Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » scoala » chimie
Structura atomului. Tabelul periodic al elementelor chimice.

Structura atomului. Tabelul periodic al elementelor chimice.


Structura atomului. Tabelul periodic al elementelor chimice.

1. Atom. Element chimic. Izotopi. Straturi. Substraturi. Orbitali. Clasificarea elementelor in blocuri de elemente: s, p, d, f. Structura invelisului electronic pentru elementele din perioadele 1, 2, 3.

2. Corelatii intre structura invelisului electronic, pozitia in tabelul periodic si proprietati ale elementelor: caracter metalic, caracter nemetalic. Variatia caracterului metalic si nemetalic al elementelor in grupele principale si in perioadele 1, 2, 3.

3. Proprietati chimice ale sodiului: reactii cu O2, Cl2, H2O. Proprietati chimice ale clorului: reactii cu H2, Fe, H2O, Cu, NaOH, NaBr, KI. 1. ATOM. ELEMENT CHIMIC. IZOTOPI

Atomul este cea mai mica particula dintr-o substanta care nu mai poate fi fragmentata prin procedee chimice obisnuite.

Protoni: p+ sau

Nucleu - nucleoni

ATOM Neutroni: n0 sau

Invelis electronic - Electroni: e- sau

Atomul este neutru din punct de vedere electric deoarece nr. p+=nr. e-

Elementul chimic reprezinta specia de atomi care au acelasi numar atomic. (Z)

Notatia unui element chimic:

Z - numar atomic =nr. protoni=nr. electroni A = Z+N

A - numar de masa = nr. protoni + nr. neutroni

Izotopii sunt specii de atomi cu aceeasi sarcina nucleara, dar cu mase diferite, deoarece contin un nr. diferit de neutroni (acelasi Z, A-diferit)

Izotopii hidrogenului

Simbol

nr. atomic

Z

nr. de masa

A

nr.

p+

nr.

n0

nr.

e-

Hidrogen usor: protiu

Hidrogen greu: deuteriu

Hidrogen supragreu: tritiu

Masa atomica relativa este numarul care ne arata de cate ori masa unui atom este mai mare decat unitatea atomica de masa (a 12-a parte din masa izotopului )

1 unitate atomica de masa (u sau uam) = 1,66 10-27 kg

Masa atomica relativa depinde de:

a)     masele izotopilor care compun elementul chimic

b)     proportia in care se gasesc acesti izotopi

A = S proportia (%) izotopului masa atomica relativa a izotopului

Exemplu: Cuprul se gaseste in natura intr-un amestec de izotopi: 63Cu in proportie de atomi de 70% si 65Cu in proportie de 30%.

Masa atomica relativa a cuprului: ACu =

Masa atomica absoluta (in grame) 63,6 10-27 kg = 10-24 g

STRUCTURA INVELISULUI ELECTRONIC

Invelisul electronic al atomului este alcatuit din electroni care graviteaza in jurul nucleului.

Electronii sunt situati pe 7 straturi numerotate de la nucleu spre exterior cu cifre de la 1 la 7 sau cu litere de la K la Q

Nr. maxim de electroni care pot ocupa un strat = 2n2, n-nr. stratului

Straturile sunt alcatuite din unul sau mai multe substraturi iar substraturile sunt alcatuite din orbitali de acelasi tip (care au aceeasi energie).

Orbitalul atomic reprezinta zona din jurul nucleului unde se pot gasi cu cea mai mare probabilitate electronii.

Tip de orbital

Nr. Orbitali

Nr. max. de e-

Forma si orientare

Energie

s

Sferica

In centrul sferei se afla nucleul atomic

Joasa

p

Bilobata, cu 2 lobi identici, cei 3 orbitali sunt situati de-a lungul celor 3 axe de coordonate x,y,z

Mai inalta

d

tetralobata

Si mai inalta

f

complicata

Foarte inalta

Nr. stratului

Felul substratului

Nr. max. de electroni pe:

substrat

strat

1s

2s

2p

3s

3p

3d

4s

4p

4d

4f

5s

5p

5d

5f

6s

6p

6d

6f

7s

7p

7d

7f

Configuratia electronica reprezinta repartizarea electronilor pe straturi, substraturi si orbitali.

Reguli de ocupare cu electroni a straturilor substraturilor si orbitalilor

 1. Principiul lui PAULI: intr-un orbital incap maxim 2 electroni cu spin opus
 2. Regula lui HUND: orbitalii unui substrat se ocupa mai intai cu cate un electron si apoi se completeaza cu a doielea
 3. Principiul stabilitatii: completarea orbitalilor se face succesiv in ordinea cresterii energiei

Ordinea cresterii energiei: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p

2. CORELATII INTRE STRUCTURA INVELISULUI ELECTRONIC AL ATOMULUI SI POZITIA IN SISTEMUL PERIODIC

Grupa

perioada

1

IA

2 IIA


13 IIIA

14 IVA

15 VA

16 VIA

17 VIIA

VIIIA

Metale alkaline (tip s)

Gaze rare

Metale alcalino- (tip s) pamantoase

Nemetale

tip p

halogeni

IIIB

IVB

VB

VIB

VIIB

VIIIB

IB

IIB

Metale tranzitionale

de tip d

Metale de tip p

configuratie

s1

s2

d1

d2

d3

d4

d5

d6

d7

d8

d9

d10

p1

p2

p3

p4

p5

p6

 

Lantanide blocul f

 

 

Actinide blocul f

 

 

f1

f2

f3

f4

f5

f6

f7

f8

f9

f10

f11

f12

f13

f14

 1. Numarul straturilor=nr. perioadei
 2. Pentru elementele din grupele principale nr. electronilor de pe ultimul strat=nr. grupei
 3. Electronul distinctiv este situat pe un orbital s sau p - elementele fac parte din grupele principale
 4. Electronul distinctiv este situat pe un orbital d - elementele fac parte din grupele secundare
 5. Electronul distinctiv este situat pe un orbital f - elementele fac parte din grupele lantanide sau actinide

VALENTA. NUMAR DE OXIDARE. ELECTROVALENTA. COVALENTA

Valenta este capacitatea de combinare a atomilor unui element cu atomii altui element.

Cand se combina cu alte elemente atomii cedeaza, accepta sau pun in comun electroni pentru a ajunge la o configuratie stabila de octet (8 electroni) sau dublet (2 electroni) pe ultimul strat.

Electroni de valenta - electronii de pe ultimul strat

Electrovalenta = numarul electronilor cedati sau acceptati

Valenta

Covalenta = numarul electronilor pusi in comun

Atomul este neutru din punct de vedere electric: numarul protonilor=numarul electronilor

Atomul poate ceda sau accepta unul sau mai multi electroni, se obtin astfel particule incarcate cu sarcina electrica denumite ioni.

Transformarea atomului in ion se numeste ionizare.

Ioni pozitivi sunt particule incarcate cu sarcina pozitiva.

Se obtin prin cedare de electroni:

valenta= 2

Ioni negativi sunt particule incarcate cu sarcina negativa.

Se obtin prin acceptare de electroni:

valenta = 1

Electrovalenta = numarul electronilor cedati sau acceptati

Electrovalenta elementelor din grupele I, II, III principale = numarul grupei

Electrovalenta elementelor din grupele IV, V, VI, VII principale = 8 - numarul grupei

Covalenta = numarul electronilor pusi in comun

Covalenta elementelor din grupele IV, V, VI, VII principale:

minima = 8 - numarul grupei

maxima = nr. grupei

Numarul de oxidare (N.O.) reprezinta numarul de electroni cu care un atom sau un ion participa la formarea unei legaturi ionice sau covalente.

Reguli de calcul:

 1. N.O. elemente in substante simple=0
 2. N.O. ioni mono si poliatomici = sarcina ionului

a)     N.O. pt. elementele din grupa IA= +1 (Na, K)

b)    N.O. pt. elementele din grupa IIA= +2 (Mg, Ca)

c)     N.O. pt. elementele din grupa IIIA= +3 (Al)

d)    N.O. pt. elementele din grupele secundare este variabil:

Fe +2 sau +3, Cu +1 sau +2, Zn +2, Ag +1, Hg +1 sau +2

e)     N.O. pt. ionii poliatomici: hidroxid: HO= -1;

azotat: NO3= -1;

sulfat: SO4= -2;

carbonat: CO3= -2;

fosfat: PO4= -3

 1. N.O. pt. H = +1 exceptie in hidruri metalice cand H=-1
 2. N.O. pt. O = -2 exceptie in apa oxigenata O=-1
 3. N.O. pt. F = -1
 4. Suma N.O. ale elementelor dintr-o combinatie=0

Caracter metalic (electropozitiv)- este proprietatea elementelor de a forma ioni pozitivi prin cedare de electroni.

Elementele care au aceasta proprietate sunt metale (grupa I, II, III principale, grupele secundare, lantanide, actinide).

(1s22s22p6) configuratia gazului rar Ne

(1s22s22p6) configuratia gazului rar Ne

(1s22s22p6) configuratia gazului rar Ne

Elementele din grupele principale prin cedare de electroni ajung la configuratia gazului rar din perioada anterioara

Elementele din grupele secundare cedeaza electronii de pe ultimul strat sau de pe ultimul si penultimul strat- nu isi formeaza configuratie de gaz rar

(1s22s22p6 3s23p63d6)

(1s22s22p6 3s23p63d5)

In perioada caracterul metalic creste de la dreapta la stanga.

In grupele principale caracterul metalic creste de sus in jos, in grupele secundare variatia este inversa

In acelasi sens variaza si taria bazelor.

Al(OH)3; Mg(OH)2; NaOH

Caracter nemetalic (electronegativ)- este proprietatea elementelor de a forma ioni negativi prin acceptare de electroni.

Elementele care au aceasta proprietate sunt nemetale (grupa IV, V, VI, VII principale).

(1s22s22p6 3s23p6) configuratia gazului rar Ar

(1s22s22p6) configuratia gazului rar Ne

Elementele din grupele principale prin acceptare de electroni ajung la configuratia gazului rar din aceeasi perioada.

In perioada caracterul nemetalic creste de la stanga la dreapta.

In grupe caracterul nemetalic creste de jos in sus.

In acelasi sens variaza si taria acizilor oxigenati superiori

H4SiO4;  H3PO4; H2SO4; HClO4

Creste caracterul nemetalic, creste taria acizilor oxigenati superiori

 

1

IA

2 IIA

13 IIIA

14 IVA

15 VA

16 VIA

17 VIIA

VIIIA

H

nemetale

He

Li

Be

metale

B

C

N

O

F

Ne

Na

Mg

IIIB

IVB

VB

VIB

VIIB

VIIIB

IB

IIB

Al

Si

P

S

Cl

Ar

K

Ca

Fe

Co

Ni

Cu

Zn

As

Se

Br

Kr

Rb

Sr

Ag

Cd

Te

I

Xe

Cs

Ba

Au

Hg

At

Rn

configuratie

Creste caracterul metalic, creste taria bazelor

 
s1

s2

d1

d2

d3

d4

d5

d6

d7

d8

d9

d10

p1

p2

p3

p4

p5

p6

3. Proprietati chimice ale sodiului: reactii cu O2, Cl2, H2O. Proprietati chimice ale clorului: reactii cu H2, Fe, H2O, Cu, NaOH, NaBr, KI.

Reactii ale sodiului cu O2, Cl2, H2O

2Na + O2 Na2O2 (peroxid de sodiu)

2Na + Cl2 2NaCl (clorura de sodiu)

2Na + 2H2O 2NaOH + H2

Hidroxid de sodiu

Reactii ale clorului

Cl2 + H2 2 HCl (acid clorhidric)

Cl2 + Fe FeCl3 (clorura de fer III)

Cl2 + H2O HCl + HClO HClO HCl + ˝ O2

Cl2 + Cu CuCl2

Cl2 + 2NaOH NaCl + NaClO + H2O (NaCl-clorura de sodiu; NaClO-hipoclorit de sodiu)

Cl2 + 2NaBr 2NaCl + Br2 (reactia pune in evidenta caracterul nemetalic mai accentual al Cl2 fata de Br2)

Cl2 + 2KI 2KCl + I2

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.