina in valoare de 29.93 lei, TVA 19% inclus.

% = 401 29.93

25.17

41. In data de 23.01.2006 pe baza bonului de consum se da in consum benzina in valoare de 25.17 lei.

6022 = 3022 25.17

42. In data de 23.01.2005 pe baza facturii fiscale nr.5317993, S.C. DECOR S.R.L. vinde clientului S.C. ICCO S.R.L. marfuri (aranjament floral) in valoare de 23.53 lei si TVA 19%.

4111 = % 28.00

707 23.53

4427 4.47

Contul 4111,, Clienti" este un cont de activ si se debiteaza cu valoarea la pret de vanzare a marfurilor. Contul 707,, Venituri din vanzarea marfurilor" functioneaza ca un cont de pasiv, iar in creditul contului se inregistreaza pretul de vanzare al marfurilor vandute clientilor.

43. In data de 23.01.2006, S.C. ICCO S.R.L. plateste factura nr. 5317993 pe baza chitantei nr.9155285.

5311 = 4111 28.00

44. In data de 23.01.2005 pe baza facturii fiscale nr.5317996 S.C. DECOR S.R.L. vinde clientului S.C. ICCO ELECTRIC S.R.L. marfuri in valoare de 152.94 lei si TVA 19%, plata urmand a se face in termen de 7 zile.

4111 = % 182.00

707 152.94

4427 29.06

45. In data de 23.01.2005 pe baza facturii fiscale nr.5317994 S.C. DECOR S.R.L. vinde clientului S.C. STABILUS ROMANIA S.R.L marfuri in valoare de 509.60 lei, TVA inclus.

4111 = % 509.60

707 428.24

4427 81.36

46. In data de 23.01.2006, S.C. STABILUS ROMANIA S.R.L. plateste factura nr. 5317994 prin ordin de plata.

5121 = 4111 509.60

47. In data de 23.01.2006, pe baza bonului fiscal nr.116, se cumpara de la furnizorul S.C. MOL ROMANIA P.P. S.R.L., benzina in valoare de 30.00 lei, TVA inclus.

% = 401 30.00

25.228

48. In data de 23.01.2006, se plateste datoria fata de furnizor.

401 = 5311 30.00

49. In data de 26.01.2006, pe baza bonului fiscal nr.12227 se achizitioneaza de la furnizorul S.C BRAND DISTRIBUTION GROUP S.R.L., materiale de natura obiectelor de inventar ( registru de evidenta salariati) in valoare de 28.00 lei, TVA inclus.

% = 401 28.00

303 23.53

4426 4.47

50. In data de 26.01.2006 se plateste furnizorului datoria.

401 = 5311 28.00

51. In data de 27.01.2006, pe baza bonului fiscal nr.543 se achizitioneaza de la furnizorul S.C. OMV BRASOV NR.3, benzina in valoare de 25.20 lei si TVA 19%.

% = 401 29.98

3022 25.20

4426 4.79

52. In data de 27.01.2006 se plateste furnizorul.

401 = 5311 29.98

53. In data de 27.01.2006 se da in consum pe baza bonului de consum nr.45, benzina in valoare de 25.20 lei.

6022 = 3022 25.20

54. In data de 28.01.2006, pe baza facturii fiscale nr.1134242, se achizitioneaza ulei de motor de la furnizorul S.C.DOCONIMA S.R.L. in valoare de 84 lei, TVA inclus.

% = 401 84.00

3022 70.59

4426 13.41

55. In data de 28.01.2006 se achita datoria catre furnizor pe baza chitantei nr.8640085.

401 = 5311 84.00

56. In data de 28.01.2006 se da in consum ulei de motor in valoare de 70.59 lei.

6022 = 3022 70.59

57. In data de 28.01.2006, pe baza facturii fiscale nr.7969134, se achizitioneaza de la furnizorul S.C. B.T.A. S.R.L. materii prime in valoare de 54.99 lei, TVA inclus.

% = 401 54.99

301 46.21

4426 8.78

58. In data de 28.01.2006 se achita datoria catre furnizor.

401 = 5121 54.99

59. In data de 28.01.2006 pe baza bonului de consum nr.47 se da in folosinta materii prime in valoare de 46.21 lei.

601 = 301 46.21

60. In data de 31.01.2006, S.C. ICCO ELECTRIC S.R.L. plateste factura nr.5317996, pe baza chitantei nr.9155286, in valoare de 182 lei.

5311 = 4111 182.00

61. In data de 31.01.2006, pe baza facturii fiscale nr.8045981, se achizitioneaza de la furnizorul S.C. DIEGO BV S.R.L. materiale consumabile in valoare de 189.07 lei si TVA 19%.

% = 401 225.00

302 189.07

4426 35.93

62. In data de 31.01.2006 se plateste datoria catre furnizor.

401 = 5121 225.00

63. In data de 31.01.2006, pe baza bonului de consum nr.48 se dau in consum materiale consumabile in valoare de 189.07 lei.

602 = 302 225.00

64. In data de 31.01.2006, pe baza bonului fiscal nr. 457 se cumpara de la furnizorul S.C. OMV ROMANIA, benzina in valoare de 30.02 lei, TVA inclus.

% = 401 30.02

3022 25.23

4426 4.79

65. In data de 31.01.2006 se plateste datoria catre furnizor.

401 = 5311 30.02

66. In data de 31.01.2006 se da in consum benzina in valoare de 25.23 lei pe baza bonului de consum nr.48.

6022 = 3022 25.23

67. In data de 31.01.2006 se calculeaza salariile.

Cheltuielile cu salariile si alte drepturi cuvenite angajatilor

641 = 421 330

Calcularea retinerilor din salarii. Aceste retineri reprezinta contributii ale angajatiilor la asigurarile sociale, la fondul de somaj, la sanatate, impozitul pe salarii.

421 = % 60.00

4312 ( 9.5% cas) 31

4372 ( 1% somaj) 3

4314 ( 6.5% sanatate) 22

444 ( impozit) 4

Contributiile angajatorului

- inregistrarea contributiei la asigurarile sociale

6451 = 4311 ( 19.5%) 64.00

- inregistrarea contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate

6453 = 4313 ( 6%) 20.00

- inregistrarea contributiei la bugetul asigurarilor de somaj

6452 = 4371 ( 2%) 7.00

- inregistrarea contributiei angajatorului la boli profesionale

6451 = 4315 (0.5%) 2.00

- inregistrarea contributiei angajatorului la fondul de indemnizatii si concedii

6455 = 4316 ( 0.85%) 3.00

- inregistrarea contributiei angajatorului la fondul de garantare a creantelor

6456 = 4373 ( 0.25%) 1.00

- inregistrarea contributiei angajatorului privind comisionul la Camera de Munca

622 = 462 ( 0.75%) 2.00

68. In data de 25.06.2007 se platesc toate retinerile catre bugetul statului privind salariile.

% = 5121 155.00

444 4.00

4312 31.00

4372 3.00

4314 21.00

4315 2.00

4311 64.00

4371 7.00

4313 20.00

4373 1.00

462 2.00

69. In data de 30.06.2007 se efectueaza inchiderea veniturilor si cheltuielilor.

v     Inchiderea veniturilor

707 = 121 604.71

v     Inchiderea cheltuielilor

121 = % 1128.178

601 46.21

602 225.00

6022 367.638

607 60.33

622 2.00

641 330.00

6451 66.00

6452 7.00

6453 20.00

6455 3.00

6456 1.00

CAP IV. ELABORAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

Bugetul de venituri si cheltuieli constituie un instrument de control al cheltuielilor si veniturilor prin compararea previziunilor cu realizarile. Veniturile constituie cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de intrari sau cresteri ale activelor ori descresteri ale datoriilor. Cheltuielile constituie diminuari ale beneficiilor economice sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor ori cresteri ale datoriilor. Bugetul de venituri si cheltuieli cuprinde venituri totale, cheltuieli totale, rezerve legale, acoperire pierdere ani precedenti si rezultatul net. Veniturile totale sunt impartite pe cele trei categorii: venituri din exploatare, venituri financiare si venituri exceptionale. Veniturile din exploatare cuprind venituri din vanzarea produselor finite, venituri din vanzarea semifabricatelor, venituri din vanzarea marfurilor. Veniturile financiare cuprind venituri din diferente de curs valutar, venituri din dobanzi. Veniturile exceptionale cuprind venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele asimilate. La fel ca si veniturile si cheltuielile se impart pe cele trei categorii: cheltuieli din exploatare, financiare si exceptionale. Cheltuielile din exploatare contin cheltuieli materiale, de personal, cu amortizarea si provizioane, de protocol si reclama publicitara. Cheltuielile financiare prezinta cheltuieli din diferente de curs valutar, din dobanzi. Cheltuielile exceptionale cuprind cheltuieli privind calamitatiile si alte evenimente extraordinare.

Avand veniturile, cheltuielile precum si rezultatul net realizate in anul precedent, vom previziona veniturile si cheltuielile pentru acest an si vor fi impartite in patru trimestre.

ANEXE

BIBLIOGRAFIE

1. OPREA CALIN, MIHAI RISTEA- ,, BAZELE CONTABILITATII", ED. DIDACTICA SI PEDAGOGICA, BUCURESTI, 2004

2. MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE- ,, REGLEMENTARI CONTABILE PENTRU

AGENTI ECONOMICI", ED. ECONOMICA, BUCURESTI, 2002

3. DATE FURNIZATE DE CATRE FIRMA SC. DECOR.SRL

Cabinet individual  Nr.121/31.08.2007

Expert contabil - Tǎnase Mihai

ADEVERINTA

Prin prezenta se adevereste ca d-ra Oancea Mihaela - Elena, studentǎ la Universitatea Transilvania Brasov, facultatea de Stiinte economice, specializarea Contabilitate si Informatica de gestiune, anul II, grupa 8652, a efectuat stagiul de pregatire practica in perioada 13.08 - 31.08.2007 in unitatea noastrǎ.

S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la Universitatea Transilvania Brasov, facultatea de Stiinte economice.

Expert contabil

Tǎnase Mihai

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.