Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » afaceri
Diagnosticul echilibrului financiar la S.C INDUSTEY S.A.

Diagnosticul echilibrului financiar la S.C INDUSTEY S.A.
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Diagnosticul echilibrului financiar la S.C INDUSTEY S.A.

CUPRINS
1. Prezentarea firmei S.C. INDUSTEY S.A.

2. Analiza echilibrului financiar

2.1. Analiza ratelor de lichiditate si solvabilitate

2.2. Analiza corelatiei creante-obligatii

3.2. Analiza corelatiei dintre fondul de rulment, necesarul de fond de rulment si trezorerie

2.2.1. Analiza fondului de rulment

Analiza necesarului de fond de rulment

2.2.3. Analiza trezoreriei nete

3. Analiza SWOT – analiza echilibrului financiar –

1. Prezentarea firmei S.C. INDUSTEY S.A.

INDUSTEY SA este o filiala a companiei Alumil Mylonas-Industria Aluminului S.A., care este un grup industrial de nivel european implicat in industria de extrudare a aluminiului. Compania a fost infiintata si inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti la data de 29 octombrie 1997 cu nr. J/40/8540/1997, cod unic de inregistrare 10042631, atribut fiscal R, sub denumirea Ms Metal Com SRL ca o societate cu raspundere limitata, persoana juridica romana, cu durata de functionare nelimitata, infiintata si functionand in conformitate cu Legea Societatilor Comerciale. In decembrie 1997, dl. Michail Sotiriou a cesionat toate partile sociale detinute la SC Ms Metal Com SRL catre societatea elena Alumil Mylonas - Industria Aluminului S.A

Tot in luna decembrie 1997 numele Societatii a fost schimbat in INDUSTEY S.R.L. Sediul social este in Bucuresti, Calea Rahovei, nr.286A, sector 5. La data de 31.01.2006, INDUSTEY SRL si-a schimbat forma juridica din societate cu raspundere limitata in societate pe actiuni, avand denumirea de INDUSTEY SA. La data de 04 octombrie 2001 dl. Michail Sotiriou a cesionat 70% din partile sociale de inute la S.C. Alumil Extrusion S.R.L. catre societatea elena Alumil Milonas – Aluminium Industry S.A. Grecia structura capitalului social in urma acestei cesiuni prezentandu-se astfel: 300 par i sociale dl. Michail Sotiriou adica 30% din capitalul social echivalentul a 24.750 RON i 700 par i sociale societatea elena Alumil Milonas – Aluminium Industry S.A. Grecia adica 70% din capitalul social echivalentul a 57.750 RON. In luna octombrie anul 2005 atat dl. Michail Sotiriou cat i Alumil Milonas – Aluminium Industry S.A. Grecia au cesionat toate par ile sociale de inute la S.C. Alumil Extrusion S.R.L. catre societatea INDUSTEY S.R.L., aceasta societate devenind din 26 octombrie 2005 asociat unic al Alumil Extrusion S.R.L., iar capitalul social este de 82.500 RON, echivalentul a 50.000 USD, format din 1000 par i sociale cu o valoare nominala de 82,50 RON fiecare.

In ceea ce priveste obiectivele principale ale companiei, aceasta doreste sa se mentina lider de piata in domeniul productiei si comercializarii profilelor de aluminiu din Romania si sa se concentreze atat pe oferirea de produse inovative, certificate international cat si, din punct de vedere comercial, pe extinderea retelei comerciale. Toate aceste obiective se bazeaza pe viziunea companiei impreuna cu compania mama din Grecia de a ramane lider pe pietele din sud-estul Europei si de a se extinde pe pietele din centrul si vestul Europei. Succesul companiei se bazeaza si pe experienta companiei mama din Grecia de mai bine de 30 de ani in domeniul extrudarii aluminiului, cercetarii si dezvoltarii continue de noi produse si tehnologii si o prezenta dinamica pe pietele internationale.

Grupul Alumil este unul dintre cele mai mari grupuri Europene de extrudare a aluminiului si de produc ie a profilelor din aluminiu (Nr. 1 in Grecia din anul 2000), cu centre de produc ie, re ele extinse de distribu ie i vanzare precum i depozite pentru produsele ce pot fi intrebuin ate in aplica iile arhitecturale i industriale, construc ii etc. Alumil a patruns cu succes pe 45 de pie e Europene, Balcanice, din Orientul Mijlociu i din SUA. Un avantaj major il reprezinta re eaua extinsa de distribu ie in Grecia i in fiecare ara unde grupul Alumil este prezent. Compania mama a fost fondata in 1988 i din anul 1998 este listata la Bursa din Atena. Inclus de sapte ori in Topul 500 European al GrowthPlus , grupul ALUMIL a atins cifre de vanzari de 190 milioane € in 2005 in timp de profitul net inaintea dobanzilor, taxelor, deprecierii si amortizarii(EBITDA) a ajuns la 31.7 milioane euro.

Inclus de apte ori in Topul 500 European al GrowthPlus , grupul Alumil a atins cifre de vinzari de 190 milioane € in 2005 in timp ce profitul net inaintea dobanzilor, taxelor, deprecierii i amortizarii (EBITDA) a ajuns la 31.7 milioane. Compania de ine ase fabrici ultramoderne in spa iul balcanic (patru in Grecia, una in Romania i una in Bulgaria) i alte trei in curs de constructie, cu o capacitate de produc ie totala de 73.000 tone profile aluminiu, avand 27 subsidiare ce acopera 45 de pie e diferite din Europa, Africa, Orientul Mijlociu i SUA.

Alumil  Rom Industry este principala subsidiara a grupului, cu puncte proprii de distributie in 21 mari ora e ale Romaniei. Propria re ea de distribu ie ofera Alumil avantajul de a avea o politica comerciala unitara aplicata la nivelul intregii ari i o mai buna comunicare cu clien ii la nivelul fiecarei sucursale/punct de lucru.

Retea teritoriala INDUSTEY SA in Romania

Sursa: www.alumil.ro

Principalele categorii de produse oferite de societatea INDUSTEY SA sunt urmatoarele:

- Profile aluminiu

- Accesorii pentru profile din aluminiu;

- J-Bond / Panouri ornamentale de exterior;

- Policarbonat;

- Profile din PVC;

- Sisteme automate Geze;

- U i de interior Interno.

2. Analiza echilibrului financiar

2.1. Analiza ratelor de lichiditate si solvabilitate

Lichiditatea patrimoniala caracterizeaza capacitatea unei firme de a-si onora la termen, cu mijloacele banesti de care dispune, obligatiile scadente pe termen scurt. Aceasta se obtine prin compararea activelor circulante (mai mici de un an) cu datoriile pe termen scurt (mai mici de un an). Lichiditatea patrimoniala a unei intreprinderi nu trebuie confundata cu lichiditatea activelor, aceasta din urma desemnand proprietatea activelor disponibile de a se transforma rapid in bani.

Solvabilitatea exprima capacitatea intreprinderii de a face fata scadentelor cu surse proprii. Pentru caracterizarea acesteia se folosesc urmatoarele rate: Solvabilitatea generala (Sg si Solvabilitatea patrimoniala (Sp) numita si rata autonomiei financiare.

La S.C. INDUSTEY S.A. calculul ratelor de lichiditate si solvabilitate este prezentat in tabelul urmator:

Tabelul nr. 1 Ratele de lichiditate si solvabilitate

ELEMENTE DE CALCUL

Active curente (Ac)

Stocuri (St)Disponibilitati bensti (Db)

Active totale (At)

Datorii curente (Dc)

Datorii totatle (Dt)

Capital propriu (Kpr)

Capital total (Kt)

LICHIDITATEA

1. Lichiditatea generala (Ac/Dc)

2. Lichiditatea curenta (Ac-St)/Dc

3. Lichiditatea imediata (Db/Dc)

SOLVABILITATEA

1. Solvabilitatea generala (At/Dt)

2. Solvabilitatea patrimoniala (Kpr/Kt)

Graficul nr. 1 Lichiditatea generala si Solvabilitatea patrimoniala

o      Lichiditatea generala a inregistrat niveluri ridicate in fiecare din cei trei ani ai perioadei analizate, cu o accentuata tendinta de crestere de la an la an (241,93% in anul 2009, 327,99% in anul 2010, in crestere pana la aproape 400% in anul 2011- respectiv 395,98%). Prin aceste valori, lichiditatea generala confera creditorilor companiei o siguranta financiara ridicata, indicand totodata si un fond de rulment pozitiv. In pofida acestor aspecte favorabile, trebuie subliniat faptul ca valorile inregistrate de lichiditatea generala sunt mult peste valorile recomandate de 180%-200% pentru acest indicator. Valoarea mare a activelor curente comparativ cu nivelul datoriilor curente ale firmei este apreciata mai putin favorabil, putand sugera un management defectuos al disponibilitatilor banesti.

o      Lichiditatea curenta prezinta o evolutie similara cu lichiditatea generala, aceasta inregistrand valori mult peste limita minima (80%-100%) recomandata si in crestere de la an la an (186,84% in 2009, 234,17% in 2010 si respectiv, 302,34% in 2011). Cresterea pana la 302% a indicatorului in anul 2011 s-a realizat pe seama cresterii atat a creantelor comerciale (cu 7,76% fata de 2010), dar si a disponibilitatilor banesti (22,44% fata de 2010), in timp ce datoriile curente au scazut cu 12% fata de anul 2010.

o      Lichiditatea imediata inregistreaza valoarea de 72,55% in anul 2009, in crestere pana la 89,22% in anul 2010 si respectiv, pana la 124,43% in anul 2010. Valorile ridicate ale lichiditatii imediate reflecta o buna capacitate a societatii de a-si achita rapid datoriile exigibile pe termen scurt, insa societatea trebuie sa acorde o atentie deosebita gestionarii acestor disponibilitati in sensul valorificarii lor.

Pentru o mai buna intelegere a valorilor ratelor de lichiditate am reprezentat grafic evolutia in dinamica a marimii absolute a Activelor curente, versus Datoriile curente ale firmei si respectiv evolutia marimii Disponibilitatilor banesti, comparativ cu evolutia marimii Datoriilor curente, dupa cum se poate observa:

o    Solvabilitatea generala ia valori de peste 300% si in crestere pana la un maxim in anul 2011 de 535,44%. Securitatea financiara de care se bucura firma este una certa, nivelul activelor sale depasind cu mult marimea datoriilor inregistrate in cei trei ani ai perioadei analizate.

o    Solvabilitatea patrimoniala se situeaza peste un nivel de 50% in toti cei trei ani analizati (69,20% in 2009, 78,18% in 2010 si 81,32% in 2011). Situatia este apreciata favorabil, insemnand ca pe termen mediu si lung societatea isi poate acoperii datoriile fara probleme. 

2.2. Corelatia creante-obligatii

Analiza corelatiei dintre creantele si obligatiile inregistrate de  SC Alumil INDUSTEY SA se efectueaza pe baza datelor din tabelul urmator:

Tabelul nr. 2 Corelatia creante-obligatii

Indicator

Creante clienti (Cr)Datorii furnizori (Dfz)

Cifra de afaceri (CA)

Termen incasare creante (Cr/CA*365)

Termen plata datorii (Dfz/CA*365)

In urma analizei datelor din tabel se observa ca valoarea creantelor comerciale este mult mai mare decat cea a datoriilor fata de furnizori pe parcursul intregii perioade analizate. Coroborat insa cu perioada de imobilizare a acestora, corelatia creante-obligatii este in defavoarea societatii, perioada de timp in care banii firmei raman la partenerii sai comerciali (clienti) este mult mai mare decat perioada de timp in care S.C. Alumil foloseste creditul comercial primit de la furnizorii sai. Aceasta situatie se apreciaza nefavorabil indicand fie un management defectuos al politicii comerciale a firmei.

Graficul nr. 2 Corelatia creante-obligatii

Dupa cum se poate observa si din figura nr. 2, in primul an al perioadei de studiu (2009) creantele comerciale se incaseaza in 76 de zile in timp ce datoriile furnizor se platesc la numai 17 zile de la contractare. Situatia se degradeaza la nivelul anului 2010, termenul de incasare al creantelor crescand pana la 113 zile, in timp ce termenul de plata al furnizorilor se reduce pana la 13 zile. In anul 2011 tendinta este de reducere in cazul termenului de incasare al creantelor (110 zile) si de majorare al termenului de plata al furnizorilor (14 zile), insa situatia ramane nefavorabila pentru firma.

2.3. Analiza corelatiei dintre fondul de rulment, necesarul de fond de rulment si trezorerie

2.3.1. Analiza fondului de rulment

Nivelul fondului de rulment pentru SC Alumil INDUSTEY SA este prezentat in urmatorul tabel:

Tabelul nr. 3 Fondul de rulment

Indicator

Capital permanent (Kper)

Capital propriu (Kpr)

Active imobilizate (Ai)

Fond de rulment (FR= Kper - Ai)

- Fond de rulment propriu (FRpr= Kpr -Ai)

- Fond de rulment strain (Frs= FR - FRpr)

RATELE FONDULUI DE RULMENT

1. Finantarea imobilizarilor (Kper/Ai)

2. Finantarea imobilizarilor prin Kpr (Kpr/Ai)

3. Acoperirea capitalurilor investite (Kper/Ai+NFR)

4. Ponderea FR in Kper (FR/Ker)

5. Rata de finantare a activelor circulante (FR/Ac)

6. Rata de finantare a stocurilor (FR/St)

7. Rata de acoperire a NFR (FR/NFR)8. Rata de finantare a cifrei de afaceri (FR/CA*365)

Fondul de rulment, la SC Alumil Industry Rom SA este pozitiv in toti cei trei ani ai perioadei analizate (39.981.666 lei in 2009, 40.023.547 si respectiv, 45.616.309 lei in 2011), indicand surplusul resurselor permanente peste valoarea utilizarilor permanente care serveste la finantarea activelor circulante, constituind totodata o marja de securitate pentru firma, cu efecte pozitive asupra solvabilitatii acestora.

Cresterea fondului de rulment de la nivelul anului 2010 comparativ cu anul 2009 se datoreaza reducerii valorii activelor imobilizate (ca urmare a amortizarii inregistrate) intr-un ritm superior reducerii capitalurilor proprii (pe seama reducerii atat a rezervelor din reevaluare cat si a marimii profitului realizat comparativ cu nivelul din anul anterior). In anul 2011 fondul de rulment atinge valoarea maxima de la nivelul perioadei analizate, ca urmare a cresterii elementelor de capital propriu.

La nivelul anilor 2010 si 2011 fondul de rulment strain este zero, societatea neinregistrand credite bancare pe termen lung.

Graficul nr. 4 Ratele fondului de rulment

Din analiza ratelor fondului de rulment se constata ca societatea isi finanteaza activele imobilizate prin resurse permanente in toti cei trei ani analizati, bucurandu-se de o marja de siguranta importanta (Finantarea activelor imobilizate ia valori peste 200% si in crestere – 268, 62% in 2009, 275% in 2010 si 312, 2% in 2011) 

Acoperirea capitalurilor investite inregistreaza valorii mai mari de 100%, situatie apreciata favorabil, de asemenea din structura capitalului permanent cea mai mare pondere este destinata finantarii imobilizarilor fondul de rulment detinand o pondere de peste 60% in toti cei trei ani analizati.

Rata de finantare a stocurilor si rata de acoperire a NFR-ului, inregistreaza de asemenea valori peste 100% si in crestere.

2.3.2. Analiza necesarului de fond de rulment

Desfasurarea activitatii de exploatare antreneaza formarea nevoilor de finantare, dar in acelasi timp presupune si constituirea, in contrapartida, a resurselor necesare finantarii acestor nevoi. Procedand la compararea globala a nevoilor de finantare ale ciclului de exploatare cu resursele de finantare corespunzatoare, se naste necesarul de fond de rulment (NFR).

Analiza necesarului de fond de rulment la SC Alumil Industry SA se realizeaza pe baza datelor din tabelul nr. 4.

Tabelul nr. 4 Necesarul de fond de rulment

Indicatori

Stocuri (St)

Creante (Cr)

Datorii de exploatare pe termen scurt (Dexp.ts)

Necesarul de fond de rulment (NFR)

RATELE NFR

1. Rata NFR (R= NFR/CA *365)

2. Rata de finantare a NFR prin T (R= T/NFR)

Necesarul de fond de rulment (NFR) este pozitiv in cei trei ani analizati, ceea ce reflecta existenta unui deficit de resurse din exploatare in raport cu necesitatile din exploatare, situatie apreciata ca fiind normala, avand in vedere specificul activitatii societatii analizate.  In dinamica necesarul de fond de rulment prezinta tendinta de crestere de la 20 mil. lei in 2009, pana la 24 mil. lei in 2010 si respectiv 31 mil. lei in 2011, pe seama reducerii valorii datoriilor de exploatare, in timp ce valoarea creantelor are o evolutie oscilanta (se reduc in 2010 fata de 2009 si cresc in 2011). Stocurile inregistreaza si ele o evolutie descendenta.

Trebuie subliniat faptul ca FR pozitiv acopera necesarul de fond rulment generand o trezorerie pozitiva.

2.3.3. Analiza trezoreriei nete

Trezoreria este strans legata de operatiunile financiare pe termen scurt realizate de intreprindere. Pentru a face fata nevoilor financiare pe termen scurt, intreprinderea trebuie sa dispuna de resurse financiare, respectiv resurse de trezorerie. Resursele de trezorerie sunt furnizate de partenerii financiari si reflecta gestiunea financiara pe termen scurt a intreprinderii.

Nivelul trezoreriei nete pentru SC Alumil SA este calculat in urmatorul tabel:

Tabelul nr. 5 Trezoreria neta

Indicatori

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Disponibilitati banesti (Db)

Datorii financiare curente (Dfc)

Trezoreria neta (T)

Trezoreria neta este pozitiva in cei trei ani analizati, ceea ce semnifica ca societatea dispune de lichiditati care sa-i permita acoperirea fara probleme a datoriilor pe termen scurt. Totodata, nivelul trezorerie presupune realizarea echilibrului financiar pe termen scurt. Critica ce poate fi adusa societatii se refera la faptul ca, desi dispune de un nivel ridicat al trezorerie pozitive, apeleaza la credite bancare pe termen scurt in anul 2009 si 2011. O atentie sporita trebuie acordata si gestiunii acestui excedent de trezorerie, prin prisma costului de oportunitate implicat de detinerea acestor disponibilitati banesti.

Analiza SWOT

– analiza echilibrului financiar –

Puncte forte

Puncte slabe

capacitate de rambursare a datoriilor (atat pe termen scurt cat si pe termen mediu si lung) prin nivelurile ridicate ale ratelor de lichiditate si de solvabilitate ( mult peste 200%);

echilibru financiar bun, societatea inregistrand un fond de rulment pozitiv sufficient cat sa acopere necesarul fond de rulment, ceea ce a condus la o trezorerie neta pozitiva in toti cei trei ani ai perioadei de studiu.

o gestiune ineficienta a disponibilitatilor banesti detinute prin mentinerea unui nivel ridicat al trezorerie positive;

o politica de credit commercial defectuoasa prin inregistrarea unui termen de incasare a creantelor clirnti foarte mare comparativ cu termenul de plata a datoriilor furnizori.Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
PROIECT DE ABSOLVIRE AGENT IMOBILIAR - INCHIRIEREA UNUI APARTAMENT DE 3 CAMERE LA BLOC
Analiza globala a firmei
Plan de afaceri - scoala de calarie “echitschool”
Repere istorice si evolutia eticii manageriale
Ciclul de viata al auditului proiectului
Stratageme aplicabile in negocieri
MASURAREA PERFORMANTEI INTREPRINDERII prin CRESTEREA VALORII CAPITALULUI INVESTIT
Planul de afaceri si RISCURILOR DE NATURA MULTIPLA
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu