Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » transporturi
Programarea circulatiei trenurilor de marfa

Programarea circulatiei trenurilor de marfa
PROGRAMAREA CIRCULATIEI TRENURILOR DE MARFAProgramul de circulatie se considera definitivat si se aplica dupa parcurgerea urmatoarelor trei faze:

a) intocmirea programului de expedieri de trenuri de fiecare operator de transport feroviar de marfa;

b) analizarea, corelarea si aprobarea de catre administratorul infrastructurii feroviare a programelor de expedieri depuse de operatorii de transport feroviar de marfa - din momentul insumarii acestora si aprobarii, devine program de circulatie;

c) transmiterea catre fiecare operator de transport feroviar a programului de circulatie aferent.


Un tren de marfa se considera programat din momentul in care administratorul infrastructurii feroviare a comunicat operatorului de transport feroviar de marfa, prin mijloacele stabilite de comun acord, aprobarea pentru circulatia trenului respectiv, si trasa acestuia a fost difuzata personalului de executie, cu consemnarea datei si orei.Orice tren de marfa va avea un singur numar de la statia de indrumare pana la statia de destinatie, daca nu s-a dispus altfel prin livretele de mers sau programul zilnic de circulatie.

Dupa aprobarea programului de circulatie se interzice schimbarea in parcurs a numarului de tren pe intreaga distanta de circulatie sau punerea in circulatie de noi trenuri.

Periodicitatea intocmirii programului de circulatie a trenurilor de marfa, precum si modul de realizare a acestuia este urmatoarea:

a) lunar - prin stabilirea traselor si a zilelor de circulatie cerute de operatorii de transport feroviar sa fie utilizate in luna respectiva;

b) decadic - prin adaptarea programului de circulatie lunar la conditiile de circulatie din decada respectiva, astfel incat sa fie asigurat programul de expedieri de trenuri prezentat de fiecare operator de transport feroviar de marfa;

c) zilnic - prin stabilirea numarului si afectarea fiecarui tren care urmeaza sa circule pe fiecare sectie de circulatie, in intervalul de 24 ore incepand cu ora 17.oo, in functie de solicitarile zilnice ale operatorilor de transport feroviar de marfa.


Aprobarea programelor de circulatie a trenurilor de marfa, se face de catre seful compartimentului specializat al administratorului infrastructurii feroviare din structura:

a) regulatorului de circulatie pentru trenurile care circula pe raza unui singur regulator de circulatie al administratorului infrastructurii feroviare;

b) regionala pentru trenurile care circula pe raza a doua sau mai multe regulatoare de circulatie din cadrul unei singure regionale de cale ferata a administratorului infrastructurii feroviare;

c) centrala pentru trenurile care circula pe raza a doua sau mai multor regionale de cale ferata ale administratorului infrastructurii feroviare.

In cazul in care prin solicitarea operatorului de transport feroviar se doreste circulatia pe aceeasi trasa a unui tren cu un tonaj mai mare decat cel prevazut pentru aceasta trasa in livretele de mers, dar nu depaseste tonajul maxim admis pe fiecare din sectiile de circulatie din parcurs, aprobarea de circulatie se emite de seful compartimentului specializat din structura centrala a administratorului infrastructurii feroviare.Pentru elaborarea programului de circulatie lunar, operatorii de transport feroviar definitiveaza programul lunar de expedieri pe care il prezinta administratorului infrastructurii feroviare in ziua de 28 a fiecarei luni (respectiv in ziua de 26 pentru luna februarie) care precede luna de programare.

Programul de circulatie lunar este si programul de circulatie al decadei I a lunii pentru care se intocmeste.


Programul de circulatie decadic cuprinde nominal trasele de marfa din programul lunar care urmeaza sa fie utilizate intr-o perioada de 10 zile calendaristice (11 pentru lunile cu 31 zile si 8/9 pentru luna februarie).

Programul de circulatie decadic se intocmeste de catre administratorul infrastructurii feroviare in mod similar cu programul de circulatie lunar, astfel:

a)          in zilele de 8, 18 si 28 (26 pentru luna februarie) ale fiecarei luni, fiecare operator de transport feroviar prezinta administratorului infrastructurii feroviare programul de expedieri de trenuri de marfa pentru decadele 11-20, 21-30/31, sau 21-28/29 pentru luna februarie si respectiv 1-10 a lunii urmatoare;b)         dupa insumarea, analizarea si punerea de acord a programelor de expedieri intre ele in conformitate cu legislatia in vigoare si cu programul de circulatie lunar, proiectul rezultat se aproba de catre seful compartimentului specializat al administratorului infrastructurii feroviare, precizat la art. 16, devenind program de circulatie decadic.

La intocmirea programului de circulatie decadic se tine seama de urmatoarele elemente:

a) inchideri de linii pe o sectie de circulatie pe o perioada mai mare de 5 zile;

b) derogari de la indrumatorul de rute;

c) periodicitatea trenurilor internationale stabilita prin protocoale;

d) suspendarea activitatii de circulatie in intervale de timp mai mici de 24 ore;

e) previziuni ale operatorului de transport feroviar privind cresterea capacitatii de preluare la transport a unor tipuri de marfuri;

f) programul de dirijare al vagoanelor goale;

g) restrictii de incarcari pentru perioade mai mari de 3 zile;

h) propuneri ale regionalelor de cale ferata, respectiv ale regulatoarelor de circulatie.


Trasele, prevazute pentru decada I care este si program cadru lunar, sunt mentionate nominal.

La intocmirea programelor decadelor II si III, in plus fata de trasele din decada anterioara care vor ramane programate, se vor specifica:

trasele prevazute a fi utilizate in decada respectiva in plus fata de programul decadei anterioare;

trasele neutilizate in decada respectiva fata de programul decadei anterioare.

Programul de circulatie decadic devine obligatoriu in desfasurarea lui pe tot parcursul perioadei de referinta, atat pentru operatorii de transport feroviar, cat si pentru administratorul infrastructurii feroviare si se poate adapta doar in conditiile art. 21.

Programele de circulatie lunar si decadic se difuzeaza unitatilor interesate cu cel putin 48 ore inainte de inceperea lunii sau decadei.

Difuzarea programelor de circulatie lunar si decadic se face de catre compartimentul specializat al administratorului infrastructurii feroviare din structura:

a) centrala, catre structurile sale regionale, pentru trasele de marfa internationale si interregionale, respectiv catre operatorii de transport feroviar, prin mijloacele stabilite de comun acord cu operatorii de transport feroviar;

b) regionala, pentru trasele de marfa care sunt utilizate pe raza proprie de activitate, sau pentru trasele interregionale sau internationale de marfa, pentru distantele aferente fiecarei regionale, prin telegrama sau telefonograma adresata subunitatilor interesate si operatorilor de transport feroviar;

c) regulatorului de circulatie, prin dispozitie RC catre toate subunitatile interesate de pe raza lui de activitate, pentru toate trasele de marfa utilizate pe raza proprie de activitate si operatorilor de transport feroviar;Operatorii de transport feroviar de marfa difuzeaza programul de circulatie personalului din subordine conform procedurilor proprii.

Programul de circulatie zilnic – se intocmeste de la ora 10.00 pentru trasele care se vor utiliza incepand de la ora 17.00 a zilei in curs si reprezinta adaptarea programului de circulatie decadic, cuprinzand:

trasele in plus fata de cele programate sa fie utilizate in decada;

trasele suplimentare fata de planul de mers;

trasele neutilizate;

nominalizarea trenurilor de marfa care vor circula pe trasele stabilite sa fie utilizate in ziua respectiva

cu mentionarea afectarii, tonajului, rutei si distantei pe care urmeaza sa fie utilizate.

Analizarea, aprobarea si transmiterea aprobarii programului de circulatie a trenurilor de marfa se face cel mai tarziu pana la ora 14.00.


Anularea utilizarii traselor de marfa din programul de circulatie zilnic se face din oficiu de catre administratorul infrastructurii feroviare, prin operatorul de circulatie, daca intarzierea trenurilor de marfa la indrumare depaseste 180 minute fata de ora programata, din urmatoarele motive:

vina administratorului infrastructurii feroviare;

vina operatorului feroviar de transport feroviar;

accidente sau evenimente feroviare;

forta majora.

Anularea din oficiu se comunica operatorului de transport feroviar interesat, conform metodologiei de difuzare a programelor de circulatie stabilita la art.20.

Evidenta traselor neutilizate se face cu codificari separate pentru administratorul infrastructurii si pentru fiecare operator feroviar, astfel:

a) la administratorul infrastructurii feroviare - codificarea este precedata de initiala I de la infrastructura, urmata de cifra corespunzatoare cauzei:

1 - alte cauze;

2 - inchideri de linii;

3 - tranzit.

b) la operatorii de transport feroviar - codificarile anularilor sunt precedate de codul operatorului de transport feroviar, urmata de cifra corespunzatoare cauzei:

1 - lipsa locomotiva;

2 - lipsa bruto/DVG;

3 - tranzit;

4 - restrictii de incarcare;

5 - tren neincarcat sau nedescarcat de clientul operatorului de transport feroviar;

6 - tren neprimit de statia de destinatie;

7 - alte cauze

Evidenta neutilizarii traselor datorate accidentelor sau evenimentelor se noteaza cu litera B iar a celor datorate fortei majore se codifica cu litera F.

Pentru evidentierea corecta a anularilor de trenuri, atat administratorul infrastructurii feroviare, cat si operatorul de transport feroviar, vor comunica reciproc, in timpul derularii programului, cauza reala a anularii trenurilor din program, asumandu-si raspunderea pentru aceasta.
Programul de circulatie zilnic aprobat, devine obligatoriu in executare atat pentru operatorii de transport feroviar cat si pentru administratorul infrastructurii feroviare.

Daca administratorul infrastructurii feroviare si/sau operatorii de transport nu pot realiza programul de circulatie zilnic din cauza unor accidente sau evenimente feroviare, calamitati naturale sau alte cazuri de forta majora prevazute de lege, se vor stabili si utiliza, de comun acord, daca este posibil, rute ocolitoare in cadrul aceluiasi program de circulatie; in cazul in care folosirea unor rute ocolitoare nu este posibila, transporturile respective se reprogrameaza de comun acord.


Rectificari operative ale programului de circulatie zilnic aprobat se pot face si in timpul derularii programului, la cererea motivata a operatorilor de transport feroviar sau dupa caz, a unor subunitati apartinand administratorului infrastructurii feroviare care nu pot executa programul zilnic de circulatie in conditiile stabilite, dupa cum urmeaza:

la ora 22.00, pentru programul cuprins in intervalul 24.00 – 12.00 si se evidentiaza cu culoare rosie pe coala program;

la ora 10.00, pentru programul cuprins in intervalul 12.00 – 17.00 si se evidentiaza cu culoare verde pe coala program.


Datele privind compunerea trenului - vagoane, osii, tone, lungime, precum si cele privind vagoanele incarcate cu marfuri periculoase, transporturi negabaritice, vietati sau alte vagoane cu conditii de circulatie speciale, care trebuiesc aduse la cunostinta mecanicului prin ordin de circulatie si care servesc la conducerea circulatiei si urmarirea realizarii programului de circulatie zilnic, se avizeaza la programul zilnic si se transmit inainte de expedierea trenului de marfa de catre impiegatul de miscare din statia de compunere sau prelucrare a trenului, catre operatorul de circulatie care conduce circulatia pe sectia de care apartine statia respectiva.

Datele privind compunerea trenului, prevazute la alin. (1) se comunica in scris impiegatului de miscare de catre un reprezentant imputernicit al operatorului de transport feroviar dupa ce trenul a fost compus, in conformitate cu prevederile planului tehnic de exploatare al statiei si reglementarile specifice in vigoare.


Difuzarea programului de circulatie zilnic se face de catre:

compartimentul specializat din structura centrala a administratorului infrastructurii feroviare catre structurile regionale de cale ferata interesate si operatorii de transport feroviar interesati, pentru trenurile de marfa interregionale si internationale prin mijloacele stabilite de comun acord cu operatorii de transport feroviar;

compartimentul specializat din structura regionala a administratorului infrastructurii feroviare, catre regulatoarele de circulatie proprii si operatorii de transport feroviar de marfa interesati, care au structuri teritoriale la nivel de regionala;

regulatoarele de circulatie, catre subunitatile proprii;

operatorii de transport feroviar de marfa la unitatile si personalul din subordine.

Politica de confidentialitate.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 Proiect didactic Clasa: a-IX-a, Luarea deciziilor
 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani dezvoltarea limbajului si a comunicarii orale - „Cine face, ce face”
 PROIECT MOTOR ASINCRON - Determinarea parametrilor schemei echivalente si a caracteristicilor de functionare in regim stabilizat de la gol la sarcina
 TEMA DE PROIECTARE - arbore de masina rotativa

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 PROIECT DE DIPLOMA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA - SUPURATIILE LOJELOR PROFUNDE DE ETIOLOGIE ODONTOGENA
 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Atestat la informatica cu tema “gestionarea unui magazin de confectii”
 Proiect atestat electrician constructor - tehnologia montarii instalatiilor electrice interioare
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM

Conceptul sistemic al conducerii procesului de transport
Admiterea tehnica a serviciilor feroviare critice furnizate prin activitatea districtul s.c.b
Legitimatii de calatorie emise electronic
Piata serviciilor de transport aerian
SPECIALIZARE NAVE PENTRU TRANSPORT PRODUSE CHIMICE
Revizor tehnic de vagoane asistent
Sporirea sigurantei si confortului participantilor la trafic
Legitimatii de calatorie tip „Carton”Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu