Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » afaceri
Schita de plan de afaceri

Schita de plan de afaceri
Schita de plan de afaceri

Obiect de activitate:

Productia, distributia si comercializarea de software

Capital social:   10.000.000 lei


Cuprins

Date de indentificare

Domeniul de activitate si modul de functionare

Infiintarea firmei

Dimensionarea afacerii si investitia initiala

Produsul oferit

Costuri pe produs si pragul de rentabilitate

Analiza la nivelul organizatiei

1. Date de identificare

Nume firma: MetaStasis

Forma de organizare: S.R.L.

Obiect de activitate: Productia, distributia si comercializarea de software

Capital social: 10.000.000 lei

2. Domeniul de activitate si modul de functionare

Descrierea generala a afacerii: realizarea de jocuri pe calculator de tip lumi virtuale – cunoscute sub numele de MMORPG (massively multiplayer online role-playing game) – cu taxare bazata pe abonament lunar sau credit pre-platit

Segmentul tinta: pasionatii de jocuri online si realitati virtuale, situati in toata lumea (cifra estimativa: )

Mediul de desfacere: Internetul

Accesul la public si publicitatea: se va face initial prin intermediul Internetului, datorita costurilor scazute si deoarece segmentul de piata vizat este dat de persoane care acceseaza in mod frecvent Internetul. Ulterior se poate apela si la alte forme de publicitate (reviste de specialitate, televiziune, radio s.a.) pentru extindere si cresterea volumului vanzarilor.

Descrierea produselor vandute: Initial se va realiza un prim joc pentru intrarea in afaceri. Timp estimat de realizare: 6 luni (minim)

3. Infiintarea firmei

Pasii de urmat pentru infiintarea unei societati comerciale cu raspundere limitata sunt urmatorii:

Pre-inregistrare (activitati pregatitoare):

Include toate activitatile prevazute de lege ce trebuie indeplinite de la data cand un intreprinzator s-a decis sa constituie o forma de organizare a unei afaceri si data cand a depus la Biroul Unic dosarul complet pentru inregistrarea si autorizarea functionarii:

Verificarea si / sau rezervarea firmei si/sau emblemei

Pregatirea actelor doveditoare pentru sediu

Redactarea declaratiei pe proprie raspundere pentru inregistrare

Obtinerea autorizatiei emise de administratia publica locala

Redactarea actului constitutiv

Depunerea capitalului social

Acordarea imputernicirii

Redactarea declaratiei de avere

Pregatirea actelor privind activitatea comerciala anterioara

Depunerea specimenul de semnatura

Depunerea garantiei de catre administratori

Pregatirea copiilor de pe actele constatatoare ale operatiunilor incheiate in contul societatii comerciale

Redactarea contractului de administrare

Pregatirea copiilor de pe actele de identitate

Pregatirea actului de inregistrare a fondatorilor persoane juridice

Adoptarea hotararii organului statutar al persoanei juridice privind participarea la constituirea societatii comerciale

Redactarea mandatului persoanei care va semna actul constitutiv in numele si pe seama fondatorului, persoana juridica

Obtinerea certificatului de bonitate

Certificarea copiilor

Obtinerea avizelor prealabile prevazute de lege

Inregistrarea firmei

Include activitatile obligatorii indeplinite dupa data depunerii dosarului la Biroul Unic si data inregistrarii comerciantului in registrul comertului, incluzand:

autorizarea constituirii comerciantului de catre judecatorul delegat;

obtinerea, pe cale electronica a codului unic de inregistrare de la Ministerul Finantelor Publice;

redactarea incheierii judecatorului delegat;

inregistrarea comerciantului in registrul comertului;

editarea certificatului de inregistrare

Durata procedurii in cadrul Biroului Unic

Maximum 20 de zile de la data cand s-a depus dosarul complet pentru inregistrare si autorizarea functionarii si solicitantul a primit bonul cu numarul si data depunerii dosarului

Documentele cerute pentru inregistrarea unei societati cu raspundere limitata

- dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei;
- actul constitutiv, in forma autentica sau avand data certa;
- dovada efectuarii varsamintelor la capitalul social;
- dovada sediului social, insotit, dupa caz, de acordul coproprietarilor, avizul asociatiei de proprietari si avizul favorabil al proprietarilor si, dupa caz, al titularilor contractelor de inchiriere din locuintele cu care se invecineaza spatiul, pe plan orizontal si vertical;
- declaratiile pe proprie raspundere ale asociatilor si administratorilor privind indeplinirea conditiilor prevazute de lege pentru detinerea acestor calitati;
- copia actelor de identitate ale asociatilor/administratorilor;
- dovada platii taxelor legale (taxa judiciara de timbru, taxa de registru, taxa de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei a incheierii prin care s-a dispus inregistrarea, taxele de pentru avize si autorizatii) si timbrul judiciar;
- cererea de inregistrare si autorizare a functionarii comerciantului;
- memoriile tehnice cerute pentru avizarea sau autorizarea comerciantilor;
- copia fisei de cadastru pentru autorizatia de p.s.i.

Cheltuielile de inregistrare si autorizare a functionarii

Depind de valoarea capitalului social subscris si de numarul activitatilor retinute in obiectul de activitate al societatii.

O societate cu raspundere limitata cu capital social subscris si varsat minim (2.000.000 lei) si cu un numar mediu de activitati retinute in obiectul de activitate al societatii implica cheltuieli de 4.000.000 lei – 4.500.000 lei cu rezervarea denumirii societatii, autentificarea sau darea de data certa actului constitutiv, taxa judiciara de timbru si timbrul judiciar, taxa perceputa de oficiul registrului comertului pentru inregistrarea societatii, taxa de publicare in Monitorul Oficial al incheierii prin care s-a dispus inregistrare societatii si taxele de avizare si autorizare.

La aceste cheltuieli se adauga si varsarea aportului/aporturilor la capitalul social al societatii, care revin asociatilor conform actului constitutiv. Deoarece in cazul acestei firme am considerat ca nu se vor face contracte pentru care sa fie necesara existenta unui capital social mare, am luat decizia de a stabili capitalul social la 10.000.000 lei.

4. Dimensionarea afacerii

Resurse umane

Numar minim initial de angajati si salariile initiale corespunzatoare:

Corpul director

director executiv: 1 250$/luna

Departamentul creatie

programatori:  3 3x 300$/luna

artisti plastici: 3 3x 400$/luna

muzicieni:  1 400$/luna

Departamentul tehnic

administrator sistem (software): 1 250$/luna

intretinere (hardware): 1 250$/luna

Departamentul marketing

consultant marketing: 1 300$/luna

Departamentul financiar

contabil:  1 250$/luna

Dotare cu echipamente

Echipament necesar initial:

proiectare: 8 calculatoare cu capacitati multimedia avansate (8 x 600

distributie: 3 calculatoare cu rol de server (3 x 600$)

publicitate: 1 calculator ca server web (600

Investitia initiala

Initial se va realiza un prim joc pentru intrarea in afaceri. Timp estimat de realizare a lui este de 6 luni.

Investitia initiala necesara este formata din:

 • costul sediului social  0 (este deja in proprietatea fondatorului)
 • costul amenajarii sediului 0 (este deja amenajat)
 • costul echipamentelor  12 x 600$ = 7200
 • costul mobilierului de birou  1000
 • salariile pe 6 luni pentru proiectare 6 x 2800$ = 16.800$
 • cheltuieli cu promovarea 4000$
 • fond pentru cheltuieli neasteptate 1000$


Total: 30.000$

5. Produsul oferit

Produsul serviciul comercializat este dreptul de intrare in universul virtual oferit prin intermediul serverelor firmei MetaStasis.

Sunt disponibile urmatoarele variante de consum si plata:

Credit pre-platit (valabil o luna)

1 ora 1 (1$/ora

5 ore 4$ (0.8$/ora

10 ore 6$ (0.6$/ora

20 ore 10$ (0.5$/ora

50 ore 20$ (0.4$/ora

100 ore 30$ (0.3$/ora

Abonament

10 ore/luna

1 luna avans 6$/luna

3 luni avans 5$/luna

6 luni avans 4$/luna

12 luni avans 3$/luna

50 ore/luna

1 luna avans 19$/luna

3 luni avans 17$/luna

6 luni avans 15$/luna

12 luni avans 12$/luna

acces nelimitat

1 luna avans 30$/luna

3 luni avans 25$/luna

6 luni avans 20$/luna

12 luni avans 15$/luna

6. Costuri pe produs

Vom calcula costurile considerand ca produs un abonament de 20$/luna

Cheltuielile curente pentru un lot de 300 de produse sunt compuse din urmatoarele valori:

Cheltuieli de productie:

 • Cheltuieli cu salariile directe

csalarii = cadministrare  + cintretinere + ccontabil + cdirector =

= 250$ + 250$ + 250$ + 250$

= 1000$

 • Cheltuieli cu contributii la asigurari sociale

cCAS = CAS x csalarii = 50% x 1000$

= 500$

 • Cheltuieli cu manopera

cmanopera = csalarii + cCAS = 1000$ + 500$

= 150

 • Cheltuieli generale ale compartimentului

cgs = Rs x cmanopera = 30% x 1500$

= 450$

Costul de sectie Cs = csalarii + cCAS + cgs = 1000$ + 500$ + 450$ = 1950$

 • Cheltuielile generale de intreprindere

cgi = Rg x Cs = 13% x Cs = 250$

=> Costul de intreprindere Ci = Cs + cgi

Cheltuieli cu distributia (electronica) spre cumparator

cdesfacere = cweb_hosting = 1000$

Costul complet de productie va fi

Cp = Ci + cdesfacere = 2200$ + 1000$ = 3200$

care inseamna 10,6$ pe produs

Vom determina pragul de rentabilitate:


Pragul de rentabilitate este deci de 320 de produse (abonamente).

7. Analiza la nivelul organizatiei

Avand in vedere ciclul de viata al unui produs sub forma:

durata

vanzari lunare estimate

Introducerea pe piata

3 luni

200 abonamente

Cresterea

3 luni

300 abonamente = 6000$

Maturitatea

12 luni

600 abonamente = 12000$

Declinul

6 luni

200 abonamente = 4000$

Obtinem urmatorul Flux de venituri si cheltuieli

Etapa

Trimestru

Investitii

(dotare  si promovare)

Cheltuieli

productie

Cheltuieli

distributie

Cheltuieli

totale

Venit

Profit

ProductieIntroducere

Crestere

Maturitate

DeclinTotal

Daca vom considera o rata de actualizare r / an, deci de 16/4 = 4% / trimestru, obtinem urmatoarele valori actualizate:

Etapa

Trimestru

Coeficient de actualizare

Cheltuieli

totale actualizate

Venituri actualizate

Profit

Productie

Introducere

Crestere

Maturitate

Declin

TotalPolitica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Plan de afaceri spalatorie auto manuala a SC.CAR WASH SRL
STUDIU DE CAZ - STRATEGIA DE AFACERI LA M M ROMANIA
Analiza cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri
Proiect de practica - sc. decor. srl
PROIECT PRACTICA - Mediul de afaceri al companiei S.C SelgrosCash&Carry S.R.L
Importanta culturii in domeniul concurentei in vederea cresterii competitivitatii mediului de afaceri
Analiza cheltuielilor financiare
Prezentarea societatii comerciale General Construct S.A.
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu