Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » cadastru topografie
Proiect de parcelare

Proiect de parcelare
CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE BRASOV

TEHNICIAN CADASTRU FUNCIAR TOPOGRAFPROIECT DE PARCELARE

O suprafata de teren sa ridicat in plan prin metoda drumuirii.

Pe baza datelor culese din teren si a altor date personale se vor face urmatoarele calcule:

Calculul coordonatelor absolute ale punctelor de drumuire

Calculul suprafetei poligonului

Impirtirea suprafetei in doua parcele A si B care se gasesc in raport de 2/3 ( trei cincimi suprafata A si 2 cincimi suprafata B).

Parcelarea suprafetei B in cinci parcele egale ca suprafata dupa o directie perpendiculara pe latura 3-4

redactarea planului de parcelare la scara 1:1000 pe hartie de desen format A-3.

DATE INITIALE SI PERSONALE

Tabelul nr. 1

S

V

UNGHIURI

ORIZONTALE

UNGHIURI

VERTICALE

DISTANTE INCLINATE

“l”

DATE

PERSONALE

MASURATE

PERSONALE

X1=1000

Y1=1000

Z1=600

n=1,25

1,2=250

Am calculate datele personale cu formula:

lpers.=l x n si rezulta datele din coloana 5

CALCULUL COORDONATELOR ABSOLUTE X, Y, Z ALE PUNCTELOR DE DRUMUIRE

Tabelul nr. 2

S

V

UNGHIURI ORIZONTALE

ORIENTARI

UNGHIURI VERTICALE

DISTANTE

COORDONATE RELATIVE

COORDONATE ABSOLUTE

INCLINATE

l

REDUSE

d

X

Y

Z

X

Y

Z

102,91m

102,75m

-72,65m

-72,73m

+5,64m

78,41m

78,36m

-77,4m

+12,09m

-2,64m

79,86m

79,76m

-20,65m

+76,95m

+3,83m73,56m

73,52m

+52,7m

+51,18m

-2,14m

75,78m

75,77m

+74,32m

+14,63m

-0,50m

93,03m

92,93m

+43,68m

-82,12m

-4,19m

CONTROL

Am calculat suma unghiurilor dintr-un poligon cu formula: Σα=(n-2)*200.

Rezulta Σα=+0 , e = -0,02. Am corectat toate unghiurile orizontale cu

aceasta valoare.

La θ6,1am adunat valoarea unghiului α1,2 si trebuie sa de valoarea lui θ1,2 (331,14+200+118,86= 650 – 400= 250

Am calculat orientarile cu formula: θ2,3= 2,3 corectat.

Am calculat distantele reduse la orizontala cu formula: d = l x cos.α.

Rezultatele le-am trecut in coloana 6.

Am calculat ∆X si Y cu formula: ∆X= d x cos. si Y= d x sin.

Am calculat ∆z cu formula ∆z= l x sin.

Am calculat Σ∆X, Σ∆y, si Σ∆z si am executat corectiile respective.

Σ∆X= -0,02m; Σ∆y = +0,48m/6=-0,08m; Σ∆z = - 0,15m /6= +0,025m

Verificare coordonate X: 956,32 + 43,68 = 1000

Verificare coordonate Y: 1082,12- 82,12 = 1000

Verificare inaltime Z = 604,19 – 4,19 = 600

CALCULUL SUPRAFETEI POLIGONULUI

Tabelul nr. 3

Nr.

punct

coordonate

COORDONATE

FORMULE SI CALCULE

X

Y

2S= ΣXi(Yi+1- Yi+1) => 2S = - 35644,36m2

2S= ΣYi(Xi+1- Xi+1) => 2S = + 35644,36 m2

S=17822,18 m2

S=1,782218 ha

PARCELARE PRIN PUNCT OBLIGAT

Calculul suprafetelor Sa , Sb, si s

Tabelul nr. 4

Nr.

punct

coordonate

COORDONATE

FORMULE SI CALCULE

X

Y

SA = (S x 3)/ 5 = (17822,18 x 3)/5 = 10693,308

SB = (S x 2)/ 5 = (17822,18 x 2)/5 = 7128,872

S1,6,5,2= 10113,74

s = SA – S1,6,5,2 = 10693,308 – 10113,74 = 579,56 m2

Calculul distantei 5-2

Tabelul nr. 5

Nr.

punct

coordonate

COORDONATE

FORMULE SI CALCULE

X

Y

D5,2= ∆X5,22 + ∆Y5,22 21718,2709 = 147,37

D5,2=

Calculul unghiului

Tabelul nr. 6

Nr.

punct

coordonate

COORDONATE

FORMULE SI CALCULE

X

Y

tgθ5,2= ∆y/∆x=

tgθ5,4= ∆y/∆x=

Calculul distantei l

Tabelul nr. 7

d

sin α

s

l

CALCULE579,56m2

8,7686m

l = 2 s / d sin α = 2 x 579.56/ 147.37 x 0.8969885 = 8,7686

Calculul coordonatelor punctului P

Tabelul nr. 8

Nr.

punct

coordonate

COORDONATE

FORMULE SI CALCULE

X

Y

Xp = X5 + l * cos. θ5,4 = 882,0 + (8,7686 x -0,7174) = 875,7

Yp = Y5 + l * sin. θ5,4 = 1061,38 + (8,7686 x -0,6965) = 1061,38

P

Controlul calculelor

Tabelul nr. 9

Nr.

punct

coordonate

COORDONATE

FORMULE SI CALCULE

X

Y

P

2S = Σ xi * (yi+1 – yi-1) = 7128,42m2

SB = 7128,87m2

La o diferenta de 0,45m2 calculele sunt foarte bune

PARCELARE PARALELA

Calculul orientarilor pentru intersectii

Tabelul nr. 10

Nr.

punct

coordonate

COORDONATE

FORMULE SI CALCULE

X

Y

P

tgθP,2= ∆y/∆x=

θP,2 = 323.40

tgθ4,3= ∆y/∆x=

Calculul coordonatelor prin intersectii

Tabelul nr. 11

Nr.

Pct.

X

Valori naturale

Y

P

tg 323.40 = -2,596957

R

tg 216.69 = +0,268342

tg 323.40 = -2,596957

R

tg 216.69 = +0,268342

P

tg 323.40 = -2,596957

T

tg 216.69 = +0,268342

tg 323.40 = -2,596957

T

tg 216.69 = +0,268342

Calculul distantelor: 3-T (B), 4-R(b), 3-4(H), R-T(L)

Tabelul nr. 12

Nr.

punct

coordonate

COORDONATE

REZULTATE

X

Y

D3,T = B= 68,25m

TD4,R = b = 60,08m

R

D3,4 = H = 79,67m

R

DR,T = L = 80,13m

T

Calculul suprafetelor: 2T3, 34RT, 4RP

Tabelul nr. 13.

Nr.

punct

coordonate

COORDONATE

REZULTATE

X

Y

S2,T,3 = 1082,76m2

T

S3,4,R,T = 5103,37m2

R

T

S4,R,P = 942,01m2

P

R

Control: S2,T,3 + S3,4,R,T + S4,R,P = 7128,14

SB = 7128,87

A rezultat o diferenta de 0,73m2 datorita rotunjirilor ce s-au executat pe timpul calculelor.

Parcelarea propriu-zisa

Tabelul nr. 14

Elemente de parcelare:

s = SB / 5 = 1425,684m2

B = 68,25

n = 2(B-b)/ H = 0,205 s1 = s – S2,T,3 = 342,924m2

b = 60.08

s2 = s3 = s4 = s = 1425,684m2

H = 79,67

m = 1 / B-b = 0,1224 s5 = s – SR,P,4 = 483,676m2

L = 80.13

Formule de calcul:


b1 = B2 - n * s1 h1 = m * H( B – b1) l1 = m * L( B – b1 )


b2 = b12 - n * s2 h2 = m * H( B – b2 ) l2 = m * L( b1 – b2 )

b3 =  b22 - n *  s3 h3 = m * H( B – b3 ) l3 = m * L( b2 – b3 )


b4 =  b32 - n *  s4 h4 = m * H( B – b4 ) l4 = m * L( b3 – b4 )


b5 =  b42 - n *  s5 h5 = m * H( B – b5 ) l5 = m * L( b4 – b5 )

Rezultate:

b1 h1 l1 = 5,1

b2 = 65,53  h2 = 21,45 l2 = 21,58

b3 = 63,26 h3 =22,14 l3 = 22,26

b4 = 60,90  h4 = 23.01 l4 = 23,14

b5 = 60,08  h5 = 7,99 l5 = 8.04

Elemente de control:

b5 = b Σ h1 – h5 = H Σ l1 – l5 = L

b5 = 60,08 m Σ h1 – h5 = 79,66m Σ l1 – l5 = 80,12m

b = 60,08 cm H = 79,67m L = 80,13m

e = 0  e = 1cm e = 1cm

Nr.

punct

coordonate

COORDONATE

FORMULE SI CALCULE

X

Y

T

θT,R = 123.40

cos. θT,R = -0,3593  sin. θT,R = +0,9332

xL1 = xT +l1 * cos. θT,R = 914,04  yL1 = yT +l1 * sin. θT,R = 961,81

xL2 = xT +(l1 +l2) * cos. θT,R = 906,29  yL2 = yT +(l1 +l2) * sin. θT,R = 981,95

xL3 = xT + (l1 +l2 +l3) * cos. θT,R = 898,29 yL3 = yT +(l1 +l2 +l3) * sin. θT,R = 1002,73

xL4 = xT + (l1 +l2 + l3 + l4 ) * cos. θT,R = 889,98  yL4 = yT +(l1 +l2 + l3 + l4 ) * sin. θT,R = 1024,32

L1

L2

L3

L4

= 116.69

cos. sin.

xH1 = x3 +l1 * cos. yH1 = y3 +l1 * sin.

xH2 = x3 +(l1 +l2) * cos. yH2 = y3 +(l1 +l2) * sin.

xH3 = x3 + (l1 +l2 +l3) * cos. θ3,4 = 898,29 yH3 = y3 +(l1 +l2 +l3) * sin.

xH4 = x3 + (l1 +l2 + l3 + l4 ) * cos. yH4 = y3 +(l1 +l2 + l3 + l4 ) * sin.

H1

H2

H3

H4

S2,3,H1,L1 = 1428,037m2 (+2,263m2 ); SH1,H2,L2,L1 = 1428,395m2 (+2,621m2); SH2,H3,L2,L3 = 1423,238m2(-2,536m2); SH3,H4,L4,L3 = 1424,258m2(-1,516m2); SH4,4,P,L4 = 1424,450m2(-1,324m2)Politica de confidentialitate.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 Proiect didactic Clasa: a-IX-a, Luarea deciziilor
 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani dezvoltarea limbajului si a comunicarii orale - „Cine face, ce face”
 PROIECT MOTOR ASINCRON - Determinarea parametrilor schemei echivalente si a caracteristicilor de functionare in regim stabilizat de la gol la sarcina
 TEMA DE PROIECTARE - arbore de masina rotativa

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 PROIECT DE DIPLOMA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA - SUPURATIILE LOJELOR PROFUNDE DE ETIOLOGIE ODONTOGENA
 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Atestat la informatica cu tema “gestionarea unui magazin de confectii”
 Proiect atestat electrician constructor - tehnologia montarii instalatiilor electrice interioare
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM

Transmiterea la sol a coordonatelor punctelor cladirilor inalte
Evaluarea imobilullui situat in Comuna Dumbraveni, Judetul Vrancea - PROIECT DE DIPLOMA
ELABORAREA DOCUMENTATIEI CADASTRALE
Proceduri de lucru in materie de carte funciara
Definitie, caracteristici, rol, scop, importanta, legatura cu alte discipline
Lucrari de cadastru general pe baza documentatiei cartografice existente
Aspectele cadastrului, Functiile cadastrului, Clasificarea cadastrului
NUMEROTAREA CADASTRALATermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu