Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » afaceri
Business Intelligence

Business Intelligence
Business Intelligence

1. Concept, obiectivBusiness Intelligence (BI) este un concept care aduce schimbari fundamentale in cadrul companiei. BI impune un nou model organizatoric, noi procese interne si o arhitectura de solutii informatice specializate.

Obiectivul principal al BI este suportul in procesul decizional. In acest sens, capacitatea BI de a oferi informatii pe baza datelor pe care le stocheaza este un element fundamental al functionalitatii sale.

Obiectivul principal al oricarei companii este profitul. Pentru aceasta, compania trebuie sa fie eficienta, sa aduca beneficii financiare. In acest sens, sunt necesare modele de luare a deciziilor, pentru a masura, gestiona si optimiza performantele diferitelor activitati din companie. Dar deciziile se iau avand la baza informatii. Business Intelligence este exact acel concept care, daca e implementat corect, duce la valorificarea informatiilor necesare pentru a masura, gestiona, a lua decizii si a optimiza performantele.

BI incearca organizatoric sa acopere acele diferente de perceptie si viziune intre focalizarea catre furnizarea de rezultate cat mai rapid si focalizarea pe business, intre abordarea tactica si cea strategica.

Din perspectiva BI, aceasta deplasare de obiective, de la problemele tehnologice la cele de eficienta si valoare adaugata, creaza o nevoie din ce in ce mai mare de

informatii, de informatii complexe. Provocarile stau in faptul ca proiectele in jurul informatiei sunt greu de cuantificat, de masurat, greu de specificat foarte clar.

Solu ia de BI se bazeaza pe Microsoftฎ SQL Server™ Enterprise cu Analysis Services. Cele mai importante cerin e de sistem sunt scaderea timpului de generare a rapoartelor i generarea de abloane la cerere pentru diverse tipuri de rapoarte necesare managementului de-a lungul timpului.

Avand in vedere ca in fiecare luna se adauga un numar foarte mare de inregistrari noi din datele de vanzari, cea mai importanta i mai provocatoare cerin a legata de performan a a fost diminuarea timpului de rulare a interogarilor pentru cantita i mari de date tranzac ionale. Cu ajutorul Microsoft Data Transformation Services, disponibil in SQL Server, datele sunt extrase din sistemul tranzac ional (Charisma Core Business) i analizate cu serviciul Analysis Services.

Beneficii

Valoare prin viteza

Implementarii unei solu ii de Business Intelligence scalabile, de succes, aduce in plus fa a de accesul mai flexibil la rapoartele companiei o viteza sporita de generare a structururilor de date multidimensionale. Acum, informatiile sunt disponibile in fiecare zi de business din datele culese periodic.

Rapoarte mai u or de generat

Rapoartele standard generate din Charisma Core Business au o forma rigida, fiind greu de personalizat dupa necesita ile managementului companiei sau al utilizatorilor din teren.

Solu ia de BI ofera in schimb posibilitatea generarii atat a rapoartelor standard, cat i a celor personalizate. Cand personalul trece i printr-un scurt proces de instruire, utilizatorii pot construi singuri rapoartele de care au nevoie cu informa ia pe care o considera esen iala. Mai mult, managementul poate construi rapoarte pe care sa le salveze apoi intr-o loca ie centrala pe server i sa le puna la dispozi ia utilizatorilor. Astfel, deciziile de business se bazeaza permanent pe rapoarte coerente, generate din indicatorii corespunzatori de business.

Informa iile potrivite pentru decizii eficiente, avantaj in fa a competi iei

Compania va reu i sa se adapteze u or la schimbarile din pia a. Deciziile corecte vor putea sa fie luate la timp, compania fiind astfel mereu cu un pas inaintea competi iei.

 Cu solu iile de BI managerii care decid strategia fiecarui departament beneficiaza de o imagine clara, relevanta i in timp real privind datele organiza iei. Astfel i i pot fundamenta solid deciziile de business.

Prin disponibilitatea solu iilor de BI, companiile au flexibilitatea de a alege dintr-o varietate larga de instrumente pentru a satisface cerin ele tuturor departamentelor interne.

Solutiile de Business Intelligence (BI) au la baza cuburile OLAP care utilizeaza structuri de date multidimensionale.

Componentele unui cub OLAP sunt urmatoarele:

a.) masuri: sunt elementele care descriu indicatorii ce fac obiectul analizei (de exemplu,

valoarea primelor subscrise catre o societate de asigurari, valoarea creditelor acordate de

o banca, valoarea cheltuielilor unei firme, valoarea vanzarilor etc.). atunci cand se definesc masurile cubului, este necesar sa se aiba in vedere urmatoarele:

-masurile trebuie sa reflecte valori numerice;

-masurile sa fie stocate in tabelul de fapte al cubului;

-masurile sa fie asociate fiecarui nivel din fiecare dimensiune.

b.) dimensiuni: sunt caracteristicile dupa care se face analiza masurilor activitatii . De

exemplu timpul, dimensiunea geografica (o astfel de dimensiune poate descrie amplasarea structurilor organizatorice ale firmei sau adresele partenerilor de afaceri), partenerii de afaceri, produsele sau serviciile oferite, elementele componente ale organigramei firmei (departamente, locatii, agenti etc.). O dimensiune se caracterizeaza prin urmatoarele elemente:

-denumirea dimensiunii;

-structura dimensiunii (atributele acesteia): reprezinta elementele care caracterizeaza o dimensiune

Business Intelligence in sprijinul analistilor

Analiza economico-financiara reprezinta una dintre cele mai importante surse de informatii despre activitatea unei firme, iar aceste informatii sunt cel mai adesea utilizate in procesul de adoptare a deciziilor. O decizie este cu atat mai corecta cu cat managerii responsabili de adoptarea deciziilor respective sunt mai bine informati asupra situatiei respective. Iar analiza economico-financiara este sursa principala de informatii in acest sens. Aceste similitudini permit crearea unei imagini favorabile despre rolul pe care depozitele de date il pot juca in sprijinirea activitatii de analiza economico-financiara: depozitele de date pot degreva personalul insarcinat cu aceste activitati de realizarea calculelor (uneori laborioase), permitandu-le sa se concentreze asupra celei mai importante parti a analizei: interpretarea rezultatelor.

2. Setari si configurari initiale

Pentru a masura, gestiona si optimiza performantele diferitelor activitati din cadrul organizatiei se construiesc rapoarte, ce au la baza informatii din documentele primare inregistrate in Charisma, folosind conexiuni catre serverul de date.

Toate aceste informatii sunt translatate si prelucrate pe un server de BI, care prin intermediul unor reguli prestabilite de utilizator, culeg la o anumita data (saptamana, zi, ora) informatiile si le transpun intro structura denumita Cuburi Olap (acele depozite de date multidimensionale).

2.1 Lucrul cu baza de date OLAP folosind Excel 2003

Pentru a construi noi rapoarte se utilizeaza Pivot Table din Excel de unde se face referire la sursa de date multidimensionala (cub OLAP) dupa cum urmeaza:

1. se deschide Excel-ul ;

2. din meniul DATA se alege optiunea “PivotTable and PivotChart Report”;

3. in ecranul care ne solicita sa precizam unde se afla baza de date, pe baza careia dorim sa facem analiza, se bifeaza “External data source” si se trece la pasul urmator tastand

4. se alege optiunea ;

5. selectam tabul de “OLAP cubes” si alegem “new data source”;

6. se denumeste noua sursa de date;

7. se selecteaza modalitatea de acces ”Microsoft OLE DB Provider for Analysis Services 9.0” pentru cazul in care utilizati SQL Server 2005; pentru versiunea de SQL Server 2000 se selecteaza “Microsoft OLE DB Provider for OLAP Services 8.0”; dupa care se apasa “Connect”

8. se specifica calea in care se gaseste serverul la care vrem sa realizam conecsiunea (in cazul nostru “server-curs/ci2005”) si se trece la pasul urmator

9. se specifica baza de date pe care vrem sa lucram:

In cazul nostru lucram pe baza CLB_BI 2005, dupa care selectam tasta pentru a ne readuce in fereastra de creare de noi surse de date, din care vom alece cubul care sa contina informatiile de care avem nevoie, pentru crearea de noi rapoarte.

