Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » cadastru topografie
de parcelare

de parcelare


CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE BRASOV

TEHNICIAN CADASTRU FUNCIAR TOPOGRAFPROIECT DE PARCELARE

O suprafata de teren sa ridicat in plan prin metoda drumuirii.

Pe baza datelor culese din teren si a altor date personale se vor face urmatoarele calcule:

Calculul coordonatelor absolute ale punctelor de drumuire

Calculul suprafetei poligonului

Impirtirea suprafetei in doua parcele A si B care se gasesc in raport de 2/3 ( trei cincimi suprafata A si 2 cincimi suprafata B).

Parcelarea suprafetei B in cinci parcele egale ca suprafata dupa o directie perpendiculara pe latura 3-4

redactarea planului de parcelare la scara 1:1000 pe hartie de desen format A-3.

DATE INITIALE SI PERSONALE

Tabelul nr. 1

S

V

UNGHIURI

ORIZONTALE

UNGHIURI

VERTICALE

DISTANTE INCLINATE

"l"

DATE

PERSONALE

MASURATE

PERSONALE

X1=1000

Y1=1000

Z1=600

n=1,25

1,2=250

Am calculate datele personale cu formula:

lpers.=l x n si rezulta datele din coloana 5

CALCULUL COORDONATELOR ABSOLUTE X, Y, Z ALE PUNCTELOR DE DRUMUIRE

Tabelul nr. 2

S

V

UNGHIURI ORIZONTALE

ORIENTARI

UNGHIURI VERTICALE

DISTANTE

COORDONATE RELATIVE

COORDONATE ABSOLUTE

INCLINATE

l

REDUSE

d

X

Y

Z

X

Y

Z

102,91m

102,75m

-72,65m

-72,73m

+5,64m

78,41m

78,36m

-77,4m

+12,09m

-2,64m

79,86m

79,76m

-20,65m

+76,95m

+3,83m


73,56m

73,52m

+52,7m

+51,18m

-2,14m

75,78m

75,77m

+74,32m

+14,63m

-0,50m

93,03m

92,93m

+43,68m

-82,12m

-4,19m

CONTROL

Am calculat suma unghiurilor dintr-un poligon cu formula: Σα=(n-2)*200.

Rezulta Σα=+0 , e = -0,02. Am corectat toate unghiurile orizontale cu

aceasta valoare.

La θ6,1am adunat valoarea unghiului α1,2 si trebuie sa de valoarea lui θ1,2 (331,14+200+118,86= 650 - 400= 250

Am calculat orientarile cu formula: θ2,3= 2,3 corectat.

Am calculat distantele reduse la orizontala cu formula: d = l x cos.α.

Rezultatele le-am trecut in coloana 6.

Am calculat ∆X si Y cu formula: ∆X= d x cos. si Y= d x sin.

Am calculat ∆z cu formula ∆z= l x sin.

Am calculat Σ∆X, Σ∆y, si Σ∆z si am executat corectiile respective.

Σ∆X= -0,02m; Σ∆y = +0,48m/6=-0,08m; Σ∆z = - 0,15m /6= +0,025m

Verificare coordonate X: 956,32 + 43,68 = 1000

Verificare coordonate Y: 1082,12- 82,12 = 1000

Verificare inaltime Z = 604,19 - 4,19 = 600

CALCULUL SUPRAFETEI POLIGONULUI

Tabelul nr. 3

Nr.

punct

coordonate

COORDONATE

FORMULE SI CALCULE

X

Y

2S= ΣXi(Yi+1- Yi+1) => 2S = - 35644,36m2

2S= ΣYi(Xi+1- Xi+1) => 2S = + 35644,36 m2

S=17822,18 m2

S=1,782218 ha

PARCELARE PRIN PUNCT OBLIGAT

Calculul suprafetelor Sa , Sb, si s

Tabelul nr. 4

Nr.

punct

coordonate

COORDONATE

FORMULE SI CALCULE

X

Y

SA = (S x 3)/ 5 = (17822,18 x 3)/5 = 10693,308

SB = (S x 2)/ 5 = (17822,18 x 2)/5 = 7128,872

S1,6,5,2= 10113,74

s = SA - S1,6,5,2 = 10693,308 - 10113,74 = 579,56 m2

Calculul distantei 5-2

Tabelul nr. 5

Nr.

punct

coordonate

COORDONATE

FORMULE SI CALCULE

X

Y

D5,2= ∆X5,22 + ∆Y5,22 21718,2709 = 147,37

D5,2=

Calculul unghiului

Tabelul nr. 6

Nr.

punct

coordonate

COORDONATE

FORMULE SI CALCULE

X

Y

tgθ5,2= ∆y/∆x=

tgθ5,4= ∆y/∆x=

Calculul distantei l

Tabelul nr. 7

d

sin α

s

l

CALCULE

579,56m2

8,7686m

l = 2 s / d sin α = 2 x 579.56/ 147.37 x 0.8969885 = 8,7686

Calculul coordonatelor punctului P

Tabelul nr. 8

Nr.

punct

coordonate

COORDONATE

FORMULE SI CALCULE

X

Y

Xp = X5 + l * cos. θ5,4 = 882,0 + (8,7686 x -0,7174) = 875,7

Yp = Y5 + l * sin. θ5,4 = 1061,38 + (8,7686 x -0,6965) = 1061,38

P

Controlul calculelor

Tabelul nr. 9

Nr.

punct

coordonate

COORDONATE

FORMULE SI CALCULE

X

Y

P

2S = Σ xi * (yi+1 - yi-1) = 7128,42m2

SB = 7128,87m2

La o diferenta de 0,45m2 calculele sunt foarte bune

PARCELARE PARALELA

Calculul orientarilor pentru intersectii

Tabelul nr. 10

Nr.

punct

coordonate

COORDONATE

FORMULE SI CALCULE

X

Y

P

tgθP,2= ∆y/∆x=

θP,2 = 323.40

tgθ4,3= ∆y/∆x=

Calculul coordonatelor prin intersectii

Tabelul nr. 11

Nr.

Pct.

X

Valori naturale

Y

P

tg 323.40 = -2,596957

R

tg 216.69 = +0,268342

tg 323.40 = -2,596957

R

tg 216.69 = +0,268342

P

tg 323.40 = -2,596957

T

tg 216.69 = +0,268342

tg 323.40 = -2,596957

T

tg 216.69 = +0,268342

Calculul distantelor: 3-T (B), 4-R(b), 3-4(H), R-T(L)

Tabelul nr. 12

Nr.

punct

coordonate

COORDONATE

REZULTATE

X

Y

D3,T = B= 68,25m

T

D4,R = b = 60,08m

R

D3,4 = H = 79,67m

R

DR,T = L = 80,13m

T

Calculul suprafetelor: 2T3, 34RT, 4RP

Tabelul nr. 13.

Nr.

punct

coordonate

COORDONATE

REZULTATE

X

Y

S2,T,3 = 1082,76m2

T

S3,4,R,T = 5103,37m2

R

T

S4,R,P = 942,01m2

P

R

Control: S2,T,3 + S3,4,R,T + S4,R,P = 7128,14

SB = 7128,87

A rezultat o diferenta de 0,73m2 datorita rotunjirilor ce s-au executat pe timpul calculelor.

Parcelarea propriu-zisa

Tabelul nr. 14

Elemente de parcelare:

s = SB / 5 = 1425,684m2

B = 68,25

n = 2(B-b)/ H = 0,205 s1 = s - S2,T,3 = 342,924m2

b = 60.08

s2 = s3 = s4 = s = 1425,684m2

H = 79,67

m = 1 / B-b = 0,1224 s5 = s - SR,P,4 = 483,676m2

L = 80.13

Formule de calcul:


b1 = B2 - n * s1 h1 = m * H( B - b1) l1 = m * L( B - b1 )


b2 = b12 - n * s2 h2 = m * H( B - b2 ) l2 = m * L( b1 - b2 )

b3 =  b22 - n *  s3 h3 = m * H( B - b3 ) l3 = m * L( b2 - b3 )


b4 =  b32 - n *  s4 h4 = m * H( B - b4 ) l4 = m * L( b3 - b4 )


b5 =  b42 - n *  s5 h5 = m * H( B - b5 ) l5 = m * L( b4 - b5 )

Rezultate:

b1 h1 l1 = 5,1

b2 = 65,53  h2 = 21,45 l2 = 21,58

b3 = 63,26 h3 =22,14 l3 = 22,26

b4 = 60,90  h4 = 23.01 l4 = 23,14

b5 = 60,08  h5 = 7,99 l5 = 8.04

Elemente de control:

b5 = b Σ h1 - h5 = H Σ l1 - l5 = L

b5 = 60,08 m Σ h1 - h5 = 79,66m Σ l1 - l5 = 80,12m

b = 60,08 cm H = 79,67m L = 80,13m

e = 0  e = 1cm e = 1cm

Nr.

punct

coordonate

COORDONATE

FORMULE SI CALCULE

X

Y

T

θT,R = 123.40

cos. θT,R = -0,3593  sin. θT,R = +0,9332

xL1 = xT +l1 * cos. θT,R = 914,04  yL1 = yT +l1 * sin. θT,R = 961,81

xL2 = xT +(l1 +l2) * cos. θT,R = 906,29  yL2 = yT +(l1 +l2) * sin. θT,R = 981,95

xL3 = xT + (l1 +l2 +l3) * cos. θT,R = 898,29 yL3 = yT +(l1 +l2 +l3) * sin. θT,R = 1002,73

xL4 = xT + (l1 +l2 + l3 + l4 ) * cos. θT,R = 889,98  yL4 = yT +(l1 +l2 + l3 + l4 ) * sin. θT,R = 1024,32

L1

L2

L3

L4

= 116.69

cos. sin.

xH1 = x3 +l1 * cos. yH1 = y3 +l1 * sin.

xH2 = x3 +(l1 +l2) * cos. yH2 = y3 +(l1 +l2) * sin.

xH3 = x3 + (l1 +l2 +l3) * cos. θ3,4 = 898,29 yH3 = y3 +(l1 +l2 +l3) * sin.

xH4 = x3 + (l1 +l2 + l3 + l4 ) * cos. yH4 = y3 +(l1 +l2 + l3 + l4 ) * sin.

H1

H2

H3

H4

S2,3,H1,L1 = 1428,037m2 (+2,263m2 ); SH1,H2,L2,L1 = 1428,395m2 (+2,621m2); SH2,H3,L2,L3 = 1423,238m2(-2,536m2); SH3,H4,L4,L3 = 1424,258m2(-1,516m2); SH4,4,P,L4 = 1424,450m2(-1,324m2)

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.