Dupa cum puteti vedea din fereastra alaturata avem cuburi de vanzari, de achizitii, de stocuri, contabilitate iar pentru companiile de leasing este prezent un cub de leasing cu informatiile necesare. Aceste cuburi contin informatii colectate din documentele primare, si anume din antetul documentelor (cum ar fi tip document, data document, partener, locatie, valuta, agent de vanzare, zona de livrare, valoare document fara si cu TVA, discount etc) fie informatii din detaliul documentelor (denumire articol, unitate de masura, cantitate, valoare articole cu sau fara TVA, discount etc). In functie de rapoartele pe care dorim sa le construim ne vom alege cuburile de date.

Etape si modalitati de realizare a rapoartelor BI folosind Excel 2003

a)     Stabilirea si identificarea masurilor si a dimensiunilor necesare

Pentru exemplificare vom realiza un raport de Vanzari in perioada Ianuarie Martie 2008 pe locatii. Ecranul de pornire pentru realizarea raportului arata ca in imaginea alatura:

In partea dreapta a ecranului se regaseste lista cu dimensiunile si masurile “Pivot Table Fiel List” continute in cubul selectat anterior. Daca dimensiunile reprezinta criteriile dupa care se face analiza, masurile reprezinta valorile de analizat.

Pentru a realiza raportul Vanzari in perioada trebuie sa ne selectam dimensiunea timp “Time, Time” (dimensiune comuna tuturor rapoartelor B.I.) din lista cu ajutorul mousului, tinand apasat pe tasta dreapta, pozitionam aceasta dimensiune in partea de “Drop Column Fields Here”. Am ales aceasta dimensiune deoarece cuprinde atat anul, cat si trimestrul , luna saptamana si zi.

Daca constatam ca dimensiunea selectata in antet nu este cea buna putem sa o tragem cu mousul inapoi in “Pivot Table Fiel List” si selectam o noua dimensiune precum “TimeByMonth” din care utilizam pentru anul 2008 doar lunile ianuarie, februarie si martie (selectia acestora se face prin bifarea campului din fata lunii respective) .

Evolutia vanzarilor ce se doresc analizate trebuiesc ordonate la nivel de locatii (magazine) drept pentru care vom folosi si dimensiunea locatie “SiteList” pe care o pozitionam in campul “Drop Row Fields Here” tragand cu maosul sau ,cu acelasi rezultat, tastand dublu clic de mouse.

Valorile de analizat sunt reprezentate prin masura “TotalAmount” in cazul vanzarilor fara TVA, care vor fi selectate tot din “Pivot Table Field List”, sau “Total Amount With VAT” in cazul vanzarilor cu TVA.

b) Listarea raportului

In acest moment raportul este gata de tiparit putindu-se aduce modificari de forma ca de exemplu:

schimbarea denumirilor etichetelor din antetul raportului

inserarea unui titlu cat mai sugestiv

numerotarea paginilor

centrarea raportului in interiorul paginii

Aceste modificari sunt simplu de operat si necesita cunostinte minime de Excel

In cazul in care doriti ca “Pivot Table Fiel List” sa fie ascuns in ecranul raportului pozitionativa pe table si executati un clic dreapta de mouse si selectati optiunea “Hide Field List”, pentru a reveni la forma initiala in care va este afisata lista cu masuri si dimensiuni procedati la fel selectand optiunea “Show Field List”.

c)     Crearea de grafice pe baza raportului

Pentru transpunerea raportului intr-o forma grafica fie alegeti shortcut-ul “Chart Wizard” din antetul excelulului fie executand clic dreapta de mouse in zona tabelara si alegand optiunea “PivotChart”

Pentru a va alege o forma cat mai sugestiva a graficului, executati clic dreapta de mouse pe graficul implicit si alegeti un alt tip de graphic din meniul deschis pe ecran

De asemenea puteti imbunatati graficul cu informatii utile:

titlu graficului

denumirea axelor

adaugarea unei legende

scala

trend etc.

toate aceste se realizeaza din meniul “Chart option”

O data construit graficul acesta poate fi localizat in pagina de raport, in care putem vizualiza atat raportul cat si graficul, sau putem muta graficul intr-o foaie noua de excel din meniul “Chart Location” pentru o mai buna acuratete a datelor

La fel ca si raportul de vanzari graficul realizat poate fi tiparit la imprimanta cu ajutorul shortcut-ului

d) Salvarea ratortului in format excel

O data construit raportul, acesta poate fi salvat pe o statie de lucru si poate fi consultat doar de operatorul acelei statii sau direct pe server, ceea ce presupune consultarea lui de catre mai multi utilizatori.

e) Updatarea rapoartelor

Avantajul acestor rapoarte astfel construite este dat de faptul ca ele poate fi actualizate ori de cate ori se doreste, cu ajutorul butonului de “Refresh Data” , la deschiderea raportului, fie la un interval de timp prestabilit de utilizator din “Pivot Table Options”.

f) Modificari ale rapoartelor deja create

Spre exemplu folosind informatiile din raportul precedent (Vanzari pe locatii in perioada …) putem seta in asa fel incat sa vizualizam topul primelor zece magazine in functie de volumul vanzarilor optinute in intervalul dorit; pentru acest lucru trebuie sa tastam clic dreapta de mouse pe zona de “Drop Row Fields Here” si sa alegem optiunea “Field Settings…”

iar in ecranul “Pivot Table Field” alegem “Advanced” iar afisarea sa se faca dupa conditiia primele 10 in ordinea vanzarilor.

Acest raport este dinamic si ne permite sa vizualizam, la momentul consultarii lui, clasamentul magazinelor in functie de vanzarile realizate in intervalul selectat.

In cazul in care nu se doreste doar clasificarea primelor magazine, ci vizualizare tuturor magazinelor in ordine descrescatoare a vanzarior, atunci din ecranul ““Pivot Table Field Advanced Option” se alege sortarea “Ascending” dupa valoarea vanzarilor.

Se va renunta la clasamentul primelor 10 magazine punand bifa pe Off la optiunea “Top 10 AutoShow”.

Alte modificari posibile pentru rapoartele deja create:

inserarea de noi dimensiuni;

inserarea de noi masuri;

renuntatrea la vechile masuri si dimensiuni;

setarea altor perioade de timp;

schimbarea ordinii coloanelor ;

introducerea de coloane ce se calculeaza pe baza coloanelor existente ;

ascunderea randurilor si coloanelor;

2.2 Lucrul cu baza de date OLAP folosind Excel 2007

Ca si in cazul rapoartelor realizate in Excel 2003 si in Excel 2007 se vor folosi tabelele pivot. Avantajul utilizarii Excel-ului 2007 este faptul ca este mult mai “apropiat” de lucrul cu baze OLAP.

Pasi de creare a unui raport in Excel 2007 sunt:

1. se deschide Excel-ul

2. din meniul DATA se alege optiunea “Connections”;

3. Se apasa pe meniul butonul “Add”

4. Se apasa pe butonul “Browse for More”

5. Se alege “+Connect to New Data Source.odc” si se apasa butonul “Open” si apare fereastra de mai jos:

6. Se alege “Microsoft SQL Server Analysis Services” si se apasa butonul “Next” .

7. Se introduce numele serverului OLAP si se apasa pe butonul “Next”

8. Se alege baza de date OLAP si cubul din care se doreste dezvoltarea raportului si se apasa pe butonul “Next”

9. Se apasa pe butonul “Finish” pentru a salva conexiunea la un cub din baza OLAP

10. Se apasa pe butonul “Close”.

11. Se apasa pe meniul “Existing Connections”

12. Se selecteaza conexiunea pe care tocmai am creat-o si se apasa pe butonul “Open”

13. Se apasa “OK”

14. A aparut sheet-ul de xls cu zona PivotTable si in dreapta Pivot Table Field List

Etape si modalitati de realizare a rapoartelor BI folosind Excel 2007

In fereastra “Pivot Table Field List” exista 5 ferestre. In lista “Choose field to add to report” se gasesc masurile ( cele de sub semnul ∑ ) si dimensiunile (ContractList etc.).

- In lista “Report Filter” se pun filtrele raportului.

- In lista “Column Labels” se pun coloanele din pivot.

- In lista “Row labels” se pun randurile din pivot.

- In “∑ Values” se pun masurile.

Configurand cele 5 liste din fereastra “Pivot Table Field List” putem crea un raport care sa ne arate “Outstanding-ul” pe parteneri. Acesta este un exemplu de cum se pot configure rapoarte folosind Excel-ul 2007

Raportul odata salvat pastreaza atat conexiunea cu baza de date OLAP cat si valorile filtrelor alese. Pentru a reinprospata datele din sheet va trebui sa se dea un “refresh” Lucrul acesta se face din meniul “Refresh All” sau din meniul de context “Refresh”.

Structura cuburilor folosite de B.I

I. Cuburi de achizitii

Purchasing Header

Acest cub cuprinde detaliile achizitiilor efectuate cu urmatoarele documente:

factura de aprovizionare

factura proforma aprovizionare

factura storno aprovizionare

factura transport

factura import

Nivelul de detaliere al informatiilor din tabela de fapte este header document de achizitie (informatii din antetul documentelor de achizitie).

Cubul de Achizitii Header contine urmatoarele masuri si dimensiuni detaliate mai jos

Masuri

q      TotalPayment - Valoare cu TVA in valuta documentului

q      TotalAmount - Valoare fara TVA in valuta documentului

q      VATAmount - TVA in valuta documentului

q      TotalPaymentRON - Valoare cu TVA in RON la data document

q      TotalAmountRON - Valoare fara TVA in RON la data document

q      VATAmountRON - TVA in RON la data document

q      TotalRestPaymentRON – Valoare neplatita in RON

q      TotalPayedAmountRON – Valoare platita in RON

Dimensiuni

q      Time – Data documentului de achizitie.

Nivele:

Year– An

Qtr – Trimestru

Month – Luna

Week - Saptamana

Day – Zi

q      TimeYear – Anul documentului de achizitie.

Nivele: 1. Time Year - An

q      DocumentPurchList - Lista de documente de achizitie distincte grupate dupa nume locatie, an si luna data docuemnt, nume tip document, nume tranzactie.

Nivele:

SiteName – Nume locatie

YearDocumentDate – An data document achizitie

MonthDocumentDate – Luna data document achizitie

DocumentTypeName – Nume tip document

TransactionTypeName – Nume tranzactie

DocumentNumber – Numar document

q      SiteList - Lista de locatii distincte existente pe care s-au introdus documentele de achizitii.

Nivele:SiteName – Nume locatie

q      CurrencyList - Lista de monede (valute) distincte existente.

Nivele:CurrencyName – Nume moneda

q      TransactionTypeList     Lista de tranzactii distincte cu care s-au introdus documentele de achizitie de mai sus.

Nivele:TransactionTypeName – Nume tip tranzactie

q      DocumentStateList - Lista de stari documente pentru analiza (se considera doar documentele in starile diferit de starea anulat)

Nivele:DocumentState – Nume stare

q      DocumentTypeList - Lista de tipuri de documente analizate.

Nivele:DocumentName – Nume tip document

q      PartnerList - Lista de clienti distincti de pe documentele analizate.

Nivele:PartnerName – Nume partener

q      PartnerByType – Lista de furnizori distincti de pe documentele analizate, grupati dupa tipul clientului.

Nivele:

PartnerTypeName – Nume tip client

PartnerName – Nume client

q      PartnerByCategory – Lista de clienti distincti de pe documentele analizate, grupati dupa categoria in care este incadrat clientul.

Nivele:

PartnerClassificationName – Nume clasificare client

PartnerCategName – Nume categorie client

PartnerName – Nume client

Obs: PartnerCategName si PartnerClassificationName tin cont de parametrul Reports_PartnerClassification. Valoarea acestui parametru reprezinta ierarhia de parteneri. Se va utiliza aceasta ierarhie pentru a afisa si filtra categoria partenerilor.

q      StockAdminList Lista de gestiuni distincte de pe documentele de achizitie de mai sus.

Nivele:StockAdminCode – Nume gestiune

q      StockAdminByType Lista de gestiuni distincte de pe documentele de achizitie de mai sus, grupate dupa tip gestiune.

Nivele:

StockAdminTypeName – Nume tip gestiune

StockAdminName – Nume gestiune

q      PeriodDocumentDateList Lista de intervale (data curenta – data document achizitie)

Nivele:PeriodName – Nume perioada

q      PeriodInvoiceDueDateList Lista de intervale (data curenta – data scadenta document achizitie)

Nivele:PeriodName – Nume perioada

q      StatusPaymentPurchasing Valori: Platita Total sau Neplatita

Nivele:StatusRestPaymentPurchasing– Nume

q      DeliveryAddressList Lista de adrese de pe factura

Nivele:DeliveryAddress– Nume adresa

2. Purchasing Detail

Acest cub cuprinde detaliile achizitiilor efectuate cu urmatoarele documente:

factura de aprovizionare

factura proforma aprovizionare

factura storno aprovizionare

factura transport

factura import

Nivelul de detaliere al informatiilor din tabela de fapte este detaliu document de achizitie.

Sunt afisate, pentru documentele de achizitii, si liniile de discount explicit si inclus in pret.

2.1. Masuri

q      DocDetailPayment - Valoare detaliu cu TVA in moneda factura

q      DocDetailAmount - Valoare detaliu fara TVA in moneda factura

q      DocDetailVATAmount - Valoare detaliu TVA in moneda factura

q      DocDetailPaymentRON - Valoare detaliu cu TVA in RON

q      DocDetailAmountRON - Valoare detaliu fara TVA in RON

q      DocDetailVATAmountRON- Valoare detaliu TVA in RON

q      BufferDiscPaymentRON- Valoare discount explicit cu TVA in RON

q      BufferDiscAmountRON Valoare discount explicit fara TVA in RON

q      RabatDiscPaymentRON Valoare discount linie cu TVA pentru care s-a dat discount pe linie 100%

q      RabatDiscAmountRON- Valoare detaliu fara TVA pentru care s-a dat discount pe linie 100%

q      DocDetailQtty – Cantitate de pe detaliu in unitate de masura de pe detaliu document

q      DocDetailQttyUMBaza – Cantitate de pe detaliu in unitate de masura de baza articol

q      DocDetailUnitPrice – Pret detaliu document in valuta document

q      DocDetailUnitPriceRON – Pret detaliu document in RON convertit la curs de pe document

q      DiscPaymentRON – Valoare discount cu tva aferent liniei de factura

q      DiscAmountRON – Valoare discount fara tva aferent liniei de factura

q      DocDetailPaymentPayedRON – Valoare platita cu tva pe linia de factura

q      DocDetailAmountPayedRON – Valoare platita fara tva pe linia de factura

q      DocDetailRestQtty – Rest de platit din cantitate, exprimata in unitate de masuta de pe linie document

q      DocDetailRestQttyUMBaza – Rest de platit din cantitate, exprimata in unitate de masuta de baza articol

q      DocDetailRestPaymentRON- Rest de platit RON cu tva pe linia de factura

2.2. Dimensiuni

q      Time – Data documentului de achizitie.

Nivele:

Year– An

Qtr – Trimestru

Month – Luna

Week - Saptamana

Day – Zi

q      TimeYear – Anul documentului de achizitie.

Nivele: 1. Time Year - An

q      DocumentPurchList - Lista de documente de achizitie distincte grupate dupa nume locatie, an si luna data docuemnt, nume tip document, nume tranzactie.

Nivele:SiteName – Nume locatie

YearDocumentDate – An data document achizitie

MonthDocumentDate – Luna data document achizitie

DocumentTypeName – Nume tip document

TransactionTypeName – Nume tranzactie

DocumentNumber – Numar document

q      SiteList - Lista de locatii distincte existente pe care s-au introdus documentele de achizitii.

Nivele:SiteName – Nume locatie

q      CurrencyList - Lista de monede (valute) distincte existente.

Nivele:CurrencyName – Nume moneda

q      TransactionTypeList     Lista de tranzactii distincte cu care s-au introdus documentele de achizitie de mai sus.

Nivele:TransactionTypeName – Nume tip tranzactie

q      DocumentStateList - Lista de stari documente pentru analiza (se considera doar documentele in starile diferit de starea anulat)

Nivele:DocumentState – Nume stare

q      DocumentTypeList - Lista de tipuri de documente analizate.

Nivele:DocumentName – Nume tip document

q      PartnerList - Lista de furnizori distincti de pe documentele analizate.

Nivele:PartnerName – Nume partener

q      PartnerByType – Lista de furnizori distincti de pe documentele analizate, grupati dupa tipul clientului.

Nivele:

PartnerTypeName – Nume tip client

PartnerName – Nume client

q      PartnerByCategory – Lista de furnizori distincti de pe documentele analizate, grupati dupa categoria in care este incadrat furnizorul.

Nivele:

PartnerClassificationName – Nume clasificare furnizor

PartnerCategName – Nume categorie furnizor

PartnerName – Nume furnizor

Obs: PartnerCategName si PartnerClassificationName tin cont de parametrul Reports_PartnerClassification. Valoarea acestui parametru reprezinta ierarhia de parteneri. Se va utiliza aceasta ierarhie pentru a afisa si filtra categoria partenerilor.

q      StockAdminList Lista de gestiuni distincte de pe documentele de achizitie de mai sus.

Nivele:StockAdminCode – Nume gestiune

q      StockAdminByType Lista de gestiuni distincte de pe documentele de achizitie de mai sus, grupate dupa tip gestiune.

Nivele:

StockAdminTypeName – Nume tip gestiune

StockAdminName – Nume gestiune

q      ItemList- Lista de articole care sunt pe detaliile documentelor de achizitie.

Nivele:ItemName – Nume articol

q      ItemByCategory Lista de articole grupate dupa categoria in care este incadrat.

Nivele:

ItemClassificationName – Nume clasificare

ItemCateg3Name- Nume categorie nivel 3

ItemCateg2Name – Nume categorie nivel 2

ItemCateg1Name – Nume categorie nivel 1

ItemCateg0Name– Nume categorie direct de deasupra articolului

ItemName – Nume articol

Obs: ItemCategName si ItemClassificationName tin cont de parametrul Reports_ItemClassification, daca este complatat. Valoarea acestui parametru reprezinta ierarhia de articole. Se va utiliza aceasta ierarhie pentru a afisa si filtra categoria articolelor.

q      ItemByType Lista de articole grupate dupa tipul de articol.

Nivele:

ItemTypeName – Nume tip articol

ItemName – Nume articol

q      ItemByProducer Lista de articole grupate dupa producatorul articolului.

Nivele:

ProducerName – Nume producator

ItemName – Nume articol

q      ItemByStockable Lista de articole grupate dupa Stocabil/Nestocabil.

Nivele:

ItemStockable Stocabil/Nestocabil

ItemName – Nume articol

q      ItemByOrigName Lista de articole grupate dupa origine: Intern sau Extern.

Nivele:

ItemOrigName Intern sau Extern.

ItemName – Nume articol.

q      ItemByBaseMeasuringUnit Lista de articole grupate unitatea de masura de baza.

Nivele:

BaseMeasuringUnitName– unitatea de masura de baza de pe articol

ItemName – Nume articol

q      ItemByCategoryAndType – Lista de articole grupate dupa categorie si tip articol.

Nivele:

ItemCateg0Name categorie articol

ItemTypeName – tip articol

ItemName – Nume articol

q      DeliveryAddressList Lista de adrese de pe factura

Nivele:DeliveryAddres– Nume adresa

q      PeriodDocumentDateList Lista de intervale de vechime (data curenta – data document achizitie)

Nivele:PeriodName – Nume perioada

q      PeriodInvoiceDueDateList Lista de intervale de vechime (data curenta – data scadenta document achizitie)

Nivele:PeriodName – Nume perioada

q      StatusPaymentPurchasing Valori: Platita Total sau Neplatita

Nivele:StatusRestPaymentPurchasing– Nume

II. Cuburi de vanzari

1. Sales Header

Acest cub cuprinde detaliile vanzarilor efectuate cu urmatoarele documente:

factura de vanzare

bon fiscal vinzare

factura storno de vanzare

factura de export

factura de vanzare in valuta

factura de vanzare a mijloacelor fixe

Nivelul de detaliere al informatiilor din tabela de fapte este header document de vanzare.

Masuri

q      TotalPayment - Valoare cu TVA in valuta documentului

q      TotalAmount - Valoare fara TVA in valuta documentului

q      VATAmount - TVA in valuta documentului

q      TotalPaymentRON - Valoare cu TVA in RON la data document

q      TotalAmountRON - Valoare fara TVA in RON la data document

q      VATAmountRON - TVA in RON la data document

q      HeaderDiscAmountRON - Valoare discount header RON

q      TotalDiscAmountRON Valoare totala discount RON

q      TotalRestPaymentRON – Valoare neincasata in RON

q      TotalPayedAmountRON – Valoare incasata in RON

q      TotalItemCostRON – Valoare cost aferent vanzarii in RON

q      TotalPaymentEUR - Valoare cu TVA evaluata in EUR (la cursul din data documentului, pentru documentele in moneda diferita de EUR)

q      TotalItemCostEUR – Valoare cost aferent vanzarii in EUR

Dimensiuni

q      Time – Data documentului de vanzare.

Nivele:

Year– An

Qtr – Trimestru

Month – Luna

Week - Saptamana

Day – Zi

q      TimeYear – Anul documentului de vanzare.

Nivele:Time Year – An

q      TimeMonth – Anul si luna documentului de vanzare.

Nivele:

Time Year – An

Time Month - Luna

q      Time_DueDate – Data scadenta a documentului de vanzare.

Nivele:

Year– An

Qtr – Trimestru

Month – Luna

Week - Saptamana

Day – Zi

q      TimeByDay – Anul, luna si ziua documentului de vanzare.

Nivele:

Time Year – An

Time Month – Luna

Time Day Of Month – Ziua din luna

q      TimeByWeekDay – Anul, luna si ziua documentului de vanzare.

Nivele:

Time Year – An

Time Month – Luna

Time Day - Ziua din saptamana

q      DocumentSalesList - Lista de documente de vanzare distincte grupate dupa nume locatie, an si luna data docuemnt, nume tip document, nume tranzactie.

Nivele:

SiteName – Nume locatie

YearDocumentDate – An data document vanzare

MonthDocumentDate – Luna data document vanzare

DocumentTypeName – Nume tip document

TransactionTypeName – Nume tranzactie

DocumentNumber – Numar document

q      DocumentStateList - Lista de stari documente pentru analiza (se considera doar documentele in starile diferit de starea anulat)

Nivele:DocumentState – Nume stare

q      SiteList - Lista de locatii distincte existente pe care s-au introdus documentele de vanzare.

Nivele:SiteName – Nume locatie

q      CurrencyList - Lista de monede (valute) distincte existente.

Nivele:CurrencyName – Nume moneda

q      TransactionTypeList     Lista de tranzactii distincte cu care s-au introdus documentele de vanzare de mai sus.

Nivele:TransactionTypeName – Nume tip tranzactie

q      DeliveryAddressList - Lista adrese de livrare de pe factura (puncte de lucru)

Nivele:DeliveryAddress – Nume locatie de livrare

q      DeliveryAddressHierarchy - Lista adrese de livrare de pe factura (puncte de lucru)

Nivele:

Country – Tara

Zone – Zona locatie

District – Judet locatie

City – Oras locatie

DeliveryAddress – Nume locatie de livrare

q      DeliveryAddressTypeList - Lista pentru tip adresa de livrare (tip punct de lucru)

Nivele: DeliveryAddressTypeName – Nume tip locatie de livrare (tip punct lucru)

q      DeliveryTypeBySalesman -  Lista pentru tip adresa de livrare (tip punct de lucru) grupate dupa agent (asociat zonei de vanzare)

Nivele:

SalesmanName – Agent asociat zonei de vanzare

DeliveryAddressTypeName – Nume tip locatie de livrare (tip punct lucru)

DeliveryAddressName – Nume locatie de livrare (punct lucru)

q      SalesmanByTypeDelivery -  Lista pentru tip adresa de livrare (tip punct de lucru) grupate dupa agent (asociat zonei de vanzare)

Nivele:

DeliveryAddressTypeName – Nume tip locatie de livrare (tip punct lucru)

SalesmanName – Agent asociat zonei de vanzare

DeliveryAddressName – Nume locatie de livrare (punct lucru)

q      SalesmanSalesZoneList - Lista de agenti de vanzare (asociat zonei)

Nivele:SalesmanName – Nume agent asociat zonei de vanzare

q      DistrictList - Lista de judete

Nivele:DistrictName – Nume judet asociat adresei de livrare de pe factura

q      DocumentTypeList - Lista de tipuri de documente analizate.

Nivele:DocumentName – Nume tip document

q      PartnerList - Lista de clienti distincti de pe documentele analizate.

Nivele:PartnerName – Nume partener

q      PartnerByType – Lista de clienti distincti de pe documentele analizate, grupati dupa tipul clientului.

Nivele:

PartnerTypeName – Nume tip client

PartnerName – Nume client

q      PartnerByCategory – Lista de clienti distincti de pe documentele analizate, grupati dupa categoria in care este incadrat clientul.

Nivele:

PartnerClassificationName – Nume clasificare client

PartnerCategName – Nume categorie client

PartnerName – Nume client

Obs: PartnerCategName si PartnerClassificationName tin cont de parametrul Reports_PartnerClassification. Valoarea acestui parametru reprezinta ierarhia de parteneri. Se va utiliza aceasta ierarhie pentru a afisa si filtra categoria partenerilor.

q      PartnerByDistrict – Lista de clienti de pe documentele analizate, grupati dupa judet si oras asociat adresei de livrare de pe facturi

Nivele:

DistrictName – Nume judet

CityName – Nume oras

PartnerName – Nume client

q      SalesmanList - Lista de agenti distincti de pe documentele analizate. (agentul de pe factura)

Nivele:SalesmanName – Nume agent vanzare

q      StockAdminList Lista de gestiuni distincte de pe documentele de vanzare de mai sus.

Nivele:StockAdminCode – Nume gestiune

q      StockAdminByType Lista de gestiuni distincte de pe documentele de vanzare de mai sus, grupate dupa tip gestiune.

Nivele:

StockAdminTypeName – Nume tip gestiune

StockAdminName – Nume gestiune

q      PeriodDocumentDateList Lista de intervale (data curenta – data document vanzare)

Nivele:PeriodName – Nume perioada

q      PeriodInvoiceDueDateList Lista de intervale (data curenta – data scadenta document vanzare)

Nivele:PeriodName – Nume perioada

q      DocumentStatusPayment Are ca valori Incasat total sau Neincasat.

Nivele:StatusRestPaymentSales

2. Sales Detail

Acest cub cuprinde detaliile vanzarilor efectuate cu urmatoarele documente:

factura de vanzare

bon fiscal vinzare

factura storno de vanzare

factura de export

factura de vanzare in valuta

factura de vanzare a mijloacelor fixe

Nivelul de detaliere al informatiilor din tabela de fapte este detaliul documentului de vanzare.

Nu sunt afisate liniile de discount explicit, acestea se repartizeaza pe detali proportional.

Masuri

q      Count - Numar articole pe factura

q      DocDetailPayment - Valoare detaliu cu TVA in moneda factura

q      DocDetailAmount - Valoare detaliu fara TVA in moneda factura

q      DocDetailVAT - Valoare detaliu TVA in moneda factura

q      DocDetailPaymentRON - Valoare detaliu cu TVA in RON

q      DocDetailAmountRON - Valoare detaliu fara TVA in RON

q      DocDetailVATRON - Valoare detaliu TVA in RON

q      DocDetailPaymentEUR - Valoare detaliu cu TVA in EUR

q      DocDetailAmountEUR - Valoare detaliu fara TVA in EUR

q      HeaderDiscLineFaraTvaRON - Valoare discount header in RON (fara tva) repartizat proportional pe detaliu

q      DocDetailDiscountRON- Valoare discount detaliu in RON

q      DocDetailDiscountatFaraTVARON - Valoare discountata fara TVA in RON= Valoare detaliu fara TVA in RON- discount header repartizat proportional pe detalii.

q      DocDetailDiscountatCuTVARON - Valoare discountata cu TVA in RON= Valoare detaliu cu TVA in RON- (discount header repartizat proportional pe detalii *tva).

q      DocDetailDiscountatFaraTVAEUR - Valoare discountata fara TVA in EUR

q      DocDetailDiscountatCuTVAEUR - Valoare discountata cu TVA in EUR

q      DocDetailIncasatCuTVA - Valoare incasata pe articol (cu TVA)= Valoare incasare repartizata proportional pe detaliu factura

q      DocDetailIncasatFaraTVA - Valoare incasata pe articol (fara TVA)= Valoare incasare repartizata proportional pe detaliu factura

q      DocDetailRestPayment - Rest de incasat pe articol = Valoare de incasat pe articol – Valoare incasata pe articol

q      DocDetailQtty - Cantitate vanduta exprimata in unitatea de masura de baza articol

q      DocDetailRestQtty - Cantitatea ramasa de incasat din articol exprimata in unitatea de masura articol

q      DocDetailRestQttyUMBaza - Cantitatea ramasa de incasat din articol exprimata in unitatea de masura de baza articol

q      DocDetailItemCost - Cost detaliu document in RON

q      DocDetailItemCostEUR - Cost detaliu document in EUR

q      DocDetailDiscountatFaraTVAEUR- Valoare discountata detaliu document fara tva exprimat in EUR

q      DocDetailDiscountatCuTVAEUR- Valoare discountata detaliu document cu tva exprimat in EUR

q      DocDetailAdaosValoareRON – Valoare adaos in RON

q      DocDetailAdaosProcentRON – Procent adaos pentru RON

q      DocDetailAdaosValoareEUR – Valoare adaos in EUR

q      DocDetailAdaosProcentEUR – Procent adaos pentru EUR

q      DocDetailVATPercent - Procent TVA

q      DocDetailUnitPrice – Pret unitar in valuta documentuluiq      DocDetailUnitPrice – Pret unitar in EUR

q      AvgPriceRON – Pret mediu de vanzare = sum(DocDetailAmountRON)/sum(DocDetailQtty)

q      SalesQttyMTD – Vanzari cantitative cumulate in luna filtrului Time

q      SalesValueMTD – Vanzari valorice cumulate in luna filtrului Time

q      SalesQttyYTD – Vanzari cantitative cumulate de la inceputul anului pina la luna raportului (inclusiv)

q      SalesValueYTD – Vanzari valorice cumulate de la inceputul anului pina la luna raportului (inclusiv)

Dimensiuni

In plus fata de cele definite la nivel de header:

q      MeasuringUnitList Lista de unitati de masuta

Nivele:MeasuringUnitName – Nume unitate de masura

q      ItemList- Lista de articole care sunt pe detaliile documentelor de vanzare, mai putin articolele BufferDisc si ManualDisc.

Nivele:ItemName – Nume articol

q      ItemByCategory Lista de articole grupate dupa categoria in care este incadrat.

Nivele:

ItemClassificationName – Nume clasificare

ItemCateg3Name- Nume categorie nivel 3

ItemCateg2Name – Nume categorie nivel 2

ItemCateg1Name – Nume categorie nivel 1

ItemCateg0Name– Nume categorie direct de deasupra articolului

ItemName – Nume articol

Obs: ItemCategName si ItemClassificationName tin cont de parametrul Reports_ItemClassification, daca este complatat. Valoarea acestui parametru reprezinta ierarhia de articole. Se va utiliza aceasta ierarhie pentru a afisa si filtra categoria articolelor.

q      ItemByType Lista de articole grupate dupa tipul de articol.

Nivele:

ItemTypeName – Nume tip articol

ItemName – Nume articol

q      ItemByProducer Lista de articole grupate dupa producatorul articolului.

Nivele:

ProducerName – Nume producator

ItemName – Nume articol

q      ItemByStockable Lista de articole grupate dupa Stocabil/Nestocabil.

Nivele:

ItemStockable Stocabil/Nestocabil

ItemName – Nume articol

q      ItemByOrigName Lista de articole grupate dupa origine: Intern sau Extern.

Nivele:

ItemOrigName Intern sau Extern.

ItemName – Nume articol.

q      ItemByBaseMeasuringUnit Lista de articole grupate unitatea de masura de baza.

Nivele:

BaseMeasuringUnitName– unitatea de masura de baza de pe articol

ItemName – Nume articol

q      ItemByCategoryAndType Lista de articole grupate dupa categorie si tip articol.

Nivele:

ItemCateg0Name – Categorie (direct de deasupra articolului)

ItemTypeName – Nume tip articol

ItemName – Nume articol

q      ItemByPartnerAndItemType Lista de articole grupate dupa client, tipul de articol.

Nivele:

PartnerName – Nume client

ItemTypeName – Nume tip articol

ItemName – Nume articol

q      ItemBySalesmanAndPartner Lista de articole grupate dupa agentul de pe factura si client.

Nivele:

SalesmanName – Nume agent

PartnerName – Nume client

ItemCode – Cod articol

q      ItemByMainSupplier Lista de articole grupate dupa furnizorul principal al articolului.

Nivele:

MainSupplierName – Nume furnizor

ItemName – Nume articol

q      SupplierList Lista de furnizori pentru articolele de pe linie document (OriginalInput).

Nivele:PartnerName – Nume furnizor

III. Cuburi de stoc

Aceste cuburi cuprind detaliile despre stocuri

1. Cubul de stocuri (Warehouse prezinta urmatoarele masuri si dimensiuni:

Masuri

q      StockQttyAtDate – stoc cantitativ la data

q      StockValueAtDate – stoc valoric la data

Dimensiuni

q      Site – lista site-uri

q      Item- lista articole

q      StockAdministration – lista gestiuni

q      MeasuringUnit – lista unitati de masura

q      StockStatus – valori: Cu stock>0 si cu stock=0

q      Time- stoc la data

q      Warehouse – Hierarhii:

ItemXPrice

Nivele:

-Item Name: nume articol

- Price: pret de stoc

2. Cubul SalesXWarehouse (vanzari si stocuri)

Cubul virtual SalesXWarehouse ofera o imagine combinata a cuburilor SalesDetail si Warehouse.

Masuri

q      StockQttyAtDate – stoc cantitativ la data

q      StockValueAtDate – stoc valoric la data

q      AvgPriceRON – pret mediu de vanzare

q      DocDetailAdaosProcentRON – procent de adaos

q      SalesQttyMTD – vanzari cantitative in luna selectata la filtrul Time

q      SalesValueMTD – vanzari valorice in luna selectata la filtrul Time

q      SalesQttyYTD – vanzari cantitative de la inceputul anului pana la valoarea selectata la filtrul Time

q      SalesValueYTD - vanzari valorice de la inceputul anului pana la valoarea selectata la filtrul Time

Dimensiuni

q      Site – lista site-uri

q      Item- lista articole

q      StockAdministration – lista gestiuni

q      MeasuringUnit – lista unitati de masura

q      Time- stoc la data si vanzari in perioada

IV) Cuburi de contabilitate

1. Cubul Acounting (de contabilitate)

Cuprinde informatii pentru fiecare cont. Datele sunt agregate la nivel de luna contabila.

Masuri

q      Rulaj Credit- Valoarea rulajului pe credit pentru contul si luna analizata in valuta notei contabile

q      Rulaj Debit - Valoarea rulajului pe debit pentru contul si luna analizata in valuta notei contabile

q      SID – Valoarea soldului initial pe debit pentru cont la inceputul anului in valuta notei contabile

q      SIC – Valoarea soldului initial pe credit pentru cont la inceputul anului in valuta notei conatbile

q      SI – Valoarea soldului initial al contului la inceputul anulul (in functie de tip cont ca formala intre SICreditor si SIDebitor)

q      Rulaj Credit Up To Date – Valoarea rulajului credit pana la data= suma(rulaj credit in an=Rulaj credit) + sold initial credit an (SIC)

q      Rulaj Debit Up To Date – Valoarea rulajului debit pana la data= suma(rulaj debit in an=Rulaj debit) + sold initial debit an (SID)

q      SFD –Valoare sold final debit la data (se calculeaza in functie de tipul de cont ca formula intre Rulaj Credit Up To Date si Rulaj Debit Up To Date)

q      SFC –Valoare sold final credit la data (se calculeaza in functie de tipul de cont ca formula intre Rulaj Credit Up To Date si Rulaj Debit Up To Date)

q      SF – Valoarea soldului final al contului la data (in functie de tip cont ca formala intre SFC si SFD)

q      Eq Rulaj Credit - Valoarea rulajului pe credit pentru contul si luna analizata in RON

q      Eq Rulaj Debit - Valoarea rulajului pe debit pentru contul si luna analizata in RON

q      Eq SID – Valoarea soldului initial pe debit pentru cont la inceputul anului in RON

q      Eq SIC – Valoarea soldului initial pe credit pentru cont la inceputul anului in RON

q      Eq Rulaj Credit Up To Date – Valoarea rulajului credit pana la data= suma(rulaj credit in an=Rulaj credit) + sold initial credit an (SIC)

q      Eq Rulaj Debit Up To Date – Valoarea rulajului debit pana la data= suma(rulaj debit in an=Rulaj debit) + sold initial debit an (SID)

q      Eq SFD –Valoare sold final debit la data (se calculeaza in functie de tipul de cont ca formula intre Eq Rulaj Credit Up To Date si Eq Rulaj Debit Up To Date)

q      Eq SFC –Valoare sold final credit la data (se calculeaza in functie de tipul de cont ca formula intre Rulaj Credit Up To Date si Rulaj Debit Up To Date)

q      Eq SF – Valoarea soldului final al contului la data (in functie de tip cont ca formala intre SFC si SFD)

Dimensiuni

q      Account - Simbol cont

q      AccountChart - Lista de conturi

Nivele:AccountId –Symbol cont

q      SiteList - Lista de locatii distincte existente pe care s-au introdus documentele de achizitii.

Nivele:SiteName – Nume locatie

q      CurrencyList - Lista de monede (valute) distincte existente.

Nivele:CurrencyName – Nume moneda

q      AccountType - Tip de nota contabila

q      AccountHasAnalitics - Arata cite analitice are contul, ex: daca se doreste afisarea conturilor de pe ultimul nivel se filtreaza AccountHasAnalitics = 0

Cub AccountingBalancePartner (balanta contabila pe parteneri)

Cuprinde informatii pentru fiecare cont si partener. Datele sunt agregate la nivel de luna contabila.

Masuri

q      Eq Rulaj Credit - Valoarea rulajului pe credit pentru contul si luna analizata in RON

q      Eq Rulaj Debit - Valoarea rulajului pe debit pentru contul si luna analizata in RON

q      Eq SID – Valoarea soldului initial pe debit pentru cont la inceputul anului in RON

q      Eq RIC – Valoarea rulaj initial pe credit pentru cont la inceputul anului in RON

q      Eq RID – Valoarea rulaj initial pe debit pentru cont la inceputul anului in RON

q      Eq SIC – Valoarea soldului initial pe credit pentru cont la inceputul anului in RON

q      Eq Rulaj Credit YTD – Valoarea rulajului de la inceputul anului pina la data pe credit

q      Eq Rulaj Debit YTD – Valoarea rulajului de la inceputul anului pina la data pe debit

q      Eq SFD –Valoare sold final debit la data (se calculeaza in functie de tipul de cont ca formula intre Eq Rulaj Credit Up To Date si Eq Rulaj Debit Up To Date)

q      Eq SFC –Valoare sold final credit la data (se calculeaza in functie de tipul de cont ca formula intre Rulaj Credit Up To Date si Rulaj Debit Up To Date)

q      Eq SF – Valoarea soldului final al contului la data (in functie de tip cont ca formala intre SFC si SFD)

2.2. Dimensiuni care nu se afla in cubul Accounting

q      PartnerList - Denumire partener

q      PartnerByCategory - Parteneri grupati la nivel de categorie partener

q      PartnerByType - Parteneri grupati pe tip de partener

V) Cuburi de Leasing

1. Cub LeasingContract

Masuri

q      TotalPayment - Valoare cu TVA in valuta contractului

q      PP - Purchase price (Pret de achizitie)

q      PPReal - Purchase price (Pret de achizitie) scadentar intern

q      FAI – Valoare finantata + comision

q      UFF - UP front fee (Comision)

q      FA - Valoare finantata

q      ResidualValue – Valoare reziduala

q      ResidualValueReal – Valoare reziduala de pe scadentarul intern

q      InterestIncomeCum – Dobanda cumulata (Total Dobanda)

q      InterestIncomeCumReal – Dobanda cumulata de pe scadentarul intern

q      OutstandingTotalAmountWithVAT - Nefacturat suma in valuta contract

q      OutstandingPrincipal -Nefacturat capital

q      OutstandingInterest-Nefacturat dobanda

q      OutstandingVAT -Nefacturat TVA

q      OutstandingOthers -Nefacturat alte valori

q      OutstandingTotalAmountWithVATRON -In lei la curs contract (reevaluare)

q      OutstandingPrincipalRON - Nefacturat capital RON

q      OutstandingInterestRON – Nefacturat dobanda RON

q      OutstandingVATRON – Nefacturat TVA RON

q      OutstandingOthersRON Nefacturat alte valori RON

q      OverdueTotalAmountWithVAT – Valoare restanta cu TVA in valuta contract

q      OverduePrincipal -Capital restant

q      OverdueInterest – Dobanda restanta

q      OverdueVAT – TVA restant

q      OverdueOthers - Alte informatii de pe contract restante

(alte campuri de pe scadenta, fata de cele de sus+ facturi de cheltuieli

q      OverdueTotalAmountWithVATRON Valoare restanta cu TVA in RON

q      OverduePrincipalRON -Capital restant in RON la curs factura

q      OverdueInterestRON Dobanda restanta in RON la curs factura

q      OverdueVATRON – TVA restant in RON la curs factura

q      OverdueOthersRON- Alte informatii de pe contract restante

(alte campuri de pe scadenta, fata de cele de sus + facturi de cheltuieli)

q      OutstandingTotalAmountWithVATReal – Nefacturat

q      OutstandingPrincipalReal-Nefacturat capital

q      OutstandingInterestReal - Nefacturat dobanda

q      OutstandingVATReal – Nefacturat TVA

q      OutstandingOthersReal

q      OutstandingTotalAmountWithVATRealRON

q      OutstandingPrincipalRealRON

q      OutstandingInterestRealRON

q      OutstandingVATRealRON

q      OutstandingOthersRealRON

q      MarketRate -Procent dobanda variabila

q      GrossMargin

q      GrossMarginReal

Dimensiuni

q      ReportingTimeLeasing- Raportare la data

q      ContractList – Lista contracte

q      PartnerList Lista de clienti

q      SiteList Lista locatii

q      ContractManagerList – Responsabil contract

q      PeriodDocumentDateList – Incadreaza contractul intr-un interval de intarziere = Cea mai mare intarziere a facturilor asociate contractului.

q      ContractStatus (Valori Active, Signed, Normally terminated, Early terminated, Passive, Others status)

q      TimeContract – Data contract

q      DocumentStateList – Lista stari contracte

Cub LeasingContractDetail

Masuri

q      NoOfUnits - Numarul de unitati de pe contractq      Amount – Valoare unei unitati in valuta contractului

q      AmountRON – Valoare unei unitati in RON la cursul de pe contract

Dimensiuni

q      ReportingTimeLeasing- Raportare la data

q      ContractList – Lista contracte

q      DocumentStateList – Stari ale documentului (Validat, Generet etc.)

q      CurrencyList – Lista valute

q      SiteList – Lista Locatii

q      TimePVPP – Data procesului verbal de predare primire pentru fiecare unitate in parte

q      ItemList – Lista unitati ( articole)

q      AssetType

q      ContractStatus – Stari de business ale contractelor

q      TimeContract – Data contractului

q      IsSecond – (Da/Nu)

q      RefinancingBaseNameList -

q      RefinancingBaseTypeList

q      PartnerList – Lista parteneri

q      Marca – Lista marci auto

q      Model – Lista modele auto

q      RegimUtilizare

q      ContractDetBySite

q      ContractDetByStatus

q      ContractManagerList

Cub LeasingContractXInvoiceDetail

Masuri

q      Open Amount

q      Gross Amount RON

q      Net Amount RON

q      VAT Amount RON

q      Days Overdue

q      Open Confirmed Amount

Dimensiuni

q      ReportingTimeLeasing- Raportare la data

q      ContractList

q      DocumentSalesList

q      TimeContract

q      InvoiceReportingStatus

q      ItemList –Primul articol de pe contract

q      AssetType – Tip prim articol contract

q      SiteList

q      ContractStatus

q      IsSecond – Proprietate prim articol contract

q      InvoiceItemList – Articol de pe factura

q      PartnerList – Client contract

q      PeriodDocumentDateList – Incadreza factura in interval de intarziere

q      ContractManagerList – Responsabil contract

Cub LeasingSchedule

Masuri

q      Principal part extr

q      Interest income extr

q      Leasing payment extr

q      Principal part intr

q      Interest income intr

q      Leasing payment intr

Dimensiuni

q      ReportingTimeLeasing- Raportare la data

q      ContractList

q      LeasingAmountType – Tip informatie linie scadentar

q      ItemList –Prim articol contract

q      AssetType – Tip prim articol contract

q      RefinancingBaseNameList

q      RefinancingBaseTypeList – Nume

q      Maturity12MonthList– Grupeaza liniile de pe scadentar (cele <ReportingTime, apoi cele>ReportingTime detaliate primele 12 linii si suma pentru liniile >12)

q      IsSecond – Proprietate prim articol contract

q      MaturityList – Grupeaza liniile de pe scadentar (cele <ReportingTime, apoi cele>ReportingTime detaliate linie cu linie din scadentar)

q      TimeContract – Data contract

q      Maturity3MonthList – Grupeaza liniile de pe scadentar (cele <ReportingTime, apoi cele>ReportingTime pe grupuri de cate 3 linii)

q      TimeSchedule – Data scadentar

q      ContractStatus –

q      CurrencyList

q      ContractByPartner

q      PeriodDocumentDateList - Incadreaza contractul intr-un interval de intarziere = Cea mai mare intarziere a facturilor asociate contractului.

Cub LeasingInsurance

Masuri

q      CurrencyRate – curs de schimb

q      MonthNo – Numar rate

q      Periodicity - Periodicitate

q      InsurancePercent – Cota prima

q      InsuranceAmount – Prima anuala

q      CommissionPercent – Comision procent

q      CommissionAmount – Comision valoare

q      InsuredAmount – Valoare asigurata

q      SuplementInsuranceAmount – Prima suplimentara

q      DueDays – Data rambursarii

q      TotalAmountWithVAT – Total prima

Dimensiuni

q      Time - Data document asigurare

q      CurrencyList – Moneda document asigurare

q      TimeFinishDate – Data finalizare asigurare

q      InsuranceList – Lista documente asigurare

Nivele:

DocumentNumber – Numar asigurare +’ – ’ + id asigurare (penrtu a asigura unicitatea numarului de document)

Proprietati:

o      DocumentDate – Data asigurare

o      StartDate – Data inceput

o      FinishDate- Data sfarsit

o      RevFinishDate – Data originala de finalizare

o      ScheduleTypeDescription – Tip scadentar

o      ContractDate – Data contract

o      ContractNumber – Numar contract

o      InsuranceIncludeSumplementPeriod – Perioada suplimentara inclusa in prima de asigurare

o      InsuranceIsFinanced – Asigurare finantata

o      IsUserInsurance – Asigurare utilizator

q      PartnerList – Utilizator asigurare

q      InsurerList – Asigurator asigurare

q      DealerList – Dealer asigurare

q      ScheduleTypeList – Tip scadentar

q      ClientAddressList – Adresa client

q      InsurerAddressList – Adresa asigurator

q      DocumentTypeList – Tip document asigurare

q      DocumentStateList – Stare document asigurare

q      SiteList – Locatie asigurare

q      BeneficiaryList – Beneficiar asigurare

Cub LeasingInsuranceDetail

Masuri

q      Qtty - Cantitate

q      BaseInsurancePercent – Cota baza

q      BaseNewItemAmount - Valoare de nou

q      BaseAmountWithTax - Valoare DDP

Dimensiuni

q      Time- Data asigurare

q      InsuranceList – Lista documente asigurare

q      DocumentStateList - Stare document asigurare

q      TimeFinishDate – Data finalizare asigurare

q      ItemList – Articol asigurat

q      InsuranceDetailList

Nivele:

DocumentPKNumber – Numar asigurare +’ – ’ + id asigurare (penrtu a asigura unicitatea numarului de document)

Proprietati:

o      DocumentDate – Data asigurare

o      DocumentNumber- Numar asigurare

o      StartDate – Data inceput

o      FinishDate- Data sfarsit

o      RevFinishDate – Data originala de finalizare

o      ContractDate – Data contract

o      ContractNumber – Numar contract

ItemName – articol asigurat

Proprietati:

o      CATEG_RCA– Categorie RCA

o      LS_CAP_CIL - Capacitate cilindrica

o      CAR_COLOR - Culoare masina

o      CAR_MODEL - Model masina

o      CAR_CLASS - Variante masina

o      CAR_BRAND- Marca

o      CATEG_CSC - Categorie Casco

o      LS_CAT_IMP - Categorie impozit

o      DT_PR_MAT - Data primei inmatriculari

o      KM_AGR - Kilometri Agreeati

o      MS_MAX - Masa maxima autorizata

o      PUT - Putere max. CP/Kw

o      SE - Sursa energie

o      REG_UTIL - Regim Utilizare

o      AN_FABR – An fabricatie

o      NR_LOC – Numar de locuri

o      LS_NR_MAT – Numar de inmatriculare

o      IsSecondHand – Noua sau secondhand

o      ChassisNumber- Serie sasiu

o      Age - Vechime

q      CATEG_RCA - Categorie RCA

q      LS_CAP_CIL - Capacitate cilindrica

q      CAR_COLOR - Culoare masina

q      CAR_MODEL - Model masina

q      CAR_CLASS - Variante masina

q      CAR_BRAND – Marca

q      CATEG_CSC - Categorie Casco

q      LS_CAT_IMP - Categorie impozit

q      DT_PR_MAT - Data primei inmatriculari

q      KM_AGR - Kilometri Agreeati

q      MS_MAX - Masa maxima autorizata

q      PUT - Putere max. CP/Kw

q      SE - Sursa energie

q      REG_UTIL - Regim Utilizare

q      AN_FABR - An fabricatie

q      NR_LOC - Numar de locuri

q      LS_NR_MAT - Numar de inmatriculare

q      IsSecondHand - Noua sau secondhand

q      ChassisNumber - Serie sasiu

q      Age – Vechime

Cub LeasingInsuranceSchedule

Masuri

q      Amount – Valoare rata in valuta asigurare

q      AmountRON – Valoare rata in RON

q      AmountInvoiced – Valoare facturata rata

q      AmountInvoicedRON – Valoare facturata rata in RON

q      AmountPayment – Valoare incasare rata

q      AmountPaymentRON – Valoare incasare rata in RON

q      AmountConfirmedBorderiu – Valoare rata confirmarata pe borderou

q      AmountConfirmedBorderiuRON – Valoare rata confirmarata pe borderou in RON

q      AmountPaymentBorderou – Valoare plata (aferenta borderou) rata

q      AmountPaymentBorderouRON – Valoare plata (aferenta borderou) rata in RON

Dimensiuni

q      Time- Data asigurare

q      InsuranceList – Lista documente asigurare

q      PartnerList – Utilizator asigurare

q      DocumentStateList - Stare document asigurare

q      TimeFinishDate – Data finalizare asigurare

q      TimeSchedule – Data scadenta rata

q      InsurerList – Asigurator asigurare

q      DealerList – Dealer asigurare

q      SiteList – Locatie asigurare

q      BeneficiaryList – Beneficiar asigurare

q      LeasingAmountType – Tip linie (rata)

Cub LeasingAccountingContract

(contabilitate pe contracte)

Masuri

q      Eq SID –

q      Eq SIC -

q      Eq Rulaj Debit

q      Eq Rulaj Credit

q      Eq Rulaj Debit Up To Date

q      Eq Rulaj Credit Up To Date

q      Rulaj Debit

q      Rulaj Credit

q      Rulaj Debit Up To Date

q      Rulaj Credit Up To Date

q      SID

q      SIC

q      Eq Prior Total Debit

q      Eq Prior Total Credit

Dimensiuni

q      ReportingTimeLeasing- Data asigurare

q      CurrencyList

q      PartnerList – Utilizator contract

q      PartnerByType

q      AccountChart – Lista conturi

q      ContractList – Lista contracte

q      Time – Data contractPolitica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Comunicarea interpersonala cu clientii
EFECTUL DE LEVIER FINANCIAR (ELF)
Industria texlila si resursele acesteia
Proiectarea unei exploatatii avicole integrate
Dilemele etice in afaceri
Simtul etic sau constiinta morala
Inovatii si modernizari in cadrul Rompetrol
Analiza costurilor aferente productiei marfa comparabile
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu